Шановні партнери! Вимушені повідомити, що в зв'язку зі зміною собівартості, з 1 березня будуть підвищені ціни на ДСТУ та ДБН


Додаткова копія: Про деякі питання реорганізації державних підприємств та установ МОЗ України

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 3 листопада 2017 року N 1363

Про деякі питання реорганізації державних підприємств та установ МОЗ України

Відповідно до Цивільного та Господарського кодексів України, законів України "Про управління об'єктами державної власності", "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року N 267 (Постанова N 267), розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року N 287-р "Деякі питання реорганізації державних наукових установ, організацій та підприємств" (Розпорядження N 287-р) наказую:

1. Відмінити рішення про реорганізацію державних підприємств та установ Міністерства охорони здоров'я України за переліком згідно з додатком до цього наказу, що додається.

2. Внести до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 18 вересня 2015 року N 604 "Про утворення державної установи "Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України" (далі - наказ N 604) такі зміни:

1) пункт 1 викласти у такій редакції:

"1. Утворити державну установу "Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України" як окрему юридичну особу публічного права і приєднати до неї державні заклади та установи згідно з додатком 1 до цього наказу.";

2) викласти додаток 1 до наказу N 604 у новій редакції, що додається;

3) виключити додаток 2 до наказу N 604.

3. Внести до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 23 грудня 2015 року N 888 "Про утворення комісій з проведення заходів, пов'язаних з реорганізацією державних закладів, установ та підприємств Міністерства охорони здоров'я України, перелік яких затверджений наказом МОЗ від 18.09.2015 N 604" (Наказ N 888) такі зміни:

1) виключити підпункти 4 - 8 пункту 1. У зв'язку з цим підпункт 9 вважати підпунктом 4;

2) з абзацу першого пункту 2 виключити слова "Лозинському І. М., Гоженку А. І., Швецю О. В., Чорному Ю. О., Горбаню А. Є.,";

3) пункт 3 викласти у такій редакції:

"3. Керівнику державної установи "Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України" прийняти цілісні майнові комплекси державних закладів та установ, що реорганізуються, їх правовстановлюючі документи та справи згідно з актом приймання-передачі.".

4. Внести до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 1 липня 2016 року N 644 "Про прийняття до сфери управління Міністерства охорони здоров'я України цілісних майнових комплексів державних підприємств та державних установ" (Перелік N 644) (у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України від 8 липня 2016 року N 689 (Наказ N 689)) такі зміни:

1) викласти пункт 3 у такій редакції:

"3. Закріпити державне майно, що входить до складу цілісних майнових комплексів державних підприємств та державних установ, на праві господарського відання за державними підприємствами згідно з додатком 2 до цього наказу, та на праві оперативного управління за державними установами згідно з додатком 2 до цього наказу.";

2) виключити пункт 7.

5. Керівникам державних підприємств та установ Міністерства охорони здоров'я України, вказаних у додатку до цього наказу:

1) у триденний строк забезпечити державну реєстрацію відміни рішення про реорганізацію державних підприємств та установ Міністерства охорони здоров'я України;

2) у тижневий строк подати до Управління громадського здоров'я, Департаменту управління персоналом та кадрової політики і Управління правового забезпечення витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про реєстрацію відміни рішення про реорганізацію державних підприємств та установ Міністерства охорони здоров'я України;

3) у місячний строк виключній зі статутів цих юридичних осіб функції, пов'язані з громадським здоров'ям, та подати до Міністерства охорони здоров'я України на затвердження нові редакції статутів.

6. Управлінню аудиту та аналітики (Мельниченко Л. А.) включити до плану діяльності з внутрішнього аудиту МОЗ України на I півріччя 2018 року проведення внутрішнього аудиту діяльності державних підприємств та установ Міністерства охорони здоров'я України, вказаних у додатку до цього наказу.

7. Управлінню громадського здоров'я (Півень Н. В.) у двотижневий строк після проведення аудиту діяльності підприємств та установ згідно з пунктом 6 цього наказу опрацювати питання щодо подальшої їх діяльності з визначенням завдань та функцій епідеміологічного нагляду (спостереження), що мають виконуватися цими державними підприємств та установами, і подати відповідні пропозиції керівництву МОЗ України.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

В. о. Міністра

У. Супрун

 

Додаток
до наказу Міністерства охорони здоров'я України
03.11.2017 N 1363

ПЕРЕЛІК
державних підприємств та установ Міністерства охорони здоров'я України, щодо яких відміняється рішення про реорганізацію

N з/п

Ідентифікаційний код юридичної особи

Найменування державних підприємств, установ та організацій

1

23734638

Український центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи

2

30371097

Державне підприємство "Державний науково-дослідний центр з проблем гігієни харчування Міністерства охорони здоров'я України"

3

01898233

Державне підприємство "Український науково-дослідний інститут медицини транспорту Міністерства охорони здоров'я України"

4

32310570

Державне підприємство "Український медичний центр безпеки дорожнього руху та інформаційних технологій" Міністерства охорони здоров'я України

5

21616946

Державне підприємство "Комітет з питань гігієнічного регламентування Міністерства охорони здоров'я України"

6

31668892

Державне підприємство "Центр реєстрів Міністерства охорони здоров'я України"

7

38780499

Державне підприємство "Науково-практичний центр дезінфектології та профілактичної медицини Міністерства охорони здоров'я України"

 

Начальник Управління
громадського здоров'я

Н. Півень

 

Додаток 1
до наказу Міністерства охорони здоров'я України
18.09.2015 N 604
(у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України
від 03.11.2017 N 1363)

ПЕРЕЛІК
державних закладів та установ Міністерства охорони здоров'я України, які реорганізуються

N з/п

Ідентифікаційний код юридичної особи

Найменування державних закладів та установ

1

05480803

Державний заклад "Український центр з контролю та моніторингу захворювань Міністерства охорони здоров'я України"

2

25980399

Державна установа "Український центр контролю за соціально небезпечними хворобами Міністерства охорони здоров'я України"

3

05480789

Державна установа "Український інститут стратегічних досліджень Міністерства охорони здоров'я України"

4

05480915

Державна установа "Український науково-дослідний протичумний інститут імені І. І. Мечнікова Міністерства охорони здоров'я України"

5

38498694

Державна установа "Кримський республіканський лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України"

6

38512294

Державна установа "Вінницький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України"

7

38474592

Державна установа "Волинський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України"

8

38431598

Державна установа "Дніпропетровський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України"

9

38531102

Державна установа "Донецький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України"

10

38499986

Державна установа "Житомирський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України"

11

38475462

Державна установа "Закарпатський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України"

12

38461727

Державна установа "Запорізький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України"

13

38331800

Державна установа "Івано-Франківський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України"

14

38518118

Державна установа "Київський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України"

15

38435613

Державна установа "Кіровоградський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України"

16

38476320

Державна установа "Луганський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України"

17

38501853

Державна установа "Львівський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України"

18

38458316

Державна установа "Миколаївський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України"

19

38477737

Державна установа "Одеський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України"

20

38502841

Державна установа "Полтавський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України"

21

38503358

Державна установа "Рівненський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України"

22

38523259

Державна установа "Сумський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України"

23

38480231

Державна установа "Тернопільський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України"

24

38493324

Державна установа "Харківський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України"

25

38481146

Державна установа "Херсонський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України"

26

38481979

Державна установа "Хмельницький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України"

27

38469768

Державна установа "Черкаський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України"

28

38453009

Державна установа "Чернівецький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України"

29

38509742

Державна установа "Чернігівський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України"

30

38363663

Державна установа "Лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України України на водному транспорті"

31

38513502

Державна установа "Лабораторний центр на залізничному транспорті Міністерства охорони здоров'я України"

32

38513586

Державна установа "Лабораторний центр на повітряному транспорті Міністерства охорони здоров'я України"

33

38518296

Державна установа "Київський міський лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України"

34

38491149

Державна установа "Севастопольський міський лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України"

 

Начальник Управління
громадського здоров'я

Н. Півень
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали