Додаткова копія: Про деякі питання військового обліку військовозобов'язаних та призовників ДСА України, її територіальних управлінь та підприємств, що належать до сфери управління ДСА України

ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 31 січня 2019 року N 102

Про деякі питання військового обліку військовозобов'язаних та призовників ДСА України, її територіальних управлінь та підприємств, що належать до сфери управління ДСА України

Відповідно до статті 33 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", статей 17, 25 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" та керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 04.02.2015 N 45 "Про затвердження Порядку бронювання військовозобов'язаних за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування та підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та на воєнний час" (у редакції постанови від 11.01.2018 N 12 (Постанова N 12)), постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 N 921 "Про порядок організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов'язаних" (Постанова N 921), з метою забезпечення контролю за станом військового обліку військовозобов'язаних, призовників ДСА України, її територіальних управлінь та підприємств, що належать до сфери управління ДСА України, та Положенням про Державну судову адміністрацію України, затвердженим рішенням Вищої ради правосуддя від 17 січня 2019 року N 141/0/15-19 (Положення N 141/0/15-19), наказую:

1. Управлінню з питань персоналу (Дробинський О. В.), начальникам територіальних управлінь Державної судової адміністрації України та керівникам підприємств, що належать до сфери управління ДСА України, забезпечити у 2019 році неухильне виконання положень зазначених законів і постанов Кабінету Міністрів України, у тому числі щодо:

постійного інформування районних (міських) військових комісаріатів про громадян та посадових осіб, які порушують правила військового обліку, для притягнення їх до відповідальності згідно із законом;

ведення та зберігання журналу обліку результатів перевірок стану військового обліку призовників і військовозобов'язаних та звіряння їх облікових даних з даними районних (міських) військових комісаріатів;

складення і подання щороку до 1 грудня до районних (міських) військових комісаріатів списків громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць;

звіряння облікових даних особових карток призовників і військовозобов'язаних з їх військово-обліковими документами, яке здійснюється відповідно до графіка, затвердженого керівниками відповідних територіальних управлінь та керівниками підприємств, що належать до сфери управління ДСА України.

2. Головному спеціалісту з питань безпеки та мобілізаційної роботи не пізніше 15 лютого 2019 року надати на затвердження Графік перевірок судів у 2019 році з питань військового обліку призовників і військовозобов'язаних та бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час.

3. Затвердити Звіт про виконання заходів з організації та ведення військового обліку і бронювання військовозобов'язаних Державної судової адміністрації України за 2018 рік та завдання на 2019 рік, що додається.

4. Затвердити Звіт про стан ведення військового обліку призовників і військовозобов'язаних територіальних управлінь Державної судової адміністрації України та підприємств, що належать до сфери управління ДСА України за 2018 рік, що додається.

5. Затвердити Графік перевірок головним спеціалістом з питань безпеки та мобілізаційної роботи ДСА України стану військового обліку в територіальних управліннях Державної судової адміністрації України та на підприємствах, що належать до сфери управління ДСА України.

Плани перевірок (Каземіров С. К.) подавати на затвердження не пізніше двох тижнів до початку перевірки.

6. Затвердити Графік звірки форми первинного обліку "Особова картка державного службовця" з обліковими даними районних (міських) військових комісаріатів на 2019 рік військовозобов'язаних працівників ДСА України відповідальною особою за ведення військового обліку ДСА України, що додається.

7. Управлінню з питань персоналу ДСА України (Дробинський О. В.), начальникам територіальним управлінь Державної судової адміністрації України та керівникам підприємств, що належать до сфери управління ДСА України, призначення, переведення і звільнення працівників, які виконують обов'язки щодо ведення військового обліку, здійснювати за узгодженням із районним (міським) військовим комісаріатом.

8. Управлінню організаційного забезпечення та контролю (Лавер І. Г.) довести цей наказ до заступників та радників Голови, керівників структурних підрозділів ДСА України, начальників територіальних управлінь Державної судової адміністрації України та керівників підприємств, що належать до сфери управління ДСА України.

9. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

В. о. Голови Державної
судової адміністрації України

Л. Гізатуліна

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної судової адміністрації України
від 31 січня 2019 року N 102

ЗВІТ
про стан ведення військового обліку призовників і військовозобов'язаних територіальних управлінь Державної судової адміністрації України та підприємств, що належать до сфери управління ДСА України за 2018 рік

На виконання Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", відповідно до наказу ДСА України від 02.02.2018 N 40 "Про деякі питання військового обліку військовозобов'язаних та призовників ДСА України, її територіальних управлінь та підприємств, що належать до сфери управління ДСА України" протягом 2018 року було здійснено контроль головним спеціалістом з питань безпеки та мобілізаційної роботи Державної судової адміністрації України стану військового обліку громадян України в територіальних управліннях Державної судової адміністрації України в Київській, Чернігівській областях та місті Києві, а також у державних підприємствах "Інформаційні судові системи" та "Судовий будівельно-експертний центр".

За результатами перевірки встановлено, що функціонування системи військового обліку громадян України в перевірених територіальних управліннях ДСА України та державних підприємствах, що належать до сфери управління ДСА України, у цілому організовано відповідно до вимог нормативно-правових актів, але мають місце окремі недоліки і порушення, які потребують усунення та вжиття заходів відповідного реагування:

порушення правил ведення військового обліку керівниками територіальних управлінь ДСА України;

недостатній рівень контролю за станом військового обліку призовників і військовозобов'язаних з боку керівників територіальних управлінь ДСА України та державних підприємств, що належать до сфери управління ДСА України;

низький рівень кваліфікації посадових осіб у сфері військового обліку, відповідальних за ведення такого обліку;

прийняття на роботу осіб без відповідних військово-облікових документів або осіб, які не перебувають (проте повинні перебувати) на військовому обліку у відповідних районних (міських) військових комісаріатах;

неповідомлення відповідних районних (міських) військових комісаріатів про прийняття (звільнення) на роботу призовників і військовозобов'язаних;

неякісне проведення звірки облікових даних призовників і військовозобов'язаних, які працюють в державних органах та підприємствах, з обліковими даними військово-облікових документів шляхом їх вилучення та передачі для звіряння до відповідних районних (міських) військових комісаріатів;

неналежний рівень контролю за дотриманням призовниками і військовозобов'язаними правил військового обліку, проведенням роз'яснювальної роботи серед призовників і військовозобов'язаних про виконання обов'язків щодо військового обліку.

Основним типовим недоліком з питань бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та у воєнний час є порушення вимог Порядку бронювання військовозобов'язаних за органами державної влади, іншими державними органами, органами самоврядування та підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та на воєнний час, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.02.2015 N 45 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 11.01.2018 N 12 (Постанова N 12)), а саме:

несвоєчасне переоформлення відстрочок військовозобов'язаним, які підлягають бронюванню на період мобілізації та на воєнний час;

наявність чисельних арифметичних помилок у звітах про чисельність працюючих військовозобов'язаних, які заброньовані згідно з переліками посад і професій;

порушення вимог Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, затверджену постановою Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 N 736 (Постанова N 736), щодо приймання та реєстрації службових документів з Літерою "М", їх друкування і розмноження, надсилання, формування виконаних документів у справи, користування та забезпечення збережності цих документів та проведення перевірки їх наявності.

У ході перевірок у кожному перевіреному державному органі та підприємстві було проведено часткове підбиття підсумків, визначено попередні завдання щодо усунення виявлених недоліків, надано методичну допомогу та практичні рекомендації для покращення стану військового обліку призовників і військовозобов'язаних.

Акти перевірок з визначеними пропозиціями щодо усунення недоліків було надіслано до всіх перевірених територіальних управлінь ДСА України та державних підприємств, що належать до сфери управління ДСА України, для врахування в роботі та вжиття заходів.

Усі перевірені територіальні управління ДСА України та державні підприємства, що належать до сфери управління ДСА України, своєчасно поінформували Державну судову адміністрацію України про вжиті заходи та усунення виявлених недоліків.

Проведені у 2018 році Державною судовою адміністрацією України заходи контролю за станом військового обліку призовників і військовозобов'язаних дали можливість:

проаналізувати реальний стан військового обліку призовників і військовозобов'язаних в територіальних управліннях ДСА України та державних підприємствах, що належать до сфери управління ДСА України;

виявити слабкі місця у функціонуванні системи військового обліку призовників і військовозобов'язаних, зокрема у низькому рівні навченості посадових осіб, відповідальних за ведення військового обліку, особистої безвідповідальності окремих військовозобов'язаних до виконання військовому обліку, намітити шляхи її вдосконалення та підвищення ефективності;

налагодити тісну взаємодію державних органів з органами військового управління та військовими комісаріатами з питань забезпечення функціонування системи військового обліку призовників і військовозобов'язаних в територіальних управліннях ДСА України та державних підприємств, що належать до сфери управління ДСА України.

Крім того, у 2018 році Державною судовою адміністрацією України було проведено ряд заходів щодо удосконалення системи військового обліку призовників і військовозобов'язаних та бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час:

удосконалено нормативно-правову базу.

Довідково:

У 2018 році Державною судовою адміністрацією України розроблено:

проект Змін та доповнень, щодо Переліку посад і професій військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню на період мобілізації та на воєнний час Державного підприємства "Інформаційні судові системи", які були затверджені розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31.01.2018 N 62 (Розпорядження N 62-р) "Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 р. N 493";

проект Змін та доповнень, щодо Переліку посад і професій військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню на період мобілізації та на воєнний час Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, які були затверджені розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21.11.2018 N 966 "Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 р. N 493";

організовані та проведені навчально-методичні збори за участю працівників, відповідальних за військовий облік призовників та військовозобов'язаних, бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час у період з травня по вересень 2018 року.

Навчально-методичні збори організовані та проведені:

Територіальним управлінням ДСА України у Чернігівській області в місті Чернігові за участю посадових осіб апеляційних судів, місцевих судів міста Києва та Чернігівської області, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Національної школи суддів України, ДСА України та її територіальних управлінь, державних підприємств, що належать до сфери управління ДСА України, відповідальних за ведення військовий обліку та бронювання військовозобов'язаних;

Територіальним управлінням ДСА України в Чернівецькій області в місті Чернівці за участю працівників, відповідальних за військовий облік призовників та військовозобов'язаних, бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та воєнний час місцевих судів Закарпатської, Львівської, Тернопільської, Чернівецької та Івано-Франківської областей;

Територіальним управлінням ДСА України в Кіровоградській області в місті Кропивницькому за участю працівників, відповідальних за військовий облік призовників та військовозобов'язаних, бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та воєнний час місцевих судів Одеської, Миколаївської, Кіровоградської, Херсонської та Запорізької областей;

Територіальним управлінням ДСА України у Черкаській області в місті Черкаси за участю працівників, відповідальних за військовий облік призовників та військовозобов'язаних, бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та воєнний час місцевих судів Донецької, Харківської, Київської та Черкаської областей;

Територіальним управлінням ДСА України в Хмельницькій області в місті Кам'янці-Подільському за участю працівників, відповідальних за військовий облік призовників та військовозобов'язаних, бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та воєнний час місцевих судів Рівненської, Житомирської, Хмельницької, Вінницької та Волинської областей;

Територіальним управлінням ДСА України в Дніпропетровській області в місті Дніпро за участю працівників, відповідальних за військовий облік призовників та військовозобов'язаних, бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та воєнний час місцевих судів Сумської, Луганської, Полтавської та Дніпропетровської областей.

У проведенні занять під час навчально-методичних зборів приймали участь офіцери Генерального штабу Збройних Сил України, Оперативних командувань Збройних Сил України та обласних і районних військових комісаріатів.

Також активну участь у проведенні занять навчально-методичних зборів прийняли представники Національної школи суддів України.

Під час проведення навчально-методичних зборів підвищення кваліфікації отримали 851 особа.

Проведені заходи дали можливість збільшити кількість людських мобілізаційних ресурсів, які перебувають на загальному військовому обліку, збільшити чисельність заброньованих військовозобов'язаних в судах, Державної судової адміністрації України, її територіальних управліннях та Державному підприємстві "Інформаційні судові системи".

Ураховуючи зазначене, з метою підвищення ефективності функціонування системи військового обліку в Державної судової адміністрації України, її територіальних управліннях та державних підприємствах, що знаходяться у сфері управління ДСА України, пропонуємо доручити територіальним управлінням ДСА України та державним підприємствам, що належать до сфери управління ДСА України:

організувати та здійснити дієвий контроль за станом військового обліку призовників і військовозобов'язаних;

привести свої керівні документи у відповідність з вимогами нормативно-правових актів з питань військового обліку;

протягом I кварталу 2019 року здійснити оформлення бронювання всіх посадових осіб, які підлягають бронюванню;

забезпечити роботу представників Державної судової адміністрації України під час перевірки стану військового обліку призовників та військовозобов'язаних протягом 2019 року в судах, територіальних управліннях ДСА України та державних підприємствах, що належать до сфери управління ДСА України.

 

Головний спеціаліст з питань
безпеки та мобілізаційної роботи
Державної судової
адміністрації України

С. Каземіров

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної судової адміністрації України
від 31 січня 2019 року N 102

Графік
перевірок головним спеціалістом з питань безпеки та мобілізаційної роботи ДСА України стану військового обліку в територіальних управліннях Державної судової адміністрації України та на підприємствах, що належать до сфери управління ДСА України

 

Територіальні управління ДСА України

Місяць 2019 року, в якому проводиться перевірка

1.

Львівська область

квітень

2.

Полтавська область

вересень

3.

Сумська область

травень

4.

Херсонська область

жовтень

 

Підприємства, що належать до сфери управління ДСА України

 

1.

ДП "Санаторно-курортний лікувальний центр "Шкло"

квітень

2.

ДП "Автопідприємство державної судової адміністрації"

липень

 

Головний спеціаліст з питань
безпеки та мобілізаційної роботи

С. Каземіров

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної судової адміністрації України
від 31 січня 2019 року N 102

Графік
звірки форми первинного обліку "Особова картка державного службовця" з обліковими даними районних (міських) військових комісаріатів на 2019 рік військовозобов'язаних працівників ДСА України відповідальною особою за ведення військового обліку ДСА України

Назва військкомату

Кількість особових карток військовозобов'язаних та призовників, які перебувають на обліку у військкоматі

Місяць 2018 року, в якому проводиться звірка

Бориспільсько-Баришевський ОМВК

1

травень

Голосіївський РВК у м. Києві

3

травень

Дарницький РВК у м. Києві

3

травень

Деснянський РВК у м. Києві

1

травень

Оболонський РВК у м. Києві

1

травень

Печерський РВК у м. Києві

1

травень

Подільський РВК у м. Києві

2

червень

Святошинський РВК у м. Києві

4

червень

Шевченківський РВК у м. Києві

3

червень

Солом'янський РВК у м. Києві

1

червень

Ірпінсько-Бучанський ОВК

1

червень

Києво-Святошинський РВК

1

червень

Інші (не стоять на обліку в м. Києві)

3

липень

 

Начальник управління
з питань персоналу

О. Дробинський

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної судової адміністрації України
від 31 січня 2019 року N 102

Звіт про виконання заходів з організації та ведення військового обліку і бронювання військовозобов'язаних Державної судової адміністрації України за 2018 рік та завдання на 2019 рік

N п/п

Зміст заходів

Строки виконання 2019 рік

Виконавець

Відмітка про виконання у 2018 році

Робота з картотекою по поліпшенню достовірності і якості обліку

1.

Заповнення "Особової картки державного службовця" на військовозобов'язаних і призовників, прийнятих на роботу

У дні прийому на роботу

Головний спеціаліст відділу кадрового забезпечення Кореняк Ю. В.

У дні прийому на роботу призначені на посади працівники (6 ос.) заповнили "Особову картку державного службовця".

2.

Проведення звірки особових карток державного службовця з військовими квитками.

Щоквартально

Начальник відділу кадрового забезпечення Денисова Н. О.

Щоквартально здійснена звірка особових карток державних службовців з військовими квитками (25 ос).

3.

Направлення у військкомат військовозобов'язаних, в яких при звірці виявлено зміни облікових даних.

У період звірки

Начальник відділу кадрового забезпечення Денисова Н. О.

-

4.

Звірка особових карток державного службовця військовозобов'язаних з обліковими даними. Перевірка стану картотеки особових карток, порядку побудови картотеки.

Протягом року

Начальник відділу кадрового забезпечення Денисова Н. О.

У лютому 2018 року проведена звірка особових карток 25 державних службовців - військовозобов'язаних з обліковими даними.

5.

Звірка особових карток державного службовця військовозобов'язаних з обліковими даними військкомату.

Протягом року

Начальник відділу кадрового забезпечення Денисова Н. О.

Проведена звірка особових карток державного службовця 25 чол. з обліковими даними військкоматів за окремим графіком.

Бронювання військовозобов'язаних

6.

Оформлення відстрочок від призову до ЗСУ по мобілізації

У 10-денний строк з дня прийому на роботу

Начальник відділу кадрового забезпечення Денисова Н. О.

Оформлено відстрочок від призову до ЗСУ по мобілізації 11 військовозобов'язаним.

7.

Анулювання відстрочок від призову до ЗСУ військовозобов'язаним, що втратили на це право.

У 7-денний строк після втрати права на відстрочку

Начальник відділу кадрового забезпечення Денисова Н. О.

 

Підвищення військово-облікової дисципліни

8.

Проведення індивідуальних бесід з військовозобов'язаними з правил військового обліку, вимог Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

При прийомі на роботу

Начальник відділу кадрового забезпечення Денисова Н. О.

Постійно з військовозобов'язаними проводяться індивідуальні бесіди з правил військового обліку, вимог Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

Виконання інших заходів

9.

Направлення військовозобов'язаних і призовників у військкомати за місцем проживання при прийомі на роботу та звільненні з роботи.

Під час прийому та звільнення

Начальник відділу кадрового забезпечення Денисова Н. О.

Військовозобов'язані і призовники направляються у військкомати за місцем проживання при прийомі на роботу та звільненні з роботи. До військкоматів надсилаються відповідні листи ДСА України.

 

Начальник управління
з питань персоналу

О. Дробинський
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали