ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

НАКАЗ

від 6 листопада 2017 року N 601

(з основної діяльності)

м. Київ

Про деякі питання організації діяльності мобільних оперативних груп ДСНС

Відповідно до Порядку організації внутрішньої, гарнізонної та караульної служб в органах управління і підрозділах Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Державної служби України з надзвичайних ситуацій, затвердженого наказом МВС від 07.10.2014 N 1032 (Порядок N 1032), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 04.12.2014 N 1563/26340, з метою організації заходів оперативного реагування на надзвичайні ситуації, пожежі та небезпечні події наказую:

1. Затвердити такі, що додаються:

Положення про мобільну оперативну групу апарату ДСНС;

функціональні обов'язки керівника мобільної оперативної групи апарату ДСНС;

функціональні обов'язки фахівців мобільної оперативної групи апарату ДСНС;

примірне положення про мобільну оперативну групу територіального органу ДСНС.

2. Начальникам ГУ (У) ДСНС України в областях та м. Києві:

у місячний термін привести у відповідність до цього наказу Положення про мобільну оперативну групу територіального органу ДСНС, розробити та затвердити функціональні обов'язки керівника і фахівців мобільної оперативної групи територіального органу ДСНС;

про виконання цього наказу доповісти через Департамент реагування на надзвичайні ситуації.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ МНС від 20.06.2007 N 439 "Про затвердження Положення про мобільну оперативну групу МНС".

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту реагування на надзвичайні ситуації Демчука В. В.

 

Голова

М. Чечоткін

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ ДСНС
06 листопада 2017 року N 601

ПОЛОЖЕННЯ
про мобільну оперативну групу апарату ДСНС

I. Загальні положення

1. Мобільна оперативна група апарату ДСНС (далі - МОГ) призначена для проведення оцінки обстановки, координації дій залучених сил, організації взаємодії і зв'язку з оперативно-черговою службою, оперативною групою апарату ДСНС та інформування Голови ДСНС, першого заступника або заступника Голови ДСНС (далі - керівництво ДСНС) про ситуацію в зоні виникнення надзвичайної ситуації, пожежі або небезпечної події та заходи, які вживаються для ліквідації і мінімізації їх наслідків, у тому числі для виконання завдань за призначенням встановленими ДСНС рівнями терористичної загрози - "сірий (можлива загроза)", "синій (потенційна загроза)", "жовтий (імовірна загроза)" та "червоний (реальна загроза)".

2. МОГ залучається до дій за призначенням за рішенням керівництва ДСНС та директора Департаменту реагування на надзвичайні ситуації або особи, яка виконує його обов'язки на підставі доповідної записки начальника чергової зміни ДСНС (додається).

3. Для забезпечення роботи МОГ на місці виникнення надзвичайної ситуації, пожежі чи небезпечної події залучається спеціальний автомобіль МОГ відповідно до наказу ДСНС від 03.08.2017 N 415 "Про організацію роботи спеціального автомобіля мобільної оперативної групи" або інші спеціальні автомобілі за рішенням керівництва ДСНС.

4. МОГ формується з працівників апарату ДСНС та Управління забезпечення ОРС ЦЗ ДСНС України за рішенням керівництва ДСНС та директора Департаменту реагування на надзвичайні ситуації або особи, яка виконує його обов'язки.

5. Перевірки готовності до дій за призначенням МОГ проводяться Департаментом реагування на надзвичайні ситуації не рідше 1 разу на квартал.

6. Оповіщення МОГ здійснює начальник чергової зміни ДСНС за вказівкою керівництва ДСНС або директора Департаменту реагування на надзвичайні ситуації, або особи, яка виконує його обов'язки.

Термін збору МОГ:

у робочий час - не більше 30 хв.,

у неробочий час - не більше 1 год. 30 хв.

II. Основні завдання МОГ

1. У режимі повсякденної діяльності:

визначаються фахівці, які входять до складу МОГ, та здійснюється їхня підготовка;

вивчається документація з організації оперативного реагування на надзвичайні ситуації;

проводиться тренування МОГ із розгортанням спеціального автомобіля мобільної оперативної групи та організацією зв'язку;

розробляється та уточнюється документація МОГ.

2. У режимі підвищеної готовності:

приводиться у готовність спеціальний автомобіль МОГ;

у разі потреби МОГ висувається у зону можливого виникнення надзвичайної ситуації, пожежі або небезпечної події та оцінює обстановку, виявляє причини її погіршення, готує оперативну інформацію та подає пропозиції керівництву ДСНС щодо нормалізації обстановки;

здійснює прогнозування можливості виникнення надзвичайної ситуації, її масштабів та наслідків.

3. У режимі надзвичайної ситуації:

уточнюється склад МОГ та Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;

МОГ висувається у зону виникнення надзвичайної ситуації, пожежі або небезпечної події;

розгортає спеціальний автомобіль МОГ (у разі необхідності);

здійснює збір, аналіз та узагальнення інформації про надзвичайну ситуацію, пожежу або небезпечну подію, прогноз її розвитку та координацію залучених сил до проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт;

організовує взаємодію з оперативними групами центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та територіального органу ДСНС щодо ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, пожежі або небезпечної події;

забезпечує постійний зв'язок з оперативною групою, оперативно-черговою службою ДСНС, керівництвом ДСНС та надання їм інформації про обстановку, яка склалася на місці виникнення надзвичайної ситуації, пожежі або небезпечної події, та заходи, які вживаються органами управління та силами цивільного захисту щодо ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, пожежі або небезпечної події;

інформує оперативну групу, оперативно-чергову службу апарату ДСНС та керівництво ДСНС про хід ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, пожежі або небезпечної події з наданням фото- та відеоматеріалів;

надає пропозиції керівництву ДСНС щодо залучення сил і засобів до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, пожежі або небезпечної події.

III. Порядок надання інформації МОГ

1. МОГ підтримує постійний зв'язок з керівництвом ДСНС, начальником чергової зміни ДСНС, оперативною групою апарату ДСНС та інформує їх про обстановку у зоні надзвичайної ситуації, пожежі або небезпечної події.

2. Терміни надання доповідей МОГ:

після прибуття у зону виникнення надзвичайної ситуації, пожежі або небезпечної події - не пізніше ніж через 30 хвилин;

про хід проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, обстановку та заходи, що вживаються в районі виникнення надзвичайної ситуації, пожежі або небезпечної події, - кожні 4 години або в інші терміни, визначені керівництвом ДСНС;

у випадку різкого погіршення обстановки - негайно.

IV. Оснащення МОГ

1. Технічне оснащення:

Спеціальний автомобіль МОГ на базі автомобіля підвищеної прохідності;

засоби зв'язку, обробки інформації, передачі даних, фото- та відеозйомки;

комп'ютерна оргтехніка з відповідним програмним забезпеченням, картами, текстовими, графічними редакторами тощо для забезпечення виконання відповідних функцій;

засоби бронезахисту (у разі необхідності);

засоби захисту органів дихання і шкіри від впливу уражаючих факторів (постійно);

прилади радіаційної, хімічної розвідки та дозиметричного контролю;

канцелярські засоби;

засоби надання домедичної допомоги;

автономне джерело електроживлення та засоби освітлення (групові ліхтарі, прожектори переносні тощо).

2. Документація:

Кодекс цивільного захисту України ( N 5403-VI);

Положення про Державну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 26 січня 2015 р. N 1 (Постанова N 18)8;

Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та зв'язку у сфері цивільного захисту, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2017 р. N 733 (Постанова N 733);

Положення про єдину державну систему цивільного захисту, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 9 січня 2014 р. N 11 (Постанова N 11);

План реагування на надзвичайні ситуації державного рівня, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2001 р. N 1567;

Загальне положення про спеціальну Урядову комісію з ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і Загальне положення про спеціальну комісію з ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру регіонального, місцевого та об'єктового рівня, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2002 р. N 843;

Положення про Державну службу України з надзвичайних ситуацій, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. N 1052;

Порядок класифікації надзвичайних ситуацій за їх рівнями, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24 березня 2004 р. N 368;

Положення про єдину державну систему запобігання, реагування і припинення терористичних актів та мінімізації їх наслідків, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2016 р. N 92 (Постанова N 92);

Положення про штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації (Положення N 1406) та Види оперативно-технічної і звітної документації штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації (Положення N 1406), затверджені наказом МВС від 26.12.2014 N 1406, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 16.01.2015 N 47/26492;

наказ ДСНС від 16.03.2015 N 149 "Про організацію роботи штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та забезпечення його готовності" (Наказ N 149);

наказ ДСНС від 03.08.2017 N 415 "Про організацію роботи спеціальною автомобіля мобільної оперативної групи";

наказ ДСНС від 29.04.2016 N 205 "Про затвердження Інструкції з організації оповіщення і збору осіб начальницького складу служби цивільного захисту та працівників апарату ДСНС України";

наказ ДСНС від 02.06.2017 N 305 "Про створення оперативної групи апарату ДСНС України";

наказ МНС від 12.12.2012 N 1400 "Про затвердження Класифікаційних ознак надзвичайних ситуацій" (Наказ N 1400), зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03.01.2013 за N 40/22572;

положення та функціональні обов'язки складу МОГ;

державний класифікатор надзвичайних ситуацій ДК 019-2010 (Наказ N 457);

карти регіонів України;

схема організації зв'язку;

телефонний довідник територіальних органів ДСНС;

інші необхідні документи.

 

Директор Департаменту реагування
на надзвичайні ситуації

В. Демчук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ ДСНС
06 листопада 2017 року N 601

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ'ЯЗКИ
керівника мобільної оперативної групи апарату ДСНС

Керівник МОГ підпорядковується керівництву ДСНС.

Керівник МОГ зобов'язаний:

після отримання від начальника чергової зміни ДСНС повідомлення про збір МОГ прибути до ДСНС, уточнити завдання, маршрут руху, зібрати визначених фахівців МОГ, довести до них попередню інформацію про характер надзвичайної ситуації, пожежі або небезпечної події, перевірити укомплектованість МОГ та доповісти керівництву ДСНС про готовність до виїзду;

вибути до зони виникнення надзвичайної ситуації, пожежі або небезпечної події;

з прибуттям на місце у встановлені терміни доповісти керівництву ДСНС, розподілити завдання між фахівцями МОГ та дати завдання на розгортання спеціального автомобіля мобільної оперативної групи (у разі необхідності);

організувати взаємодію з оперативно-черговою службою ДСНС, оперативними групами територіального органу ДСНС, оперативними групами центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

провести оцінку обстановки в зоні виникнення надзвичайної ситуації, пожежі або небезпечної події;

уточнити першочергові заходи, що виконані для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, пожежі або небезпечної події, та заходи, необхідні для мінімізації та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, пожежі або небезпечної події відповідно до планів реагування на надзвичайні ситуації;

надати відповідну інформацію керівництву ДСНС, начальнику чергової зміни ДСНС та керівнику оперативної групи апарату ДСНС у встановлені терміни;

організувати збір і узагальнення даних про динаміку розвитку виникнення надзвичайної ситуації, пожежі або небезпечної події, заходи щодо її ліквідації та своєчасне інформування керівництва ДСНС, оперативно-чергової служби ДСНС та оперативної групи апарату ДСНС;

здійснювати координацію дій сил, залучених до проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт.

 

Директор Департаменту реагування
на надзвичайні ситуації

В. Демчук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ ДСНС
06 листопада 2017 року N 601

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ'ЯЗКИ
фахівців мобільної оперативної групи апарату ДСНС

Фахівці МОГ підпорядковуються керівнику МОГ.

З прибуттям у зону виникнення надзвичайної ситуації, пожежі або небезпечної події фахівці, призначені для роботи у складі МОГ, зобов'язані:

розгорнути спеціальний автомобіль мобільної оперативної групи (у разі необхідності);

встановити зв'язок та організувати взаємодію з оперативно-черговою службою ДСНС, оперативними групами територіального органу ДСНС, оперативними групами центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

організувати проведення розвідки зони надзвичайної ситуації, пожежі або небезпечної події;

уточнити першочергові заходи, що виконані для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, пожежі або небезпечної події, та заходи, що необхідно здійснити для мінімізації та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, пожежі або небезпечної події відповідно до планів реагування на надзвичайні ситуації;

оцінити характер і можливий розвиток надзвичайної ситуації, у взаємодії з оперативними групами територіального органу ДСНС опрацювати питання щодо необхідності додаткового залучення сил і засобів, які необхідні для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, пожежі або небезпечної події, та доповісти керівнику МОГ;

організувати контроль прибуття сил і засобів та залучення їх до проведення робіт із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, пожежі або небезпечної події;

узагальнювати інформацію про обстановку, хід виконання аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, розрахунок сил і засобів, залучених до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, пожежі або небезпечної події, та в установлені терміни доповідати керівнику МОГ.

 

Директор Департаменту реагування
на надзвичайні ситуації

В. Демчук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ ДСНС
06 листопада 2017 року N 601

ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ
про мобільну оперативну групу територіального органу ДСНС

I. Загальні положення

1. Мобільна оперативна група територіального органу ДСНС (далі - МОГ ГУ (У)) створюється в територіальних органах ДСНС і призначена для проведення оцінки обстановки, організації управління і координації дій залучених сил безпосередньо в зоні виникнення (загрози виникнення) надзвичайної ситуації, пожежі або небезпечної події, організації взаємодії та забезпечення зв'язку з оперативно-черговою службою ДСНС, оперативною та мобільною оперативною групами ДСНС (у разі залучення), з оперативними групами територіального органу ДСНС, оперативними групами місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та інформування керівництва територіального органу ДСНС, а також під час виконання завдань за призначенням за встановленими територіальному органу ДСНС рівня терористичної загрози - "сірий (можлива загроза)", "синій (потенційна загроза)", "жовтий (імовірна загроза)" та "червоний (реальна загроза)".

2. МОГ ГУ (У) підпорядковується начальнику територіального органу ДСНС, його заступникам та залучається до дій за призначенням за їх рішенням.

3. МОГ ГУ (У) комплектується начальницьким складом територіального органу ДСНС.

4. Для забезпечення роботи МОГ ГУ (У) на місці виникнення надзвичайної ситуації, пожежі чи небезпечної події може залучатися автомобіль МОГ ГУ (У).

5. Залежно від характеру та рівня надзвичайної ситуації, пожежі або небезпечної події МОГ ГУ (У) може очолювати:

заступник начальника територіального органу ДСНС з питань реагування на надзвичайні ситуації;

начальник управління (відділу) організації реагування на надзвичайні ситуації;

інша посадова особа (не нижче заступника керівника структурного підрозділу територіального органу ДСНС) за рішенням начальника територіального органу ДСНС.

6. Керівництво підготовкою МОГ ГУ (У) та виконанням завдань покладається на заступника начальника територіального органу ДСНС з питань реагування на надзвичайні ситуації.

7. Перевірки готовності до дій за призначенням МОГ ГУ (У) проводяться за рішенням керівника територіального органу ДСНС або заступника начальника територіального органу ДСНС з питань реагування на надзвичайні ситуації, але не рідше 1 разу на квартал.

8. Оповіщення МОГ ГУ (У) здійснює начальник чергової зміни оперативно-координаційного центру (оперативно-чергової служби) територіального органу ДСНС за рішенням начальника територіального органу ДСНС або заступника начальника територіального органу ДСНС з питань реагування на надзвичайні ситуації.

Термін збору МОГ ГУ (У):

у робочий час - не більше 30 хв.,

у неробочий час - не більше 1 год. 30 хв.

9. За рішенням керівника МОГ до роботи у складі МОГ можуть залучатися посадові особи зі складу міських та районних управлінь (відділів, секторів) ГУ (У) ДСНС України, підрозділів забезпечення діяльності територіального органу ГУ (У) ДСНС.

II. Основні завдання

1. У режимі повсякденної діяльності:

визначаються фахівці, які входять до складу МОГ ГУ (У), та здійснюється їх підготовка;

вивчаються потенційно небезпечні об'єкти, об'єкти підвищеної небезпеки, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки території області, а також перелік населених пунктів і соціально значимих об'єктів, що можуть потрапити в зону дії небезпечних факторів надзвичайної ситуації, пожежі або небезпечної події;

вивчається документація з організації оперативного реагування на надзвичайні ситуації;

розробляється та уточнюється документація МОГ ГУ (У).

2. У режимі підвищеної готовності:

приводиться у готовність автомобіль МОГ ГУ (У);

у разі потреби МОГ висувається у зону можливого виникнення надзвичайної ситуації, пожежі або небезпечної події та оцінює обстановку, виявляє причини її погіршення, готує оперативну інформацію та подає пропозиції керівнику територіального органу ДСНС щодо нормалізації обстановки;

здійснює прогнозування можливості виникнення надзвичайної ситуації, її масштабів та наслідків;

здійснює вивчення планів реагування на надзвичайні ситуації з урахуванням реальної обстановки та потребу сил і засобів для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, пожежі або небезпечної події.

3. У режимі надзвичайної ситуації:

уточнюється склад МОГ ГУ (У) та Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;

МОГ ГУ (У) висувається у зону виникнення надзвичайної ситуації, пожежі або небезпечної події;

розгортає автомобіль МОГ ГУ (У) (у разі необхідності);

організовує взаємодію та зв'язок з оперативною групою територіального органу ДСНС, оперативно-чергової служби ДСНС, оперативної та мобільної оперативної групи ДСНС (у разі залучення), оперативними групами місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, пожежі або небезпечної події;

проводить розвідку, визначає зону ураження, кількість і місця перебування у ній людей, збирає та аналізує первинну інформацію про обстановку і прогноз розвитку надзвичайної ситуації, пожежі або небезпечної події;

організовує взаємодію аварійно-рятувальних служб та формувань, залучених до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, пожежі або небезпечної події;

безпосередньо в зоні виникнення надзвичайної ситуації, пожежі або небезпечної події організовує управління та здійснює координацію дій залучених сил та засобів під час проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт;

на підставі аналізу вносить пропозиції щодо ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, пожежі або небезпечної події, проведення аварійно-рятувальних робіт та інших невідкладних робіт та зосередження в районі надзвичайної ситуації, пожежі або небезпечної події необхідної кількості сил;

доповідає керівництву територіального органу ДСНС про обстановку, що склалася в зоні надзвичайної ситуації, пожежі або небезпечної події;

інформує про хід ліквідації надзвичайної ситуації, пожежі або небезпечної події та оперативно передає фото- і відеоматеріали до оперативної групи, оперативно-чергової служби, керівництва територіального органу ДСНС;

у подальшому на базі МОГ ГУ (У) може розгортатися Штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

III. Порядок надання інформації МОГ ГУ (У)

1. МОГ ГУ (У) підтримує постійний зв'язок з черговою зміною оперативно-координаційного центру (оперативно-черговою службою), оперативною групою, керівництвом територіального органу ДСНС та мобільною оперативною групою апарату ДСНС (у разі залучення).

2. Терміни подачі інформації згідно з установленими вимогами керівних документів, які регламентують порядок та строки передачі інформації:

після прибуття у зону виникнення надзвичайної ситуації, пожежі або небезпечної події - не пізніше ніж через 30 хвилин;

про хід виконання робіт, обстановку та заходи, що вживаються в районі виникнення надзвичайної ситуації, пожежі або небезпечної події, - як правило кожні 4 години або в інші терміни, визначені керівництвом територіального органу ДСНС;

у разі різкого погіршення обстановки, зміні плану локалізації і ліквідації наслідків доповіді подаються негайно.

IV. Оснащення МОГ ГУ (У)

1. Технічне оснащення:

автомобіль МОГ ГУ (У) на базі автомобіля підвищеної прохідності;

засоби зв'язку, обробки інформації, передачі даних, фото- та відеозйомки;

комп'ютерна оргтехніка з відповідним програмним забезпеченням, картами, текстовими, графічними редакторами тощо для забезпечення виконання відповідних функцій;

засоби бронезахисту (у разі необхідності);

засоби захисту органів дихання і шкіри від впливу уражаючих факторів;

прилади радіаційної, хімічної розвідки та дозиметричного контролю;

канцелярське приладдя;

засоби надання домедичної допомоги;

автономне джерело електроживлення та засоби освітлення (групові ліхтарі, прожектори переносні тощо).

2. Документація:

Кодекс цивільного захисту України ( N 5403-VI);

Положення про Державну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 26 січня 2015 р. N 18 (Постанова N 18);

Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та зв'язку у сфері цивільного захисту, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2017 р. N 73 (Постанова N 733)3;

Положення про єдину державну систему цивільного захисту, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 9 січня 2014 р. N 11 (Постанова N 11);

План реагування на надзвичайні ситуації державного рівня, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2001 р. N 1567;

Загальне положення про спеціальну Урядову комісію з ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і Загальне положення про спеціальну комісію з ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру регіонального, місцевого та об'єктового рівня, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2002 р. N 843;

Положення про Державну службу України з надзвичайних ситуацій, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. N 1052;

Порядок класифікації надзвичайних ситуацій за їх рівнями, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24 березня 2004 р. N 368;

Положення про єдину державну систему запобігання, реагування і припинення терористичних актів та мінімізації їх наслідків, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2016 р. N 92 (Постанова N 92);

Положення про штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації (Положення N 1406) та Види оперативно-технічної і звітної документації штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації (Положення N 1406), затверджені наказом МВС від 26.12.2014 N 1406, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 16.01.2015 N 47/26492;

наказ ДСНС від 16.03.2015 N 149 "Про організацію роботи штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та забезпечення його готовності" (Наказ N 149);

наказ ГУ (У) ДСНС "Про організацію роботи автомобіля мобільної оперативної групи";

наказ ГУ (У) ДСНС "Про створення оперативної групи ГУ (У) ДСНС України":

наказ МНС від 12.12.2012 N 1400 "Про затвердження Класифікаційних ознак надзвичайних ситуацій" (Наказ N 1400), зареєстрований у Міністерстві юстиції України 03.01.2013 N 40/22572;

положення та функціональні обов'язки складу МОГ ГУ (У);

державний класифікатор надзвичайних ситуацій ДК 019-2010 (Наказ N 457);

схема організації зв'язку;

телефонний довідник територіального органу ДСНС;

план реагування на надзвичайні ситуації (залежно від виду надзвичайної ситуації);

план взаємодії зі спеціалізованими службами цивільного захисту області (за потреби);

план ліквідації аварійних ситуацій (за потреби);

топографічні карти;

карти з нанесенням кварталів лісів районів області (за потреби);

розрахунок сил та засобів територіального органу ДСНС;

розрахунок сил та засобів спеціалізованих служб цивільного захисту, перелік підприємств, установ та організацій, що можуть залучатися до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, пожежі або небезпечної події;

телефонний довідник місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування;

основні характеристики потенційно небезпечних об'єктів, об'єктів підвищеної небезпеки, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки території області, а також переліки населених пунктів і соціально значимих об'єктів, що можуть потрапити в зону дії небезпечних факторів надзвичайної ситуації, пожежі або небезпечної події;

інші необхідні документи.

3. За рішенням керівника територіального органу ДСНС, залежно від характеристики області (техногенного навантаження, природних особливостей), оснащення МОГ ГУ (У) може змінюватися.

 

Директор Департаменту реагування
на надзвичайні ситуації

В. Демчук

 

Додаток

Голові Державної служби України з надзвичайних ситуацій
Чечоткіну М. О.

ДОПОВІДНА ЗАПИСКА

Від: 

начальника чергової зміни ДСНС __ 

Стосовно: 

відрядження мобільної оперативної групи апарату ДСНС до ______ для координації заходів з ліквідації наслідків


Суть питання:

За дорученням ,
з метою координації заходів з ліквідації наслідків ___________ у _______,
що сталась ___ 201_ року, з урахуванням наказів ДСНС від .08.2017 "Про організацію роботи спеціального автомобіля мобільної оперативної групи" та від ___08.2017 N _____ "Про деякі питання організації діяльності мобільних оперативних груп ДСНС" направлено мобільну оперативну групу апарату ДСНС на спеціальному автомобілі МОГ у складі:

1 Прізвище, ім'я, по батькові

Посада

2 Прізвище, ім'я, по батькові

Посада


Прошу Вас дати доручення:

1. Департаменту персоналу (Доценко О. В.) та Управлінню забезпечення ОРС ЦЗ ДСНС України (Гришин Г. В.) оформити документи на відрядження вищевказаним працівникам з _ 201__ року до м. ___ ____ області.

2. Департаменту організації заходів цивільного захисту (Маюров М. О.), Центру оперативного зв'язку, телекомунікаційних систем та інформаційних технологій ДСНС України (Авдєєв І. В.) оформити документи на залучення спеціального автомобіля МОГ з 201__ року до м. ___ ___ області.

Начальник чергової зміни ДСНС

_________

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали