ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ЛУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

РІШЕННЯ

від 27.06.2008 р. N 434-1

Про базові тарифи на послуги, що надаються державним комунальним підприємством "Луцьктепло"

Керуючись законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про теплопостачання", "Про житлово-комунальні послуги", відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10.07.2006 N 955 "Про затвердження Порядку формування тарифів на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води", у зв'язку з ростом тарифів на енергоресурси, зростанням розміру мінімальної заробітної плати та з метою відшкодування тарифами повної вартості послуг з теплопостачання і забезпечення планової рентабельності виконавчий комітет Луцької міської ради вирішив:

1. Встановити з 01.08.2008 базові тарифи на теплову енергію, послуги з централізованого опалення та постачання гарячої води, що надаються державним комунальним підприємством "Луцьктепло" усім категоріям споживачів, згідно з додатком 1.

2. Доручити державному комунальному підприємству "Луцьктепло" здійснювати коригування базових тарифів на теплову енергію, послуги з централізованого опалення та постачання гарячої води згідно з чинним законодавством.

3. Затвердити загальні вказівки до тарифів на теплову енергію, послуги з централізованого опалення та постачання гарячої води, що надаються державним комунальним підприємством "Луцьктепло", згідно з додатком 2.

4. Вважати такими, що втратили чинність з 01.08.2008, рішення виконкому Луцької міської ради від 20.02.2007 N 105-1 "Про тарифи на послуги, що надаються населенню підприємствами "Луцьктепло" та "Луцькводоканал" в частині, що стосується тарифів на послуги, які надаються державним комунальним підприємством "Луцьктепло", пункт 2 та додаток 2 до рішення виконкому Луцької міської ради від 29.08.2006 N 437-1" (Загальні вказівки до тарифів на теплову енергію, послуги з централізованого опалення "та постачання гарячої води, що надаються державним комунальним підприємством "Луцьктепло") та рішення виконкому від 20.02.2007 N 106-1 "Про тарифи на послуги, що надаються державним комунальним підприємством "Луцьктепло" усім категоріям споживачів, крім населення".

5. Доручити державному комунальному підприємству "Луцьктепло":

5.1. Проводити споживачам перерахунки розміру плати за послуги у разі їх ненадання або надання не в повному обсязі, зниження якісних показників.

5.2. В місячний термін розробити та внести на затвердження виконкому міської ради "Тимчасовий порядок перерахунку платежів за теплову енергію і послуги з централізованого опалення та гарячого водопостачання в разі відхилення метеорологічних умов від нормативних".

6. Доручити департаменту економіки міської ради:

6.1. Проаналізувати ріст доходів населення та ріст тарифів на послуги, що надаються державним комунальним підприємством "Луцьктепло".

6.2. У разі перевищення темпів росту тарифів на послуги, що надаються державним комунальним підприємством "Луцьктепло", над темпами росту доходів населення, внести пропозицію на сесію міської ради про відшкодування різниці з бюджету міста.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Гоцалюка П. П.

 

Міський голова

Б. Шиба

Заступник міського голови,
керуючий справами

М. Іванюк


 

Додаток 1
до рішення виконавчого комітету Луцької міської ради
27.06.2008 N 434-1


Базові тарифи
на теплову енергію, послуги з централізованого опалення та постачання гарячої води, які надає державне комунальне підприємство "Луцьктепло"

N
пп

Назва послуги

Один. виміру

Тариф, грн.

з ПДВ

без ПДВ

Для населення:

1

Теплоенергія

1 Гкал

211,02

175,85

2

Централізоване опалення*

1 м2 опалювальної площі в місяць:

 

 

- повний сезонний тариф

5,04

4,20

- в опалювальний сезон

3,28

2,733

- в міжопалювальний сезон

1,76

1,467

3

Гаряча вода

1 м3

11,82

9,85

Для бюджетних установ та інших споживачів

1

Теплоенергія

1 Гкал

369,79

308,158

2

Централізоване опалення

1 м2 опалювальної площі в місяць в опалювальний сезон:

7,72

6,433

3

Гаряча вода

1 м3

20,47

17,058


Примітка: Повний сезонний тариф застосовується при нарахуванні плати за послуги з централізованого опалення лише впродовж опалювального періоду.

Тарифи на послуги з централізованого опалення в "опалювальний сезон" та "міжопалювальний сезон" є диференційованими і становлять відповідно 65 та 35 відсотків від повного сезонного тарифу та застосовуються в опалювальний та міжопалювальний періоди.

 

Заступник міського голови,
керуючий справами

М. Іванюк


 

Додаток 2
до рішення виконавчого комітету Луцької міської ради
27.06.2008 N 434-1


ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ
до тарифів на теплову енергію, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води, що надаються державним комунальним підприємством "Луцьктепло"

1. Тарифи застосовуються для нарахування плати за теплову енергію та послуги з централізованого теплопостачання (опалення та постачання гарячої воли), які надаються державним комунальним підприємством "Луцьктепло" (далі - підприємство).

2. Тариф на теплову енергію та послуги з централізованого теплопостачання - це вартість одиниці теплової енергії або послуги з централізованого теплопостачання визначеної якості, економічно обгрунтованої витратами, які входять до повної собівартості, з урахуванням рентабельності виробництва та податку на додану вартість, визначеного законодавством.

3. Тарифи встановлені для трьох категорій споживачів:

- I категорія: населення;

- II категорія: бюджетні організації та установи;

- III категорія: інші споживачі.

4. Надання послуг з теплопостачання споживачам II та III категорій здійснюється на підставі договору між підприємством і споживачем.

5. Тарифи враховують:

5.1. На централізоване опалення:

а) відповідно до Норм та вказівок по нормуванню витрат палива та теплової енергії на опалення житлових та громадських споруд, а також на господарсько-побутові потреби в Україні (КТМ204 України 244-94)'", (далі - "Норм"):

- тривалість опалювального періоду - 187 днів;

- середню температуру зовнішнього повітря за опалювальний період (-) 0,2° C;

- усереднену розрахункову температуру внутрішнього повітря опалюваних будинків +18° C;

б) для населення в опалювальний і неопалювальний сезони тариф на опалення 1 м2 опалювальної площі становить відповідно 65 та 35 відсотків повного сезонного тарифу.

5.2. На гарячу воду:

- температуру гарячої води у точці розбору не менше +50° C і не більше -60° C;

- подачу води впродовж доби з 06.00 год. до 24.00 год.

6. Нормативні витрати теплоенергії на 1 м3 гарячої води та річні витрати теплової енергії на опалення 1 м2 опалювальної (загальної) площі затверджуються міським головою;

- норми споживання гарячої води на одну особу затверджуються рішенням виконавчого комітету Луцької міської ради.

7. Усі втрати на транспортування теплової енергії та її втрати до межі розподілу балансової належності теплових мереж теплопостачальної організації та споживача у тарифах враховані і додатково не оплачуються. Споживачі II та III категорій додатково оплачують вартість втрат теплової енергії та хімочищеної води від зони розподілу теплових мереж до місця встановлення засобів обліку, а в разі їх відсутності - до теплових вводів. Якщо теплоносій передається по лінії споживача, кількість і параметри теплової енергії визначаються приладами на колекторі котельні.

8. Тарифи на послуги з теплопостачання враховують нормативні втрати теплової енергії в теплових мережах в кількості, що визначена згідно з "Нормами".

9. Тарифи на послуги централізованого опалення для інших споживачів, бюджетних організацій та установ в разі відсутності засобів обліку встановлюються за 1 м2 загальної площі за місяць при базисній висоті приміщення 2,8 м. При висоті опалювального приміщення (h), більшій від базисної, загальна площа збільшується на коефіцієнт K (K = h/2,8), а при меншій від базисної застосовується коефіцієнт, рівний 1.

10. У тарифах 1 м3 гарячої води врахована вартість холодної води, вартість водовідведення не врахована і оплачується споживачами окремо комунальному підприємству "Луцькводоканал".

11. Тарифи на послуги з теплопостачання для населення застосовуються для розрахунків з громадянами, які проживають у будинках державного житлового фонду, незалежно від його відомчого підпорядкування, у будинках кооперативних і громадських організацій, житлово-будівельних кооперативів, у гуртожитках, у будинках, що належать громадянам на правах приватної власності.

12. При використанні теплової енергії для централізованого опалення в новозбудованих житлових будинках до моменту підписання акта державної комісії про прийняття в експлуатацію застосовуються тарифи, передбачені для інших споживачів.

13. Теплові вводи, індивідуальні теплові пункти, елеваторні вузли, підігрівачі, внутрішньобудинкова система гарячого водопостачання та опалення, засоби обліку, контролю та регулювання теплопостачання, що встановлені в житлових будинках, передаються будівельною організацією на баланс житлово-комунальних підприємств, приватних підприємств з обслуговування житлових будинків, товариств співвласників житлових будинків, які зобов'язані забезпечити їх належне утримання, збереження, державну метрологічну повірку, ремонт та обслуговування.

14. Для споживачів, які використовують для підприємницької діяльності приміщення у житлових будинках (в т. ч. в гуртожитках), що у встановленому порядку переведені з житлового фонду в нежитловий, при розрахунках за послуги застосовуються тарифи, передбачені для інших споживачів.

У разі здачі бюджетними установами в оренду приміщень суб'єктам підприємницької діяльності при розрахунках за надані послуги застосовуються тарифи, передбачені для інших споживачів.

15. Для визначення розмірів платежів за централізоване опалення терміни вживаються у такому значенні:

- опалювальна площа квартири - це загальна площа квартири урахування площ лоджій, балконів, терас;

- загальна площа приміщень іншого призначення (магазини, офіси, перукарні, установи тощо) - це площа приміщень в межах внутрішньої поверхні стін та перегородок приміщення.

16. Розрахунковим періодом для встановлення оплати послуг є календарний місяць. Середньозважена тривалість календарного місяця для розрахунків за послугу з постачання гарячої води дорівнює 30,42 календарних дні.

17. Порядок оплати послуг з централізованого опалення

17.1. Населенням:

- у разі встановлення будинкових (або на групу будинків) засобів обліку теплової енергії споживач оплачує за послугу згідно з показаннями цих засобів та тарифом за 1 Гкал теплової енергії пропорційно опалювальній площі квартири;

- за відсутності засобів обліку теплової енергії плата нараховується за опалювальну площу квартири за відповідним тарифом, в місяці початку (з 15 жовтня) та закінчення опалювального періоду (15 квітня) - за половиною повного сезонного тарифу; в разі відхилення термінів початку та закінчення опалювального періоду за кожен день відхилення додатково нараховується чи знімається плата в розмірі середньодобової вартості послуги у квітні, жовтні; споживач додатково оплачує за перевищення розрахункової потужності приладів опалення (радіаторів) згідно із законодавством;

- у разі несправності засобів обліку теплової енергії, що не підлягає усуненню, плата за послугу з моменту виявлення несправності нараховується так, як при відсутності засобів обліку теплової енергії;

- за час повірки засобів обліку теплової енергії нарахування плати за опалення проводиться згідно із середньомісячними показаннями засобів обліку за попередній опалювальний період;

- якщо подача теплоносія на опалення житлового будинку розпочата впродовж опалювального періоду, плата нараховується за опалювальну площу квартири за повним сезонним тарифом;

- в окремих випадках на підставі письмового звернення споживача плата за опалення квартири може нараховуватись за повним сезонним тарифом.

17.2.  Бюджетними установами та організаціями, іншими споживачами:

- за наявності засобів обліку теплової енергії - за їх показаннями за тарифом за 1 Гкал теплової енергії;

- в разі виходу з ладу засобів обліку теплової енергії - за середньомісячну витрату теплової енергії за попередній опалювальний період за тарифом за 1 Гкал теплової енергії або розрахунковим методом за загальну площу за тарифом на опалення 1 м2 загальної площі (відповідно до умов договору);

- за відсутності засобів обліку теплової енергії - за загальну площу за тарифом на опалення 1 м2 загальної площі. В місяці початку (з 15 жовтня) та закінчення опалювального періоду (15 квітня) - за половиною повного сезонного тарифу; в разі відхилення термінів початку та закінчення опалювального періоду за кожен день відхилення додатково нараховується чи знімається плата в розмірі середньодобової вартості послуги у квітні, жовтні.

17.3. Показання засобів обліку теплової енергії фіксуються представником підприємства у присутності представника споживача один раз на місяць.

18. Порядок оплати за послугу з постачання гарячої води.

(Плата за послугу нараховується за тарифом за 1 м3 гарячої води)

18.1. Населенням:

18.1.1. У разі встановлення засобів обліку гарячої води:

- при наявності будинкових засобів обліку гарячої води у багатоквартирному будинку, з обладнанням окремих квартир засобами квартирного обліку, споживач, який не має квартирних засобів обліку, сплачує за постачання гарячої води згідно з показаннями будинкових засобів обліку, за вирахуванням витрат юридичних та фізичних осіб - підприємців, які є власниками або орендарями приміщень у цьому будинку та сумарних витрат за показаннями усіх квартирних засобів обліку гарячої води. Різниця розподіляється між споживачами, які не мають квартирних засобів обліку, пропорційно кількості мешканців у квартирі;

- при наявності квартирних засобів обліку гарячої води - за показаннями даних засобів обліку;

- у разі несправності засобів обліку гарячої води, що не підлягає усуненню, плата за послугу з моменту її виявлення нараховується згідно з нормами споживання;

- за час повірки засобів обліку гарячої води плата нараховується згідно із середньомісячними показаннями засобів обліку за попередні 3 місяці.

18.1.2. За відсутності квартирних засобів обліку гарячої води:

- за нормами споживання гарячої води, затвердженими рішенням виконавчого комітету Луцької міської ради;

- в разі тимчасової відсутності мешканців (лікування, навчання, служба в армії, перебування у місцях позбавлення волі та ін.) підприємство не проводить нарахування плати за гарячу воду на відповідний період при вчасному зверненні громадян та наданні відповідних документів;

- якщо кількість прописаних (зареєстрованих) в квартирі рівна "0" і не опломбовані вводи гарячої води, нарахування оплати за гарячу воду проводиться за нормативним використанням гарячої води на одну особу та тарифом за 1 м3 гарячої води, крім випадків встановлення фактичної кількості проживаючих мешканців у квартирі;

- в разі встановлення, що в квартирі проживає більша кількість осіб, ніж зареєстровано, нарахування за постачання гарячої води проводиться на ту кількість осіб, що вказані в акті обстеження;

- опломбування і розпломбування вводів гарячої води у квартирі проводиться працівниками підприємства за умови подання споживачем письмової заяви та при справній запірній арматурі;

- у разі проведення робіт з розпломбування (опломбування) вводів гарячої води в квартирі, квартирних засобів обліку гарячої води, які не пов'язані з їх повіркою та несправністю, за зверненням споживача, споживач проводить попередню оплату за ці роботи згідно з плановою калькуляції витрат;

- в разі самовільного розпломбування споживачем опломбованого вводу гарячої води нарахування оплати за постачання гарячої води проводиться згідно з діючим тарифом, нормою споживання та кількістю зареєстрованих мешканців в квартирі з моменту останньої перевірки;

- в разі самовільного зняття пломб з квартирних лічильників гарячої води нарахування плати за постачання гарячої води проводиться згідно з діючим тарифом, нормою споживання та кількістю зареєстрованих мешканців в квартирі з моменту останнього зняття показів лічильника.

18.2. Бюджетними установами та організаціями, іншими споживачами:

- за наявності засобів обліку гарячої води - за показаннями засобів обліку;

- за відсутності засобів обліку гарячої води - за нормативними обсягами споживання води на гаряче водопостачання згідно із "Нормами..." та СНиП 2.04.01-85;.

- у разі виходу з ладу засобів обліку - як при відсутності засобів обліку гарячої води або за середньомісячним споживанням за останні 3 місяці (відповідно до умов договору);

- показання засобів обліку гарячої води фіксуються споживачем щомісяця і передаються підприємству.

18.3. В разі відхилення режиму подачі гарячої води від прийнятого в розрахунку тарифу (зупинки з технічних причин, як з вини підприємства, так і з незалежних від його діяльності причин) споживачам проводиться нарахування плати за гарячу воду з врахуванням вимог, передбачених табл. 2.11 "Норм".

18.4. У разі відмови споживача від користування послугою з постачання гарячої води підприємство проводить відключення квартири або іншого об'єкта споживача від відповідних мереж, при цьому споживач попередньо сплачує вартість таких робіт.

19. У випадку зниження якості послуг теплопостачання підприємство проводить населенню, бюджетним установам та організаціям перерахунки плати за надані послуги у відповідності до вимог, наведених нижче:

Вимоги щодо показників надання послуг та зменшення плати за них у разі зниження їх якості

Показники якості послуг

Відхилення показників

Допустимий термін відхилення показників

Умови зменшення плати за надані послуги у разі перевищення терміну відхилення їх показників

Розрахункова одиниця

У разі наявності засобів обліку у споживача

У разі відсутності засобів обліку у споживача

1

2

3

4

5

1. Гаряче водопостачання

1.1. За затвердженим режимом подачі гарячої воли

Перерви у гарячому водопостачанні або порушення режиму подачі гарячої води

Не більше як 30 % загального часу подавання воли за добовим графіком (не більше двох разів на місяць)*

Плата за гарячу воду зменшується на 3.3 відсотка місячної плати за кожний день з перевищенням допустимого терміну відхилення

За показаннями засобів обліку

З одного мешканця за місяць (згідно з договором)


* Крім перерв, встановлених для проведення планових ремонтів і випробувань.

1.2. Забезпечення нормативної температури у точці розбору не менш як +50° C та не більш як +60° C

Фактична температура гарячої води у точці розбору не відповідає нормативам

Не більше 2 хвилин після відкриття водорозбірного крана

При температурі гарячої води: понад +50° C - плата справляється за встановленим тарифом; +45 - +49° C - 90 відсотків плати за гарячу воду;

За показаннями засобів обліку

З одного мешканця на місяць (згідно з договором)

 

 

 

+40 - +44° C - 70 відсотків плати за гарячу воду;

 

 

 

 

 

нижче +40° C - плата за гарячу воду не справляється за весь строк відхилення

 

 

2. Централізоване опалення

2.1. Своєчасний початок та закінчення опалювального сезону (три доби з середньою добовою температурою -8° C)

Прострочення терміну початку або дострокове закінчення опалювального сезону

Одна доба від строку, встановленого органом місцевого самоврядування

Плата за опалення зменшується на 3.3 відсотка місячної плати за кожний день перевищення допустимого терміну відхилення

За показаннями засобів обліку

За 1 м2 опалювальної площі квартири або нежитлового приміщення

2.2. Безперебійне теплопостачання впродовж всього опалювального сезону

Перерви у теплопостачанні

12 годин на добу (один раз на місяць)

Плата за опалення зменшується на 3.3 відсотка місячної плати за кожний день перевищення допустимого терміну відхилення

За показаннями засобів обліку

За 1 м2 опалювальної площі квартири або нежитлового приміщення

2.3 Забезпечення температури повітря в житлових приміщеннях за мови утеплення приміщення (згідно з діючими нормами і правилами: -18° C, у наріжних кімнатах +20° C

Фактична температура в приміщеннях нижча нормативної

12 год. на добу (один раз на місяць)

На 5 відсотків за кожний градус відхилення від +18° C до +12° C у житлових приміщеннях (у наріжних кімнатах від +20° C до +14° C) плата за період відхилення (протягом усього строку відхилення): при температурі в житлових приміщеннях нижче -12° C. У наріжних кімнатах нижче +14° C плата за централізоване опадання не справляється.

За показаннями засобів обліку

За 1 м2 опалювальної площі квартири або нежитлового приміщення


21. В разі незабезпечення нормативної температури у квартирі, яка знаходиться в будинку з загальнобудинковим обліком теплової енергії, перерахунок проводиться відповідно до розділу 1.2 і 2.3 таблиці п. 20, а сума проведеного перерахунку враховується в нарахуваннях наступного місяця на всі квартири будинку, крім квартири, по якій проводився перерахунок.

22. У випадку встановлення у квартирі автономної системи опалення, виконаної згідно з технічними умовами підприємства, споживач оплачує послуги з централізованого опалення приміщень-загального користування багатоквартирного житлового будинку та теплову енергію, яка витрачається стояками в квартирі, згідно з розрахунками проектних організацій, які мають ліцензію на право проведення цих робіт, та виконаних відповідно до Галузевих комунальних норм "Розрахунок кількості теплової енергії, яка витрачається стояками в квартирах та стояками і нагрівальними приладами загального користування багатоквартирного житлового будинку при відключенні окремих квартир (за власним бажанням мешканців) від системи централізованого опалення" (ГКН 04.07.000-2005) і погоджених з відповідними організаціями у встановленому порядку. Крім того, споживач сплачує вартість витраченої (злитої з системи) хімочищеної води при проведенні робіт з відключення від центральної системи опалення згідно з актом, у разі встановлення автономного опалення.

23. Для обласної дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву "Колос", Волинської спілки ветеранів Афганістану та для Управління будинку Волинської обласної державної адміністрації застосовуються тарифи на послуги з теплопостачання як для бюджетних установ.

 

Заступник міського голови,
керуючий справами

М. Іванюк

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали