Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про деякі питання ведення обліку адміністративних послуг

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ГЕОДЕЗІЇ, КАРТОГРАФІЇ ТА КАДАСТРУ

НАКАЗ

від 26 лютого 2018 року N 36

Про деякі питання ведення обліку адміністративних послуг

Відповідно до Закону України "Про адміністративні послуги" (Закон N 5203-VI), постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2011 N 835 "Деякі питання надання Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру та її територіальними органами адміністративних послуг" (Постанова N 835), від 16.02.2011 N 106 "Деякі питання ведення обліку податків, зборів, платежів та інших доходів бюджету" (Постанова N 106), від 07.08.2013 N 600 "Деякі питання ведення обліку доходів, які надходять як плата за надання адміністративних послуг" (Постанова N 600), Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.95 N 88, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 5 червня 1995 року за N 168/704, з метою упорядкування питань, пов'язаних із формуванням звітності про надані адміністративні послуги, наказую:

1. Визначити відповідальними керівників структурних підрозділів апарату Держгеокадастру за ведення звітності щодо надання адміністративних послуг Держгеокадастром та його територіальними органами згідно з додатком.

2. Затвердити такі, що додаються:

форму звіту про надання платних адміністративних послуг;

форму звіту про надання безоплатних адміністративних послуг.

3. Керівникам структурних підрозділів апарату Держгеокадастру, відповідальним за ведення звітності щодо надання адміністративних послуг, щомісячно до 05 числа місяця наступного за звітним подавати до Департаменту фінансового забезпечення звіти про надання платних і безоплатних адміністративних послуг за звітний місяць за формами, затвердженими пунктом 2 цього наказу.

4. Департаменту фінансового забезпечення до 10 числа місяця наступного за звітним узагальнювати інформацію про надані адміністративні послуги та щоквартально до 15 числа місяця, що настає за звітним кварталом, звітувати Міністерству фінансів України.

5. Встановити, що керівники структурних підрозділів апарату Держгеокадастру несуть персональну відповідальність за достовірність поданої інформації про надання адміністративних послуг та додержання виконавської дисципліни щодо термінів її подання до Департаменту фінансового забезпечення.

 

В. о. Голови

О. К. Колотілін

 

Додаток
до наказу Держгеокадастру
26.02.2018 N 36

Перелік
відповідальних структурних підрозділів Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, які надають адміністративні послуги

N п/п

Вид адміністративної послуги

Нормативно-правовий акт, яким визначаться право надання такої послуги

Відповідальний структурний підрозділ

Примітка

1

2

3

4

5

 

Платні адміністративні послуги:

 

 

 

1

Обов'язкова, добровільна державна експертиза землевпорядної документації, а також вибіркова державна експертиза землевпорядної документації (у разі видачі негативного висновку)

Закон України "Про державну експертизу землевпорядної документації"

Управління державної експертизи

 

2

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі:

Закон України "Про Державний земельний кадастр" (Закон N 3613-VI)

Департамент державного земельного кадастру

 

 

1) витягів з Державного земельного кадастру про:

 

землі в межах адміністративно-територіальних одиниць

 

обмеження у використанні земель

 

земельну ділянку

 

2) довідки, що містять узагальнену інформацію про землі (території)

 

3) викопіювань з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану)

3

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі копії документа, що створюється під час ведення Державного земельного кадастру

Закон України "Про Державний земельний кадастр" (Закон N 3613-VI)

Департамент державного земельного кадастру

 

4

Пошук, перегляд, копіювання та роздрукування відомостей з Державного земельного кадастру про:

Закон України "Про Державний земельний кадастр" (Закон N 3613-VI)

Департамент державного земельного кадастру

 

 

земельні угіддя (за 1 дм2 плану масштабу 1:2000 - 1:5000 території населених пунктів та масштабу 1:5000 - 1:10000 за межами населених пунктів)

 

частини земельної ділянки, на які поширюється дія сервітуту, договору суборенди земельної ділянки

 

координати поворотних точок меж об'єктів кадастру (за один аркуш формату А4 (до 30 точок меж об'єктів)

 

бонітування ґрунтів (за 1 дм2 плану масштабу 1:5000 - 1:10000 за межами населених пунктів)

5

Виправлення технічної помилки у відомостях Державного земельного кадастру, не з вини органу, що здійснює його ведення

постанова Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2011 р. N 835 (Постанова N 835) (Офіційний вісник України, 2011 р., N 59, ст. 2374) із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2012 р. N 1217 (Постанова N 1217)

Департамент державного земельного кадастру

 

 

Безплатні адміністративні послуги:

 

 

 

6

Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державною фонду документації із землеустрою

постанова Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 р. N 1553

Департамент землеустрою, використання та охорони земель

 

7

Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки

Закон України "Про оцінку земель"

Департамент міжнародної співпраці та ринку земель

 

8

Надання довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями (за даними форми 6-зем)

Закон України "Про землеустрій"

Департамент державного земельного кадастру

 

9

Реєстрація апаратури супутникових радіонавігаційних систем

постанова Кабінету Міністрів України від 13 липня 1998 р. N 1075

Департамент топографо-геодезичної і картографічної діяльності

 

10

Висновок щодо меж географічного місця, з яким пов'язані особливі властивості, певні якості та інші характеристики товару

Закон України "Про охорону прав на зазначення походження товарів"

Департамент топографо-геодезичної і картографічної діяльності

 

11

Прийняття рішення щодо передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності

Земельний кодекс України

Департамент землеустрою, використання та охорони земель

 

12

Видача висновку про погодження документації із землеустрою

Земельний кодекс України

Департамент землеустрою, використання та охорони земель

 

13

Погодження виконання робіт із знесення і перезакладення геодезичних пунктів

Закон України "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність"

Департамент топографо-геодезичної і картографічної діяльності

 

14

Видача витягів з Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників і Державного реєстру ректифікованих інженерів-геодезистів

Закони України "Про землеустрій" та "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність"

Управління державної експертизи

 

15

Прийняття рішення про видачу (анулювання, позбавлення, зупинення, поновлення) кваліфікаційного сертифіката сертифікованого інженера-землевпорядника та інженера-геодезиста

Закон України "Про землеустрій"

Управління державної експертизи

 

16

Внесення до Державного земельною кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідне до них нормативно-правовими актами

Закон України "Про Державний земельний кадастр" (Закон N 3613-VI)

Департамент державного земельного кадастру

 

17

Видача витягу з Державного земельного кадастру на підтвердження внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийняти ми відповідно до них нормативно-правовими актами

Закон України "Про Державний земельний кадастр" (Закон N 3613-VI)

Департамент державного земельного кадастру

 

18

Видача витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку на підтвердження державної реєстрації земельної ділянки

Закон України "Про Державний земельний кадастр" (Закон N 3613-VI)

Департамент державного земельного кадастру

 

19

Видача витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку на підтвердженим внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту

Закон України "Про Державний земельний кадастр" (Закон N 3613-VI)

Департамент державного земельного кадастру

 

20

Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, яка була допущена органом, що здійснює його ведення

Закон України "Про Державний земельний кадастр" (Закон N 3613-VI)

Департамент державного земельного кадастру

 

21

Надання довідки про наявність та розмір земельної частки (паю), довідки про наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання)

Земельний кодекс України та Закон України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям"

Департамент державного земельного кадастру

 

22

Внесення до Державного земельною кадастру відомостей (змін до них) про межі державного кордону України

Закон України "Про Державний земельний кадастр" (Закон N 3613-VI)

Департамент державного земельного кадастру

 

23

Державна реєстрація земельної ділянки

Закон України "Про Державний земельний кадастр" (Закон N 3613-VI)

Департамент державного земельного кадастру

 

24

Державна реєстрація обмежень у використанні земель

Закон України "Про Державний земельний кадастр" (Закон N 3613-VI)

Департамент державного земельного кадастру

 

25

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про:

Закон України "Про Державний земельний кадастр" (Закон N 3613-VI)

Департамент державного земельного кадастру

 

 

землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць

 

земельну ділянку

26

Надання за зверненням органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування відомостей з Державного земельного кадастру у формі:

Закон України "Про Державний земельний кадастр" (Закон N 3613-VI)

Департамент державного земельного кадастру

 

 

витягів з Державного земельного кадастру про:

 

межі державного кордону на підтвердження внесення відомостей до Державного земельного кадастру

 

землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць

 

обмеження у використанні земель

 

земельну ділянку

 

довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території)

 

викопіювань з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації Державного земельного кадастру

27

Надання довідки про осіб, які отримали доступ до інформації про суб'єкта речового права у Державному земельному кадастрі

Закон України "Про Державний земельний кадастр" (Закон N 3613-VI)

Департамент державного земельного кадастру

 

28

Пошук, перегляд, копіювання та роздрукування відомостей з Державного земельного кадастру про нормативно-грошову оцінку земель та земельних ділянок

Закон України "Про Державний земельний кадастр" (Закон N 3613-VI)

 

 

29

Проведення експертній пропозицій та рішень органів державної влади щодо найменування та перейменування географічних об'єктів

Закон України "Про географічні назви"

Департамент топографо-геодезичної і картографічної діяльності

 

30

Видача дозволу на зняття та перенесення ґрунтового покрову (родючого шару ґрунту) земельної ділянки

Закон України "Про адміністративні послуги" (Закон N 5203-VI)

Департамент контролю за використанням та охорони земель

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держгеокадастру
26 лютого 2018 року N 36

Інформація про надання платних адміністративних послуг

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру
_
(назва органу, що надає адміністративні послуги)

тис. грн

N п/п

Найменування послуги

Нормативно-правовий акт, яким встановлено розмір плати за надання послуг

Станом на (наростаючим підсумком з початку року)

Кількість послуг

Розмір плати за надання послуги

Сума нарахованих зобов'язань

Зарахування плати за надання адміністративної послуги

Код класифікації доходів

Сума коштів, зарахованих до бюджету

штук

грн

тис. грн

тис. грн

1

Обов'язкова, добровільна державна експертиза землевпорядної документації, а також вибіркова державна експертиза землевпорядної документації (у разі видачі негативного висновку)

Закон України "Про державну експертизу землевпорядної документації

 

3 % від кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт, але не менше 20,00 грн

 

22012500

 

2

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі:

Закон України "Про Державний земельний кадастр" (Закон N 3613-VI)

 

 

 

 

 

 

1) витягів з Державного земельного кадастру про:

 

 

 

 

22012500

 

 

землі в межах адміністративно-територіальних одиниць

 

 

0,06 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб

 

 

 

 

обмеження у використанні земель

 

 

0,055 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб

 

 

 

 

земельну ділянку

 

 

0,05 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб

 

 

 

 

2) довідки, що містять узагальнену інформацію про землі (території)

 

 

0,06 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб

 

22012500

 

 

3) викопіювань з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану)

 

 

0,03 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб

 

22012500

 

3

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі копії документа, що створюється під час ведення Державного земельного кадастру

Закон України "Про Державний земельний кадастр" (Закон N 3613-VI)

 

0,03 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб

 

22012500

 

4

Пошук, перегляд, копіювання та роздрукування відомостей з Державного земельного кадастру про:

Закон України "Про Державний земельний кадастр" (Закон N 3613-VI)

 

 

 

22012500

 

 

земельні угіддя (за 1 дм2 плану масштабу 1:2000 - 1:5000 території населених пунктів та масштабу 1:5000 - 1:10000 за межами населених пунктів)

 

 

0,065 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб

 

 

 

 

частини земельної ділянки, на які поширюється дія сервітуту, договору суборенди земельної ділянки

 

 

0,07 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб

 

 

 

 

координати поворотних точок меж об'єктів кадастру (за один аркуш формату А4 (до 30 точок меж об'єктів)

 

 

0,065 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб

 

 

 

 

бонітування ґрунтів (за 1 дм2 плану масштабу 1:5000 - 1:10000 за межами населених пунктів)

 

 

0,1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб

 

 

 

5

Виправлення технічної помилки у відомостях Державного земельного кадастру, не з вини органу, що здійснює його ведення

постанова Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2011 р. N 835 (Постанова N 835) (Офіційний вісник України, 2011 р. N 59, ст. 2374) - із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2012 р. N 1217 (Постанова N 1217)

 

0,13 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб

 

22012500

 

 

Всього

 

0

 

0,0

 

0,0

Керівник структурного підрозділу

_
(підпис)

____
               (прізвище та ініціали)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держгеокадастру
26 лютого 2018 року N 36

Інформація про надання безоплатних адміністративних послуг

Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру
_
(назва органу, що надає адміністративні послуги)

N п/п

Вид адміністративної послуги

Нормативно-правовий акт, яким визначається право надання такої послуги

Станом на ___________
(наростаючим підсумком з початку року)

Кількість послуг

штук

1

Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою

постанова Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 р. N 1553

 

2

Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки

Закон України "Про оцінку земель"

 

3

Надання довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями (за даними форми 6-зем)

Закон України "Про землеустрій"

 

 

Реєстрація апаратури супутникових радіонавігаційних систем

постанова Кабінету Міністрів України від 13 липня 1998 р. N 1075

 

4

Висновок щодо меж географічного місця, з яким пов'язані особливі властивості, певні якості та інші характеристики товару

Закон України "Про охорону прав на зазначення походження товарів"

 

5

Прийняття рішення щодо передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності

Земельний кодекс України

 

6

Видача висновку про погодження документації із землеустрою

Земельний кодекс України

 

7

Погодження виконання робіт в охоронних зонах геодезичних пунктів та робіт із знесення і перезакладення геодезичних пунктів

Закон України "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність"

 

8

Видача витягів з Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників і Державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів

Закони України "Про землеустрій" та "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність"

 

9

Прийняття рішення про видачу (анулювання, позбавлення, зупинення, поновлення) кваліфікаційного сертифіката сертифікованого інженера-землевпорядника та інженера-геодезиста

Закон України "Про землеустрій"

 

10

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлених законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами

Закон України "Про Державний земельний кадастр" (Закон N 3613-VI)

 

11

Видача витягу з Державного земельного кадастру на підтвердження внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлених законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами

Закон України "Про Державний земельний кадастр" (Закон N 3613-VI)

 

12

Видача витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку на підтвердження державної реєстрації земельної ділянки

Закон України "Про Державний земельний кадастр" (Закон N 3613-VI)

 

13

Видача витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку на підтвердження внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту

Закон України "Про Державний земельний кадастр" (Закон N 3613-VI)

 

14

Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, яка була допущена органом, що здійснює його ведення

Закон України "Про Державний земельний кадастр" (Закон N 3613-VI)

 

15

Надання довідки про наявність та розмір земельної частки (паю), довідки про наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання)

Земельний кодекс України та Закон України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям"

 

16

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про межі державного кордону України

Закон України "Про Державний земельний кадастр" (Закон N 3613-VI)

 

17

Державна реєстрація земельної ділянки

Закон України "Про Державний земельний кадастр" (Закон N 3613-VI)

 

18

Державна реєстрація обмежень у використанні земель

Закон України "Про Державний земельний кадастр" (Закон N 3613-VI)

 

19

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про:

Закон України "Про Державний земельний кадастр" (Закон N 3613-VI)

 

 

землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць

 

 

 

земельну ділянку

 

 

20

Надання за зверненням органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування відомостей з Державного земельного кадастру у формі:

Закон України "Про Державний земельний кадастр" (Закон N 3613-VI)

 

 

витягів з Державного земельного кадастру про:

 

 

 

межі державного кордону на підтвердження внесення відомостей до Державного земельного кадастру

 

 

 

землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць

 

 

 

обмеження у використанні земель

 

 

 

земельну ділянку

 

 

 

довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території)

 

 

 

викопіювань з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації Державного земельного кадастру

 

 

21

Надання довідки про осіб, які отримали доступ до інформації про суб'єкта речового права у Державному земельному кадастрі

Закон України "Про Державний земельний кадастр" (Закон N 3613-VI)

 

22

Пошук, перегляд, копіювання та роздрукування відомостей з Державного земельного кадастру про нормативно-грошову оцінку земель та земельних ділянок

Закон України "Про Державний земельний кадастр" (Закон N 3613-VI)

 

23

Проведення експертизи пропозицій та рішень органів державної влади щодо найменування або перейменування географічних об'єктів

Закон України "Про географічні назви"

 

24

Видача дозволу на зняття та перенесення фунтового покрову (родючого шару ґрунту) земельної ділянки

Закон України "Про адміністративні послуги" (Закон N 5203-VI)

 

Всього

 

Керівник структурного підрозділу

_
(підпис)

____
               (прізвище та ініціали)
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали