Додаткова копія: Про деякі питання реалізації Закону України "Про місцеві вибори" у зв'язку із набуттям чинності Указом Президента України від 26 листопада 2018 року N 393/2018 "Про введення воєнного стану в Україні"

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 30 листопада 2018 року N 236

Київ

Про деякі питання реалізації Закону України "Про місцеві вибори" у зв'язку із набуттям чинності Указом Президента України від 26 листопада 2018 року N 393/2018 "Про введення воєнного стану в Україні"

Указом Президента України від 26 листопада 2018 року N 393/2018 "Про введення воєнного стану в Україні" (Указ N 393/2018), затвердженим Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 26 листопада 2018 року N 2630-VIII (Закон N 2630-VIII), який набув чинності 28 листопада 2018 року (далі - Закон України від 26 листопада 2018 року N 2630-VIII), в Україні введено воєнний стан із 14 години 00 хвилин 26 листопада 2018 року строком на 30 діб до 14 години 00 хвилин 26 грудня 2018 року із застереженням, що воєнний стан вводиться у Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській, а також Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях та внутрішніх водах України Азово-Керченської акваторії.

Разом з тим, на час введення воєнного стану на окремих територіях у Вінницькій, Донецькій, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях тривав виборчий процес місцевих виборів.

У зв'язку із Указом Президента України від 26 листопада 2018 року N 393/2018 "Про введення воєнного стану в Україні" (Указ N 393/2018), затвердженим Законом України від 26 листопада 2018 року N 2630-VIII (Закон N 2630-VIII), установлена статтею 19 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" заборона проведення місцевих виборів унеможливила подальшу організацію зазначених місцевих виборів, які перебували на різних етапах їх проведення.

Центральна виборча комісія 29 листопада 2018 року прийняла постанову N 233 "Про деякі питання організації підготовки та проведення місцевих виборів в окремих регіонах України, в яких введено воєнний стан" (Постанова N 233).

Станом на сьогодні законодавством України повною мірою не врегульовано проблемних питань стосовно завершення реалізації положень Закону України "Про місцеві вибори" (Закон N 595-VIII) (далі - Закон), які виникли унаслідок запровадження воєнного стану в окремих місцевостях України.

Згідно з частиною першою статті 1 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" Комісія є постійно діючим колегіальним державним органом, який діє на підставі Конституції України, цього та інших законів України і наділений повноваженнями щодо організації підготовки і проведення виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, всеукраїнського і місцевих референдумів в порядку та в межах, встановлених цим та іншими законами України.

Відповідно до статті 2 зазначеного Закону Комісія відповідно до своїх повноважень забезпечує дотримання передбачених Конституцією України та законами України принципів і засад виборчого процесу, реалізацію виборчих прав громадян України та права на участь у референдумі, однакове застосування законодавства України про вибори і референдуми на всій території України.

Комісія будує свою діяльність на принципах верховенства права, законності, незалежності, об'єктивності, компетентності, професійності, колегіальності розгляду і вирішення питань, обґрунтованості прийнятих рішень, відкритості і публічності.

До повноважень Комісії належить забезпечення реалізації і захисту виборчих прав громадян України, забезпечення дотримання передбачених Конституцією та законами України принципів і засад виборчого процесу; здійснення контролю за додержанням вимог законодавства України про вибори; забезпечення однакового застосування законодавства України про вибори і референдуми на всій території України; здійснення консультативно-методичного забезпечення діяльності виборчих комісій, прийняття обов'язкових для використання в роботі виборчих комісій роз'яснень і рекомендацій з питань застосування законодавства України про вибори (пункти 1 - 5 статті 17 Закону України "Про Центральну виборчу комісію").

Частина друга статті 16 зазначеного Закону передбачає, що Комісія за результатами узагальнення практики застосування законодавства України про вибори і референдуми та практики проведення виборів і референдумів в Україні, а також у разі необхідності може за власною ініціативою розглянути та прийняти у встановленому цим Законом порядку рішення стосовно:

1) надання виборчим комісіям, комісіям з референдумів роз'яснень і рекомендацій щодо застосування законодавства України про вибори та референдуми;

2) організації підготовки та проведення виборів і референдумів;

3) організації роботи виборчих комісій та комісій з референдумів;

4) підготовки пропозицій щодо вдосконалення законодавства України про вибори і референдуми;

5) інших питань, віднесених до повноважень Комісії.

За змістом пункту 1 частини першої статті 24 Закону (Закон N 595-VIII) Комісія здійснює контроль за додержанням та однаковим застосуванням законодавства про місцеві вибори на всій території України.

Зазначені обставини у своїй сукупності вказують на необхідність реагування Центральною виборчою комісією на ситуацію, що склалася у зв'язку з Указом Президента України від 26 листопада 2018 року N 393/2018 "Про введення воєнного стану в Україні" (Указ N 393/2018), затвердженим Законом України від 26 листопада 2018 року N 2630-VIII (Закон N 2630-VIII), а також реалізації наданих законодавством України повноважень Центральної виборчої комісії.

За результатами аналізу зазначених питань Центральна виборча комісія рекомендує:

1. Територіальним виборчим комісіям з місцевих виборів Вінницької, Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської, Херсонської, Чернігівської областей, у яких введено воєнний стан, забезпечити неухильне дотримання вимог частини першої статті 19 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" щодо заборони проведення виборів з 14 години 00 хвилин 26 листопада 2018 року строком на 30 діб до 14 години 00 хвилин 26 грудня 2018 року, а саме:

територіальним виборчим комісіям з місцевих виборів, які станом на 26 листопада 2018 року забезпечували організацію підготовки та проведення місцевих виборів або повинні розпочати її здійснення, з 28 листопада 2018 року - дня набрання чинності Законом України від 26 листопада 2018 року N 2630-VIII (Закон N 2630-VIII) припинити (не здійснювати) подальше виконання будь-яких заходів щодо реалізації етапів виборчого процесу відповідних місцевих виборів;

територіальним виборчим комісіям, у яких у період дії воєнного стану виникли підстави для призначення повторних чи проміжних місцевих виборів, не призначати такі місцеві вибори у відповідний період.

2. Територіальним виборчим комісіям, які станом на 26 листопада 2018 року забезпечували організацію підготовки та проведення місцевих виборів у Вінницькій, Донецькій, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях (далі - територіальні виборчі комісії), у зв'язку із введенням воєнного стану на цих територіях здійснити низку заходів, спрямованих на припинення діяльності щодо організації підготовки та проведення відповідних місцевих виборів, а саме:

1) у триденний строк з дня набрання чинності Законом України від 26 листопада 2018 року N 2630-VIII (Закон N 2630-VIII) (до 1 грудня 2018 року включно) забезпечити:

передачу дільничними виборчими комісіями з місцевих виборів усієї виборчої документації до цих територіальних виборчих комісій. Така документація разом з виборчою та іншою документацією територіальних виборчих комісій, створеною ними під час організації та підготовки відповідних місцевих виборів, за винятком документа, що слугував підставою для призначення таких місцевих виборів, після здійснення усіх заходів, спрямованих на припинення діяльності щодо організації підготовки та проведення відповідних місцевих виборів, передається до відповідних архівних установ відповідно до Порядку передачі територіальними виборчими комісіями з місцевих виборів виборчої та іншої документації на зберігання до місцевих державних архівних установ, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 21 жовтня 2015 року N 485 (Порядок N 485);

передачу дільничними виборчими комісіями з місцевих виборів виборчих скриньок на зберігання до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування згідно з Порядком виготовлення, обліку, використання та зберігання виборчих скриньок, затвердженим постановою Центральної виборчої комісії від 28 жовтня 2008 року N 58 (із змінами, внесеними постановами Комісії від 27 квітня 2010 року N 291, від 19 січня 2012 року N 4 (Постанова N 4), від 10 серпня 2015 року N 174 (Постанова N 174), від 27 жовтня 2015 року N 514 (Постанова N 514));

передачу дільничними виборчими комісіями з місцевих виборів власних печаток та у разі наявності штампів "ВИБУВ" до відповідної районної виборчої комісії, що їх утворила, згідно з Порядком виготовлення, передачі, зберігання та використання печаток територіальних і дільничних виборчих комісій з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів та старост сіл, селищ, затвердженим постановою Центральної виборчої комісії від 1 вересня 2015 року N 212 (Порядок N 212), та Роз'ясненням щодо порядку виготовлення, передачі, зберігання та використання штампа "ВИБУВ" під час проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів та старост сіл, селищ, затвердженим постановою Центральної виборчої комісії від 1 вересня 2015 року N 213 (Постанова N 213) (із змінами, внесеними постановою Комісії від 3 листопада 2015 року N 523 (Постанова N 523));

2) у десятиденний строк з дня набрання чинності Законом України від 26 листопада 2018 року N 2630-VIII (Закон N 2630-VIII) (до 8 грудня 2018 року включно) повернути грошову заставу відповідним суб'єктам внесення такої застави на рахунок, зазначений у заяві, поданій до територіальної виборчої комісії. Така заява подається вказаними суб'єктами протягом п'яти календарних днів з дня набрання чинності Законом України від 26 листопада 2018 року N 2630-VIII (до 3 грудня 2018 року включно). Спеціальний рахунок, відкритий територіальною виборчою комісією для внесення грошової застави, після повернення та перерахування грошової застави закривається нею в установленому законодавством України порядку;

3) у десятиденний строк з дня набрання чинності Законом України від 26 листопада 2018 року N 2630-VIII (Закон N 2630-VIII) (до 8 грудня 2018 року включно) здійснити остаточні розрахунки за придбані товари, фактично надані послуги, з оплати праці членів виборчих комісій та залучених фахівців, технічних працівників станом на день набрання чинності Законом України від 26 листопада 2018 року N 2630-VIII (станом на 28 листопада 2018 року);

4) усі матеріальні цінності, придбані за рахунок коштів Державного бюджету України, відповідних місцевих бюджетів та надані виборчим комісіям відповідними місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування на період виборчого процесу для використання під час здійснення своїх повноважень, за винятком канцелярського приладдя, іншого обладнання та інвентарю, що мають разовий характер використання і списуються, в установленому порядку передати:

дільничними виборчими комісіями за актом приймання-передачі до сільських, селищних, міських рад за місцезнаходженням відповідних виборчих дільниць у триденний строк з дня набрання чинності Законом України від 26 листопада 2018 року N 2630-VIII (Закон N 2630-VIII) (до 1 грудня 2018 року включно);

територіальними виборчими комісіями за актом приймання-передачі на зберігання до відповідних місцевих рад, районних державних адміністрацій після здійснення усіх заходів, спрямованих на припинення діяльності щодо організації підготовки та проведення відповідних місцевих виборів.

Передача вказаних матеріальних цінностей здійснюється згідно з Порядком зберігання матеріальних цінностей, придбаних виборчими комісіями, комісіями з всеукраїнського референдуму за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку і проведення виборів Президента України, народних депутатів України та всеукраїнського референдуму, затвердженим постановою Центральної виборчої комісії від 20 жовтня 2009 року N 171 (із змінами, внесеними постановою Центральної виборчої комісії від 19 січня 2012 року N 4 (Постанова N 4));

5) врахувати, що повноваження дільничної виборчої комісії з місцевих виборів припиняються через три дні з дня набрання чинності Законом України від 26 листопада 2018 року N 2630-VIII (Закон N 2630-VIII) (з 2 грудня 2018 року).

3. Органам ведення Державного реєстру виборців, утвореним у Вінницькій, Донецькій, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях, у період, на який вводиться воєнний стан, іменні запрошення та списки виборців для підготовки та проведення голосування на місцевих виборах не виготовляти та відповідним дільничним виборчим комісіям з місцевих виборів не передавати.

4. Звернути увагу розпорядників рахунків виборчих фондів та банків, у яких відкрито вказані рахунки, що строки перерахування невикористаних коштів виборчих фондів місцевих організацій політичних партій та кандидатів і закриття відповідних рахунків, визначені частиною дев'ятою статті 70 (Закон N 595-VIII), частиною десятою статті 72 Закону (Закон N 595-VIII), обчислюються з дня набрання чинності Законом України від 26 листопада 2018 року N 2630-VIII (Закон N 2630-VIII) (з 28 листопада 2018 року).

5. Звернути увагу суб'єктів призначення місцевих виборів, що питання призначення місцевих виборів у Вінницькій, Донецькій, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях, які не призначаються та (або) не проводяться у зв'язку із введенням воєнного стану, вирішуватиметься цими суб'єктами на підставі наявних на день набрання чинності Законом України від 26 листопада 2018 року N 2630-VIII (Закон N 2630-VIII) та отриманих ними документів у порядку, визначеному законодавством України, після припинення чи скасування воєнного стану.

6. Звернути увагу територіальних виборчих комісій з місцевих виборів, утворених для організації підготовки та проведення перших місцевих виборів 23 грудня 2018 року на територіях Вінницької, Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської, Херсонської, Чернігівської областей, що вони продовжують функціонувати у складі, сформованому для організації підготовки та проведення вказаних виборів, до сформування в установлених Законом (Закон N 595-VIII) порядку та строки нового складу таких територіальних виборчих комісій після призначення перших місцевих виборів у зв'язку із скасуванням воєнного стану на цих територіях.

Відповідно до частини першої статті 19 Закону України "Про правовий режим воєнного стану", пункту 1 частини першої (Закон N 595-VIII), частини третьої статті 19 (Закон N 595-VIII), пунктів 1 (Закон N 595-VIII), 8 частини першої статті 24 Закону України "Про місцеві вибори" (Закон N 595-VIII), керуючись статтями 1 - 3, 11 - 13, частиною другою статті 16, пунктами 1 - 5 статті 17, пунктами 1 - 3 частини першої статті 21 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Цю постанову надіслати Вінницькій, Донецькій, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській обласним державним адміністраціям для передачі відповідним територіальним виборчим комісіям, органам ведення і регіональним органам адміністрування Державного реєстру виборців.

2. Звернутися до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо невідкладного законодавчого врегулювання питань, що виникли у зв'язку із забороною проведення виборів до органів місцевого самоврядування унаслідок введення воєнного стану.

3. Цю постанову надіслати Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, Національному банку України, Державній казначейській службі України.

4. Цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

 

Голова
Центральної виборчої комісії

Т. СЛІПАЧУК
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали