ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 25.05.2011 р. N 263

Про декларування зміни оптово-відпускних цін на продовольчі товари

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року N 1548 "Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)", від 17 жовтня 2007 року N 1222 "Про затвердження Порядку декларування зміни оптово-відпускних цін на продовольчі товари" (зі змінами та доповненнями) та з метою недопущення необґрунтованого зростання цін на продовольчі товари:

1. Запровадити для всіх суб'єктів господарювання незалежно від форми власності, підпорядкованості та місця реєстрації, які здійснюють свою господарську діяльність на території області, декларування зміни оптово-відпускних цін на борошно пшеничне вищого, першого і другого сорту, борошно житнє обдирне, крупи гречані, яловичину, свинину, м'ясо птиці (тушка), ковбасні вироби варені, крім вищого сорту, молоко коров'яче питне (пастеризоване, фасоване у плівку), сир кисломолочний з вмістом жиру до 9 відсотків, сметану з вмістом жиру до 20 відсотків, масло вершкове з вмістом жиру до 72,5 відсотка, яйця курячі, цукор-пісок, олію соняшникову.

2. Декларуванню підлягають зміни оптово-відпускних цін на продовольчі товари, зазначені у пункті 1 цього розпорядження, у разі, коли такі ціни збільшуються протягом місяця більш як на 1 відсоток.

3. Суб'єкти господарювання, які провадять діяльність з виробництва продовольчих товарів, у разі зміни їх оптово-відпускних цін подають до Державної інспекції з контролю за цінами у Вінницькій області такі документи:

пояснювальну записку щодо обґрунтування необхідності зміни оптово-відпускних цін разом з довідкою про результати економічного аналізу фактичних витрат з виробництва;

калькуляцію собівартості виробництва продовольчих товарів із зазначенням обсягу матеріальних та трудових витрат;

довідку про обсяги виробництва продовольчих товарів за минулий рік та відповідний період поточного року;

стандарти, нормативи, технологічні регламенти з виробництва продовольчих товарів;
копії договорів, пов'язаних з виробництвом продовольчих товарів, укладених з іншими суб'єктами господарювання;

довідку про фактичну та декларовану рентабельність від реалізації продовольчих товарів.

Зазначені документи засвідчуються підписом керівника суб'єкта господарювання, скріплюються печаткою і подаються не пізніше ніж за 10 робочих днів до запровадження оптово-відпускних цін на продовольчі товари.

4. Суб'єкти господарювання, які провадять діяльність з реалізації продовольчих товарів, у разі зміни їх оптово-відпускних цін подають до Державної інспекції з контролю за цінами у Вінницькій області такі документи:

пояснювальну записку щодо обґрунтування необхідності зміни оптово-відпускних цін разом з довідкою про результати економічного аналізу фактичних витрат з реалізації;

калькуляцію витрат з реалізації продовольчих товарів;

копії договорів, пов'язаних з реалізацією продовольчих товарів, укладених з іншими суб'єктами господарювання;

копію декларації зміни оптово-відпускних цін на продовольчі товари суб'єкта господарювання, який провадить діяльність з виробництва продовольчих товарів (у разі її наявності).

Зазначені документи засвідчуються підписом керівника суб'єкта господарювання, скріплюються печаткою і подаються не пізніше ніж за три робочих дні до запровадження оптово-відпускних цін на продовольчі товари.

5. Підставою для відмови Державною інспекцією з контролю за цінами у Вінницькій області в наданні висновків щодо економічного обґрунтування рівнів оптово-відпускних цін на продовольчі товари, зміни на які підлягають декларуванню (далі - висновок) є неподання суб'єктом господарювання в повному обсязі документів, зазначених у пунктах 3 і 4 цього розпорядження, або неналежне їх оформлення та необґрунтованість необхідності зміни оптово-відпускних цін.

6. За результатами аналізу документів, поданих суб'єктом господарювання, Державна інспекція з контролю за цінами у Вінницькій області надає письмові висновки для суб'єкта господарювання, який провадить діяльність з виробництва продовольчих товарів, - у семиденний строк, для суб'єкта господарювання, який провадить діяльність з реалізації продовольчих товарів, - у дводенний строк.

Висновки Державної інспекції з контролю за цінами у Вінницькій області підписуються начальником цієї інспекції або його заступником.

7. Для декларування зміни оптово-відпускних цін на продовольчі товари суб'єкти господарювання, які провадять діяльність з виробництва або реалізації продовольчих товарів, подають до Головного управління економіки облдержадміністрації такі документи:

проект декларації зміни оптово-відпускних цін на продовольчі товари для суб'єктів господарювання, які провадять діяльність з виробництва продовольчих товарів, - за формою згідно з додатком 1, для суб'єктів господарювання, які провадять діяльність з реалізації продовольчих товарів, - за формою згідно з додатком 2;

висновок Державної інспекції з контролю за цінами у Вінницькій області.

8. Декларація зміни оптово-відпускних цін на продовольчі товари погоджується заступником голови облдержадміністрації у дводенний строк.

У разі відмови в погодженні декларації Головне управління економіки облдержадміністрації надсилає суб'єкту господарювання обґрунтовану відповідь із зазначенням причин відмови.

Зміна оптово-відпускних цін суб'єктами господарювання, які провадять діяльність з виробництва або реалізації продовольчих товарів, здійснюється з дати погодження облдержадміністрацією декларації зміни оптово-відпускних цін на продовольчі товари.

9. Оптово-відпускні ціни на продовольчі товари вважаються задекларованими на день набрання чинності цього розпорядження.

10. Суб'єкт господарювання може оскаржити висновок Державної інспекції з контролю за цінами у Вінницькій області та/або рішення Головного управління економіки облдержадміністрації в установленому законодавством порядку.

11. Це розпорядження набирає чинності з моменту опублікування його в місцевих засобах масової інформації.

12. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови облдержадміністрації від 16 грудня 2010 року N 576 "Про попередній розгляд декларації зміни оптово-відпускних цін на продовольчі товари".

13. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Чернія В. В.

 

Перший заступник голови
облдержадміністрації

І. Мовчан


 

Додаток 1
до розпорядження Вінницької обласної державної адміністрації
25.05.2011 N 263


ПОГОДЖЕНО
Заступник голови облдержадміністрації

"____" ______ 20___ рік

ДЕКЛАРАЦІЯ

зміни оптово-відпускних цін виробника на ____
                                                                                                          (найменування продовольчого товару)

_________,
(назва суб'єкта господарювання)

які запроваджуються з "_____" __________ 20___ року


N
з/п

Наймену-
вання продоволь-
чого товару

Нормативно-
технічна документація

Одиниця виміру

Оптово-відпускна ціна з урахуванням податку на додану вартість за одиницю виміру, гривень.

Рентабельність, %

Фактична

Декларована

Прийнята Головним управлінням економіки облдерж-
адміністрації

Фактична (у звітному періоді

Декларована

Прийнята Головним управлінням економіки облдерж-
адміністрації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

_____
(посада керівника)

__
(підпис)


(ініціали та прізвище)


 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації

О. Прокопчук


 

Додаток 2
до розпорядження Вінницької обласної державної адміністрації
25.05.2011 N 263


ПОГОДЖЕНО
Заступник голови облдержадміністрації
_
"_____" ______ 20___ рік

ДЕКЛАРАЦІЯ

зміни оптово-відпускних цін реалізатора на ____
                                                                                                       (найменування продовольчого товару)

_________,
(назва суб'єкта господарювання)

які запроваджуються з "_____" __________ 20___ року


N
з/п

Найменування продовольчого товару

Нормативно-
технічна документація

Одиниця виміру

Задекларована оптово-відпускна ціна виробника з урахуванням податку на додану вартість за одиницю виміру, гривень

Оптово-відпускна ціна реалізатора з урахуванням податку на додану вартість за одиницю виміру, гривень.

Фактична (за звітний період)

Декларована

Прийнята Головним управлінням економіки облдерж-
адміністрації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

_____
(посада керівника)

__
(підпис)


(ініціали та прізвище)


 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації

О. Прокопчук

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали