ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

19.04.2011 р.

N 16/209/09-26/89/10-12/263-10

Постанову скасовано(згідно з постановою Верховного Суду України від 26 вересня 2011 року) (Постанова N 3-83гс11)

Вищий господарський суд України у складі колегії суддів: Хандуріна М. І. - головуючого (доповідач), Білошкап О. В., Заріцької А. О., розглянувши у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу Ліквідатора товариства з обмеженою відповідальністю "УкрСпецТрейд Авто" на постанову Донецького апеляційного господарського суду від 24.11.2010 у справі N 16/209/09-26/89/10 господарського суду Запорізької області за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "УкрСпецТрейд Авто" до Товариства з обмеженою відповідальністю "УкрСпецТрейд Авто" про банкрутство ліквідатор Арбітражний керуючий Нікітенко М. О., кредитори: 1. Відділення виконавчої дирекції ФСС від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в м. Запоріжжя, 2. Запорізьке обласне відділення ФСС з тимчасової втрати працездатності в особі виконавчої дирекції, 3. Концерн "Міські теплові мережі", 4. Державна податкова інспекція у Комунарському районі м. Запоріжжя, 5. ФОП ОСОБА_1, 6. УПФУ в Комунарському районі м. Запоріжжя, 7. ПАТ "Всеукраїнський Акціонерний Банк" (за участю представників сторін: арбітражний керуючий - Нікітенко М. О., ПАТ "Всеукраїнський Акціонерний Банк" - Кобець О. В., дов. від 16.06.2010), встановив:

Ухвалою господарського суду Запорізької області від 21.10.2010 (суддя Юлдашев О. О.) відмовлено у задоволенні клопотання ПАТ "Всеукраїнський Акціонерний Банк" щодо зупинення провадження у справ. Відмовлено у задоволенні скарги кредитора ПАТ "Всеукраїнський Акціонерний Банк" на дії ліквідатора. Звіт арбітражного керуючого про оплату послуг та витрат ліквідатора затверджено. Звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс ТОВ "Укрспецтрейд Авто" затверджено. Банкрута ТОВ "Укрспецтрейд Авто" ліквідовано. Провадження у справі припинено.

Постановою Донецького апеляційного господарського суду від 24.11.2010 (колегія суддів у складі: Запорощенко М. Д. - головуючий, Дучал Н. М., Калантай М. В.) ухвалу господарського суду Запорізької області від 21.10.2010 скасовано, справу направлено на новий розгляд до господарського суду першої інстанції.

В касаційній скарзі Ліквідатор ТОВ "УкрСпецТрейд Авто" просить постанову Донецького апеляційного господарського суду скасувати, ухвалу господарського суду Запорізької області залишити в силі. В обґрунтування посилається на прийняття постанови без врахування фактичних обставин справи та порушення норм матеріального права, зокрема ст. 30 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Судова колегія, розглянувши наявні матеріали справи, обговоривши доводи касаційної скарги, перевіривши юридичну оцінку обставин справи та повноту їх встановлення, дослідивши правильність застосування норм матеріального і процесуального, права дійшла висновку, що касаційна скарга підлягає задоволенню з наступних підстав.

При вирішенні питань процесуального характеру під час розгляду справ про банкрутство господарські суди повинні виходити з того, що згідно з вимогами ст. 41 ГПК України господарські суди розглядають справи про банкрутство в порядку провадження, передбаченому ГПК України, з урахуванням особливостей встановлених Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (далі - Закон).

Згідно з ч. 6 ст. 31 Закону при реалізації своїх прав та обов'язків арбітражний керуючий зобов'язаний діяти сумлінно та розумно з урахуванням інтересів боржника та його кредиторів.

Згідно зі ст. 25 Закону з дня свого призначення ліквідатор виконує повноваження керівника боржника банкрута, аналізує фінансове становище банкрута, очолює ліквідаційну комісію та формує ліквідаційну масу, здійснює інвентаризацію та оцінку майна банкрута згідно з законодавством, вживає заходів спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 32 Закону після завершення всіх розрахунків з кредиторами ліквідатор подає до господарського суду звіт та ліквідаційний баланс, до якого додаються: показники виявленої ліквідаційної маси (дані її інвентаризації); відомості про реалізацію об'єктів ліквідаційної маси з посиланням на укладені договори купівлі-продажу та акти приймання-передачі майна; реєстр вимог кредиторів з даними про розміри погашених вимог кредиторів; документи, які підтверджують погашення вимог кредиторів.

Господарський суд після заслуховування звіту ліквідатора та думки членів комітету кредиторів або окремих кредиторів виносить ухвалу про затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу.

Отже, законодавцем передбачено подання за наслідком проведеної ліквідаційної процедури повного звіту ліквідатора про всі дії, вчинені ліквідатором в ході процедури ліквідації, та перелік додатків до звіту ліквідатора, які подаються суду разом із зазначеним звітом, та є предметом дослідження в судовому засіданні за підсумками всієї ліквідаційної процедури, яке проводиться за участю кредиторів (комітету кредиторів).

Як вбачається з матеріалів справи, постановою суду від 19.05.2010 боржника визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором призначено арбітражного керуючого Нікітенка М. О., на якого покладено виконання дій по ліквідації боржника відповідно до вимог Закону.

На виконання постанови ліквідатором до господарського суду надано звіт, ліквідаційний баланс банкрута, реєстр вимог кредиторів, документи, що підтверджують проведення ліквідаційної процедури, а також звіт арбітражного керуючого про оплату послуг та витрат ліквідатора. Ухвалою господарського суду Запорізької області від 21.10.2010 подані звіт та ліквідаційний баланс було затверджено.

Затверджуючи звіт та ліквідаційний баланс місцевий господарський суд виходив з того, що наданими до звіту та ліквідаційного балансу доказами встановлено, що в ході ліквідаційної процедури ліквідатором вжиті всі заходи, передбачені ст. ст. 23, 25, 29, 30, 31 Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", в т. ч. щодо взаємодії з кредиторами, проведення засідань комітету кредиторів та розгляду звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу, вжито всі необхідні заходи по схоронності майна банкрута, ліквідаційної маси та задоволення вимог кредиторів. Оскільки за результатами ліквідаційного балансу у банкрута не залишилось майна для здійснення статутної діяльності, ТОВ ліквідовано, провадження у справі припинено. Звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс були погоджені на засіданні комітету кредиторів.

Апеляційний господарський суд, не погодився з висновком суду першої інстанції, скасував ухвалу про затвердження звіту та ліквідаційного балансу. При цьому зазначив, що судом не було досліджено питання погодження порядку продажу майна банкрута, склад, умови та строки придбання майна з комітетом кредиторів.

Однак, дані висновки апеляційного суду не грунтуються на вимогах Закону та спростовуються матеріалами справи.

Як встановлено судом першої інстанції та підтверджується матеріалами справи, за запитами ліквідатора було отримано відповіді від відповідних установ: ГУМВС України в Запорізькій області від 15.07.2010 N 43/58-10 про відсутність транспортних засобів, від Інспекції державного технічного нагляду від 09.06.2010 N 01-037/1054 про відсутність сільськогосподарської техніки; від ДП "Центр державного земельного кадастру" N 52/3, Запорізького МБТІ від 08.06.2010 N 8703 про відсутність права власності на об'єкти нерухомості. До звіту доданий висновок щодо фінансового стану та відсутність ознак неплатоспроможності ТОВ "Укрспецтрейд Авато" Української агенції з питань банкрутства. За даними банків залишок на рахунках банкрута відсутні (а. с. 15 - 46 т. 4).

На виконання вимог ст. 16 Закону ліквідатором були призначені збори комітету кредиторів для заслуховування звіту ліквідатора, про час і місце проведення яких було належним чином повідомлено всіх кредиторів. відповідно до протоколу від 20.10.2010 на зборах були присутні два кредитори та їх представники, загальна кількість голосів присутніх кредиторів складала 20512. Складений за результатами проведених зборів, на якому прийнято рішення про затвердження звіту ліквідатора та витрат ліквідатора, протокол представник ПАТ "Всеукраїнський Акціонерний Банк" відмовився підписувати, про що присутніми на засіданні комітету кредиторів акт відмови.

Відповідно до листа Відділу з питань банкрутства в Запорізькій області N 1092 від 08.10.2010 проведена перевірка дій ліквідатора ТОВ "Укрспецтрейд Авто" Нікітенка М. О., за результатами якої порушень вимог Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" з боку арбітражного керуючого Никітенка М. О. як ліквідатора ТОВ "Укрспецтрейд Авто" не виявлено.

Згідно з ч. 1 ст. 26 Закону до складу ліквідаційної маси боржника входять усі види майнових активів (майно та майнові права) банкрута.

За приписами частин 1, 2,6 ст. 30 Закону після проведення інвентаризації та оцінки майна банкрута ліквідатор розпочинає продаж майна банкрута на відкритих торгах. Порядок продажу майна банкрута, склад, умови та строки придбання майна погоджуються з комітетом кредиторів.

Відповідно до ч. 1 ст. 25 Закону про банкрутство на ліквідатора банкрута покладається обов'язок з реалізації майна банкрута у порядку, передбаченому цим Законом, для задоволення вимог, включених до реєстру вимог кредиторів.

За приписами ч. 1 ст. 30 Закону після проведення інвентаризації та оцінки майна банкрута ліквідатор розпочинає продаж майна банкрута на відкритих торгах, якщо комітетом кредиторів не встановлено інший порядок продажу.

Необхідно зазначити, що згідно вимог Закону про банкрутство майно банкрута має реалізовуватися виключно на конкурентних засадах, а саме на відкритих торгах або на аукціоні.

При цьому згідно частини 3 статті 30 Закону про банкрутство, яка визначає порядок продажу майна банкрута, у разі надходження двох і більше пропозицій щодо придбання майна банкрута ліквідатор проводить конкурс (аукціон). Порядок проведення конкурсу (аукціону) визначається згідно із Законом України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)".

Як встановлено судом першої інстанції, з наявних в матеріалах справи протоколів зборів комітету кредиторів іншого порядку продажу майна банкрута встановлено не було. В матеріалах справи наявні копії пропозицій ліквідатору N 48 від 10.06.2010 та N 12 від 31.05.2010 від покупців про придбання майна банкрута.

Таким чином, відповідно до п. 3 ст. 30 Закону ліквідатором Нікітенко М. О. було проведено відкриті торги (аукціон) для реалізації майна банкрута з дотриманням встановленого порядку.

Що стосується доводів апеляційного суду про те, що оголошення про реалізацію майна банкрута було опубліковано 21.06.2010, в той час як висновок з оцінки майна надано лише 25.06.2010 колегія суддів зазначає, що судом апеляційної інстанції не прийнято до уваги те, що у висновку зазначено дату визначення вартості майна боржника - 18.06.2010, тобто до публікації оголошення про відкриті торги з продажу майна банкрута.

Зважаючи на вищенаведене, колегія суддів вважає, що господарський суд Запорізької області дійшов обґрунтованого висновку щодо вчинення дій ліквідатором Нікітенко М. О. у відповідності до вимог ст. ст. 25, 30, 32 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Обставини, які наведені апеляційним судом як підстави для скасування ухвали суду першої інстанції, яким апеляційним судом не надано правової оцінки, спростовуються доказами, дослідженими судом першої інстанції і не містять у собі порушень норм матеріального права.

За таких обставин, постанова Донецького апеляційного господарського суду підлягає скасування, оскільки прийнята з порушенням норм матеріального права, без належного обґрунтування всіх встановлених обставин, її висновки спростовуються наявними матеріалами справи.

Керуючись статтями 85, 1117, 1119 - 11111 ГПК України, Вищий господарський суд України постановив:

Касаційну скаргу Ліквідатора товариства з обмеженою відповідальністю "УкрСпецТрейд Авто" задовольнити.

Постанову Донецького апеляційного господарського суду від 24.11.2010 у справі 19/129-10 скасувати, ухвалу господарського суду Запорізької області від 21.10.2010 у справі N 16/209/09-26/89/10-12/263-10 залишити в силі.

 

Головуючий

М. І. Хандурін

Судді:

О. В. Білошкап

 

А. О. Заріцька

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали