ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ
І РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 7 грудня 1979 р. N 553

Київ

Про дальший розвиток заводського виробництва дерев'яних панельних будинків і комплектів дерев'яних деталей для будинків із стінами з місцевих матеріалів для сільського житлового будівництва

Із змінами і доповненнями, внесенимипостановою Центрального Комітету Компартії України і Ради Міністрів Української РСР від 13 грудня 1988 року N 380

Постанова втратила чинність(згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 1992 року N 484)

З метою дальшого розвитку заводського виробництва дерев'яних панельних будинків і комплектів деталей для будинків із стінами з місцевих матеріалів для сільського житлового будівництва, на виконання постанови Центрального Комітету КПРС і Ради Міністрів СРСР від 27 жовтня 1979 р. N 962 Центральний Комітет Компартії України і Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЮТЬ:

1. Вважати одним з найважливіших завдань обласних комітетів Компартії України, міністерств і відомств УРСР, місцевих Рад народних депутатів всебічний розвиток виробничої бази індустріального житлового будівництва в сільській місцевості шляхом будівництва нових і розширення діючих підприємств по виробництву сучасних дерев'яних панельних будинків, а також комплектів деталей для будинків із стінами з місцевих матеріалів.

2. Укрміжколгоспбуду забезпечити в 1980 - 1985 роках і в період до 1990 року виробництво комплектів дерев'яних деталей для будинків із стінами з місцевих матеріалів згідно з додатком N 1.

3. Міністерству лісової і деревообробної промисловості УРСР, Міністерству промислового будівництва УРСР, Міністерству будівництва підприємств важкої індустрії УРСР і Укрміжколгоспбуду забезпечити в 1980 - 1985 роках будівництво нових і розширення діючих деревообробних підприємств згідно з додатком N 2.

4. Держплану УРСР, Держпостачу УРСР і Укрміжколгоспбуду в місячний строк подати Раді Міністрів УРСР пропозиції:

про виділення технологічного устаткування для комплектації діючих деревообробних підприємств Укрміжколгоспбуду по виготовленню комплектів дерев'яних деталей для будинків із стінами з місцевих матеріалів;

про створення в Укрміжколгоспбуді виробничої бази по виготовленню трубних санітарно-технічних заготовок для будівництва жилих будинків у сільській місцевості.

5. Міністерству лісової і деревообробної промисловості УРСР і Укрміжколгоспбуду здійснити в 1980 - 1982 роках переведення підвідомчих підприємств на випуск дерев'яних будинків заводського виготовлення і комплектів дерев'яних деталей для будинків із стінами з місцевих матеріалів за новими типовими проектами, затвердженими Державним комітетом по цивільному будівництву і архітектурі при Держбуді СРСР.

Держбуду УРСР забезпечити на основі затверджених Державним комітетом по цивільному будівництву і архітектурі при Держбуді СРСР типових проектів жилих будинків з комплектами дерев'яних деталей і стінами з місцевих матеріалів розробку і затвердження варіантів типових проектів зазначених будинків з урахуванням природно-кліматичних умов районів їх будівництва,

6. Міністерству лісової і деревообробної промисловості УРСР забезпечити поставку підприємствами, які виготовляють дерев'яні будинки, споживачам дерев'яних будинків заводського виготовлення високої якості, укомплектованих інженерним устаткуванням з необхідними кріпильними виробами і фурнітурою.

7. Міністерству будівництва підприємств важкої індустрії УРСР, Міністерству промислового будівництва УРСР та промисловим підприємствам, зв'язаним з виробництвом деревообробного устаткування, забезпечити в 1981 - 1983 роках розширення діючих підприємств згідно з додатком N 3.

8. Міністерству промислового будівництва УРСР і Міністерству промисловості будівельних матеріалів УРСР забезпечити в 1983 - 1986 роках розширення діючих підприємств по виробництву будівельних матеріалів згідно з додатком N 4.

9. Держплану УРСР і Держпостачу УРСР при розробці проектів річних і п'ятирічних планів на 1960 - 1990 роки передбачати виділеній для підприємств і організацій, що здійснюють будівництво нових і розширення діючих домобудівних деревообробних підприємств, підприємств верстатобудування і машинобудування, промисловості будівельних матеріалів відповідно до їх потреби, що визначається проектами і кошторисами, устаткування, матеріалів, будівельних мали і механізмів, автомобілів і засобів механізації.

10. Держплану УРСР і Держпостачу УРСР при розробці проектів річних планів передбачати виділення міністерствам і відомствам УРСР технологічного та інженерного устаткування, матеріалів та інструменту для виробництва дерев'яних будинків заводського виготовлення і комплектів дерев'яних деталей для будинків із стінами з місцевих матеріалів, комплектації дерев'яних будинків заводського виготовлення, а також для виробництва будівельних матеріалів і конструкцій, що застосовуються в дерев'яному домобудуванні, в кількостях, що забезпечують виконання завдань, встановлених цією постановою.

11. Міністерству лісової і деревообробної промисловості УРСР забезпечити в 1981 - 1982 роках будівництво комплексу споруд професійно-технічного училища по підготовці кваліфікованих робітничих кадрів для деревообробних підприємств на базі Костопільського домобудівного комбінату.

12. Держплану УРСР при розробці проектів річних і п'ятирічних планів на 1980 - 1990 роки передбачати виділення капітальних вкладень на розвиток дерев'яного домобудування і зв'язаних з ним інших галузей промисловості в обсягах, що забезпечують виконання встановлених цією постановою завдань по будівництву нових і розширенню діючих підприємств, а також на будівництво жилих будинків та об'єктів культурно-побутового призначення для працівників цих підприємств.

13. Міністерству лісової і деревообробної промисловості УРСР, Міністерству промислового будівництва УРСР, Міністерству будівництва підприємств важкої індустрії УРСР та Укрміжколгоспбуду забезпечити випереджаюче будівництво жилих будинків для працівників домобудівних і деревообробних підприємств, передбачених цією постановою. Постановою ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 27 жовтня 1979 р. N 962 організації-замовники зобов'язані передавати необхідну жилу плану будівельним і монтажним організаціям на період будівництва і розширення цих підприємств.

14. Збільшити чисельність працівників центрального апарату Міністерства лісової і деревообробної промисловості УРСР на 8 одиниць для створення в складі виробничого управління лісопильно-деревообробної промисловості відділу промисловості дерев'яного домобудування та для зміцнення інших структурних підрозділів центрального апарату Міністерства. Вказане збільшення провести за рахунок скорочення чисельності працівників і витрат на утримання апарату управління виробничих об'єднань і в межах чисельності працівників підприємств і організацій цього Міністерства, розташованих в м. Києві.

15. Держпостачу УРСР забезпечити в 1984 - 1985 роках поставку Укрміжколгоспбуду для ліспромгоспів, що будуються в Іркутській області, по одному комплексу технологічного устаткування по виробництву пиломатеріалів потужністю 300 - 400 тис. куб. метрів на рік, які виділяються відповідно до постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 27 жовтня 1979 р. N 962.

16. Докласти виконання робіт по будівництву дерев'яних панельних будинків заводського виготовлення і будинків з комплектами дерев'яних та інших деталей і стінами з місцевих матеріалів у сільській місцевості на будівельні організації Міністерства сільського будівництва УРСР і міжколгоспні будівельні організації, а в районам де відсутні зазначені організації, на будівельно-монтажні організації інших будівельних міністерств УРСР.

Міністерству лісової і деревообробної промисловості УРСР здійснювати за замовленнями будівельних організацій виконання шефмонтажних робіт на будівництві дерев'яних панельних будинків, виготовлених підвідомчими Міністерству деревообробними підприємствами.

Держбуду УРСР і виконкомам обласних Рад народних депутатів забезпечите своєчасну розробку проектів планіровки і забудови сільських населених пунктів, наспи на увазі широке застосування дерев'яних панельних будинків і будинків з комплектами дерев'яних та інших деталей і стінами з місцевих матеріалів при забудові цих пунктів.

17. Держплану УРСР і облвиконкомам виділяти споживачам місцеві будівельні матеріали в кількості, необхідній для виконання завдань, що передбачаються в річних планах, по будівництву дерев'яна будинків заводського виготовлення і будинків з комплектами дерев'яних та інших деталей і стінами з місцевих матеріалів.

18. Укоопспілці і Міністерству торгівлі УРСР розробити і здійснити заходи по розвитку торгівлі дерев'яними будинками заводського виготовлення і комплектами дерев'яних та інших деталей для будинків із стінами з місцевих матеріалів.

19. Довести до відома, що Центральний Комітет КПРС і Рада Міністрів СРСР постановою від 27 жовтня 1979 р. N 962 "Про дальший розвиток заводського виробництва дерев'яних панельних будинків і комплектів дерев'яних деталей для будинків із стінами з місцевих матеріалів для сільського житлового будівництва":

1) Зобов'язали:

а) Державний комітет по цивільному будівництву і архітектурі при Держбуді СРСР забезпечити:

проведення єдиної технічної політики в галузі проектування і будівництва дерев'яних будинків заводського виготовлення і будинків з комплектами дерев'яних та інших деталей і стінами з місцевих матеріалів;

розробку норм проектування, технічних проектів дерев'яних будинків заводського виготовлення з застосуванням ефективних конструкцій і опоряджувальних матеріалів та виробів і будинків з комплектами дерев'яних та інших деталей і стінами з місцевих матеріалів;

організацію проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт в галузі типового проектування дерев'яних будинків заводського виготовлення і будинків з комплектами дерев'яних та інших деталей і стінами з місцевих матеріалів;

контроль за додержанням будівельних норм і правил при проектуванні і будівництві дерев'яних будинків заводського виготовлення, в тому числі і в частині економії тепла;

б) Державний комітет по цивільному будівництву і архітектурі при Держбуді СРСР розробити в 1979 - 1980 роках разом з Міністерством лісової і деревообробної промисловості СРСР і за погодження" з Міністерством сільського господарства СРСР затвердити тилові проекти на будівництво в сільській місцевості одно- і двоповерхових дерев'яних панельних будинків з застосуванням ефективних конструкційних і опоряджувальних матеріалів і виробів та будинків з комплектами дерев'яних деталей стінами з місцевих матеріалів, передбачивши в цих проектах варіанти опалювальних систем для різних видів палива;

в) Держбуд СРСР, Держплан СРСР і Держпостач СРСР розробити разом з Міністерством лісової деревообробної промисловості СРСР, Міністерством промисловості будівельних матеріалів СРСР, Міністерством сільського господарства СРСР, Міністерством торгівлі СРСР і Центроспілкою і затвердити в 1980 році положення про комплектування дерев'яних будинків заводського виготовлення інженерним устаткуванням з необхідними кріпильними виробами та фурнітурою;

г) Міністерство лісової і деревообробної промисловості СРСР:

розробити в 1980 - 1981 роках типові проекти домобудівних і деревообробних підприємств і подали їх Держбуду СРСР на затвердження;

забезпечити в 1979 - 1985 роках а залученням проектних організацій Держбуду СРСР, Міністерства приладобудування, засобів автоматизації і систем управління, Міністерства зв'язку СРСР, Міністерства промислового будівництва СРСР, Міністерства хімічної промисловості і Міністерства енергетики і електрифікації СРСР виконання проектних робіт на будівництво нових і розширення діючих домобудівних і деревообробних підприємств, заводів по виробництву трубних санітарно-технічних заготовок, нестандартизованого технологічного устаткування і запасних частин до нього, в тому числі з строком затвердження технічних проектів: по Оржівському деревообробному комбінату - 1980 рік і по деревообробному комбінату у Ворошиловградській області - 1981 рік;

д) Міністерство монтажних і спеціальних будівельних робіт СРСР забезпечити виготовлення і поставку по заявках Міністерства лісової і деревообробної промисловості СРСР і будівельних міністерств, що здійснюють будівництво домобудівних і деревообробних підприємств, комплектних легких металевих конструкцій;

в) Державний комітет СРСР по цінах при визначенні рівня цін на дерев'яні панельні будинки виходити э необхідності покриття затрат, зв'язаних з забезпеченням підвищеного ступеня заводської готовності та зручності планіровки жилих будинків, оснащенням їх допоміжними приміщеннями та інженерним устаткуванням, застосуванням нових видів матеріалів і комплектуючих виробів;

ж) Держплан СРСР і Держпостач СРСР при розробці проектів річних планів передбачати відповідно до заявок Міністерства торгівлі СРСР і Центроспілки збільшення ринкових фондів на дерев'яні будинки заводського виготовлення і комплекти дерев'яних деталей для будинків із стінами з місцевих матеріалів, а також на інженерне:устаткування, шифер, скло, цемент та інші будівельні матеріали і вироби.

2) Поклали:

а) на Міністерство лісової і деревообробної промисловості СРСР:

проведення єдиної технічної політики в галузі розвитку виробництва дерев'яних панельних будинків, впровадження прогресивних технологічних процесів, складання техніко-економічних вимог на розробку і виготовлення високопродуктивного технологічного устаткування, ефективних конструкційних і опоряджувальних матеріалів і виробів;

вивчення разом з Державним комітетом по цивільному будівництву і архітектурі при Держбуді СРСР, Міністерством сільського господарства СРСР, Міністерством торгівлі СРСР і Центроспілкою потреби народного господарства і населення в дерев'яних будинках заводського виготовлення і комплектах дерев'яних деталей для будинків із стінами з місцевих матеріалів;

проектування підприємств по виробництву дерев'яних панельних будинків і комплектів дерев'яних деталей для будинків із стінами з місцевих матеріалів;

розробку робочих креслень і проектів цін на дерев'яні панельні будинки з застосуванням ефективних конструкційних і опоряджувальних матеріалів і виробів і проектів цін на комплекти дерев'яних деталей для будинків із стінами з місцевих матеріалів;

виготовлення і випробування разом з Державним комітетом по цивільному будівництву і архітектурі при Держбуді СРСР експериментальних конструкцій дерев'яних панельних будинків;

проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт в галузі технології виробництва дерев'яних панельних будинків, а також створення ефективних конструкційних і опоряджувальних матеріалів і виробів на основі деревини і розробку технології виробництва цих матеріалів і виробів;

розробку способів транспортування конструкцій дерев'яних будинків заводського виготовлення різними видами транспорту з застосуванням засобів пакетування і контейнеризації;

б) підпункт 2 "б" пункту 19 втратив чинність

(згідно з постановою Центрального Комітету Компартії України і Ради Міністрів Української РСР від 13.12.88 р. N 380)

3) Встановити, що дерев'яні будинки заводського виготовлення і комплекти дерев'яних деталей для будинків із стінами з місцевих матеріалів повинні поставлятися заводами-виготовлювачами споживачам, починаючи з 1981 року за договорами з замовниками з комплектом дерев'яних виробів для надвірних будівель.

Державному комітету по цивільному будівництву і архітектурі; при Держбуді СРСР доручено з участю Міністерства лісової і деревообробної промисловості СРСР і Міністерства сільського господарства СРСР розробити і затвердити в 1979 - 1980 роках типові проекти надвірних будівель.

4) Дозволили Міністерству лісової і деревообробної промисловості СРСР:

а) за погодженням з Держбудом СРСР застосовувати при будівництві і розширенні підприємств по виробництву дерев'яних будинків заводського виготовлення ті об'єктів їх інженерного забезпечення легкі металеві конструкції;

б) здійснювати фінансування будівництва жилих будинків за рахунок капітальних вкладень, що виділяються на будівництво об'єктів виробничого призначення домобудівних і деревообробних підприємств.

20. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Держбуд УРСР.

21. Міністерствам і відомствам УРСР, відповідальним за виконання завдань, встановлених цією постановою, подавати щороку, не пізніше 25 січня, Держбуду УРСР інформацію про хід виконання цих завдань за станом на 1 січня.

Держбуду УРСР узагальнювати зазначену інформацію і щороку до 10 лютого підготовляти зведену доповідь Ради Міністрів УРСР для подання її Раді Міністрів СРСР.

* * *

Центральний Комітет Компартії України і Рада Міністрів УРСР висловлюють впевненість в тому, що обласні, міські і районні комітети партії, виконкоми місцевих Рад народних депутатів, працівники сільського господарства, промисловості і будівництва вживуть всіх необхідних заходів до вирішення найважливішого завдання перебудування сільських населених пунктів.

 

Секретар Центрального
Комітету Компартії України

В. ЩЕРБИЦЬКИЙ

Голова Ради Міністрів
Української РСР

О. ЛЯШКО

Інд. 23

 

Додаток N 1
до постанови ЦК Компартії України
і Ради Міністрів УРСР
від 7 грудня 1979 р. N 553

ЗАВДАННЯ
по виробництву комплектів дерев'яних деталей для будинків із стінами з місцевих матеріалів на 1980 - 1985 роки і на період до 1990 року

/млн. кв. метрів загальної площі/

 

1980 рік

1981 рік

1982 рік

1983 рік

1984 рік

1985 рік

1990 рік

Укрміжколгоспбуд -

 

 

 

 

 

 

 

всього

0,3

0,3

0,4

0,6

0,7

0,8

0,8

 

Додаток N 2
до постанови ЦК Компартії України
і Ради Міністрів УРСР
від 7 грудня 1979 р. N 553

ЗАВДАННЯ
по будівництву нових і розширенню діючих деревообробних підприємств на 1980 - 1985 роки

 

Потужність, що вводиться в дію

Строк будівництва /розширення/

Міністерства і відомства, що здійснюють будівництво /розширення/

Мінліспром УРСР

Деревообробний комбінат, Ворошиловградська область

 

1983 - 1985 роки

Мінважбуд УРСР

столярні вироби

1000 тис. кв. м

комплекти дерев'яних деталей для будинків із стінами з місцевих матеріалів

600 тис. кв. м загальної площі

Ровенське виробниче меблево-деревообробне об'єднання

 

1982 - 1984 роки

Мінпромбуд УРСР

Оржівський деревообробний комбінат /розширення/, Ровенська область

 

 

 

дерев'яні панельні будинки

250 тис. кв. м загальної площі

 

 

молярні вироби

750 тис. кв. м

 

 

Укрміжколгоспбуд

Докучаєвський деревообробний комбінат, Донецька область

 

1980 - 1982 роки

Укрміжколгоспбуд

комплекти дерев'яних деталей для будинків із стінами з місцевих матеріалів

300 тис. кв. м загальної площі

 

 

Примітка.

Пункти будівництва нових деревообробних підприємств, обсяги виробництва і види продукції можуть бути уточнені при розробці техніко-економічних обгрунтувань і технічних проектів за погодженням з Держпланом УРСР.

 

Додаток N 3
до постанови ЦК Компартії України
і Ради Міністрів УРСР
від 7 грудня 1979 р. N 553

ЗАВДАННЯ
по розширенню діючих підприємств, зв'язаних з виробництвом деревообробного устаткування, на 1981 - 1983 роки

 

Потужність, що вводяться в дію /млн. крб./

Строк розширення

Міністерство, яке здійснює розширення

Дніпропетровський верстатобудівний завод /філіал заводу/

20

 

Мінважбуд УРСР

головний корпус площею 30 тис. кв. метрів

 

1981 - 1983 роки

 

інженерно-лабораторний корпус площею 3,5 тис. кв. метрів

 

1981 - 1982 роки

 

Городоцький верстатобудівний завод /філіал заводу/, смт Ярмолинці Хмельницької області

20

 

Мінпромбуд УРСР

головний корпус площею 30 тис. кв. метрів

 

1981 - 1983 роки

 

ливарний цех потужністю 20 тис. тонн чавунного литва

 

1981 - 1982 роки

 

 

Додаток N 4
до постанови ЦК Компартії України
і Ради Міністрів УРСР
від 7 грудня 1979 р. N 553

ЗАВДАННЯ
по розширенню діючих підприємств по виробництву будівельних матеріалів на 1983 - 1986 роки

 

Потужність, що вводиться в дію

Строк розширення

Міністерство, яке здійснює розширення

Мінбудматеріалів УРСР

Кам'янець-Подільське заводоуправління будівельних матеріалів, Хмельницька область

 

1985 - 1986 роки

Мінпромбуд УРСР

листи гіпсокартонні полегшені підвищеної якості

15 млн. кв. м

 

 

Завод мінераловатних виробів м. Костопіль Ровенської області

 

1983 - 1984 роки

Мінпромбуд УРСР

мінераловатні плити на синтетичному в'яжучому щільністю 75 - 100 кг/куб. м

100 тис. куб. м

 

 

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали