Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про деякі питання нормотворчої діяльності ДСНС у 2020 році

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

НАКАЗ

від 10 грудня 2019 року N 707

(з основної діяльності)

м. Київ

Про деякі питання нормотворчої діяльності ДСНС у 2020 році

На виконання статті 7 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", постанов Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 р. N 731 "Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади" та від 18 липня 2007 р. N 950 "Про затвердження Регламенту Кабінету Міністрів України" і наказу МВС від 25.11.2016 N 1250 "Про затвердження Порядку взаємодії Міністерства внутрішніх справ України з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України" (Порядок N 1250), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 грудня 2016 р. за N 1682/29812, наказую:

1. Затвердити План підготовки законопроєктів, проєктів постанов (розпоряджень) Кабінету Міністрів України, указів Президента України у Державній службі України з надзвичайних ситуацій на 2020 рік, План підготовки проєктів наказів Міністерства внутрішніх справ України у Державній службі України з надзвичайних ситуацій на 2020 рік, План підготовки проєктів регуляторних актів у Державній службі України з надзвичайних ситуацій на 2020 рік (далі - Плани), що додаються.

2. Відділу взаємодії із засобами масової інформації та комунікацій з громадськістю забезпечити розміщення Планів на офіційному веб-сайті ДСНС.

3. Юридичному управлінню про стан виконання Планів доповідати щокварталу.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника Юридичного управління Кулебу О. М.

 

Голова

М. Чечоткін

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ДСНС
10 грудня 2019 року N 707

ПЛАН
підготовки законопроєктів, проєктів постанов (розпоряджень) Кабінету Міністрів України, указів Президента України у Державній службі України з надзвичайних ситуацій на 2020 рік

N
з/п

Орієнтовна назва законопроєкту, нормативного акта Кабінету Міністрів України, указу Президента України

Обґрунтування необхідності прийняття законопроєкту, постанови (розпорядження) Кабінету Міністрів України, указу Президента України або внесення до них змін та доповнень

Підстави для підготовки проєкту нормативно-правового акта

Структурний підрозділ ДСНС, відповідальний за розробку (П. І. Б. відповідального виконавця, телефон)

Строк подання проєктів актів до Кабінету Міністрів України

1

2

3

4

5

6

1

Проєкт Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Дисциплінарний статут служби цивільного захисту"

З метою приведення норм Дисциплінарного статуту у відповідність з вимогами Законів України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII), "Про освіту" (Закон N 2145-VIII) та вдосконалення порядку застосування його норм до осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту

Ініціативний

Департамент персоналу
Омельяненко В. М.
202-31-76
Романенко І. М.
202-31-74
Удовиченко О. М.
202-30-29
Василенко В. В.
202-31-74

Листопад 2020 року

2

Проєкт Закону України "Про внесення змін до статті 17 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" щодо відстрочки від призову на строкову військову службу деяких категорій громадян"

Надання відстрочки від призову на строкову військову службу особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту на весь період їх служби у ДСНС

Ініціативний

Департамент персоналу
Павлов С. В.
202-31-35
Петров В. В.
247-30-12

Листопад 2020 року

3

Проєкт Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про місцеві державні адміністрації"

Спрощення процедури погодження призначення та звільнення з посад керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління ДСНС, як це вже визначено зазначеним Законом, для керівників установ, підприємств і організацій Збройних Сил, інших військових формувань України, Міністерства внутрішніх справ України та Національної поліції

Ініціативний

Департамент персоналу
Омельяненко В. М.
202-31-76
Романенко І. М.
202-31-74
Кравченко Я. В.
202-31-74

Листопад 2020 року

4

Проєкт Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства з питань цивільного захисту"

Удосконалення засад державної політики у сфері цивільного захисту та підвищення ефективності функціонування єдиної системи цивільного захисту, забезпечення належного рівня безпеки життєдіяльності населення та захисту суб'єктів господарювання і територій від загрози виникнення надзвичайних ситуацій

Ініціативний

Департамент організації заходів цивільного захисту
Деревинський Д. М.
202-32-01
Чорноморець В. А.
202-31-88
Маринюк В. В.
202-32-52
Доброгурський О. В.
202-30-81
Калугін Р. В.
202-33-99
Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування
Золокотський А. В.
247-30-44
Добряк О. В.
247-31-37

Листопад 2020 року

5

Проєкт Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про гідрометеорологічну діяльність" щодо вимог до проведення вимірювань у сфері гідрометеорологічної діяльності та фінансування національної гідрометеорологічної служби"

Приведення Закону України "Про гідрометеорологічну діяльність" у відповідність із Законом України "Про метрологію та метрологічну діяльність" (Закон N 1314-VII), а також підвищення ефективності діяльності національної гідрометеорологічної служби, інших юридичних незалежно від форм власності та фізичних осіб, під час проведення вимірювань у сфері гідрометеорологічної діяльності, не пов'язаних із оцінкою відповідності продукції, процесів та послуг, а також приведення Закону України "Про гідрометеорологічну діяльність" у відповідність із вимогами Бюджетного кодексу України

Закон України "Про метрологію та метрологічну діяльність" (Закон N 1314-VII), Бюджетний кодекс України

Управління гідрометеорології
Загоруйко Л. І.
239-93-70
Мельник О. Б.
239-93-70
Дмитренко Н. І.
239-93-32

Листопад 2020 року

6

Проєкт Закону України "Про внесення змін до статті 139 Кодексу адміністративного судочинства України"

З метою забезпечення реалізації принципу рівності усіх учасників судового процесу та сприяння зменшенню фінансового навантаження на Державний бюджет України

Ініціативний

Департамент запобігання надзвичайним ситуаціям
Пода І. А.
585-68-52
Фощан В. В.
585-68-13
Деревинський Ю. В.

Листопад 2020 року

7

Проєкт Закону України "Про внесення зміни до статті 7 Закону України "Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності" щодо передачі цілісних майнових комплексів державних пожежно-рятувальних підрозділів (частин) та іншого майна органів та підрозділів цивільного захисту"

З метою надання можливості передачі цілісних майнових комплексів державних пожежно-рятувальних підрозділів (частин), іншого нерухомого та окремого індивідуально визначеного (рухомого) майна з державної у комунальну власність

Стратегія реформування системи ДСНС, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25 січня 2017 р. N 61-р (Розпорядження N 61-р)

Департамент ресурсного забезпечення
Семенюк А. В.
202-30-39
Шелюк І. І.
202-32-68
Слободяник О. В.
247-30-93

Лютий 2020 року

8

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України "Про чисельність працівників та осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту"

Визначення чисельності працівників та осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту

Частина перша статті 100 Кодексу цивільного захисту України ( N 5403-VI)

Департамент персоналу
Задорожний В. І.
202-31-09
Іщенко О. Г.
247-31-07
Чичка О. Б.
247-32-27

Липень 2020 року

9

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Положення про порядок проходження служби цивільного захисту особами рядового і начальницького складу"

Приведення норм Положення про порядок проходження служби цивільного захисту особами рядового і начальницького складу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2013 р. N 593 (Постанова N 593), у відповідність із вимогами чинного законодавства у частині застосування терміна "особа з інвалідністю" та похідних від нього, а також уточнення окремих питань порядку проходження служби цивільного захисту

Ініціативний

Департамент персоналу
Омельяненко В. М.
202-31-76
Романенко І. М.
202-31-74
Петров В. В.
247-30-12

Листопад 2020 року

10

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 січня 2014 р. N 6"

Гармонізація вимог Переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проєктування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту

Пункт 16 частини першої статті 17 ( N 5403-VI), пункт 3 частини першої ( N 5403-VI) та частина п'ята статті 34 Кодексу цивільного захисту України ( N 5403-VI)

Департамент організації заходів цивільного захисту
Фесенко В. В.
202-31-68

Червень 2020 року

11

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій"

З метою приведення нормативно-правових актів у відповідність з вимогами законодавства

Ініціативний

Департамент організації заходів цивільного захисту
Буєвич С. В.
247-31-21
Ігуменцев В. А.
202-32-70

Червень 2020 року

12

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Положення про Державну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 січня 2015 року N 18"

З метою перегляду складу комісії та внесення змін у пункт 9 Положення про Державну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 січня 2015 р. N 18 (Постанова N 18)

Ініціативний

Департамент організації заходів цивільного захисту
Почкай П. А.
Шульга С. В.
202-30-52
Аніщенко В. Л.
202-30-99

Липень 2020 року

13

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України"

Приведення нормативно-правових актів у відповідність із чинним законодавством

Ініціативний

Департамент організації заходів цивільного захисту
Почкай П. А.
Шульга С. В.
Горобченко Ю. І.
202-30-52

Липень 2020 року

14

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України"

З метою удосконалення порядків класифікації та ведення обліку надзвичайних ситуацій шляхом приведення їх у відповідність з рекомендаціями міжнародних організацій

Ініціативний

Департамент організації заходів цивільного захисту
Почкай П. А.
202-30-52
Аніщенко В. Л.
Горобченко Ю. І.
202-30-99
Департамент запобігання надзвичайним ситуаціям
Кропотов П. П.
Процюк Ж. В.
585-68-53

Липень 2020 року

15

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 р. N 561-9"

З метою реалізації постанови Кабінету Міністрів України від 29 жовтня 2003 р. N 1695 (дек) та затвердження Переліку міст, віднесених до відповідних груп цивільного захисту

Ініціативний

Департамент організації заходів цивільного захисту
Яковенко С. О.
202-31-68
Тіщенко А. В.
202-31-88
Режимно-таємний сектор
Зайченко С. В.
247-30-45
Герасименко Л. П.
247-31-10
Свердлюк О. Ю.

Листопад 2020 року

16

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 р. N 1200"

Приведення нормативно-правових актів у відповідність із чинним законодавством

Ініціативний

Департамент організації заходів цивільного захисту
Бевз В. П.
Шишко С. І.
247-31-21

Листопад 2020 року

17

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 2 березня 2010 р. N 227"

Удосконалення Порядку віднесення суб'єктів господарювання до відповідних категорій цивільного захисту

Пункт 3 частини першої статті 16 Кодексу цивільного захисту України ( N 5403-VI)

Департамент організації заходів цивільного захисту
Яковенко С. О.
202-31-68

Листопад 2020 року

18

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Положення про єдину державну систему цивільного захисту"

З метою оптимізації системи центральних органів виконавчої влади

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 2 серпня 2019 р. N 829 "Деякі питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади" (Постанова N 829)

Департамент організації заходів цивільного захисту
Чорноморець В. А.
Тіщенко А. В.
Моторний О. П.
202-31-88

Листопад 2020 року

19

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 р. N 444"

З метою приведення нормативно-правового акта у відповідність з вимогами Законів України "Про освіту" (Закон N 2145-VIII), "Про фахову передвищу освіту" (Закон N 2745-VIII) та "Про вищу освіту" (Закон N 1556-VII)

Ініціативний

Департамент організації заходів цивільного захисту
Осипенко С. І.
202-30-38
Деревинський Д. М.
202-32-01
Гуменюк В. Г.

Листопад 2020 року

20

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 р. N 443"

З метою приведення акта у відповідність з вимогами чинного законодавства, а також удосконалення механізму підготовки до дій, спрямованих на запобігання і реагування на надзвичайні ситуації органів управління та сил цивільного захисту, у частині уточнення періодичності та тривалості заходів з підготовки

Ініціативний

Департамент організації заходів цивільного захисту
Зайченко Д. О.
202-32-01

Листопад 2020 року

21

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 р. N 963"

З метою доповнення переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників посадою "завідувач територіальних курсів цивільного захисту та безпеки життєдіяльності" відповідно до характеру фактично виконуваної педагогічної діяльності та забезпечення прав згідно зі статтею 57 Закону України "Про освіту" (Закон N 2145-VIII)

Ініціативний

Департамент організації заходів цивільного захисту
Деревинський Д. М.
202-32-01
Довга С. Г.
202-32-01

Листопад 2020 року

22

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Концепції Державної цільової програми матеріально-технічного переоснащення національної гідрометеорологічної служби на період 2020 - 2022 років"

З метою виконання рекомендацій, наданих у рішенні Рахункової палати від 23 жовтня 2018 р. N 27-3 "Про розгляд Звіту про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, спрямованих на гідрометеорологічну діяльність" (Рішення N 27-3)

Закон України "Про гідрометеорологічну діяльність"

Управління гідрометеорології
Дмитренко Н. І.
239-93-32
Кондратенко А. Ю.
239-93-83

Червень 2020 року

23

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Державної цільової програми матеріально-технічного переоснащення національної гідрометеорологічної служби на період 2021 - 2023 років"

З метою виконання рекомендацій, наданих у рішенні Рахункової палати від 23 жовтня 2018 р. N 27-3 "Про розгляд Звіту про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, спрямованих на гідрометеорологічну діяльність" (Рішення N 27-3)

Закон України "Про гідрометеорологічну діяльність"

Управління гідрометеорології
Дмитренко Н. І.
239-93-32
Кондратенко А. Ю.
239-93-83
Леоненко О. В.
239-93-52
Департамент економіки і фінансів
Галаган О. В.
202-30-74
Даниленко Н. П.
202-30-74
Зінченко С. А.
202-30-25
Семенець О. В.
202-31-51

Листопад 2020 року

24

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 11 серпня 1995 р. N 648"

З метою узгодження вимог Закону України "Про статус гірських населених пунктів України" та пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 11 серпня 1995 р. N 648

Закон України "Про статус гірських населених пунктів України"

Управління гідрометеорології
Загоруйко Л. І.
239-93-70
Леоненко О. В.
239-93-52
Мельник О. Б.
239-93-70

Жовтень 2020 року

25

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до пункту 4 Положення про Державну службу України з надзвичайних ситуацій"

Приведення нормативно-правових актів у відповідність з вимогами міжнародного законодавства

Вимоги статей 15, 28 Конвенції про міжнародну цивільну авіацію, пункту 2.1.4 Додатка 3 до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію "Метеорологічне забезпечення міжнародної аеронавігації", Закон України "Про гідрометеорологічну діяльність"

Управління гідрометеорології
Гроховецька І. Л.
239-93-94
Бондарчук О. С.
239-93-26

Квітень 2020 року

26

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо об'єктів підвищеної небезпеки"

Удосконалення законодавства України у сфері господарської діяльності, пов'язаної з об'єктами підвищеної небезпеки, з метою приведення національного законодавства у відповідність з вимогами законодавства ЄС, встановлення порогових мас небезпечних речовин, ідентифікації об'єктів підвищеної безпеки та їх обліку, підготовці звітів про безпеку об'єкта підвищеної небезпеки, політики запобігання аваріям

Пункт 1764 Плану заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 р. N 1106 (Постанова N 1106), щодо імплементації Директиви 2012/18/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 4 липня 2012 р. про контроль значних аварій, пов'язаних з небезпечними речовинами

Департамент запобігання надзвичайним ситуаціям
Бондаренко А. В.
Суслов С. М.
Денисенко С. С.
Дейнеко К. Т.
Поліщук Т. В.
585-68-93

Листопад 2020 року

27

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку обліку пожеж та їх наслідків"

Удосконалення, оптимізація системи обліку пожеж та їх наслідків, розв'язання проблем з дублювання статистичної інформації

Ініціативний

Департамент запобігання надзвичайним ситуаціям
Деревинський Ю. В.
Шрамко Л. А.
Коршикова Т. О.
585-68-57

Листопад 2020 року

28

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 червня 2013 р. N 440 "Про затвердження Порядку подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки"

Приведення нормативно-правових актів у сфері пожежної безпеки у відповідність з вимогами Законів України "Про адміністративні послуги" (Закон N 5203-VI) та "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності"

Закони України "Про адміністративні послуги" (Закон N 5203-VI) та "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності"

Департамент запобігання надзвичайним ситуаціям
Лінчевський Є. А.
Чекригін О. М.
Тищенко О. П.
Цирень Р. М.
Рудак Р. Б.
585-68-55
Буханець Р. І.
585-68-99

Листопад 2020 року

29

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку виплати грошової компенсації особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту за піднайом (найом, оренду) ними жилих приміщень та визначення її розміру і умов виплати"

Реалізація державної політики у сфері розв'язання соціальних проблем осіб рядового і начальницького складу

Ініціативний

Департамент ресурсного забезпечення
Корячко В. М.
202-32-23
Департамент економіки і фінансів
Костюченко І. К.
202-30-90
Хуторна Л. В.
247-31-23
Василенко О. В.
247-31-23
Пшебельська О. Л.
202-30-86

Жовтень 2020 року

30

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку відомчої реєстрації та ведення обліку транспортних засобів внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ, Державної прикордонної служби, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 р. N 164"

З метою внесення змін щодо здійснення відомчої реєстрації спеціальних і конфіскованих транспортних засобів

Ініціативний

Департамент ресурсного забезпечення
Зінченко О. В.
202-32-09
Яковлєва Я. А.
202-32-33

Жовтень 2020 року

31

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку підтримки приймаючої сторони у сфері цивільного захисту"

Приведення законодавства України у відповідність із законодавством Європейського Союзу стосовно спрощення процедур надання та отримання міжнародної допомоги у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій і забезпечення координації діяльності у цій сфері

Стаття 364 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, статті 135 ( N 5403-VI) та 136 Кодексу цивільного захисту України ( N 5403-VI)

Департамент ресурсного забезпечення
Смирнов Д. О.
202-31-49
Семенець С. В.
202-31-79

Листопад 2020 року

32

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України "Про деякі питання надання платних послуг підрозділами, організаціями та установами Державної служби з надзвичайних ситуацій та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України"

З метою перегляду переліку платних послуг, визначених постановами Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. N 1102 "Деякі питання надання платних послуг підрозділами Міністерства надзвичайних ситуацій" (Постанова N 1102) та від 20 листопада 2012 р. N 110 "Деякі питання надання підрозділами Державної інспекції техногенної безпеки платних послуг"

Ініціативний

Департамент економіки і фінансів
Подобєд І. В.
202-32-65
Музиченко Л. І.
202-31-05
Ремізова Т. А.
202-31-05
Рудакова Т. Г.
202-30-90

Липень 2020 року

33

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення зміни до пункту 3 Порядку та умов виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), травми або поранення, захворювання чи інвалідності осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту"

Врегулювання питання виплати одноразової грошової допомоги членам сім'ї (у разі їх відсутності - батькам та утриманцям) особи рядового або начальницького складу, яка загинула під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах проведення антитерористичної операції, або померла внаслідок поранень, отриманих під час такої участі

Ініціативний

Департамент економіки і фінансів
Ільченко П. В.
202-31-62
Малиш П. А.
202-30-97
Грачова М. В.
202-30-98

Листопад 2020 року

34

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України "Про припинення для України дії окремих міжнародних договорів у рамках Співдружності Незалежних Держав"

З метою розірвання Угоди про взаємодію в галузі попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру від 22 січня 1993 р., відповідно до вимог Указу Президента України N 139/2018 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 травня 2018 року "Про припинення дії для України окремих міжнародних договорів, укладених у рамках Співдружності Незалежних Держав" (Указ N 139/2018)

За ініціативи ДСНС та відповідно до Закону України "Про міжнародні договори України"

Управління європейської інтеграції та міжнародного співробітництва
Мельниченко Н. О.
202-30-79
Теплюк Ю. О.
202-30-79

Листопад 2020 року

35

Проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до плану заходів з реалізації Стратегії розвитку органів системи Міністерства органів внутрішніх справ на період до 2020 року"

З метою приведення розпорядження Кабінету Міністрів України у відповідність з Законом України "Про національну безпеку України" (Закон N 2469-VIII)

Ініціативний

Департамент організації заходів цивільного захисту
Чорноморець В. А.
Богурський Ю. В.
202-31-88

Квітень 2020 року

36

Проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту на 2021 рік"

З метою організації та здійснення заходів, спрямованих на забезпечення готовності органів управління, сил та засобів цивільного захисту єдиної державної системи цивільного захисту, її функціональних і територіальних підсистем до виконання завдань за призначенням, підготовки керівного складу і фахівців органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, навчання населення діям у разі виникнення надзвичайних ситуацій, а також здійснення контролю за станом впровадження заходів цивільного захисту

Абзац другий пункту 5 Порядку розроблення планів діяльності єдиної державної системи цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2017 р. N 626 (Постанова N 626)

Департамент організації заходів цивільного захисту
Богурський Ю. В.
Костик О. А.
Вороніна В. Є.
202-31-88

Жовтень 2020 року

37

Проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку та технічної модернізації системи централізованого оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій"

З метою уточнення термінів виконання пунктів 6 (План N 488-р) та 7 Плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку та технічної модернізації системи централізованого оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій (План N 488-р), затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11 липня 2018 р. N 488-р

Ініціативний

Департамент організації заходів цивільного захисту
Ртіщев О. С.
202-31-24
Хорошок В. П.
202-31-43
Лобода С. М.
202-33-60
Бахуринський С. П.
202-33-66

Листопад 2020 року

38

Проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення Стратегії розвитку гідрометеорологічної діяльності в Україні на період до 2030 року"

З метою виконання рекомендацій, наданих у рішенні Рахункової палати від 23 жовтня 2018 року N 27-3 "Про розгляд Звіту про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, спрямованих на гідрометеорологічну діяльність" (Рішення N 27-3)

Закон України "Про гідрометеорологічну діяльність"

Управління гідрометеорології
Гроховецька І. Л.
239-93-94
Вербицька Л. П.
239-93-32
Щербанюк Г. О.
239-93-26

Травень 2020 року

39

Проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України "Про підписання Угоди між Урядом України та Організацією Об'єднаних Націй про заходи з прискорення ввезення та транзиту вантажів гуманітарної допомоги і майна персоналу з надання гуманітарної допомоги у випадку надзвичайної ситуації та стихійного лиха"

З метою підписання Угоди між Урядом України та Організацією Об'єднаних Націй про заходи з прискорення ввезення, вивезення та транзиту вантажів гуманітарної допомоги і майна персоналу з надання гуманітарної допомоги у випадку надзвичайної ситуації та стихійного лиха

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2015 р. N 946-р "Про делегацію Уряду України для участі у переговорах щодо підготовки проєкту Угоди між Урядом України та Організацією Об'єднаних Націй про заходи з прискорення ввезення, вивезення та транзиту вантажів надзвичайної допомоги і майна персоналу з надання надзвичайної допомоги у випадку надзвичайної ситуації та стихійного лиха"

Департамент ресурсного забезпечення
Смирнов Д. О.
202-31-49
Семенець С. В.
202-31-79

Листопад 2020 року

40

Проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України "Про підписання Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Румунії у сфері попередження надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків"

З метою підписання Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Румунії у сфері попередження надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків, яка встановить загальні правові рамки співробітництва у сфері попередження, готовності та реагування на надзвичайні ситуації

За ініціативи ДСНС та відповідно до Закону України "Про міжнародні договори України"

Управління європейської інтеграції та міжнародного співробітництва
Журавльов А. І.
202-30-84
Мельниченко Н. О.
202-30-79

Протягом 6 місяців після погодження проєкту Румунською стороною

41

Проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України "Про підписання Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Словацької Республіки про співробітництво в галузі авіаційного пошуку і рятування"

З метою підписання Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Словацької Республіки про співробітництво в галузі авіаційного пошуку і рятування, що встановить загальні правові рамки співробітництва у сфері попередження, готовності та реагування на надзвичайну ситуацію, пов'язану з авіаційною подією

За ініціативи ДСНС та відповідно до Закону України "Про міжнародні договори України"

Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування
Редька В. М.
202-32-82
Петров В. Л.
Лега О. В.
202-32-82
Шабала В. І.
247-30-79
Управління європейської інтеграції та міжнародного співробітництва
Мяльниця О. Г.
202-30-83
Теплюк Ю. О.
247-30-79

Протягом 10 місяців після погодження проєкту Словацькою стороною

 

Начальник Юридичного управління

О. Кулеба

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ДСНС
10 грудня 2019 року N 707

ПЛАН
підготовки проєктів наказів Міністерства внутрішніх справ України у Державній службі України з надзвичайних ситуацій на 2020 рік

N
з/п

Орієнтовна назва проєкту наказу Міністерства внутрішніх справ України

Обґрунтування необхідності розробки проєкту наказу

Підстави для підготовки проєкту наказу

Структурний підрозділ ДСНС, відповідальний за розробку (П. І. Б. відповідального виконавця, телефон)

Строк подання проєктів наказів до МВС

1

2

3

4

5

6

1

Проєкт наказу МВС "Про затвердження Переліку посад, що підлягають заміщенню особами рядового і начальницького складу служби цивільного захисту ДСНС та граничних спеціальних звань за цими посадами"

З метою визначення найменування посад осіб рядового і начальницького складу та відповідних їм спеціальних звань служби цивільного захисту. Упорядкування роботи з розроблення структури та штатів органів та підрозділів ДСНС

Частина друга статті 99 Кодексу цивільного захисту України ( N 5403-VI). Пункт 58 Положення про порядок проходження служби цивільного захисту особами рядового і начальницького складу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2013 р. N 593 (Постанова N 593)

Департамент персоналу
Задорожний В. І.
202-31-09
Іщенко О. Г.
247-31-07
Чичка О. Б.
247-32-27
Лацько О. Г.
247-31-74
Божок Ю. В.
247-32-56

Жовтень 2020 року

2

Проєкт наказу МВС "Про затвердження Порядку підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту"

З метою визначення чіткої структури системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту

Частина третя статті 90 Кодексу цивільного захисту України ( N 5403-VI)

Департамент персоналу
Рись Ю. Б.
202-32-43
Мерзлікін О. А.
Григор'єв О. М.
Крохмалюк В. М.
247-30-70
Ісаєва О. А.
202-31-67

Червень 2020 року

3

Проєкт наказу МВС "Про затвердження Положення про визначення повноважень начальників щодо застосування заохочень та накладання дисциплінарних стягнень на осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, в тому числі слухачів і курсантів закладів освіти цивільного захисту"

З метою визначення механізму щодо застосування заохочень та накладання дисциплінарних стягнень на осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, в тому числі слухачів і курсантів закладів освіти цивільного захисту

Ініціативний

Департамент персоналу
Омельяненко В. М.
202-31-76
Романенко І. М.
202-31-74
Василенко В. В.
202-31-74
Кобилинський А. М.
202-31-14
Шамін В. В.

Липень 2020 року

4

Проєкт наказу МВС "Про затвердження переліку посад начальницького складу служби цивільного захисту у разі переходу на які до вислуги років для призначення пенсії зараховується час роботи в державних органах"

Приведення у відповідність з вимогами чинного законодавства

Ініціативний

Департамент персоналу
Романенко І. М.
202-31-74 Кравченко Я. В.
202-31-15
Діденко В. М.
202-32-30
Лукашенко А. С.
202-31-75
Кравченко К. О.

Травень 2020 року

5

Проєкт наказу МВС "Про внесення змін до Положення про комісію з питань розгляду матеріалів про визначення учасниками бойових дій у Державній службі України з надзвичайних ситуацій"

З метою вдосконалення порядку встановлення статусу учасника бойових дій

Пункт 5 Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпечення їх здійснення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. N 413 (Постанова N 413)

Департамент персоналу
Удовиченко О. М.
202-30-29
Кобилинський А. М.
202-31-14
Мельниченко В. О.
202-30-43
Завацький О. В.
202-31-72

Травень 2020 року

6

Проєкт наказу МВС "Про затвердження Переліку посад авіаційного персоналу Державної служби України з надзвичайних ситуацій"

З метою приведення нормативно-правових актів у відповідність із чинним законодавством

Пункт 1.5 розділу I Інструкції про класифікацію авіаційного персоналу державної авіації України, затвердженої наказом Міністерства оборони України від 05.01.2015 N 3 (Наказ N 3), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23 січня 2015 р. за N 79/26524

Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування
Лобунець Р. П.
247-30-44
Новіков А. А.
Яненко І. І.
Тесленко М. І.
247-31-29
Вітковський С. В.
247-31-29

Травень 2020 року

7

Проєкт наказу МВС "Про затвердження Порядку організації роботи з повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами, в Державній службі України з надзвичайних ситуацій"

З метою затвердження порядку організації роботи з повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами, в Державній службі України з надзвичайних ситуацій

Стаття 53 Закону України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII)

Відділ власної безпеки та протидії корупції
Муранець К. О.
202-32-41
Солодун Л. В.
202-32-41

Листопад 2020 року

8

Проєкт наказу МВС "Про затвердження переліку посад рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, військовослужбовців військ цивільної оборони України, де виконання обов'язків пов'язано з роботами по знешкодженню вибухонебезпечних предметів, у період виконання робіт, вислуга років яким для призначення пенсії зараховується на пільгових умовах (один місяць служби за півтора місяця)"

Приведення нормативно-правових актів у відповідність з вимогами чинного законодавства України

Абзац шістнадцятий підпункту "в" пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 р. N 393 "Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членам їхніх сімей"

Департамент реагування на надзвичайні ситуації
Багрій О. В.
Салтиков Д. О.
Чукавін Д. О.
Ткалич А. Т.
202-32-04
Самойленко Т. В.
202-32-36

Липень 2020 року

9

Проєкт наказу МВС "Про затвердження настанови з організації газодимозахисної служби в органах управління та пожежно-рятувальних підрозділах ДСНС"

Приведення нормативно-правових актів у відповідність з вимогами чинного законодавства України

Підпункт 4 пункту 2 статті 22 ( N 5403-VI), підпункт 9 пункту 12 статті 23 Кодексу цивільного захисту України ( N 5403-VI)

Департамент реагування на надзвичайні ситуації
Ковган В. В.
Волошко С. В.
Бобрика В. В.
Кияновський П. Г.
202-32-76
Толкачов М. М.
202-31-92

Листопад 2020 року

10

Проєкт наказу МВС та Міністерства енергетики та захисту довкілля України "Про затвердження Інструкції про порядок обміну інформацією у сфері запобігання виникненню та реагування на надзвичайні ситуації між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Державним агентством лісових ресурсів України"

Приведення нормативно-правових актів у відповідність з вимогами чинного законодавства України

Підпункт 3 пункту 6 статті 33 Кодексу цивільного захисту України ( N 5403-VI)

Департамент реагування на надзвичайні ситуації
Савинський С. П.
Яковчук В. В.
Волошко С. В.
Бабенко М. Ю.
202-32-76

Листопад 2020 року

11

Проєкт наказу МВС і Державного космічного агентства України "Про затвердження Інструкції щодо організації обміну інформацією у сфері запобігання виникненню та реагування на надзвичайні ситуації між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Державним космічним агентством України"

Оновлення нормативно-правової бази з іншими центральними органами виконавчої влади з питань своєчасного обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації, що дозволить оперативно проводити аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи та мінімізувати збитки

Постанова Кабінету Міністрів України від 09 січня 2014 р. N 11 "Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту" (Постанова N 11)

Департамент реагування на надзвичайні ситуації
Данилюк Б. Л.
202-30-24
Грановський В. І.
202-30-50
Негрієнко С. В.
202-31-92

Червень 2020 року

12

Проєкт наказу МВС і Міністерства енергетики та захисту довкілля України "Про затвердження Інструкції щодо організації обміну інформацією у сфері запобігання виникненню та реагування на надзвичайні ситуації між Державною службою України з надзвичайних ситуацій та Міністерством енергетики та захисту довкілля України"

З метою оновлення нормативно-правової бази з іншими міністерствами та центральними органами виконавчої влади з питань своєчасного обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації, що дозволить оперативно проводити аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи та мінімізувати збитки

Постанова Кабінету Міністрів України від 09 січня 2014 р. N 11 "Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту" (Постанова N 11)

Департамент реагування на надзвичайні ситуації
Скоробагатько В. М.
Тищенко В. В.
247-30-50
Толкачов М. М.
202-31-92

Серпень 2020 року

13

Проєкт наказу МВС і МОН "Про затвердження Інструкції щодо організації обміну інформацією у сфері запобігання виникненню та реагування на надзвичайні ситуації між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України"

З метою своєчасного обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації, що дозволить оперативно проводити аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи та мінімізувати збитки

Постанова Кабінету Міністрів України від 09 січня 2014 р. N 11 "Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту" (Постанова N 11)

Департамент реагування на надзвичайні ситуації
Котюк В. М.
247-32-92
Савчук Є. І.
Шикула Ю. В.
247-30-50

Вересень 2020 року

14

Проєкт наказу МВС і Державного комітету телебачення і радіомовлення України "Про затвердження Інструкції щодо організації взаємодії у сфері інформування населення про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації між Державною службою України з надзвичайних ситуацій та Державним комітетом телебачення і радіомовлення України"

З метою оновлення нормативної бази та своєчасного обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації, що дозволить оперативно проводити аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи та мінімізувати збитки

Постанова Кабінету Міністрів України від 09 січня 2014 р. N 11 "Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту" (Постанова N 11)

Департамент реагування на надзвичайні ситуації
Данилюк Б. Л.
202-30-24
Грановський В. І.
Савчук Є. І.
247-30-50
Поцелуйко В. Ч.
202-3298

Жовтень 2020 року

15

Проєкт наказу МВС і Міністерства розвитку громад та території України "Про затвердження Інструкції щодо організації взаємодії у сфері запобігання виникненню та реагування на надзвичайні ситуації між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством розвитку громад та територій України"

З метою оновлення нормативної бази та своєчасного обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації, що дозволить оперативно проводити аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи та мінімізувати збитки

Постанова Кабінету Міністрів України від 09 січня 2014 р. N 11 "Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту" (Постанова N 11)

Департамент реагування на надзвичайні ситуації
Котюк В. М.
247-32-92 Скоробагатько В. М.
Тищенко В. В.
Шикула Ю. В.
247-30-50

Листопад 2020 року

16

Проєкт наказу МВС "Про затвердження Настанови з тактичної підготовки державних воєнізованих аварійно-рятувальних формувань"

З метою приведення нормативно-правових актів у сфері діяльності державних воєнізованих аварійно-рятувальних формувань ДСНС у відповідність з вимогами законодавства. Удосконалення організації та підвищення ефективності дій органів управління та підрозділів зазначених формувань під час організації та проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт на гірничорудних і нерудних підприємствах та інших підземних спорудах, окрім вугільних

Частина четверта статті 79 Кодексу цивільного захисту України ( N 5403-VI), стаття 29 Гірничого закону України

Департамент реагування на надзвичайні ситуації
Трухачов К. В.
Осадчий Ю. В.
Сапожник А. І.
Хорошок А. М.
202-32-39

Листопад 2020 року

17

Проєкт наказу МВС "Про внесення змін до наказу МВС від 09.07.2018 N 579 "Про затвердження вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 30 липня 2018 р. за N 879/32331

Унормування питань, пов'язаних із виключенням з фонду захисних споруд цивільного захисту об'єктів, що були поставлені на облік з порушеннями (відсутні за фактом як об'єкти нерухомості, розміщені у приватних одноквартирних житлових (садибних) будинках, пам'ятках історії та архітектури, спорудах і будівлях, функціональне призначення яких не передбачає тривалого перебування у них людей тощо), безхазяйних та повністю зруйнованих захисних споруд

Пункт 3 розділу I Комплексу заходів щодо відновлення функціонування захисних споруд цивільного захисту за призначенням та їх доукомплектування необхідними засобами цивільного захисту і майном, передбаченого дорученням Прем'єр-міністра України від 10.04.2019 N 8924/1/1-19

Департамент організації заходів цивільного захисту
Трунцев Г. В.
202-31-68

Травень 2020 року

18

Проєкт наказу МВС "Про затвердження методики прогнозування наслідків виливу (викиду) небезпечних хімічних речовин під час аварій на хімічно небезпечних об'єктах і транспорті"

Впровадження нової методики оцінки хімічної обстановки, яка дасть можливість здійснювати завчасне та аварійне прогнозування масштабів забруднення у разі виникнення аварії з виливом (викидом) небезпечних хімічних речовин із технологічних ємностей на хімічно небезпечних об'єктах, автомобільному, річковому, залізничному та трубопровідному транспорті

Пункт 18 частини другої статті 17 ( N 5403-VI) та пункт 9 частини першої статті 35 Кодексу цивільного захисту України ( N 5403-VI)

Департамент організації заходів цивільного захисту
Бевз В. П.
247-31-21
Ігуменцев В. А.

Травень 2020 року

19

Проєкт наказу МВС "Про внесення змін до Порядку організації медичного забезпечення в системі Державної служби України з надзвичайних ситуацій"

Приведення нормативно-правових актів у відповідність з вимогами законодавства. Удосконалення організації проведення медичного забезпечення в системі Державної служби України з надзвичайних ситуацій

Ініціативний

Департамент організації заходів цивільного захисту
Козолій Ю. Ю.
202-32-52

Травень 2020 року

20

Проєкт спільного наказу МВС та МОЗ "Про затвердження Положення про мобільний госпіталь Державної служби України з надзвичайних ситуацій"

Приведення нормативно-правових актів у сфері цивільного захисту у відповідність з чинним законодавством. Удосконалення організації роботи мобільного госпіталю ДСНС

Пункт 22 частини другої статті 17 Кодексу цивільного захисту України ( N 5403-VI) та частини другої статті 6 Закону України "Про екстрену медичну допомогу" (Закон N 5081-VI)

Департамент організації заходів цивільного захисту
Зверхановский І. В.
202-32-52

Жовтень 2020 року

21

Проєкт спільного наказу МВС та МОЗ "Про затвердження Порядку організації та проведення медико-психологічної реабілітації в Державній службі України з надзвичайних ситуацій"

Приведення нормативно-правових актів у сфері цивільного захисту у відповідність з чинним законодавством. Удосконалення організації проведення медико-психологічної реабілітації осіб, які брали участь у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій

Частина дев'ятнадцята статті 117 Кодексу цивільного захисту України ( N 5403-VI)

Департамент організації заходів цивільного захисту
Войналович Т. Б.
202-32-52

Жовтень 2020 року

22

Проєкт наказу МВС "Про затвердження Порядку інформування населення щодо концентрації вмісту миш'яку, кадмію, ртуті, нікелю та поліциклічних ароматичних вуглеводнів в атмосферному повітрі"

Адаптація нормативних актів України до вимог Директиви Європейського Союзу 2004/107/ЄС

Захід 10 завдання 1700 Плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 р. N 1106 (Постанова N 1106)

Управління гідрометеорології
Загоруйко Л. І.
239-93-70
Кондратенко А. Ю.
239-93-83

Липень 2020 року

23

Проєкт наказу МВС "Про затвердження порядку розміщення пунктів спостереження за забрудненням атмосферного повітря в зонах та агломераціях"

Адаптація нормативних актів України до вимог Директив Європейського Союзу 2008/50/ЄС та 2004/107/ЄС

Постанова Кабінету Міністрів України "Про деякі питання здійснення державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря" від 14 серпня 2019 р. N 827 (Постанова N 827)

Управління гідрометеорології
Загоруйко Л. І.
239-93-70
Кондратенко А. Ю.
239-93-83

Вересень 2020 року

24

Проєкт наказу МВС "Про затвердження Переліку видів документів з питань гідрометеорології та забруднення навколишнього природного середовища із зазначенням строків зберігання документів"

З метою забезпечення належного збереження архівних документів у системі ДСНС

Ініціативний

Управління гідрометеорології
Гроховецька І. Л.
239-93-94
Бондарчук О. С.
39-93-26

Травень 2020 року

25

Проєкт наказу МВС "Про затвердження Порядку відкриття, закриття, переносу та зміни розрядності пунктів гідрометеорологічних спостережень"

Перероблення галузевих стандартів і прирівняних до них нормативних документів колишнього СРСР, які використовуються гідрометеорологічними організаціями, підприємствами та установами ДСНС відповідно до Перспективного плану на 2018 - 3030 роки

Закон України "Про гідрометеорологічну діяльність"

Управління гідрометеорології
Гроховецька І. Л.
239-93-94
Бондарчук О. С.
239-93-26
Вербицька Л. П.
239-93-32
Дмитренко Н. І.
239-93-32
Щербанюк Г. О.
239-93-26

Жовтень 2020 року

26

Проєкт наказу МВС "Про затвердження Порядку проведення перевірок здатності аварійно-рятувальних служб до проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, гасіння пожеж"

Приведення нормативно-правових актів у відповідність з вимогами Кодексу цивільного захисту України ( N 5403-VI)

Стаття 48 Кодексу цивільного захисту України ( N 5403-VI). Порядок атестації аварійно-рятувальних служб і рятувальників, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 13 листопада 2013 р. N 828 (Постанова N 828)

Департамент запобігання надзвичайним ситуаціям
Нехворовський С. М.
Савчук О. В.
Гуменюк О. А.
Федько Ю. М.
Поліщук Т. В.
585-68-93

Листопад 2020 року

27

Проєкт наказу МВС "Про затвердження Порядку розроблення політики запобігання аваріям на об'єкті підвищеної небезпеки, її перегляду, а також оцінки ефективності, вимоги до її змісту"

Удосконалення законодавства у сфері господарської діяльності, пов'язаної з об'єктами підвищеної небезпеки, з метою приведення національного законодавства у відповідність з вимогами законодавства ЄС, розроблення політики запобігання аваріям на об'єкті підвищеної небезпеки

Пункт 1764 Плану заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 р. N 1106 (Постанова N 1106), щодо імплементації Директиви 2012/18/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 4 липня 2012 р. про контроль значних аварій, пов'язаних з небезпечними речовинами

Департамент запобігання надзвичайним ситуаціям
Бондаренко А. В.
Мацків А. А.
Городовий С. О.
Морщ Є. В.
Поліщук Т. В.
585-68-93

Листопад 2020 року

28

Проєкт наказу МВС "Про затвердження Порядку розроблення та перегляду звіту про заходи безпеки на об'єкті підвищеної небезпеки, вимоги до його змісту"

Удосконалення законодавства у сфері господарської діяльності, пов'язаної з об'єктами підвищеної небезпеки, з метою приведення національного законодавства у відповідність з вимогами законодавства ЄС, розроблення звіту про заходи безпеки на об'єкті підвищеної небезпеки

Пункт 1764 Плану заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 р. N 1106 (Постанова N 1106), щодо імплементації Директиви 2012/18/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 4 липня 2012 р. про контроль значних аварій, пов'язаних з небезпечними речовинами

Департамент запобігання надзвичайним ситуаціям
Огородник О. Е.
Шаповалов В. О.
Магер Ю. Є.
585-68-95

Листопад 2020 року

29

Проєкт наказу МВС "Про внесення змін до наказу МВС від 06.02.2017 N 92 "Про затвердження Інструкції з організації перевірок діяльності міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування щодо виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань техногенної та пожежної безпеки, цивільного захисту"

Внесення змін за результатами базового відстеження впровадження наказу

Стаття 10 Закону України "Про засади здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", Методика відстеження результативності регуляторного акта, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 р. N 308

Департамент запобігання надзвичайним ситуаціям
Комашко О. В.
Слободяник В. Ю.
Хорошун В. І.
Бенюмов М. В.
Лінчевський Є. А.
Чекригін О. М.
Тищенко О. П.
Цирень Р. М.
Черненко С. І.

Листопад 2020 року

30

Проєкт наказу МВС "Про затвердження змін до інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення"

Приведення нормативно-правового акта у відповідність з вимогами Кодексу України про адміністративні правопорушення

Ініціативний

Департамент запобігання надзвичайним ситуаціям
Шрамко Л. А.
Науменко В. О.
Фощан В. В.
Пода І. А.
Деревинський Ю. В.
585-68-57

Листопад 2020 року

31

Проєкт наказу МВС "Про внесення змін до Правил експлуатації та типових норм належності вогнегасників"

Вдосконалення нормативно-правового забезпечення у сфері пожежної безпеки

Ініціативний за результатами базового відстеження

Департамент запобігання надзвичайним ситуаціям
Чекригін О. М.
Шкарбута А. В.
Цирень Р. М.
Карасьов А. О.
585-68-99

Листопад 2020 року

32

Проєкт наказу МВС "Про затвердження Порядку затвердження програм навчання та інструктажів з питань пожежної безпеки, організації та контролю за їх виконанням"

Приведення нормативно-правових актів у відповідність з вимогами законодавства

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 р. N 444 "Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях" (Постанова N 444)

Департамент запобігання надзвичайним ситуаціям
Лінчевський Є. А.
Чекригін О. М.
Тищенко О. П.
Рудак Р. Б.
Буханець Р. І.
585-68-99

Листопад 2020 року

33

Проєкт наказу МВС "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства внутрішніх справ України"

Приведення нормативно-правових актів у відповідність з вимогами законодавства

Пункт 34 статті 17 Кодексу цивільного захисту України ( N 5403-VI)

Департамент запобігання надзвичайним ситуаціям
Чекригін О. М.
Лінчевський Є. А.
Шкарбута А. В.
Цирень Р. М.
Рудак Р. Б.
585-68-16

Листопад 2020 року

34

Проєкт наказу МВС "Про затвердження Порядку організації метрологічного забезпечення підрозділів цивільного захисту"

Підвищення ефективності метрологічного забезпечення ДСНС

Закон України "Про метрологію та метрологічну діяльність" (Закон N 1314-VII) та Кодекс цивільного захисту України ( N 5403-VI)

Департамент ресурсного забезпечення
Васьковський О. М.
202-31-20
Мельник О. В.
202-32-51
Лісовський В. П.
202-32-51

Червень 2020 року

35

Проєкт наказу МВС "Про внесення змін до Інструкції про порядок забезпечення доступу до публічної інформації у ДСНС України, затвердженої наказом МВС від 24.11.2015 N 1477"

З метою нормативно-правового забезпечення доступу до публічної інформації у ДСНС, приведення нормативно-правових актів у відповідність з вимогами законодавства

Ініціативний

Адміністративний департамент
Знайда В. В.
202-32-22
Павлова Л. П.
202-32-47

Березень 2020 року

36

Проєкт наказу МВС "Про затвердження Інструкції про порядок розгляду в Державній службі України з надзвичайних ситуацій звернень громадян"

Подальше вдосконалення практики розгляду звернень громадян, забезпечення належних умов для реалізації конституційного права громадян на звернення, підвищення персональної відповідальності посадових і службових осіб за роботу зі зверненнями громадян у системі ДСНС

Закон України "Про звернення громадян", Указ Президента України від 7 лютого 2008 р. N 109 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування"

Адміністративний департамент
Знайда В. В.
202-32-22
Мельников М. М.
247-30-51
Кондратенко С. С.
247-30-31

Березень 2020 року

37

Проєкт наказу МВС "Про затвердження Галузевого переліку документів, що створюються в діяльності Державної служби України з надзвичайних ситуацій, в територіальних органах, на підприємствах, в установах та організаціях сфери управління ДСНС України, із зазначених строків зберігання"

З метою забезпечення належного збереження архівних документів у системі ДСНС

Ініціативний

Адміністративний департамент
Рожченко Ж. І.
тел. 202-32-06
Романенко Н. М.
202-32-47

Листопад 2020 року

38

Проєкт наказу МВС "Про внесення змін до наказу МВС від 14.12.2017 N 1027 "Про затвердження Положення про приймальню громадян Державної служби України з надзвичайних ситуацій та Порядку особистого прийому громадян у Державній службі України з надзвичайних ситуацій"

З метою забезпечення належних умов для реалізації конституційного права громадян. Впровадження онлайн-запису на особистий прийом до керівництва ДСНС

Ініціативний

Адміністративний департамент
Знайда В. В.
202-32-22
Ремез О. І.
202-32-47
Заєць О. А.
202-31-89

Жовтень 2020 року

39

Проєкт наказу МВС "Про затвердження Інструкції з організації контролю за виконанням документів у системі ДСНС"

З метою забезпечення належного контролю за виконанням управлінських рішень

Відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 р. N 55 "Деякі питання документування управлінської діяльності" (Постанова N 55)

Адміністративний департамент
Загороднюк Г. А.
247-31-85
Ковальчук Л. О.
247-31-47
Скачкова О. Л. 247-30-34
Хареба С. В.
247-31-47

Листопад 2020 року

40

Проєкт наказу МВС та МОН "Про затвердження Положення про Всеукраїнський фестиваль команд юних рятувальників"

З метою формування серед дітей та молоді культури безпечної життєдіяльності та практичних навичок поведінки в надзвичайних ситуаціях

Статті 39 ( N 5403-VI), 41 Кодексу цивільного захисту України ( N 5403-VI)

Відділ взаємодії із засобами масової інформації та комунікацій з громадськістю
Овсяник В. М.
Куриленко Н. С.
247-30-46
Лисенко А. І.
202-32-13

Жовтень 2020 року

 

Начальник Юридичного управління

О. Кулеба

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ДСНС
10 грудня 2019 року N 707

ПЛАН
підготовки проєктів регуляторних актів у Державній службі України з надзвичайних ситуацій на 2020 рік

N
з/п

Вид і назва проєкту регуляторного акта

Цілі прийняття регуляторного акта

Строк підготовки проєкту регуляторного акта

Структурний підрозділ ДСНС, відповідальний за розробку (П. І. Б відповідального виконавця, телефон)

1

2

3

4

5

1

Проєкт Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства з питань цивільного захисту"

Удосконалення засад державної політики у сфері цивільного захисту та підвищення ефективності функціонування єдиної системи цивільного захисту, забезпечення належного рівня безпеки життєдіяльності населення та захисту суб'єктів господарювання і територій від загрози виникнення надзвичайних ситуацій

Листопад 2020 року

Департамент організації заходів цивільного захисту
Деревинський Д. М.
202-32-01
Чорноморець В. А.
202-31-88
Маринюк В. В.
202-32-52
Доброгурський О. В.
202-30-81
Калугін Р. В.
202-33-99
Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування
Золокотський А. В.
247-30-44
Добряк О. В.
247-31-37

2

Проєкт Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про гідрометеорологічну діяльність" щодо вимог до проведення вимірювань у сфері гідрометеорологічної діяльності та фінансування національної гідрометеорологічної служби"

Приведення Закону України "Про гідрометеорологічну діяльність" у відповідність із Законом України "Про метрологію та метрологічну діяльність" (Закон N 1314-VII), а також підвищення ефективності діяльності національної гідрометеорологічної служби, інших юридичних незалежно від форм власності та фізичних осіб, під час проведення вимірювань у сфері гідрометеорологічної діяльності, не пов'язаних із оцінкою відповідності продукції, процесів та послуг, а також приведення Закону України "Про гідрометеорологічну діяльність" у відповідність із вимогами Бюджетного кодексу України

Листопад 2020 року

Управління гідрометеорології
Загоруйко Л. І.
239-93-70
Мельник О. Б.
239-93-70
Дмитренко Н. І.
239-93-32

3

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо об'єктів підвищеної небезпеки"

Удосконалення законодавства України у сфері господарської діяльності, пов'язаної з об'єктами підвищеної небезпеки, з метою приведення національного законодавства у відповідність з вимогами законодавства ЄС, встановлення порогових мас небезпечних речовин, ідентифікації об'єктів підвищеної безпеки та їх обліку, підготовки звітів про безпеку об'єкта підвищеної небезпеки, політики запобігання аваріям

Листопад 2020 року

Департамент запобігання надзвичайним ситуаціям
Бондаренко А. В.
Суслов С. М.
Денисенко С. С.
Дейнеко К. Т.
Поліщук Т. В.
585-68-93

4

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України" від 5 червня 2013 року N 440 "Про затвердження Порядку подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки"

Приведення нормативно-правових актів у сфері пожежної безпеки у відповідність з вимогами Законів України "Про адміністративні послуги" (Закон N 5203-VI) та "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності"

Листопад 2020 року

Департамент запобігання надзвичайним ситуаціям
Чекригін О. М.
Лінчевський Є. А.
Тищенко О. П.
Цирень Р. М.
Рудак Р. Б.
Буханець Р. І.
585-68-99

5

Проєкт наказу МВС "Про внесення змін до наказу МВС від 09.07.2018 N 579 "Про затвердження Вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 30 липня 2018 р. за N 879/32331

Унормування питань, пов'язаних із виключенням з фонду захисних споруд цивільного захисту об'єктів, що були поставлені на облік з порушеннями (відсутні за фактом як об'єкти нерухомості, розміщені у приватних одноквартирних житлових (садибних) будинках, пам'ятках історії та архітектури, спорудах і будівлях, функціональне призначення яких не передбачає тривалого перебування у них людей тощо), безхазяйних та повністю зруйнованих захисних споруд

Травень 2020 року

Департамент організації заходів цивільного захисту
Трунцев Г. В.
202-31-68

6

Проєкт наказу МВС "Про затвердження Порядку проведення перевірок здатності аварійно-рятувальних служб до проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, гасіння пожеж"

Приведення нормативно-правового акта у відповідність з вимогами Кодексу цивільного захисту України ( N 5403-VI)

Листопад 2020 року

Департамент запобігання надзвичайним ситуаціям
Нехворовський С. М.
Савчук О. В.
Гуменюк О. А.
Федько Ю. М.
Поліщук Т. В.
585-68-93

7

Проєкт наказу МВС "Про затвердження Порядку розроблення політики запобігання аваріям на об'єкті підвищеної небезпеки, її перегляду, а також оцінки ефективності, вимоги до її змісту"

Удосконалення законодавства України у сфері господарської діяльності, пов'язаної з об'єктами підвищеної небезпеки, з метою приведення національного законодавства у відповідність з вимогами законодавства ЄС, розроблення політики запобігання аваріям на об'єкті підвищеної небезпеки

Листопад 2020 року

Департамент запобігання надзвичайним ситуаціям
Бондаренко А. В.
Мацків А. А.
Городовий С. О.
Морщ Є. В.
Поліщук Т. В.
585-68-93

8

Проєкт наказу МВС "Про затвердження Порядку розроблення та перегляду звіту про заходи безпеки на об'єкті підвищеної небезпеки, вимоги до його змісту"

Удосконалення законодавства України у сфері господарської діяльності, пов'язаної з об'єктами підвищеної небезпеки, з метою приведення національного законодавства у відповідність з вимогами законодавства ЄС, розроблення звіту про заходи безпеки на об'єкті підвищеної небезпеки

Листопад 2020 року

Департамент запобігання надзвичайним ситуаціям
Огородник О. Е.
Шаповалов В. О.
Магер Ю. Є.
Поліщук Т. В.,
585-68-93

9

Проєкт наказу МВС "Про внесення змін до Правил експлуатації та типових норм належності вогнегасників"

Удосконалення нормативно-правового забезпечення у сфері пожежної безпеки

Листопад 2020 року

Департамент запобігання надзвичайним ситуаціям
Чекригін О. М.
Лінчевський Є. А.
Шкарбута А. В.
Цирень Р. М.
Карасьов А. О.
Буханець Р. І.
585-68-99

10

Проєкт наказу МВС "Про затвердження Порядку затвердження програм навчання та інструктажів з питань пожежної безпеки, організації та контролю за їх виконанням"

Приведення нормативно-правових актів у відповідність з вимогами законодавства

Листопад 2020 року

Департамент запобігання надзвичайним ситуаціям
Чекригін О. М.
Лінчевський Є. А.
Тищенко О. П.
Рудак Р. Б.
Буханець Р. І.
585-68-99

11

Проєкт наказу МВС "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства внутрішніх справ України"

Приведення нормативно-правових актів у відповідність з вимогами законодавства

Листопад 2020 року

Департамент запобігання надзвичайним ситуаціям
Чекригін О. М.
Лінчевський Є. А.
Шкарбута А. В.
Цирень Р. М.
Рудак Р. Б.
Буханець Р. І.
585-68-99

 

Начальник Юридичного управління

О. Кулеба
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали