Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про деякі питання здійснення державної регуляторної політики у виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації)

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 05.10.2017 р. N 1205

Київ

Про деякі питання здійснення державної регуляторної політики у виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації)

Відповідно до статей 6, 19 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", статті 27 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року N 308 "Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта", з метою врегулювання питань підготовки, обговорення, прийняття та відстеження результативності регуляторних актів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

1. Покласти на Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) повноваження з питань реалізації державної регуляторної політики у виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації).

2. Затвердити Порядок підготовки та прийняття регуляторних актів виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією), що додається.

3. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження Київської міської державної адміністрації:

від 09 липня 2004 року N 1228 "Про заходи щодо здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності у м. Києві";

від 20 березня 2007 року N 277 "Про внесення змін та доповнень до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 09.07.2004 N 1228".

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.

 

Голова

В. Кличко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
05 жовтня 2017 року N 1205

Порядок
підготовки та прийняття регуляторних актів виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією)

1. Загальні положення

1.1. Порядок підготовки та прийняття регуляторних актів виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) (далі - Порядок) установлює єдиний підхід щодо підготовки і прийняття регуляторних актів виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією).

1.2. Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі - Департамент) забезпечує повноваження з питань реалізації державної регуляторної політики у виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації).

2. Планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів

2.1. Планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на календарний рік здійснюють керівники структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) шляхом:

2.1.1. Постійного планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на наступний календарний рік.

2.1.2. Надання до 01 листопада кожного року до Департаменту пропозицій до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на наступний календарний рік з урахуванням вимог статті 7 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

2.2. Департамент узагальнює надані згідно з підпунктом 2.1.2 пункту 2.1 цього Порядку пропозиції та не пізніше 10 листопада поточного року, готує проект плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на наступний календарний рік.

2.3. План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та зміни до нього затверджуються розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за поданням Департаменту.

2.4. План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на наступний календарний рік затверджується не пізніше 15 грудня поточного року.

2.5. Зміни до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на календарний рік вносяться впродовж календарного року на підставі звернень структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - розробників проектів регуляторних актів (далі - розробник проекту регуляторного акта) шляхом внесення змін до відповідного розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у встановленому порядку.

2.6. Затверджений план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на календарний рік та зміни до нього оприлюднюються на Єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва в підрозділі "Планування регуляторної діяльності" розділу "Регуляторна діяльність" не пізніше як у десятиденний строк після їх затвердження у встановленому порядку.

3. Оприлюднення проектів регуляторних актів

3.1. Кожен проект регуляторного акта та відповідний аналіз регуляторного впливу і повідомлення про його оприлюднення з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань оприлюднюються на Єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва в підрозділі "Оприлюднення проектів регуляторних актів" розділу "Регуляторна діяльність".

3.2. Оприлюднення проекту регуляторного акта разом з аналізом регуляторного впливу та повідомленням про його оприлюднення з метою одержання зауважень і пропозицій здійснюється тільки після включення його до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на календарний рік.

3.3. Якщо в результаті врахування розробником зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань, одержаних протягом встановленого строку, проект регуляторного акта або окремі його положення, погоджені заінтересованими органами, зазнали змін, що суттєво змінюють проект регуляторного акта, проект у відповідній частині підлягає повторному погодженню з такими органами.

3.4. За результатом повторного погодження проекту регуляторного акта згідно з пунктом 3.3 цього Порядку розробник проекту регуляторного акта зобов'язаний повторно оприлюднити на Єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва доопрацьований проект регуляторного акта з метою інформування громадськості.

3.5. Контроль за наповненням інформацією розділу "Регуляторна діяльність" на Єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва здійснює Департамент.

Розробник проекту регуляторного акта направляє проект регуляторного акта разом з аналізом регуляторного впливу та повідомленням про його оприлюднення до Департаменту, який протягом двох робочих днів опрацьовує отримані матеріали та направляє їх з відповідним зверненням до Департаменту суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо подальшого їх висвітлення для одержання зауважень і пропозицій на Єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва.

4. Прийняття проектів регуляторних актів

4.1. Проекти регуляторних актів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), які приймаються в межах функцій органу місцевого самоврядування та в межах функцій органу виконавчої влади, після проходження процедури оприлюднення з метою отримання зауважень та/або пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань згідно з пунктами 3.1 - 3.5 цього Порядку, разом з відповідним аналізом регуляторного впливу та копією повідомлення про його оприлюднення подаються в обов'язковому порядку до Департаменту.

4.2. Департамент здійснює заходи щодо опрацювання поданих матеріалів на відповідність їх вимогам статей 4, 5, 8 - 13 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності ".

За результатом опрацювання Департамент:

погоджує проект регуляторного акта в установленому порядку;

у разі виявлення порушень вимог статей 4, 5, 8 - 13 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" направляє розробникові проекту регуляторного акта відповідні висновки про необхідність усунення порушень принципів державної регуляторної політики.

4.3. Проекти регуляторних актів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), які приймаються в межах функцій органу виконавчої влади, після погодження з Департаментом направляються їх розробниками в обов'язковому порядку на погодження до спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань реалізації державної регуляторної політики - Державної регуляторної служби України разом з відповідним аналізом регуляторного впливу та копією повідомлення про його оприлюднення відповідно до вимог статті 21 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

4.4. За зверненням структурного підрозділу виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Департамент опрацьовує проект нормативно-правового акта виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та надає роз'яснення щодо наявності/відсутності ознак регуляторного акта відповідно до вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

4.5. Регуляторні акти, прийняті виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацію), мають бути офіційно оприлюднені на Єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва та/або в друкованих засобах масової інформації, не пізніш як у десятиденний строк після їх державної реєстрації або прийняття та підписання, у випадку, якщо ці регуляторні акти не підлягають державній реєстрації.

5. Відстеження результативності регуляторних актів

5.1. Департамент щороку не пізніше 10 лютого поточного року складає графік відстежень результативності регуляторних актів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на календарний рік (далі - Графік).

Графік затверджується директором Департаменту та оприлюднюється в установленому порядку на Єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва в підрозділі "Відстеження результативності регуляторних актів" розділу "Регуляторна діяльність".

5.2. Заходи з відстеження результативності регуляторного акта виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) здійснюються розробником проекту регуляторного акта та передбачають виконання заходів з відстеження результативності, підготовку та оприлюднення звіту про відстеження результативності відповідно до статті 10 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" та постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року N 308 "Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта".

Звіт про відстеження результативності регуляторного акта виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) підписує керівник структурного підрозділу виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - розробник регуляторного акта.

Копії звітів про відстеження результативності регуляторного акта надаються не пізніше наступного робочого дня з дня їх оприлюднення до спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань реалізації державної регуляторної політики - Державної регуляторної служби України і Департаменту.

5.3. Контроль за виконанням Графіка здійснює. Департамент.

6. Систематизація регуляторних актів

6.1. Департамент забезпечує реалізацію вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" в місті Києві, здійснює координацію роботи структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та районних в місті Києві державних адміністрацій під час проведення процедур реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності в місті Києві, а також забезпечує ведення реєстру діючих регуляторних актів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі - Реєстр), який щороку оновлюється, не пізніше 10 лютого поточного року, станом на 01 січня поточного року.

Реєстр затверджується директором Департаменту та оприлюднюється в установленому порядку на Єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва в підрозділі "Реєстр регуляторних актів" розділу "Регуляторна діяльність".

7. Звітність про здійснення державної регуляторної політики

7.1. Щороку виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація), в особі Департаменту, готує інформацію про здійснення заходів, спрямованих на забезпечення реалізації Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) за рік, що минув (далі - Інформація).

Інформація направляється Департаментом не пізніше 01 лютого поточного року до спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань реалізації державної регуляторної політики - Державної регуляторної служби України та оприлюднюється в установленому порядку на Єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва в підрозділі "Відомості про здійснення регуляторної діяльності" розділу "Регуляторна діяльність".

7.2. Департамент не пізніше 10 лютого поточного року готує щорічний звіт Київського міського голови про здійснення державної регуляторної політики виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) та направляє в установленому порядку на підпис до Київського міського голови.

Підписаний щорічний звіт оприлюднюється Департаментом в установленому порядку на Єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва в підрозділі "Звіти Київського міського голови про здійснення державної регуляторної політики" розділу "Регуляторна діяльність".

 

Виконуючий обов'язки
керівника апарату

Л. Верес
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали