Додаткова копія: Про деякі питання щодо оцінки корупційних ризиків у Міністерстві соціальної політики України

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 25 травня 2017 року N 871

Про деякі питання щодо оцінки корупційних ризиків у Міністерстві соціальної політики України

Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства соціальної політики України від 19 березня 2018 року N 376 (Наказ N 376)

(Наказом Міністерства соціальної політики України від 20 липня 2018 року N 1050 передбачено зміни до складу Комісії, затвердженого цим наказом) (Наказ N 1050)

Відповідно до законів України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII), "Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014 - 2017 роки" (Закон N 1699-VII) та Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року N 126 (Рішення N 126), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за N 1718/29848, наказую:

1. Утворити Комісію з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми Міністерства соціальної політики України (далі - Комісія) та затвердити її склад, що додається.

2. Затвердити Положення про Комісію, що додається.

3. Відділу з питань запобігання та виявлення корупції забезпечити роботу з оцінки корупційних ризиків у Міністерстві соціальної політики України.

4. Департаменту аналітичного та організаційного забезпечення діяльності керівництва Міністерства забезпечити розміщення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства соціальної політики України.

5. Керівникам самостійних структурних підрозділів апарату Міністерства соціальної політики України забезпечити надання Відділу з питань запобігання та виявлення корупції інформації щодо оцінки корупційних ризиків Міністерства соціальної політики України.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Привалова О. В.

 

Міністр

А. Рева

 

ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Міністерства соціальної політики України25 травня 2017 року N 871(в редакції наказу Мінсоцполітикивід 19 березня 2018 року N 376) (Наказ N 376)

ПОСАДОВИЙ СКЛАДКомісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми Міністерства соціальної політики України (Наказ N 376)

Заступник Міністра (голова Комісії) (Наказ N 376)

Державний секретар (заступник голови Комісії) (Наказ N 376)

Генеральний директор Директорату норм та стандартів гідної праці (Наказ N 376)

Генеральний директор Директорату розвитку ринку праці та зайнятості (Наказ N 376)

Генеральний директор Директорату розвитку соціального страхування та пенсійного забезпечення (Наказ N 376)

Генеральний директор Директорату захисту прав дітей (Наказ N 376)

Генеральний директор Директорату сім'ї та соціальної підтримки населення (Наказ N 376)

Генеральний директор Директорату соціальних послуг та інтеграції Генеральний директор Директорату захисту прав осіб з інвалідністю (Наказ N 376)

Генеральний директор Директорату стратегічного планування, координації політики та євроінтеграції (Наказ N 376)

Директор Департаменту заробітної плати та умов праці (Наказ N 376)

Заступник директора Департаменту пенсійного та соціального страхування - начальник відділу (Наказ N 376)

Директор Департаменту захисту прав дітей та усиновлення (Наказ N 376)

Заступник директора Департаменту державної соціальної допомоги - начальник відділу (Наказ N 376)

Директор Департаменту соціального захисту постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи (Наказ N 376)

Начальник Управління інтегрованих соціальних послуг (Наказ N 376)

Заступник директора Департаменту ґендерного розвитку та протидії торгівлі людьми - начальник відділу (Наказ N 376)

Начальник Управління організації соціального захисту постраждалих внаслідок надзвичайних ситуацій (Наказ N 376)

Начальник Управління у справах ветеранів та учасників АТО (Наказ N 376)

Директор Департаменту соціального захисту осіб з інвалідністю (Наказ N 376)

Директор Департаменту рівня життя та моніторингу соціального розвитку (Наказ N 376)

Начальник Управління міжнародних зав'язків (Наказ N 376)

Директор Департаменту аналітичного забезпечення (Наказ N 376)

Директор Юридичного департаменту (Наказ N 376)

Начальник Управління по роботі з персоналом (Наказ N 376)

Начальник Управління бухгалтерського забезпечення - головний бухгалтер (Наказ N 376)

Начальник Управління інформаційних технологій (Наказ N 376)

Начальник Управління внутрішнього аудиту (Наказ N 376)

Начальник Управління звернень громадян та контролю виконання (Наказ N 376)

Начальник Управління адміністративного забезпечення (Наказ N 376)

Директор Фінансово-економічного департаменту (Наказ N 376)

Завідувач Сектору з питань запобігання та виявлення корупції (Наказ N 376)

Завідувач Сектору режимно-секретної роботи (Наказ N 376)

Завідувач Сектору мобілізаційної роботи (Наказ N 376)

Начальник Управління діяльності секретаріату (Наказ N 376)

Головний спеціаліст Сектору з питань запобігання та виявлення корупції (секретар Комісії) (Наказ N 376)

(склад у редакції наказу Міністерства соціальної політики України від 19.03.2018 р. N 376) (Наказ N 376)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної політики України
25 травня 2017 року N871

ПОЛОЖЕННЯ
про Комісію з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми Міністерства соціальної політики України

1. Це Положення визначає порядок провадження діяльності Комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми Міністерства соціальної політики України (далі - Комісія).

2. Комісія є постійно діючим колегіальним органом, який провадить свою діяльність на громадських засадах.

3. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII), "Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014 - 2017 роки" (Закон N 1699-VII), Державною програмою щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015 - 2017 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. N 265 (Постанова N 265), Методологією оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженою рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року N 126 (Рішення N 126), зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за N 1718/29848, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

4. Основними завданнями Комісії є:

здійснення оцінки корупційних ризиків у рамках підготовки антикорупційної програми Міністерства соціальної політики України (далі - Мінсоцполітики) або під час її періодичного перегляду;

розроблення за результатами оцінки пропозицій щодо усунення виявлених корупційних ризиків у діяльності Мінсоцполітики та підготовка звіту;

координація та моніторинг виконання річної антикорупційної програми Мінсоцполітики;

підготовка пропозицій до проекту річної антикорупційної програми Мінсоцполітики.

5. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

здійснює оцінку корупційних ризиків у діяльності Мінсоцполітики;

аналізує зовнішнє та внутрішнє середовище Мінсоцполітики з метою виявлення ризиків у нормативно-правових актах та організаційно-управлінській діяльності Мінсоцполітики;

організовує шляхом використання різних джерел отримання інформації для ідентифікації (виявлення) корупційних ризиків;

здійснює ідентифікацію (виявлення) корупційних ризиків;

готує звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Мінсоцполітики та пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення рівня) виявлених корупційних ризиків;

проводить моніторинг виконання антикорупційної програми Мінсоцполітики;

здійснює оцінку ефективності виконання антикорупційної програми;

вносить пропозиції щодо здійснення в установленому порядку коригування антикорупційної програми Мінсоцполітики (за необхідності).

6. Комісія для здійснення своїх повноважень має право:

одержувати за письмовим запитом за підписом голови Комісії від самостійних структурних підрозділів Мінсоцполітики інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на Комісію завдань;

користуватися в установленому порядку відповідними інформаційними базами даних Мінсоцполітики та іншими технічними засобами;

здійснювати інші заходи для реалізації повноважень, визначених цим Положенням.

7. Члени Комісії мають право:

ознайомлюватись з матеріалами, що належать до компетенції Комісії;

висловлювати свою позицію під час засідання Комісії та брати участь у прийнятті рішень шляхом відкритого голосування;

ініціювати у разі потреби скликання засідання Комісії;

здійснювати інші повноваження, які пов'язані із забезпеченням діяльності Комісії, відповідно до цього Положення.

8. Члени Комісії зобов'язані:

брати участь у засіданнях Комісії;

дотримуватись вимог цього Положення та забезпечувати виконання рішень Комісії;

бути неупередженими та об'єктивними;

не допускати розголошення конфіденційної інформації, що стала їм відома у зв'язку з виконанням ними своїх функцій.

9. Комісія складається з голови (заступника Міністра відповідно до розподілу обов'язків), заступника голови, секретаря та членів Комісії.

До складу Комісії включаються керівники самостійних структурних підрозділів апарату Мінсоцполітики, які володіють знаннями про особливості організаційно-управлінської діяльності Мінсоцполітики.

У разі необхідності до складу Комісії можуть залучатися представники громадськості (за їх згодою).

10. Голова Комісії організовує її роботу і відповідає за виконання покладених на Комісію завдань та функцій, головує на її засіданнях та визначає коло питань, що підлягають розгляду.

11. Засідання Комісії вважається правомочним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин від загального складу Комісії.

12. Рішення Комісії приймається шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комісії.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комісії.

Рішення Комісії оформлюється протоколом, який підписується присутніми на засіданні членами Комісії не пізніше трьох робочих днів після проведення засідання і зберігається у Відділі з питань запобігання та виявлення корупції.
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали