ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

УХВАЛА

01.12.2009 р.

N К-21642/09

Колегія суддів Вищого адміністративного суду України у складі: головуючого - судді Гордійчук М. П., суддів - Кравченко О. О., Васильченко Н. В., Леонтович К. Г., Розваляєвої Т. С., секретаря - Лук'яненко О. О., розглянувши у судовому засіданні касаційні скарги Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, заступника прокурора Донецької області в інтересах держави в особі Міністерства охорони навколишнього природного середовища на постанову Донецького окружного адміністративного суду від 28 жовтня 2008 року та ухвалу Донецького апеляційного адміністративного суду від 5 лютого 2009 року у справі за позовом Дочірнього підприємства "Донецький облавтодор" Відкритого акціонерного товариство "ДАК "Автомобільні дороги України" до Міністерства охорони навколишнього природного середовища України про визнання нечинним наказу N 310 від 18.06.2008 року, встановила:

Дочірнє підприємство "Донецький облавтодор" Відкритого акціонерного товариства "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України" (надалі за текстом - ДП "Донецький облавтодор" ВАТ ДАК "Автомобільні дороги України") звернулось до Донецького окружного адміністративного суду з позовом до Міністерства охорони навколишнього природного середовища та просило визнати нечинним п. 3 наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України N 310 від 18.06.2008 року, щодо позбавлення ліцензії ДП "Донецький облавтодор" ВАТ "ДАК "Автомобільні дороги України", обґрунтовуючи позовні вимоги наступним.

Так, позивачем по справі був отриманий спеціальний дозвіл на користування надрами від 18.11.2004 року N 3515 строком на 10 років, тобто, до 18 листопада 2014 року.

Пунктом 3 наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України N 310 від 18 червня 2008 року ДП "Донецький облавтодор" ВАТ "ДАК "Автомобільні дороги України"був анульований вищевказаний спеціальний дозвіл на користування надрами у зв'язку з тим, що останній протягом двох років з початку дії дозволу не приступив до користування ділянкою надр, як зазначено в наказі, без поважних причин.

Позивач вважає дії Міністерства охорони навколишнього природного середовища необґрунтованими та неправомірними з огляду на те, що в період з 18.11.2004 року був проведений комплекс заходів, спрямованих на організацію робіт по видобуванню гранітних порід на території Анадольського родовища, без яких неможливо було розпочати користування ділянкою надр.

Постановою Донецького окружного адміністративного суду від 28 жовтня 2008 року позовні вимоги задоволені в повному обсязі.

Визнано нечинним пункт 3 наказу N 310 від 18.06.2008 року Міністерства охорони навколишнього природного середовища України "Про анулювання, зупинення та повалення дії спеціальних дозволів на користування надрами". Який було видано ДП "Донецький облавтодор" ВАТ "ДАК "Автомобільні дороги України".

Ухвалою Донецького апеляційного адміністративного суду від 5 лютого 2009 року апеляційна скарга Міністерства охорони навколишнього природного середовища України залишена без задоволення, а постанова Донецького окружного адміністративного суду від 28 жовтня 2008 року - без змін.

Не погоджуючись із рішеннями судів першої та апеляційної інстанцій, Міністерство охорони навколишнього природного середовища України та заступник прокурора Донецької області звернулись з касаційними скаргами, у яких просять їх скасувати, як такі, що ухвалені з порушенням норм матеріального та процесуального права, та ухвалити нове судове рішення про відмову у задоволенні позову. При цьому касатори посилаються на порушення судами норм матеріального та процесуального права.

Заслухавши доповідь судді, перевіривши матеріали справи та обговоривши доводи наведені у скарзі, колегія суддів дійшла висновку, що касаційні скарги не підлягають задоволенню з наступних підстав.

Як встановлено судами, позивач є суб'єктом підприємницької діяльності, юридичною особою (свідоцтво про державну реєстрацію Серія АОО N 300383, дата реєстрації 16.05.2002 року за N 12661200000000462), форма власності - державна (довідка з ЄДРПОУ N 101-5468).

18 листопада 2004 року йому видано спеціальний дозвіл на користування надрами (реєстраційний N 3515), а саме, на користування Анадольським родовищем, у Донецькій області, Волноваського району, Анадольської сільської ради для видобування граніту та діориту.

Термін дії цього дозволу - 10 років, строк дії останнього - до 18 листопада 2014 року.

Третім пунктом Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України N 310 від 18 червня 2008 року зазначений дозвіл був анульований.

У наказі Міністерство посилалось на п. п. 18, 19 Порядку надання у 2008 році спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.02.2008 року N 273, та наявність підстав для анулювання дії спеціальних дозволів на користування надрами.

Однак, судами обох інстанцій встановлено, що ДП "Донецький облавтодор" ВАТ "ДАК "Автомобільні дороги України" в період з 18.11.2004 року до теперішнього часу проводились заходи, які були спрямовані на організацію робіт з видобування гранітних порід на території Анадольського родовища, а саме: в період з 2005 року до 2007 року розроблена технічна документація відводу земельної ділянки; розроблений робочий проект доопрацювання кар'єрів з видобування гранітів Анадольського родовища; проведена експертна оцінка за робочим проектом дробильно-сортувального комплексу; розроблений робочий проект електрозабезпечення Анадольського кар'єру; проведена комплексна оцінка впливу на навколишнє середовище до робочого проекту дробильно-сортувального комплексу; придбане устаткування.

Загальна сума на проведення вищевказаних заходів склала 798391,15 грн., що знайшло своє підтвердження в матеріалах справи.

Позивачем проведена державна екологічна експертиза відповідності проектної документації нормативам актам з питань охорони навколишнього середовища від 31.10.2007 року N 07-6667, а також Державна експертиза землевпорядної документації від 25.03.2008 року N 1181.

Також позивачем були отримані:

розпорядження голови Волноваської районної державної адміністрації "Про погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки ДП "Донецький облавтодор" ВАТ "ДАК "Автомобільні дороги України" для розташування кар'єру по видобуванню гранітів, діоритів Анадольського родовища" від 26.12.2007 року N 1116;

рішення Волноваської районної ради Волноваського району Донецької області "Про погодження проекту землеустрою по відводу земельної ділянки ДП "Донецької облавтодор" ВАТ "ДАК "Автомобільні дороги України" для розташування кар'єру по видобуванню гранітів, діоритів Анадольського родовища" від 21.12.2007 року N У/14-185;

рішення Анадольської сільської ради "Про погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки ДП "Донецький облавтодор" ВАТ "ДАК "Автомобільні дороги України" від 20.12.2007 року N У/21-82;

висновок Донецької обласної ради по проекту землеустрою по відводу земельної ділянки ДП "Донецький облавтодор" ВАТ "ДАК "Автомобільні дороги України" для розташування кар'єру по видобуванню гранітів, діоритів Анадольського родовища на території Анадольської селищної ради Волноваського району Донецької області" від 01.03.2008 року N К9-340;

розпорядження Голови Донецької обласної державної адміністрації "Про передачу земельної ділянки в оренду ДП "Донецький облавтодор" ВАТ "ДАК "Автомобільні дороги України" від 15.07.2008 року N 344.

Раніше позивач також отримав документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки ДП "Донецький облавтодор", наказ N 232 від 01.11.2007 року та титул будови (об'єкта), будівництво якої розпочинається у 2007 році, висновок комплексної державної експертизи по проекту переоснащення дробарко-сортувального комплексу з переробки гранітів Анадольського родовища Донецької області від 01.11.2007 року N 65-а; висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 29.10.2007 року N9 1698/03-1; висновок державної екологічної експертизи С N 07.10.20417 від 31.10.2007 року, сертифікат N 3912/07 від 16.06.2007 року на проведення гама-спектрометричних досліджень; висновок про вплив видобутку Анадольського місцезнаходження гранітів на навколишню середовище від 26.10.2007 року N 03/3-107; висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 04.09.2007 року N 113; висновок експертизи N 14-01-5943.07; висновок експертизи N 14-05-5827.07; розпорядження Голови районної державної адміністрації від 30.03.2007 року N 299; від 27.07.2007 року N 617; завдання від 19.08.2005 року на розробку проектно-кошторисної документації реконструкції; розпорядження Голови обласної державної адміністрації від 21.06.2007 року N 395; висновок ДО "СТІДГК", N 14/08 ви: 22.12.2007 року; договір оренди землі N 238 від 07.08.2008 року; проект землеустрою, матеріали погодження місця розташування кар'єру.

Підставою для анулювання спеціального дозволу на користування надрами для видобування граніту та діориту є невиконання позивачем всіх пунктів приписів Донецької територіальної інспекції державного геологічного контролю за веденням робіт по геологічному вивченню та використанню надр (ДТІДГК) за результатами перевірки діяльності користувача надр, за результатами якої було винесено відповідні приписи.

Цими приписами позивачеві запропоновано здійснити ряд заходів та міроприємств, направлених на початок використання видобування зазначених у наданому дозволі граніту та діориту.

За результатами повторної перевірки діяльності позивача - користувача надр, складено акт від 22.01.2008 року, в висновку якого зазначено, що ДП "Донецький облавтодор" ВАТ "ДАК "Автомобільні дороги України"на протязі 2-х місяців зміг виконати лише два з чотирьох приписів і що виконання припису щодо складання та узгодження програм гірничих робіт на 2008 рік напряму залежить від терміну оформлення матеріалів на право користування земельною ділянкою, який затримувався тому, що сесії Анадольської сільської ради Волноваського району відбулися лише 20.12.2007 року та 21.12.2007 року.

Цим актом міжвідомчій робочій групі з питань надрокористування запропоновано розглянути питання щодо анулювання спеціального дозволу на користування надрами, тому що надрокористувач на протязі двох років з дати отримання спеціального дозволу не приступив до користування надрами. При цьому визначено підставу - ст. 26 п. 6 Кодексу України "Про надра".

Статтею 3 Кодексу України "Про надра" передбачено, що гірничі відносини в Україні регулюються Конституцією, Законом України "Про охорону навколишнього середовища", зазначеним Кодексом та іншими актами законодавства України, які видаються відповідно до них.

Правовою підставою права користування надрами відповідачем визначено п. 6 ч. 1 ст. 26 Кодексу України "Про надра", про що зазначено в акті від 22.01.2008 року. Самим наказом N 310, пункт 3 якого оспорюється, жодна з норм, яка належить до законодавства про надра, не визначена.

Підстави припинення права користування визначені п. 6 ст. 26 Кодексу України "Про надра".

Судами у рішеннях наведено аналіз приписів зазначеної статті та зроблено висновок про те, що припинення користування надрами здійснюється як за рішенням органу, який надав надра в користування, так і в певних випадках в судовому порядку - у разі незгоди користувачів.

Зважаючи на імперативний характер даної норми колегія суддів апеляційного суду зазначила також, що відповідач перевищив свою компетенцію щодо припинення права користування надрами позивачем.

З такими висновками погоджується і колегія суддів Вищого адміністративного суду України.

Колегія суддів також погоджується з висновками судів стосовно недоведеності відповідачем складу порушення, яке призвело до припинення права користування надрами, а саме, наявність того, що користувач без поважних причин протягом 2 років не приступив до користування надрами. Сам факт такого невикористання не доводить відсутності поважних причин.

Таким чином, суд дійшов правильного висновку про задоволення позову.

Доводи касаційної скарги не дають підстав для висновку, що при розгляді справи допущено неправильне застосування норм матеріального чи порушення норм процесуального права, які передбачені статтями 225 - 229 Кодексу адміністративного судочинства України як підстави для зміни, скасування судового рішення, залишення позовної заяви без розгляду або закриття провадження у справі.

Враховуючи вищевикладене, колегія суддів вважає, що касаційні скарги на судові рішення задоволенню не підлягають, а самі рішення судів повинні залишитись без змін.

Керуючись ст. ст. 210, 220, 224, 230, 231, 254 Кодексу адміністративного судочинства України, колегія суддів Вищого адміністративного суду України ухвалила:

Касаційні скарги Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, заступника прокурора Донецької області в інтересах держави в особі Міністерства охорони навколишнього природного середовища залишити без задоволення.

Постанову Донецького окружного адміністративного суду від 28 жовтня 2008 року та ухвалу Донецького апеляційного адміністративного суду від 5 лютого 2009 року залишити без змін.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає, крім випадків встановлених статтею 237 Кодексу адміністративного судочинства України.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали