ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг06.04.2012 N 155 (Постанова N 155)

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
26 квітня 2012 р. за N 638/20951


ПОРЯДОК
відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг

1. Цей Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг (далі - Порядок), визначає механізм відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг (далі - Комісія), за запитом на інформацію.

2. Цей Порядок застосовується у випадку, коли Комісія є розпорядником інформації відповідно до статті 13 Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI).

3. Документи за запитом на інформацію надаються безкоштовно:

особі в разі надання інформації про неї;

якщо задоволення запиту передбачає виготовлення копій документів обсягом, що не перевищує 10 сторінок;

щодо інформації, що становить суспільний інтерес.

4. Відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів здійснюється в разі потреби у виготовленні більш як 10 сторінок запитуваних документів, починаючи з першої сторінки, відповідно до Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг (Постанова N 155), затвердженого цією постановою.

5. Розмір відшкодування витрат на копіювання або друк запитуваних документів визначається Управлінням фінансування, бухгалтерського обліку та звітності.

6. Структурний підрозділ Комісії в разі необхідності здійснення копіювання або друку документів за запитом на інформацію обсягом більш як 10 сторінок подає заявку на виписку рахунка для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію (далі - Заявка), до Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності за формою згідно з додатком 1.

Одночасно копія цієї заявки передається до сектору забезпечення доступу до публічної інформації Управління документального забезпечення.

7. На підставі отриманої Заявки уповноважена особа Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності протягом одного робочого дня виписує рахунок для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію (далі - Рахунок), за формою згідно з додатком 2 і передає його структурному підрозділу Комісії, у якому знаходиться запитувана інформація, для направлення в установлений законом строк запитувачу інформації.

8. Оплата Рахунка здійснюється в будь-якій фінансовій установі, зручній для запитувача інформації.

9. Не пізніше наступного дня після надходження від запитувача інформації коштів на реєстраційний рахунок Комісії Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності передає структурному підрозділу Комісії, у якому знаходиться запитувана інформація, завізовану відповідальною особою Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності копію виписки з реєстраційного рахунка, на який зараховано кошти.

Копії платіжних документів (Рахунок та виписку з реєстраційного рахунка) структурний підрозділ, у якому знаходиться запитувана інформація, невідкладно передає до сектору забезпечення доступу до публічної інформації Управління документального забезпечення для здійснення обліку.

10. Запитувані документи надаються після підтвердження факту оплати Рахунка протягом трьох робочих днів.

11. Відповідь на запит на інформацію не надається в разі повної або часткової відмови запитувача від оплати Рахунка.

 

Начальник Управління
документального забезпечення

Л. Борденюк


 

Додаток 1
до Порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг


Управління фінансування,
бухгалтерського обліку та
звітності Комісії


ЗАЯВКА N
від "___" 20 __ року
на виписку рахунка для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію


                                                                                                (назва документа)

                                              (назва структурного підрозділу, у якому знаходиться запитувана інформація)
____________


Прізвище та ініціали запитувача - фізичної особи, найменування запитувача - юридичної особи або об'єднання громадян, що не має статусу юридичної особи

 

Послуга, що надається

Вартість виготовлення 1 аркуша, грн.

Кількість аркушів

Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)

0,4

 

Копіювання або друк копій документів формату А3 (у тому числі двосторонній друк)

0,8

 

Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (у тому числі двосторонній друк)

1,6

 

Копіювання або друк копій документів формату А3, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (у тому числі двосторонній друк)

3,2

 


(За відсутності даних ставиться прочерк)

 

 

Виконавець:
__________
                    (посада)

 
___
(підпис)

 
___
(П. І. Б.)

Керівник структурного підрозділу,
у якого знаходиться
запитувана інформація:
___________
                    (посада)

 
 
 
___
(підпис)

 
 
 
___
(П. І. Б.)


 

Додаток 2
до Порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг


Надавач послуг Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сфері комунальних послуг
Реєстраційний рахунок 3512001004147
МФО банку 820172
Код за ЄДРПОУ 37924499
Платник: ________
                ________


РАХУНОК N ___________
від "___" 20 __ року
для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

_
                                                                                                   (назва документа)
_


Найменування

Вартість виготовлення 1 аркуша, грн

Кількість аркушів

Ціна, грн

Відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг

 

 

 

РАЗОМ

 

 

 


Усього до сплати __________
                                                                                          (сума словами)
_________ грн коп.

Виконавець:
______
              (посада)

 

(підпис)

 
_______
(П. І. Б.)

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали