Шановні партнери! Вимушені повідомити, що в зв'язку зі зміною собівартості, з 1 березня будуть підвищені ціни на ДСТУ та ДБН


Додаткова копія: Порядок відшкодування фактичних витрат, здійснених за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття15 грудня 2017 року N 156

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
10 січня 2018 р. за N 39/31491

ПОРЯДОК
відшкодування фактичних витрат, здійснених за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

1. Цей Порядок визначає механізм відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат, здійснених за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядниками якої є правління Фонду та державна служба зайнятості (далі - розпорядники інформації).

2. Документи за запитом на інформацію надаються безкоштовно у разі:

надання особі інформації про неї;

якщо задоволення запиту передбачає виготовлення копій документів обсягом, що не перевищує 10 сторінок;

надання інформації, яка становить суспільний інтерес.

3. Відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів здійснюється у разі потреби у виготовленні більш як 10 сторінок запитуваних документів, починаючи з першої сторінки, відповідно до Розміру фактичних витрат, здійснених за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, затвердженого постановою правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття від 15 грудня 2017 року N 156.

4. У разі якщо розпорядником інформації є правління Фонду, запитувану інформацію за дорученням Голови правління Фонду або його заступників надає Державна служба зайнятості (Центральний апарат).

5. Структурний підрозділ відповідного розпорядника інформації, відповідальний за надання інформації (далі - відповідальний підрозділ), за потреби здійснення копіювання або друку документів для підготовки відповіді на запит обсягом більш як 10 сторінок не пізніше наступного робочого дня з дати отримання запиту подає до підрозділу, який веде бухгалтерський облік, відповідного розпорядника інформації (далі - підрозділ бухгалтерського обліку) заявку на оформлення рахунка для здійснення оплати за копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію (далі - заявка), за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку.

6. На підставі отриманої заявки підрозділ бухгалтерського обліку протягом одного робочого дня оформляє рахунок для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію (далі - рахунок), за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку і передає відповідальному підрозділу для направлення в установлений законом строк запитувачу.

7. Оплата рахунка здійснюється у будь-якій фінансовій установі у спосіб, зручний для запитувача інформації.

8. Кошти, що сплачуються як відшкодування витрат на копіювання або друк документів, зараховуються на рахунок, відкритий у відповідному органі Державної казначейської служби України за балансовим рахунком 3717 "Рахунки державних позабюджетних фондів" для проведення видатків розпорядника інформації, та відображаються в бухгалтерському обліку як відновлення касових та фактичних видатків розпорядника інформації на придбання паперу.

9. Не пізніше наступного дня після надходження коштів від запитувача підрозділ бухгалтерського обліку передає відповідальному підрозділу копію виписки банку, завізовану відповідальною особою підрозділу бухгалтерського обліку, із зазначенням її прізвища, імені, по батькові та поточної дати.

10. Запитувані документи надаються протягом трьох робочих днів після підтвердження повної оплати рахунка.

11. Відповідь на запит не надається у разі повної або часткової відмови запитувача від оплати рахунка.

 

Начальник Управління фінансового
забезпечення Державної служби
зайнятості (Центрального апарату)

Н. Костюк

 

Додаток 1
до Порядку відшкодування фактичних витрат, здійснених за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію
(пункт 5)

Заявка
на оформлення рахунка для здійснення оплати за копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

N
від "___" 20__ року

___________
(перелік документів)

___________
(назва відповідального підрозділу)

Прізвище та ініціали запитувача - фізичної особи, найменування запитувача - юридичної особи або об'єднання громадян, що не має статусу юридичної особи

 

Послуга, що надається

Кількість сторінок

Копіювання або друк документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)

 

Копіювання або друк документів формату А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк)

 

Копіювання або друк документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)

 

(за відсутності даних ставиться прочерк)

Виконавець

 

 

__________
                     (посада)

________
(підпис)

_______
(П. І. Б.)

Керівник відповідального підрозділу

 

 

__________
                     (посада)

________
(підпис)

_______
(П. І. Б.)

 

Додаток 2
до Порядку відшкодування фактичних витрат, здійснених за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію
(пункт 6)

Надавач послуг ______

Рахунок

МФО банку _________

Код за ЄДРПОУ _____

Платник

РАХУНОК
для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

N ___________
від "___" 20__ року

____
(перелік документів)

Найменування

Вартість виготовлення 1 стор., грн

Кількість сторінок

Ціна, грн

Відшкодування витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

 

 

 

Усього до сплати __________
                                                                                                                       (сума словами)
__ грн ___ коп.

Головний бухгалтер

 

 

__________
                    (посада)

_________
(підпис)

_________
(П. І. Б.)

Виконавець

 

 

__________
                    (посада)

_________
(підпис)

_________
(П. І. Б.)
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали