ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України30.11.2011 N 3430/5 (Наказ N 3430/5)

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
1 грудня 2011 р. за N 1386/20124

ПОРЯДОК
відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Міністерство юстиції України

1. Цей Порядок визначає механізм відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються Міністерством юстиції України за запитом на інформацію.

2. Цей Порядок застосовується у випадку, коли Міністерство юстиції України є належним розпорядником інформації.

3. Документи за запитом на інформацію надаються безкоштовно:

особі у разі надання інформації про себе;

якщо задоволення запиту передбачає виготовлення копій документів обсягом, що не перевищує 10 сторінок;

щодо інформації, що становить суспільний інтерес.

4. Відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів здійснюється у разі потреби у виготовленні більш як 10 сторінок запитуваних документів, починаючи з першої сторінки, відповідно до Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Міністерство юстиції України (Наказ N 3430/5), затвердженого цим наказом.

5. Розмір відшкодування витрат на копіювання або друк запитуваних документів визначається Управлінням бухгалтерського обліку та звітності.

6. Структурний підрозділ Міністерства юстиції України в разі необхідності здійснення копіювання або друку документів за запитом на інформацію обсягом більш як 10 сторінок подає заявку на виписку рахунка для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію (далі - Рахунок), до Управління бухгалтерського обліку та звітності за формою згідно з додатком 1.

Одночасно копія цієї заявки передається до Управління систематизації законодавства Департаменту реєстрації та систематизації нормативних актів, правоосвітньої діяльності.

7. На підставі отриманої заявки Управління бухгалтерського обліку та звітності протягом одного робочого дня виписує Рахунок за формою згідно з додатком 2 і передає його структурному підрозділу Міністерства юстиції України, у якому знаходиться запитувана інформація, для направлення в установлений законом строк запитувачу інформації.

8. Оплата Рахунка здійснюється у будь-якій фінансовій установі, зручній для запитувача інформації.

9. Не пізніше наступного дня після надходження від запитувача інформації коштів на реєстраційний рахунок Міністерства юстиції України Управління бухгалтерського обліку та звітності передає структурному підрозділу Міністерства юстиції України, у якому знаходиться запитувана інформація, копію виписки з реєстраційного рахунка, на який зараховано кошти, завізовану відповідальною особою Управління бухгалтерського обліку та звітності, з проставленням її прізвища, імені, по батькові та поточної дати.

Копії платіжних документів (Рахунок та виписку з реєстраційного рахунка) структурний підрозділ, у якому знаходиться запитувана інформація, невідкладно передає до Управління систематизації законодавства Департаменту реєстрації та систематизації нормативних актів, правоосвітньої діяльності для здійснення обліку.

10. Запитувані документи надаються після підтвердження повної оплати Рахунка протягом трьох робочих днів після підтвердження факту оплати.

11. Відповідь на запит не надається у разі повної або часткової відмови запитувача від оплати Рахунка.

 

Заступник директора Департаменту -
начальник Управління систематизації
законодавства Департаменту реєстрації
та систематизації нормативних актів,
правоосвітньої діяльності

О. Г. Пушенко

 

Додаток 1
до Порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Міністерство юстиції України

Управління бухгалтерського
обліку та звітності

ЗАЯВКА N
від "___" 20__ року
на виписку рахунка для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

_
(назва документа)
_
_
(назва структурного підрозділу, у якому знаходиться запитувана інформація)
_____________

Прізвище та ініціали запитувача - фізичної особи, найменування запитувача - юридичної особи або об'єднання громадян, що не має статусу юридичної особи

 

Послуга, що надається

Вартість виготовлення 1 аркуша, грн

Кількість аркушів

Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)

0,4

 

Копіювання або друк копій документів формату А3 (в тому числі двосторонній друк)

0,8

 

Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)

1,6

 

Копіювання або друк копій документів формату А3, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)

3,2

 

(За відсутності даних ставиться прочерк)

Виконавець:

 

 

__________
               (посада)

___
(підпис)

__________
(П. І. Б.)

Керівник структурного підрозділу,
у якого знаходиться
запитувана інформація:

 

 

__________
               (посада)

___
(підпис)

__________
(П. І. Б.)

 

Додаток 2
до Порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Міністерство юстиції України

Надавач послуг Міністерство юстиції України
Реєстраційний рахунок 3521400200003
МФО банку 820172
Код за ЄДРПОУ 00015622
Платник: ________
                ________

РАХУНОК N ___________
від "___" 20__ року
для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

_
(назва документа)
_

Найменування

Вартість виготовлення 1 аркуша, грн

Кількість аркушів

Ціна, грн

Відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Міністерство юстиції України

 

 

 

Витрати, пов'язані з наданням відповідей за запитами на інформацію з використанням послуг поштового, факсового, телефонного та іншого зв'язку

Х

Х

 

РАЗОМ

 

 

 

Усього до сплати ______
                                                                                                                (сума словами)
_________ грн коп.

Виконавець:

 

 

__________
               (посада)

___
(підпис)

__________
(П. І. Б.)

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали