ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 01.06.2011 р. N 307

Про централізоване перерахування субвенції

На виконання пункту 53 статті 14, статті 34 Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік", пункту 13 Порядку перерахування у 2011 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, що вироблялася, транспортувалася та постачалася населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії тарифам, що затверджувалися або погоджувалися відповідними органами державної влади чи органами місцевого самоврядування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 N 503 (Постанова N 503), враховуючи згоду місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування:

1. Здійснювати централізоване перерахування у 2011 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, що вироблялася, транспортувалася та постачалася населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії тарифам, що затверджувалися або погоджувалися відповідними органами державної влади чи органами місцевого самоврядування.

2. Затвердити Методичні рекомендації щодо централізованого перерахування у 2011 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, що вироблялася, транспортувалася та постачалася населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії тарифам, що затверджувалися або погоджувалися відповідними органами державної влади чи органами місцевого самоврядування (додаються).

3. Визначити, що зобов'язання місцевих бюджетів по видатках на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, що вироблялася, транспортувалася та постачалася населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії тарифам, що затверджувалися або погоджувалися відповідними органами державної влади чи органами місцевого самоврядування, встановлюються в межах фактично проведених згідно з цим розпорядженням розрахунків по відшкодуванню вказаних витрат.

4. Виконавчим органам міських рад (міст обласного значення), райдержадміністраціям, Головному управлінню житлово-комунального господарства облдержадміністрації (Лукашенко) забезпечити подання Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації документації для проведення централізованих розрахунків у визначені терміни.

5. Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації (Скарга) здійснювати:

5.1. Узагальнення отриманих матеріалів на проведення взаєморозрахунків з погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, що вироблялася, транспортувалася та постачалася населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії тарифам, що затверджувалися або погоджувалися відповідними органами державної влади чи органами місцевого самоврядування.

5.2. Складання договорів про організацію взаєморозрахунків без розподілу зазначеної субвенції з державного бюджету між бюджетами міст обласного значення і районів області.

5.3. Перерахування коштів вищенаведеного трансферту підприємствам-постачальникам теплової енергії, а також головному розпоряднику коштів обласного бюджету для відшкодування заборгованості з різниці в тарифах обласному комунальному підприємству "Донецьктеплокомуненерго" на підставі підписаних учасниками договорів про організацію взаєморозрахунків, з обов'язковим подальшим доведенням відповідних даних фінансовим управлінням міських (міст обласного значення) рад та райдержадміністрацій з метою врахування у місцевих бюджетах проведених видатків і отриманих сум субвенції в централізованому порядку.

6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Аліпова О. М.

 

Голова облдержадміністрації

А. М. Близнюк


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Донецької обласної державної адміністрації
01.06.2011 N 307


Методичні рекомендації
щодо централізованого перерахування у 2011 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, що вироблялася, транспортувалася та постачалася населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії тарифам, що затверджувалися або погоджувалися відповідними органами державної влади чи органами місцевого самоврядування

1. Загальні положення

1.1. Ці Методичні рекомендації визначають механізм централізованого перерахування у 2011 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, що вироблялася, транспортувалася та постачалася населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії тарифам, що затверджувалися або погоджувалися відповідними органами державної влади чи органами місцевого самоврядування (далі - заборгованість з різниці в тарифах) за рахунок надходжень, визначених пунктом 40 статті 4 Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік".

1.2. Централізоване перерахування коштів субвенції (далі - розрахунки) здійснюється на умовах, визначених цими Методичними рекомендаціями.

1.3. Підставою для проведення розрахунків є договір про організацію взаєморозрахунків, який укладається між учасниками розрахунків на підставі документів, що підтверджують наявність в учасників розрахунків кредиторської та/або дебіторської заборгованості (без урахування пені, штрафних та фінансових санкцій, які нараховані підприємствам теплоенергетики на заборгованість за природний газ), і не передбачає розподіл зазначеної субвенції з державного бюджету між бюджетами міст обласного значення і районів області.

1.4. Попередньою умовою проведення розрахунків є наявність розрахунку обсягу заборгованості з різниці в тарифах, погодженого територіальною комісією з погашення заборгованості підприємств паливно-енергетичного комплексу (далі - комісія), утвореної відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації від 09.03.2006 N 105 "Про територіальну комісію з погашення заборгованості підприємств паливно-енергетичного комплексу".

Розрахунки обсягу заборгованості з різниці в тарифах разом з рішеннями комісії про їх погодження і підтвердними документами, а також довідки, що підтверджують відкриття поточних рахунків із спеціальним режимом використання відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 N 1082 "Питання удосконалення схем розрахунків за використану електроенергію та природний газ", подаються теплопостачальними підприємствами міського та районного рівня, структурними підрозділами суб'єктів господарської діяльності, що надають теплову енергію населенню ряду адміністративно-територіальних одиниць, до фінансових управлінь міських (міст обласного значення) рад і райдержадміністрацій.

Завірені належним чином копії розрахунків обсягу заборгованості з різниці в тарифах, рішень комісії про погодження цієї документації надаються також Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації.

Обласне комунальне підприємство "Донецьктеплокомуненерго" подає довідку, що підтверджує відкриття поточного рахунку із спеціальним режимом використання відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 N 1082 "Питання удосконалення схем розрахунків за використану електроенергію та природний газ", Головному управлінню житлово-комунального господарства облдержадміністрації.

1.5. Для проведення розрахунків усі їх учасники відкривають рахунки в територіальних органах Державного казначейства України.

2. Порядок розрахунків

2.1. Теплопостачальні підприємства міського та районного рівня, структурні підрозділи суб'єктів господарської діяльності, що надають теплову енергію населенню ряду адміністративно-територіальних одиниць, по яких виконана попередня умова, визначена в абзаці першому пункту 1.4, в термін до 3 і 15 числа кожного місяця подають фінансовим управлінням міських (міст обласного значення) рад та райдержадміністрацій наступні документи:

- довідки про непогашену дебіторську заборгованість з різниці в тарифах, що складаються на підставі рішень комісії у довільній формі в межах обсягу наявних боргів з цих витрат та на суми розрахунків, що передбачається здійснити;

- акти звіряння заборгованості за спожитий природний газ.

У встановлений термін при виконанні попередньої умови, визначеної в абзаці першому пункту 1.4, обласне комунальне підприємство "Донецьктеплокомуненерго" надає зазначену документацію Головному управлінню житлово-комунального господарства облдержадміністрації - головному розпоряднику коштів обласного бюджету по видатках на погашення заборгованості з різниці в тарифах.

2.2. На підставі отриманих документів і після їх перевірки фінансові управління міських (міст обласного значення) рад та райдержадміністрацій, Головне управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації складають з відповідними теплопостачальними підприємствами, структурними підрозділами суб'єктів господарської діяльності, які надають теплову енергію населенню ряду адміністративно-територіальних одиниць, зведені реєстри з погашення заборгованості по різниці в тарифах на централізоване перерахування субвенції з державного бюджету по кожному окремому постачальнику. При цьому загальна сума заборгованості з різниці в тарифах, що приймається до розрахунку та наведена у зведеному реєстрі, не повинна перевищувати обсяг боргів відповідного підприємства-постачальника за спожитий природний газ.

Форма зазначених зведених реєстрів встановлюється Головним фінансовим управлінням облдержадміністрації.

2.3. Фінансові управління міських (міст обласного значення) рад та райдержадміністрацій надають Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації до 5 і 20 числа кожного місяця наступні документи:

- зведені реєстри з погашення заборгованості по різниці в тарифах на централізоване перерахування субвенції з державного бюджету - в двох примірниках;

- акти звіряння заборгованості за спожитий природний газ - в одному примірнику;

У вказаний термін Головне управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації подає Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації зазначені документи по обласному комунальному підприємству "Донецьктеплокомуненерго".

В разі необхідності облдержадміністрація встановлює фінансовим управлінням міських (міст обласного значення) рад та райдержадміністрацій, Головному управлінню житлово-комунального господарства облдержадміністрації інші терміни надання вищенаведеної документації.

2.4. Головне фінансове управління облдержадміністрації узагальнює отриману документацію, складає договори про організацію взаєморозрахунків та надає їх учасникам для подальшого узгодження.

2.5. Усі учасники розрахунків після погодження договорів про організацію взаєморозрахунків та надходження коштів субвенції надають платіжні доручення на перерахування цього трансферту.

2.6. Головне фінансове управління облдержадміністрації до кінця кожного місяця повідомляє фінансові управління міських (міст обласного значення) рад та райдержадміністрацій про проведені розрахунки щодо погашення теплопостачальним підприємствам міського та районного рівня, структурним підрозділам суб'єктів господарської діяльності, що надають теплову енергію населенню ряду адміністративно-територіальних одиниць, заборгованості з різниці в тарифах з метою врахування здійснених видатків і отриманих сум субвенції у відповідному місцевому бюджеті.

Фінансові управління міських (міст обласного значення) рад та райдержадміністрацій доводять зазначені дані головним розпорядникам коштів місцевих бюджетів, які в свою чергу відображають вищенаведені операції у бухгалтерській звітності.

В означені терміни Головне управління Державного казначейства України у Донецькій області повідомляє територіальні органи Державного казначейства України про отримані доходи та здійснені видатки бюджетів міст обласного значення і районів у централізованому порядку за кодами бюджетної класифікації для відображення цих операцій в бухгалтерському обліку виконання місцевих бюджетів, які доводять зазначені дані відповідним фінансовим управлінням міських (міст обласного значення) рад та райдержадміністрацій.

3. Відповідальність за достовірність та своєчасність надання даних, необхідних для проведення розрахунків, покладається на підприємства-постачальників теплової енергії, фінансові управління міських (міст обласного значення) рад та райдержадміністрацій, Головне управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації.

 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації

Б. І. Адамов

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали