Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про адміністративну комісію при виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації)

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
II сесія VII скликання

РІШЕННЯ

від 9 жовтня 2014 року N 279/279

Про адміністративну комісію при виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації)

Відповідно до статті 25 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", частин першої, другої статті 215, частини першої статті 218 Кодексу України про адміністративні правопорушення, частини першої статті 3, статті 4 Положення про адміністративні комісії Української РСР, затвердженого Указом Президії Верховної Ради Української РСР від 09.03.88 N 5540-XI, Київська міська рада вирішила:

1. Утворити адміністративну комісію при виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) та затвердити її склад, додаток 1.

2. Затвердити Положення про адміністративну комісію при виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації), додаток 2.

3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Київської міської ради від 28.08.2008 N 82/82 "Про адміністративну комісію у м. Києві".

4. Офіційно оприлюднити це рішення в газеті Київської міської ради "Хрещатик".

5. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань регламенту та депутатської етики та постійну комісію Київради з питань дотримання законності, правопорядку та боротьби з корупцією.

 

Київський міський голова

В. Кличко

 

Додаток 1
до рішення Київської міської ради
09.10.2014 N 279/279

СКЛАД
адміністративної комісії при виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації)

Пантелеєв
Петро Олександрович

- заступник голови Київської міської державної адміністрації, голова комісії;

Рябікін
Павло Борисович

- заступник голови Київської міської державної адміністрації, заступник голови комісії;

Бондаренко
Володимир Володимирович

- керівник апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), заступник голови комісії;

Вадзінська
Ольга Олександрівна

- начальник відділу забезпечення роботи адміністративної комісії апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), відповідальний секретар комісії.

Члени комісії:

Братищенко
Юрій Олександрович

- депутат Київської міської ради (за згодою);

Ільїн
Геннадій Володимирович

- депутат Київської міської ради (за згодою);

Кузик
Петро Миколайович

- депутат Київської міської ради (за згодою);

Севериненко
Василь Миколайович

- депутат Київської міської ради (за згодою);

Мосійчук
Ігор Володимирович

- депутат Київської міської ради (за згодою);

Черніков
Олександр Михайлович

- депутат Київської міської ради (за згодою);

Богданович
Андрій Якович

- координатор проектів Всеукраїнської молодіжної громадської організації "Молодь Демократичного альянсу" (за згодою);

Гой
Володимир Анатолійович

- радник Київського міського голови (за згодою);

Вавриш
Андрій Валентинович

- заступник директора Департаменту містобудування та архітектури - начальник Служби містобудівного кадастру Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

Верес
Леся Іванівна

- начальник юридичного управління апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

Гутік
Іван Петрович

- заступник голови об'єднаного комітету профспілки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (за згодою);

Івасенко
Михайло Миколайович

- заступник начальника управління з питань правоохоронної роботи, запобігання та протидії корупції виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

Кулаковський
Юрій Петрович

- заступник директора Департаменту - начальник управління формування ринку землі Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

Мрига
Сергій Станіславович

- перший заступник директора Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

Мусієнко
Віра Василівна

- заступник начальника комунального підприємства "Київжитлоспецексплуатація";

Прилипко
Юрій Михайлович

- начальник контрольного управління апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

Рашкевич
Ігор Аркадійович

- правовий інспектор праці Київської міської ради професійних спілок працівників інноваційних і малих підприємств України (за згодою);

Рошалова
Наталія Владиславівна

- юрист-консультант комунальної бюджетної установи "Контактний центр міста Києва";

Сагайдак
Олесь Петрович

- заступник начальника відділу забезпечення роботи адміністративної комісії апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

Стволов
Віктор Леонідович

- перший заступник керівника апарату Подільської районної в місті Києві державної адміністрації.

 

Заступник міського голови -
секретар Київради

О. Резніков

 

Додаток 2
до рішення Київської міської ради
09.10.2014 N 279/279

ПОЛОЖЕННЯ
про адміністративну комісію при виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Адміністративна комісія при виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) (далі - Адміністративна комісія) є колегіальним органом, який створюється і діє відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", інших законодавчих і підзаконних актів та цього Положення.

1.2. Діяльність Адміністративної комісії ґрунтується на принципах законності, охорони інтересів особи та держави, гласності, публічності, самостійності і незалежності у прийнятті рішень, рівності учасників адміністративного процесу перед законом.

1.3. Адміністративна комісія забезпечує своєчасне, всебічне, повне і об'єктивне з'ясування обставин кожної справи, вирішення її відповідно до вимог законодавства України, забезпечення виконання винесеної постанови, а також виявлення причин та умов, що сприяють вчиненню адміністративних правопорушень, запобігання правопорушенням, виховання громадян у дусі точного і неухильного додержання Конституції і законів України, поваги до прав, честі і гідності інших громадян, до правил співжиття, сумлінного виконання своїх обов'язків, відповідальності перед суспільством, зміцнення законності.

2. ЗАВДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОМІСІЇ, ПОРЯДОК ЇЇ УТВОРЕННЯ І ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Завданням Адміністративної комісії є розгляд справ про адміністративні правопорушення, підвищення правової культури громадян, а також запобігання правопорушенням.

2.2. Адміністративна комісія утворюється Київською міською радою на строк її повноважень, у своїй діяльності відповідальна перед Київською міською радою та виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) та підзвітна їм.

2.3. Адміністративна комісія в усіх питаннях, віднесених до її компетенції, взаємодіє з постійними комісіями Київської міської ради та структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

2.4. Адміністративна комісія організовує облік розглянутих справ про адміністративні правопорушення, узагальнює практику розгляду цих справ у межах м. Києва.

2.5. Адміністративна комісія, встановивши при розгляді конкретних справ або в результаті узагальнення практики їх розгляду, причини та умови, що сприяли вчиненню адміністративних правопорушень, вносить до відповідного органу державної влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, їх посадовим особам пропозиції щодо вжиття заходів для усунення цих причин та умов.

Не пізніш як у місячний строк про результати вжиття необхідних заходів відповідний орган державної влади, орган місцевого самоврядування, підприємство, установа, організація, їх посадові особи повідомляють Адміністративній комісії.

2.6. Діловодство в справах, що розглядаються Адміністративною комісією, ведеться відповідно до вимог Кодексу України про адміністративні правопорушення, інших законодавчих актів про адміністративні правопорушення та цього Положення. Порядок реєстрації та зберігання справ, зразки форм документів, необхідних для роботи Адміністративної комісії, затверджуються виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією).

2.7. Технічне обслуговування та матеріально-технічне забезпечення Адміністративної комісії покладається на виконавчий орган Київської міської ради (Київську міську державну адміністрацію).

2.8. Адміністративна комісія користується штампом і печаткою виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

3. СПРАВИ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПІДВІДОМЧІ АДМІНІСТРАТИВНІЙ КОМІСІЇ

3.1. Адміністративна комісія розглядає справи про адміністративні правопорушення відповідно до підвідомчості справ, визначеної Кодексом України про адміністративні правопорушення.

4. СКЛАД АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОМІСІЇ

4.1. Адміністративна комісія утворюється в складі голови, заступників голови, відповідального секретаря та членів комісії. В Адміністративній комісії є посада звільненого відповідального секретаря комісії.

До складу Адміністративної комісії входять депутати Київської міської ради, представники профспілкових, громадських організацій, трудових колективів.

До складу Адміністративної комісії не можуть входити представники органів державної влади, посадові особи яких мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення, а також працівники прокуратури, суду і адвокати.

4.2. Голова Адміністративної комісії, а під час його відсутності заступники голови:

1) керує роботою Адміністративної комісії, несе відповідальність за виконання покладених на Адміністративну комісію завдань;

2) головує на засіданнях Адміністративної комісії;

3) забезпечує регулярне проведення засідань Адміністративної комісії, визначає коло питань, що підлягають розгляду на її черговому засіданні;

4) вживає заходи щодо підвищення рівня правової культури і правової підготовки членів Адміністративної комісії;

5) підписує протокол і постанову Адміністративної комісії по справі про адміністративне правопорушення.

4.3. Відповідальний секретар Адміністративної комісії:

1) заводить по кожному протоколу про адміністративне правопорушення окрему справу;

2) здійснює підготовку до розгляду справ про адміністративні правопорушення;

3) вирішує організаційні питання проведення засідань Адміністративної комісії;

4) сповіщає про дату, час і місце засідання Адміністративної комісії осіб, які беруть в ньому участь, та прокурора;

5) веде по справах, що розглядаються Адміністративною комісією, протоколи засідань Адміністративної комісії;

6) разом з головою Адміністративної комісії підписує протокол і постанову Адміністративної комісії по справі про адміністративне правопорушення;

7) звертає до виконання постанови про накладення адміністративного стягнення і контролює їх виконання;

8) веде діловодство Адміністративної комісії, облік розглянутих справ про адміністративні правопорушення, забезпечує зберігання цих справ;

9) представляє інтереси Адміністративної комісії в судах, у стосунках з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, іншими юридичними та фізичними особами.

5. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПРАВ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

5.1. Справа, що заводиться Адміністративною комісією, повинна містити протокол про адміністративне правопорушення, протокол засідання і постанову Адміністративної комісії, дані про сповіщення осіб, які беруть участь у справі, про день і час засідання Адміністративної комісії, вручення або надіслання постанови особі, щодо якої її винесено, та потерпілому, відмітки про виконання постанови, хід і результати її виконання та інші документи у цій справі.

5.2. Підставою для розгляду Адміністративною комісією справи є протокол про адміністративне правопорушення, складений у встановленому порядку уповноваженою на те посадовою особою, іншими особами відповідно до статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

5.3. Адміністративна комісія розглядає справи на засіданнях, що проводяться не рідше двох разів на місяць. Засідання комісії є правомочним при наявності не менш як половини загального складу комісії.

5.4. Адміністративна комісія розглядає справи в п'ятнадцятиденний строк з дня одержання протоколу про адміністративне правопорушення та інших матеріалів справи.

5.5. Справи розглядаються відкрито.

З метою підвищення виховної і запобіжної ролі провадження в справах про адміністративні правопорушення такі справи можуть розглядатися на виїзних засіданнях Адміністративної комісії.

5.6. Справа розглядається в присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. За відсутності цієї особи справа може розглядатися лише у випадках, коли є дані про своєчасне сповіщення особи про місце і час розгляду справи і якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

5.7. При підготовці до розгляду справи відповідальний секретар Адміністративної комісії вирішує такі питання:

1) чи належить до компетенції Адміністративної комісії розгляд цієї справи;

2) чи правильно складено протокол та інші матеріали справи;

3) чи сповіщено осіб, які беруть участь у розгляді справи, про час і місце її розгляду;

4) чи витребувано необхідні додаткові матеріали;

5) чи підлягають задоволенню клопотання особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, потерпілого, їх законних представників і адвоката.

5.8. Розгляд справи розпочинається з оголошення складу Адміністративної комісії, яким розглядається ця справа.

Головуючий на засіданні Адміністративної комісії оголошує, яка справа розглядається, хто притягується до адміністративної відповідальності, роз'яснює особам, які беруть участь у розгляді справи, їх права та обов'язки. Після цього оголошується протокол про адміністративне правопорушення. На засіданні заслуховуються особи, які беруть участь у розгляді справи, досліджуються докази і вирішуються клопотання. У разі участі в розгляді справи прокурора заслуховується його висновок.

5.9. Адміністративна комісія при розгляді справи про адміністративне правопорушення зобов'язана з'ясувати:

1) чи було вчинено адміністративне правопорушення;

2) чи винна ця особа в його вчиненні;

3) чи підлягає вона адміністративній відповідальності;

4) чи є обставини, що пом'якшують і обтяжують відповідальність;

5) чи заподіяно майнову шкоду;

6) чи є підстави для передачі матеріалів про адміністративне правопорушення на розгляд громадської організації чи трудового колективу;

7) інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

5.10. При розгляді кожної справи про адміністративне правопорушення Адміністративною комісією ведеться протокол, в якому зазначаються:

1) дата і місце засідання;

2) найменування і склад Адміністративної комісії;

3) зміст справи, що розглядається;

4) відомості про явку осіб, які беруть участь у справі;

5) пояснення осіб, які беруть участь у розгляді справи, їх клопотання і результати їх розгляду;

6) документи і речові докази, досліджені при розгляді справи;

7) відомості про оголошення прийнятої постанови і роз'яснення порядку та строків її оскарження.

Протокол засідання Адміністративної комісії підписується головуючим на засіданні і відповідальним секретарем.

6. ПОСТАНОВА АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОМІСІЇ

6.1. По справі про адміністративне правопорушення Адміністративна комісія виносить одну з таких постанов:

1) про накладення адміністративного стягнення;

2) про закриття справи.

6.2. За вчинення правопорушень Адміністративна комісія може застосовувати такі адміністративні стягнення:

1) попередження;

2) штраф.

6.3. При вирішенні питання про накладення адміністративного стягнення Адміністративна комісія накладає його в межах, встановлених відповідною статтею Кодексу України про адміністративні правопорушення та іншими актами, які передбачають відповідальність за адміністративні правопорушення.

6.4. При накладенні стягнення Адміністративна комісія враховує характер вчиненого правопорушення, особу порушника, ступінь його вини, майновий стан, обставини, що пом'якшують і обтяжують відповідальність.

6.5. Адміністративне стягнення може бути накладено не пізніш як через два місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні - не пізніш як через два місяці з дня його виявлення.

6.6. Постанова про закриття справи виноситься при передачі матеріалів на розгляд громадської організації чи трудового колективу, або передачі їх прокурору, органу досудового розслідування, а також при наявності обставин, що виключають провадження в справі про адміністративне правопорушення, зазначених в статті 247 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

6.7. Постанова Адміністративної комісії повинна містити:

1) найменування Адміністративної комісії;

2) дату розгляду справи;

3) відомості про особу, щодо якої розглядається справа;

4) опис обставин, встановлених при розгляді справи;

5) зазначення нормативного акта, який передбачає відповідальність за це адміністративне правопорушення;

6) прийняте по справі рішення.

6.8. Якщо у результаті вчинення адміністративного правопорушення заподіяно майнову шкоду громадянинові, підприємству, установі або організації, то Адміністративна комісія під час вирішення питання про накладення стягнення за адміністративне правопорушення має право одночасно вирішити питання про відшкодування винним майнової шкоди, якщо її сума не перевищує двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, відповідно до частини першої статті 40 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

6.9. Постанова Адміністративної комісії повинна містити вказівку про порядок і строк її оскарження.

6.10. Постанова Адміністративної комісії приймається простою більшістю голосів членів Адміністративної комісії, присутніх на засіданні. Постанова Адміністративної комісії підписується головуючим на засіданні і відповідальним секретарем Адміністративної комісії.

6.11. Постанова Адміністративної комісії оголошується негайно після закінчення розгляду справи. Копія постанови протягом трьох днів вручається або висилається особі, щодо якої її винесено.

Копія постанови Адміністративної комісії вручається під розписку. В разі якщо копія постанови висилається, про це робиться відповідна відмітка у справі.

6.12. Постанова Адміністративної комісії може бути оскаржена особою протягом десяти днів з дня винесення до Адміністративної комісії, або до суду у порядку, визначеному законодавством України. У разі пропуску зазначеного строку з поважних причин цей строк за заявою особи, щодо якої винесено постанову, може бути поновлено органом, правомочним розглядати скаргу.

6.13. Постанова Адміністративної комісії може бути оскаржена прокурором.

6.14. Подання у встановлений строк скарги на постанову, за винятком постанови про накладення адміністративного стягнення у вигляді попередження, а також внесення прокурором подання зупиняє виконання постанови до розгляду скарги або подання.

6.15. Постанова Адміністративної комісії про накладення адміністративного стягнення підлягає виконанню з моменту її винесення, якщо інше не встановлено Кодексом України про адміністративні правопорушення та іншими законами України.

6.16. При оскарженні постанови про накладення адміністративного стягнення або внесенні на неї подання прокурора постанова підлягає виконанню після залишення скарги або подання без задоволення, за винятком постанов про застосування заходу стягнення у вигляді попередження.

6.17. Постанова Адміністративної комісії про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу є обов'язковою для виконання посадовими особами підприємств, установ, організацій та громадянами.

Штраф має бути сплачений порушником не пізніш як через п'ятнадцять днів з дня вручення йому постанови про накладення штрафу, а в разі оскарження такої постанови або внесення на неї подання прокурора - не пізніш як через п'ятнадцять днів з дня повідомлення про залишення скарги або подання без задоволення.

6.18. Постанова Адміністративної комісії про накладення адміністративного стягнення у вигляді попередження виконується шляхом оголошення постанови порушнику, якщо постанова про адміністративне стягнення у вигляді попередження виноситься під час відсутності порушника, йому вручається копія постанови в порядку і строки, передбачені статтею 285 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

6.19. Контроль за правильним і своєчасним виконанням постанови Адміністративної комісії про накладення адміністративного стягнення здійснюється Адміністративною комісією.

У разі несплати правопорушником штрафу у строк, встановлений частиною першою статті 307 Кодексу про адміністративні правопорушення, постанова про накладення штрафу надсилається для примусового виконання до відділу державної виконавчої служби за місцем проживання порушника, роботи або за місцезнаходженням його майна в порядку, встановленому законом.

 

Заступник міського голови -
секретар Київради

О. Резніков
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали