ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ
І РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 14 жовтня 1980 р. N 563

Київ

Про дальше поліпшення психоневрологічної і наркологічної допомоги населенню республіки

Відмітити, що за останні роки в республіці здійснено ряд заходів по поліпшенню психоневрологічної і наркологічної допомоги населенню. Розширено мережу психіатричних та інших спеціалізованих лікувальних закладів, збільшено підготовку лікарів-психіатрів і наркологів.

Разом з тим розвиток мережі психіатричних, психоневрологічних і наркологічних закладів ще не забезпечує задоволення потреби в них населення. Має місце збільшення кількості хворих психоневрологічними захворюваннями, особливо на грунті пияцтва й алкоголізму. Незважаючи на заходи, здійснювані місцевими партійними і радянськими органами, міністерствами і відомствами, органами охорони здоров'я, рівень вживання спиртних напоїв населенням не знижується. Відмічаються ще випадки самогоноваріння. В окремих колективах не створено обстановки нетерпимості до фактів зловживання спиртними напоями. Слабо ведеться виховна робота з неповнолітніми, які вживають ці напої. Органи внутрішніх. справ, прокуратури і суди не завжди притягають до відповідальності осіб, винних у втягуванні неповнолітніх у пияцтво.

Недостатніми є рівень, обсяг та ефективність наукових досліджень у галузі психічних захворювань.

З метою дальшого поліпшення охорони психічного здоров'я населення, на виконання постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 12 червня 1980 р. N 705 "Про дальше поліпшення психоневрологічної і наркологічної допомоги населенню" Центральний Комітет Компартії України і Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЮТЬ:

1. Міністерству охорони здоров'я УРСР, Міністерству соціального забезпечення УРСР. Міністерству внутрішніх справ УРСР міністерствам і відомствам УРСР, виконкомам обласних, Київської і Севастопольської міських Рад народних депутатів розробити і здійснити заходи по дальшому вдосконаленню охорони психічного здоров'я населення та підвищенню рівня медичної і соціальної допомоги психічно хворим, звернувши особливу увагу на профілактику психічних, захворювань, відновне лікування, поліпшення трудового навчання та працевлаштування таких хворих, на широке вилучення їх до суспільно корисної трудової діяльності.

2. Міністерству охорони здоров'я УРСР, виконкомам обласних, Київської і Севастопольської міських Рад народних депутатів:

а) довести до 1985 року норматив обслуговування населення психіатричною допомогою:

у містах - на одного дільничного лікаря-психіатра до 30 чоловік дорослого населення, на одного дільничного дитячого лікаря-психіатра і на одного дільничного підліткового лікаря-психіатра до 20 тис. чоловік населення відповідного віку;

у сільській місцевості - на одного дільничного лікаря-психіатра до 50 тис. чоловік населення, але не менше одного дільничного лікаря-психіатра на сільський район;

б) ввести з 1 січня 1981 р. в штати психіатричних, психоневрологічних і наркологічних закладів додатково посади фельдшерів /медичних сестер/ соціальної допомоги;

в) організувати в 1981 - 1985 роках в усіх обласних центрах та інших великих містах для подання екстреної допомоги психічно хворим та запобігання можливим суспільно небезпечним діям з їх боку психіатричні лікарські бригади швидкої медичної допомоги з розрахунку одна бригада на 300 тис. чоловік населення. В містах з населенням від 100 тис. до 300 тис. чоловік організується одна така бригада.

3. Обкомам і Київському міськкому Компартії України, виконкомам місцевих Рад народних депутатів, Укрпрофраді, ЦК ЛКСМ України, міністерствам і відомствам УРСР, керівникам підприємств, установ і організацій, профспілковим, комсомольським та іншим громадським організаціям посилити виховну роботу серед населення по попередженню пияцтва й алкоголізму. Систематично проводити на підприємствах, в установах і організаціях збори робітників і службовців з метою боротьби з цим шкідливим явищем, добиваючись, щоб у колективах було створено обстановку нетерпимості щодо п'яниць та їх покровителів. Неухильно виконувати передбачені в рішеннях Уряду заходи по боротьбі з пияцтвом і алкоголізмом.

Міністерству внутрішніх справ УРСР вжити додаткових заходів до недопущення фактів самогоноваріння.

4. Міністерству вищої і середньої спеціальної освіти УРСР, Міністерству освіти УРСР, Державному комітету УРСР по професійно-технічній освіті, Міністерству охорони здоров'я УРСР, міністерству внутрішніх справ УРСР, Міністерству культури УРСР разом з ЦК ЛКСМ України забезпечити підвищення ефективності здійснюваних заходів по боротьбі з пияцтвом серед молоді, виявлення неповнолітніх, що вживають спиртні напої, та проведення з ними систематичної виховної роботи за місцем навчання і проживання.

Міністерству внутрішніх справ УРСР, Прокуратурі УРСР, Верховному Суду УРСР посилити боротьбу з особами, які втягують неповнолітніх у пияцтво.

5. Визнати необхідним, щоб у відповідних випадках примусове лікування хворих на хронічний алкоголізм з тяжкими супутніми захворюваннями здійснювалося в спеціальних наркологічних відділеннях.

Міністерству охорони здоров'я УРСР, виконкомам обласних, Київської і Севастопольської міських Рад народних депутатів створити такі відділення при спеціалізованих медичних закладах системи Міністерства.

Виконкомам обласних, Київської і Севастопольської міських Рад народних депутатів вирішувати в установленому порядку питання пов'язані із здійсненням у відповідних випадках примусового лікування хворих на хронічний алкоголізм з тяжкими супутніми захворюваннями у спеціальних наркологічних відділеннях.

Міністерству внутрішніх справ УРСР забезпечити охорону вказаних відділень /за переліком, затверджуваним Міністерством охорони здоров'я УРСР за погодженням з Міністерством внутрішніх справ УРСР/ силами підрозділів міліції на основі договорів і встановити за погодженням з Держпланом УРСР, Міністерством фінансів УРСР і Міністерством охорони здоров'я УРСР чисельність цих підрозділів міліції.

Міністерству охорони здоров'я СРСР доручено розробити і за погодженням з Міністерством внутрішніх справ СРСР, Прокуратурою СРСР і Міністерством юстиції СРСР затвердити положення про спеціальні наркологічні відділення.

Міністерству фінансів УРСР передбачати щорічно у відповідних бюджетах виділення для органів охорони здоров'я асигнувань на витрати, пов'язані з введенням охорони спеціальних наркологічних відділень силами підрозділів міліції.

6. Міністерству соціального забезпечення УРСР разом з Міністерством побутового обслуговування населення УРСР, Міністерством місцевої промисловості УРСР, Міністерством легкої промисловості УРСР, Міністерством сільського господарства УРСР, Міністерством радгоспів УРСР, Міністерством охорони здоров'я УРСР і Держпланом УРСР підготувати і до 1 грудня 1980 р. подати Раді Міністрів УРСР пропозиції про розширення існуючих та відкриття в 1981 - 1985 роках нових спеціалізованих підприємств /цехів, дільниць/, призначених для трудового перенавчання і працевлаштування інвалідів - психічно хворих, не менш як на 10 тисяч робочих місць.

7. Виконкомам обласних, Київської і Севастопольської міських Рад народних депутатів забезпечити будівництво і введення в експлуатацію в 1981 - 1990 роках психіатричних лікарень на 7,5 тис. ліжок з лікувально-виробничими /трудовими/ майстернями, психоневрологічних диспансерів на 1,95 тис. відвідувань за зміну з лікувально-виробничими /трудовими/ майстернями і денним стаціонаром та лікувально-виробничих /трудових/ майстерень при діючих психіатричних і психоневрологічних закладах на 6,3 тис. робочих місць згідно з додатком N 1, а також психоневрологічних інтернатів і дитячих будинків-інтернатів системи соціального забезпечення на 10 тис. місць, лікувально-виробничих /трудових/ майстерень при діючих психоневрологічних інтернатах та дитячих будинках-інтернатах системи соціального забезпечення на 2,5 тис. робочих місць згідно з додатком N 2.

8. Таємно.

9. Міністерству охорони здоров'я УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам забезпечити організацію /розширення/ в приміщеннях, що надаватимуться міністерствами СРСР у 1981 - 1985 роках органам охорони здоров'я, наркологічних відділень психіатричних, психоневрологічних і наркологічних закладів для лікування хворих на хронічний алкоголізм, які залучаються з лікувального метою до праці на підвідомчих міністерствам підприємствах.

10. Міністерству освіти УРСР, виконкомам обласних, Київської і Севастопольської міських Рад народних депутатів:

забезпечити з 1981 - 1990 роках будівництво і введення в експлуатацію шкіл-інтернатів для дітей з ураженням центральної нервової системи на 70,2 тис. місць згідно з додатком N 4;

вжити заходів до поліпшення учбово-виховної роботи в спеціальних школах і дошкільних закладах для дітей з психоневрологічними захворюваннями та забезпечення цих шкіл і закладів необхідною учбовою та методичною літературою;

ввести у 1980 - 1985 роках в допоміжних школах у межах учбового плану новий курс соціально-побутової орієнтації.

11. Державному комітету УРСР по професійно-технічній освіті, Державному комітету УРСР по праці, Міністерству охорони здоров'я УРСР, Міністерству соціального забезпечення УРСР, Міністерству освіти УРСР розробити з участю Укрпрофради та інших заінтересованих міністерств і відомств та здійснити заходи по розширенню професійної підготовки підлітків, які хворіють психоневрологічними захворюваннями, в учбових закладах органів соціального забезпечення і професійно-технічної освіти, а також безпосередньо на підприємствах і в організаціях.

12. Міністерству освіти УРСР вжити заходів до поліпшення умов розміщення факультетів дефектології педагогічних інститутів.

13. Міністерству охорони здоров'я УРСР, Міністерству освіти УРСР, Академії наук УРСР забезпечити в 1981 - 1990 роках виконання широкої програми наукових досліджень по вивченню причин і механізму виникнення психічних захворювань, впливу соціально-біологічних факторів на рівень психічної захворюваності; розширення фундаментальних досліджень у галузі патології центральної нервової системи людини; дальший розвиток досліджень у галузі профілактики та відновного лікування основних психічних захворювань і алкоголізму, розробки методів психотерапії для лікування пограничних психічних розладів; створення нових ефективних лікарських засобів для лікування психічно хворих та осіб, які хворіють на алкоголізм.

Міністерству охорони здоров'я СРСР доручено в 6-місячний строк розробити і подати в Державний комітет СРСР по науці і техніці на затвердження погоджений з виконавцями координаційний план по зазначених проблемах на 1981 - 1990 роки.

В установленому порядку вирішити питання про відкриття в 1983 році в м. Києві філіалу Всесоюзного ордена Трудового Червоного Прапора науково-дослідного інституту загальної і судової психіатрії імені В. П. Сербського Міністерства охорони здоров'я СРСР.

14. Міністерству охорони здоров'я УРСР, виконкомам обласних, Київської і Севастопольської міських Рад народних депутатів здійснити заходи по підвищенню різня керівництва психіатричною службою.

Для координації діяльності закладів, які забезпечують охорону психічного здоров'я населення та лікування і соціально-трудову реабілітацію психічно хворих, створити в складі центрального апарату Міністерства охорони здоров'я УРСР відділ психіатричної допомоги. У зв'язку з цим збільшити штатну чисельність центрального апарату Міністерства на 2 одиниці й асигнування на їх утримання в сумі 5 тис. карбованців у розрахунку на рік.

Міністерству фінансів УРСР профінансувати зазначені витрати за рахунок асигнувань, передбачених за республіканським бюджетом на централізовані видатки по утриманню органів державної влади та органів державного управління.

15. Державному комітету УРСР у справах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі, Державному комітету УРСР по кінематографії, Державному комітету УРСР по телебаченню і радіомовленню і Міністерству культури УРСР:

збільшити тиражі популярної санітарно-освітньої літератури з питань психогігієни, ширше залучати провідних учених до розробки необхідних методичних посібників, створення документальних і науково-популярних учбових фільмів, а також до виступів у пресі, по телебаченню і радіо на психогігієнічні теми;

при створенні кінофільмів, спектаклів, телепередач та організації інших видовищних заходів більше уваги приділяти питанням антиалкогольної пропаганди, популяризації здорового побуту.

16. Таємно.

17. Держплану УРСР, Міністерству внутрішніх справ УРСР, виконкомам обласних, Київської і Севастопольської міських Рад народних депутатів передбачати в проектах планів на 1981 - 1990 роки ліміти капітальних вкладень на будівництво психіатричних, психоневрологічних, наркологічних та інших спеціальних і спеціалізованих закладів, необхідних для виконання встановлених цією постановою завдань.

18. Обкомам і Київському міськкому Компартії України, виконкомам обласних, Київської і Севастопольської міських Рад народних депутатів, міністерствам і відомствам УРСР встановити суворий контроль за забезпеченням своєчасного виконання завдань передбачених цією постановою.

19. Довести до відома обкомів, Київського міськкому Компартії України, міністерств і відомств УРСР, облвиконкомів, Київського і Севастопольського міськвиконкомів, що ЦК КПРС і Рада Міністрів СРСР постановою від 12 червня 1980 р. N 705:

а) встановили, що:

посадові оклади інженерно-технічних працівників і тарифні ставки робітників, безпосередньо зайнятих організацією праці та виробничим навчанням інвалідів - психічно хворих, які працюють на спеціалізованих підприємствах /у цехах, на дільницях/, підвищуються на 25 процентів;

розрахункова норма витрат на придбання медикаментів у стаціонарах психіатричних, психоневрологічних і наркологічних закладів підвищується до 46 копійок, а з 1 січня 1981 р. до 55 копійок на одного хворого на день.

Міністерству фінансів СРСР доручено передбачати в державному бюджеті асигнування на вказану мету;

інвалідам I і II груп по психічному захворюванню провадиться з 1 січня 1981 р. безплатний відпуск медикаментів, призначених для амбулаторного лікування. Зберегли діючий порядок безплатного відпуску медикаментів для лікування в амбулаторних умовах хворих на шизофренію та епілепсію;

б) дозволили Будбанку СРСР надавати починаючи з 1980 року психіатричним і психоневрологічним закладам міністерств охорони здоров'я і соціального забезпечення союзних республік кредит на будівництво лікувально-виробничих /трудових/ майстерень, що здійснюється понад ліміт державних капітальних вкладень. Указаний кредит надається стосовно до порядку, встановленого постановою Ради Міністрів СРСР від 13 лютого 1965 р. N 82 - ЗП СРСР, 1965 р., N 3, ст. 16 /розпорядження Ради Міністрів УРСР від 1 березня 1965 р. N 183/, на строк до 10 років з дня видачі першої позички.

Міністерству охорони здоров'я УРСР, Міністерству соціального забезпечення УРСР, виконкомам обласних, Київської і Севастопольської міських Рад народних депутатів забезпечити використання вказаного кредиту;

в) доручили Міністерству медичної промисловості забезпечити:

виробництво в 1981 - 1985 роках і в 1990 році психотропних лікарських засобів для лікування психічна хворих;

випуск лікарських засобів у дозуваннях, що застосовуються для лікування психічно хворих дітей;

розробку технології виготовлення і освоєння промислового виробництва в 1981 - 1985 роках психотропних лікарських засобів, аналогічних найефективнішим препаратам цієї групи, що випускаються за кордоном. У разі необхідності закуповувати в установленому порядку ліцензії для виробництва психотропних препаратів;

г) визнали за доцільне починаючи з 1981 року при оцінці діяльності й утворенні фондів економічного стимулювання підприємств та організацій державної і кооперативної роздрібної торгівлі, а також при преміюванні працівників цих підприємств та організацій не враховувати планові і фактичні обсяги реалізації горілки та винно-горілчаних виробів.

У зв'язку з цим доручили Держплану СРСР, Міністерству фінансів СРСР, Міністерству торгівлі СРСР, Державному комітету СРСР по праці і соціальних питаннях, ЦСУ СРСР і Центроспілці з участю ВЦРПС та інших заінтересованих організацій і Рад Міністрів союзних республік здійснити необхідні заходи, а з питань, що потребують рішення Уряду, подати Раді Міністрів СРСР відповідні пропозиції.

20. Міністерствам і відомствам УРСР, виконкомам обласних, Київської і Севастопольської міських Рад народних депутатів доповідати щороку до 1 березня 1981 - 1990 років Раді Міністрів УРСР про хід виконання цієї постанови.

 

Секретар Центрального
Комітету Компартії України

В. ЩЕРБИЦЬКИЙ

Голова Ради Міністрів
Української РСР

О. ЛЯШКО

Інд. 28

 

Додаток N 1
до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 14 жовтня 1980 р. N 563

ЗАВДАННЯ
по будівництву і введенню в експлуатацію лікувально-профілактичних психіатричних закладів та лікувально-виробничих /трудових/ майстерень на 1981 - 1990 роки

Області

Психіатричні лікарні з лікувально-виробничими /трудовими/ майстернями не менше як на 200 робочих місць кожна /ліжок/*

Психоневрологічні диспансери з лікувально-виробничими /трудовими/ майстернями і денним стаціонаром на 150 місць кожний /відвідувань за зміну/

Лікувально-виробничі /трудові/ майстерні при діючих психіатричних і психоневрологічних закладах /кількість робочих місць/

для амбулаторних хворих

для стаціонарних хворих

1981 - 1985 роки

1986 - 1990 роки

1981 - 1985 роки

1985 - 1990 роки

1981 - 1985 роки

1986 - 1990 роки

1981 - 1985 роки

1986 - 1990 роки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Вінницька

500

 

 

 

 

100

100

 

Волинська

 

 

150

 

50

 

50

100

Ворошиловградська

 

500

150

 

 

150

 

50

Дніпропетровська

 

 

 

 

 

100

50

 

Донецька

 

500

 

150

100

50

50

100

Житомирська

 

 

 

150

50

100

50

50

Закарпатська

500

 

 

 

50

50

50

 

Запорізька

500

 

 

150

100

100

50

50

Івано-Франківська

 

 

 

 

50

100

50

 

Київська

 

 

 

150

100

50

50

50

Кіровоградська

 

 

150

 

100

50

50

 

Кримська

 

 

150

 

100

50

50

100

Львівська

 

 

 

 

50

100

50

50

Миколаївська

500

 

 

150

100

 

50

 

Одеська

 

 

 

 

50

50

50

100

Полтавська

500

 

 

 

100

 

100

 

Ровенська

 

500

 

 

100

 

 

100

Сумська

500

 

 

 

100

50

100

 

Тернопільська

 

 

150

 

50

100

50

100

Харківська

 

500

 

 

50

150

50

100

Херсонська

500

 

 

150

 

100

100

 

Хмельницька

 

 

 

 

100

50

50

50

Черкаська

500

 

 

 

100

50

100

 

Чернівецька

500

 

 

150

50

50

100

 

Чернігівська

 

 

 

150

50

100

50

50

Київ

500

500

 

 

100

100

50

100

Севастополь

 

 

 

 

 

100

 

50

Всього

5000

2500

750

1200

1700

1900

1500

1200


* Завдання на 1981 - 1985 роки встановлено постановою ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 22 листопада 1977 р. N 570 "Про організацію виконання в республіці постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 22 вересня 1977 р. N 870 "Про заходи по дальшому поліпшенню народної охорони здоров'я".

 

Додаток N 2
до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 14 жовтня 1980 р. N 563

ЗАВДАННЯ
по будівництву і введенню в експлуатацію психоневрологічних інтернатів і дитячих будинків-інтернатів системи соціального забезпечення, лікувально-виробничих /трудових/ майстерень при діючих психоневрологічних інтернатах та дитячих будинках-інтернатах системи соціального забезпечення на 1981 - 1990 роки

/місць/

Області

Психоневрологічні інтернати і дитячі будинки-інтернати

Лікувально-виробничі /трудові/ майстерні при діючих психоневрологічних інтернатах і дитячих будинках-інтернатах

1981 - 1985 роки

1986 - 1990 роки

1981 - 1985 роки

1986 - 1990 роки

Вінницька

-

-

100

-

Волинська

-

-

-

-

Ворошиловградська

600

-

200

-

Дніпропетровська

300

500

200

-

Донецька

-

700

200

-

Житомирська

300

-

100

-

Закарпатська

200

-

-

-

Запорізька

-

200

100

-

Івано-Франківська

-

200

-

100

Київська

400

-

-

100

Кіровоградська

200

200

-

100

Кримська

-

600

-

-

Львівська

-

300

100

-

Миколаївська

200

-

-

100

Одеська

600

-

-

100

Полтавська

200

400

-

100

Ровенська

200

-

-

-

Сумська

200

200

-

100

Тернопільська

-

200

-

100

Харківська

-

1000

-

200

Херсонська

-

300

-

-

Хмельницька

100

400

-

100

Черкаська

-

200

-

100

Чернівецька

-

200

-

100

Чернігівська

-

200

-

100

м. Київ

500

-

-

100

м. Севастополь

-

200

-

-

Всього

4000

6000

1000

1500

 

Додаток N 4
до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 14 жовтня 1980 р. N 563

ЗАВДАННЯ
по будівництву і введенню в експлуатацію шкіл-інтернатів для дітей з ураженням центральної нервової системи на 1981 - 1990 роки

/місць/

Області

1981 - 1985 роки - всього

в тому числі по роках

1986 - 1990 роки

1981 рік

1982 рік

1983 рік

1984 рік

1985 рік

Вінницька

2160

280

560

520

540

260

260

Волинська

1880

260

560

280

280

500

330

Ворошиловградська

2470

530

280

540

580

540

560

Дніпропетровська

3060

280

880

560

800

540

560

Донецька

2260

320

560

560

560

260

1080

Житомирська

2350

280

730

520

280

540

540

Закарпатська

2350

280

450

520

560

540

260

Запорізька

2220

320

560

520

540

280

840

Івано-Франківська

1920

280

280

560

520

280

470

Київська

2150

210

540

560

560

280

520

Кіровоградська

2170

490

280

580

540

280

520

Кримська

2160

280

280

540

780

280

840

Львівська

2520

320

560

800

560

280

820

Миколаївська

2180

280

520

280

540

560

560

Одеська

2140

280

280

760

540

280

800

Полтавська

2150

280

560

280

280

750

280

Ровенська

2150

210

520

600

280

540

260

Сумська

1910

280

320

280

280

750

520

Тернопільська

2140

280

240

500

560

560

490

Харківська

2220

320

520

280

280

820

560

Херсонська

1930

280

280

280

550

540

280

Хмельницька

2150

280

560

280

490

540

540

Черкаська

2110

280

240

280

560

750

280

Чернівецька

1960

280

280

560

280

560

490

Чернігівська

1610

490

280

280

280

280

560

м. Київ

1630

240

280

280

280

550

280

м. Севастополь

750

490

-

-

-

260

-

Всього

56700

8400

11400

12000

12300

12600

13500

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали