РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 7 грудня 1979 р. N 560

Київ

Про державний план економічного і соціального розвитку Української РСР на 1980 рік

Із змінами і доповненнями, внесеними постановою Ради Міністрів Української РСР від 11 серпня 1988 року N 235

На виконання постанови Ради Міністрів СРСР від 15 листопада 1979 р. N 1000 "Про Державний план економічного і соціального розвитку СРСР на 1980 рік" Рада Міністрів Української РСР постановляє:

1. Прийняти підготовлений Держпланом УРСР на основі Державного п'ятирічного плану розвитку народного господарства УРСР на 1976 - 1980 роки і проектів планів, поданих міністерствами і відомствами УРСР, облвиконкомами. Київським і Севастопольським міськвиконкомами, Державний план економічного і соціального розвитку Української РСР на 1980 рік згідно з додатками N 1 - 135.

Встановити такі основні завдання по економічному і соціальному розвитку господарства, підпорядкованого Раді Міністрів УРСР, на 1980 рік:

 

Одиниця виміру

1980 рік

Продукція промисловості*

в процентах до 1979 року

104

Електроенергія*


* В цілому по території республіки.

млн. кВт·г

237900

Вугілля (включаючи додаткове завдання)

тис. тонн

210000

Чавун

тис. тонн

51150

Сталь

тис. тонн

55024,2

Прокат чорних металів (готовий)

тис. тонн

38505

Труби стальні

тис. тонн

6498,3

Машини сільськогосподарські

млн. карбованців

68,51

Машини для тваринництва і кормовиробництва

мли. карбованців

98,2

Деревина ділова

тис. куб. метрів

5501

Цемент

млн. тонн

21,8

Тканини бавовняні

млн. кв. метрів

487

Тканини шерстяні

млн. кв. метрів

79,52

Тканини шовкові

млн. кв. метрів

256,78

Взуття шкіряне (у роздрібних цінах)

млн. карбованців

1890,2

Трикотаж білизняний і верхні" (у роздрібних цінах)

млн. карбованців

1297,77

Цукор-пісок (з цукрових буряків)

тис. тонн

5437

Олія з сировини державних ресурсів

тис. тонн

936

М'ясо з сировини державних ресурсів

тис. тонн

1995

Масло тваринне з сировини державних ресурсів

тис. тонн

343

Продукція з незбираного молока (в перерахунку на молоко) з сировини державних ресурсів

тис. тонн

4785

Товарна харчова рибна продукція (включаючи консерви рибні)

млн. карбованців

65,43

Борошно із зерна державних ресурсів

тис. тонн

6910

Комбікорми, що виробляються на державних промислових підприємствах

тис. тонн

8690

Комбікорми, що виробляються в колгоспах, радгоспах, інших державних сільськогосподарських підприємствах і міжгосподарських підприємствах на основі білково-вітамінних добавок промислового виготовлення

тис. тонн

9780

Товари культурно-побутового і господарського призначення (у роздрібних цінах) - всього

млн. карбованців

3147,36

в тому числі:

 

 

меблі (у роздрібних цінах)

млн. карбованців

1117,9

піаніно і роялі

тис. штук

29

посуд фарфоро-фаянсовий і майоліковий (у роздрібних цінах)

млн. карбованців

236,6

посуд сортовий (у роздрібних цінах)

млн. карбованців

148.8

Обсяги закупок сільськогосподарських продуктів і сировини (з урахуванням надпланових закупок):

 

 

зернові культури

тис. тонн

18000

цукрові буряки

тис. тонн

50000

картопля

тис. тонн

3200

насіння соняшника

тис. тонн

2500

овочі

тис. тонн

5000

плоди і ягоди

тис. тонн

1700

виноград

тис. тонн

700

худоба і птиця, включаючи залік племінної худоби (у живій вазі)

тис. тонн

3700

молоко

тис. тонн

14000

яйця

млн. штук

8500

вовна (у заліковій вазі)

тис. тонн

30

Обсяг державних капітальних вкладень - всього

млн. карбованців

8881,22

в тому числі обсяг будівельно-монтажних робіт

млн. карбованців

4855,46

Із обсягу державних капітальних вкладень - капітальні вкладення на технічне переозброєння і реконструкцію діючих підприємств

млн. карбованців

1522,37

Роздрібний товарооборот державної і кооперативної торгівлі, включаючи оборот підприємств громадського харчування

млн. карбованців

45000

крім того, по додатковому завданню

млн. карбованців

900

Обсяг реалізації побутових послуг населенню

млн. карбованців

1518,1

Чисельність робітників і службовців республіканських і непромислових союзно-республіканських міністерств і відомств УРСР

тис. чоловік

7359,48

Продуктивність праці в цілому по УРСР:

 

 

у промисловості

в процентах до 1979 року

102,7

у будівництві

в процентах до 1979 року

103

Прибуток від промислової діяльності республіканських і непромислових союзно-республіканських міністерств і відомств УРСР (у діючих цінах і умовах)

млн. карбованців

683,8

2. Внести Державний план економічного і соціального розвитку УРСР на 1980 рік на розгляд Верховної Ради Української РСР.

3. Міністерствам і відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам, керуючись рішеннями XXV з'їзду КПРС, листопадового (1979 р.) Пленуму ЦК КПРС, положеннями і висновками, викладеними в промові Генерального секретаря ЦК КПРС, Голови Президії Верховної Ради СРСР товариша Л. І. Брежнєва на цьому Пленумі, розробити і здійснити заходи, спрямовані на виконання і перевиконання завдань, встановлених Державним планом економічного і соціального розвитку УРСР на 1980 рік, підвищення ефективності суспільного виробництва і якості роботи в усіх ланках народного господарства, забезпечивши при цьому:

підвищення темпів зростання продуктивності праці, здійснення заходів по дальшому поліпшенню наукової організації праці у сфері виробництва і управління, зміцнення трудової, виробничої і технологічної дисципліни;

прискорення інтенсифікації виробництва на основі досягнень науки і передового досвіду, нової техніки і технології, створення нових машин, устаткування і приладів, що перевищують за своїми техніко-економічними показниками кращі вітчизняні і зарубіжні зразки, зниження матеріаломісткості продукції, максимальне скорочення застосування ручної праці за рахунок автоматизації і механізації виробництва;

поліпшення використання виробничих потужностей діючих підприємств, підвищення коефіцієнта змінності роботи устаткування;

максимальне використання наявних у народному господарстві можливостей і резервів для зміцнення матеріально-технічної бази сільського господарства і дальшого розвитку сільськогосподарського виробництва;

всемірну економію і підвищення ефективності використання електричної і теплової енергії, палива, металу, інших матеріалів і сировини, більш широке залучення у виробництво вторинних матеріальних і енергетичних ресурсів;

докорінне поліпшення експлуатації транспортних засобів, зміцнення матеріально-технічної бази всіх видів транспорту;

дальше зростання виробництва, підвищення якості, розширення і поліпшення асортименту товарів народного споживання, збільшення обсягу послуг, які надаються населенню;

виконання завдань і зобов'язань по поставках продукції споживачам згідно з укладеними договорами і прийнятими до виконання нарядами;

концентрацію капітальних вкладень і матеріально-технічних ресурсів на пускових будовах і об'єктах, введення і освоєння введених в дію виробничих потужностей у встановлені строки, особливо потужностей на об'єктах, що будуються на базі комплектного імпортного устаткування та на основі інтеграційних і компенсаційних угод, прискорення темпів робіт по технічному переозброєнню і реконструкції діючих підприємств, зниження обсягів незавершеного будівництва, підвищення якості будівництва в усіх галузях народного господарства;

збільшення виробництва товарів для поставки на експорт, підвищення їх якості і конкурентоспроможності на зовнішньому ринку;

економне витрачання фонду заробітної плати, ліквідацію надмірностей в штатах та інших невиправданих затрат цього фонду;

усунення непродуктивних витрат і втрат, економію трудових і фінансових ресурсів, дальше зниження собівартості продукції, збільшення прибутку;

здійснення заходів по реалізації постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 12 липня 1979 р. N 695 "Про поліпшення планування і посилення впливу господарського механізму на підвищення ефективності виробництва і якості роботи".

4. Міністерству сільського господарства УРСР, Міністерству радгоспів УРСР, Міністерству меліорації і водного господарства УРСР, Міністерству харчової промисловості УРСР, Міністерству м'ясної і молочної промисловості УРСР, Міністерству заготівель УРСР, Міністерству торгівлі УРСР, Головплодвинпрому УРСР, Держкомсільгосптехніці УРСР, Укоопспілці, Міністерству житлово-комунального господарства УРСР і облвиконкомам:

здійснити в 1980 році комплекс заходів по збільшенню виробництва сільськогосподарської продукції, особливо зерна, цукрових буряків, соняшника, картоплі і овочів, м'яса і молока, виходячи з необхідності більш повного задоволення потреб населення в продуктах харчування і промисловості в сировині, а також по зміцненню кормової бази для дальшого зростання виробництва продуктів тваринництва;

вжити заходів до значного підвищення врожайності сільськогосподарських культур і скорочення затрат праці при їх вирощуванні за рахунок впровадження в широких масштабах нових індустріальних технологій виробництва, визначивши загальні розміри площ і конкретні райони вирощування сільськогосподарських культур за такими технологіями;

розробити і здійснити заходи по забезпеченню більш ефективного використання капітальних вкладень, сільськогосподарської техніки, економного витрачання нафтопродуктів та інших матеріально технічних ресурсів, що виділяються сільському господарству;

забезпечити більш широке впровадження в колгоспах, радгоспах та інших господарствах нових високоврожайних сортів і гібридів сільськогосподарських культур, високопродуктивних порід, гібридів і ліній сільськогосподарських тварин і птиці, інших досягнень науки і передових методів організації виробництва, які сприяють зростанню продуктивності праці і зниженню собівартості продукції;

звернути особливу увагу на необхідність більш ефективного використання в колгоспах і радгоспах мінеральних і органічних добрив. Здійснити заходи по скороченню втрат добрив при транспортуванні і зберіганні їх, по широкому впровадженню у виробництво локальних та інших методів раціонального використання мінеральних добрив;

забезпечити організоване проведення зимівлі худоби в 1979/80 році, здійснення необхідних заходів по раціональному використанню наявних кормових запасів, поліпшенню утримання тварин у всіх господарствах; поліпшити організацію збирання харчових відходів на підприємствах громадського харчування і торгівлі та у населення для використання на корм худобі;

підвищити ефективність використання меліорованих земель за рахунок розширення посівів на них високоврожайних культур, достатнього внесення мінеральних і органічних добрив, застосування високої агротехніки вирощування цих культур;

забезпечити всемірне скорочення втрат сільськогосподарської продукції при збиранні, транспортуванні, зберіганні і переробці;

вжити необхідних заходів до виконання постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 28 жовтня 1977 р. N 543 "Про особисті підсобні господарства колгоспників, робітників, службовців та інших громадян і колективне садівництво і городництво", з тим щоб збільшити в цих господарствах виробництво м'яса, молока, яєць, овочів, фруктів та іншої продукції.

5. Держпостачу УРСР, Міністерству внутрішніх справ УРСР, Міністерству місцевої промисловості УРСР, Міністерству чорної металургії УРСР і Держкомсільгосптехніці УРСР забезпечити відповідно поставку сільському господарству:

грунтообробних і посівних машин та іншої техніки (за номенклатурою, погодженою з Міністерством сільського господарства СРСР і Держкомсільгосптехнікою СРСР), необхідної для проведення весняних польових робіт, до 25 червня 1980 р. в кількості не менше 50 процентів річних фондів;

машин (за номенклатурою, погодженою з Міністерством сільського господарства СРСР і Держкомсільгосптехнікою СРСР), необхідних для проведення збирання врожаю і заготівель сільськогосподарських продуктів, до 25 вересня 1980 р. в кількості не менше 75 процентів річних фондів і машин для заготівлі кормів до 1 серпня 1980 р. в кількості не менше 70 процентів річних фондів;

запасних частин до тракторів, автомобілів і сільськогосподарських машин, автотракторного електрообладнання, підшипників кочення, втулково-роликових ланцюгів і гумотехнічних виробів (за номенклатурою, погодженою з Міністерством сільського господарства СРСР і Держкомсільгосптехнікою СРСР), до 15 жовтня 1980 р. в кількості не менше 80 процентів річних фондів;

23,5 тис. вантажних автомобілів (крім автомобілів типів УАЗ, "Москвич" і спеціалізованих) в рахунок річних фондів до 25 вересня 1980 р., в тому числі 17,1 тис. вантажних автомобілів до 15 липня 1980 р. (включаючи поставку автомобілів для радгоспів Міністерства харчової промисловості УРСР);

шин для вантажних автомобілів до 10 вересня в кількості не менше 75 процентів річних фондів і до 15 листопада 1980 р. повністю по річних фондах;

прокату чорних металів, металевих виробів, сінопресувального дроту і синтетичного шпагату до 15 вересня в кількості не менше 75 процентів річних фондів і до 15 грудня 1980 р. повністю по річних фондах.

6. Зобов'язати міністерства і відомства УРСР, облвиконкоми, Київський і Севастопольський міськвиконкоми розробити і здійснити в 1980 році з участю управлінь і відділків залізниць, розташованих на території республіки, заходи по забезпеченню повного завантаження вагонів і запобіганню пошкодженню їх.

7. З метою підвищення темпів робіт по технічному переозброєнню і реконструкції діючих підприємств і збільшення на них виробничих потужностей міністерствам і відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам:

забезпечити першочергове виділення об'єднанням, підприємствам і організаціям капітальних вкладень, устаткування та інших матеріальних ресурсів і лімітів підрядних робіт для здійснення заходів, передбачених планами технічного переозброєння і реконструкції діючих підприємств на 1980 рік;

продовжити роботу по дальшому вишуканню резервів збільшення виробничих потужностей діючих підприємств, вважаючи встановлені в Державному плані економічного і соціального розвитку УРСР на 1980 рік завдання по приросту виробничих потужностей діючих підприємств мінімальними. Доповідь про наслідки проведеної роботи подати Раді Міністрів УРСР і в копії Держплану УРСР не пізніше 1 квітня 1980 року.

Держплану УРСР узагальнити матеріали і до 20 квітня 1980 р подати Раді Міністрів УРСР проект доповіді Раді Міністрів СРСР;

забезпечити розробку в 1980 році об'єднаннями, підприємствами і організаціями планів технічного переозброєння і реконструкції діючих підприємств на 1981 - 1985 роки, з тим щоб в одинадцятій п'ятирічці максимально збільшити на цих підприємствах випуск продукції, що відповідає за якістю сучасним вимогам, з меншими затратами і в більш короткі строки, ніж це може бути досягнуто при будівництві нових і розширенні діючих підприємств.

8. Пункт 8 втратив чинність

(згідно з постановою Ради Міністрів Української РСР від 11.08.88 р. N 235)

9. Зобов'язати облвиконкоми, Київський і Севастопольський міськвиконкоми, міністерства і відомства УРСР забезпечити безумовне виконання передбачених в плані на 1980 рік завдань по переселенню громадян, які проживають в бараках і підвальних приміщеннях, у впорядковані жилі будинки.

10. Встановити, що кошти фонду розвитку виробництва, фонду підприємства і кошти інших фондів економічного стимулювання, призначені на фінансування будівництва об'єктів виробничого призначення, амортизаційні відрахування, призначені на повне відновлення основних фондів, а по підприємствах побутового обслуговування - і прибуток спрямовуються в 1980 році в першу чергу на фінансування передбачених планами капітальних вкладень затрат на технічне переозброєння і реконструкцію діючих підприємств. При нестачі цих коштів фінансування затрат на технічне переозброєння і реконструкцію діючих підприємств здійснюється за рахунок кредитів банків.

Фінансування затрат на технічне переозброєння і реконструкцію планово-збиткових і в окремих випадках низькорентабельних підприємств може здійснюватися в 1980 році також за рахунок прибутку і асигнувань з державного бюджету.

Міністерствам і відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам спрямувати в 1980 році на фінансування державних капітальних вкладень, передбачених планом, крім того, кошти інших нецентралізованих джерел, призначених для фінансування будівництва об'єктів виробничого і невиробничого призначення (крім коштів фонду соціально-культурних заходів і житлового будівництва).

11. Дозволити міністерствам і відомствам УРСР, облвиконкомам і Київському міськвиконкому в 1980 році:

перерозподіляти, як виняток, вільні кошти фондів розвитку виробництва підвідомчих об'єднань, підприємств і організацій, а також кошти інших нецентралізованих джерел в частині, призначеній для фінансування державних капітальних вкладень (крім коштів фонду соціально-культурних заходів і житлового будівництва), з спрямовуванням їх на фінансування затрат на технічне переозброєння і реконструкцію діючих підприємств та на фінансування інших робіт і затрат, що провадяться за планом капітальних вкладень;

збільшувати при затвердженні річних планів і доведенні їх до підвідомчих об'єднань, підприємств і організацій обсяги капітальних вкладень на технічне переозброєння і реконструкцію діючих підприємств по міністерству і відомству УРСР і обл(міськ) виконкому в межах встановлених їм у Державному плані економічного і соціального розвитку УРСР на 1980 рік загальних обсягів державних капітальних вкладень на будівництво об'єктів виробничого призначення;

залишати резерви по загальних обсягах капітальних вкладень і по обсягах будівельно-монтажних і підрядних робіт у розмірі до 3 процентів обсягів, встановлених на будівництво об'єктів виробничого призначення, і використовувати для будівництва цих об'єктів вказані резерви по обсягах будівельно-монтажних і підрядних робіт до 15 лютого і в решті капітальних вкладень - до 1 липня 1980 року.

12. Міністерствам і відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам:

довести не пізніше 15 лютого 1980 р. до об'єднань, підприємств, організацій і будов титульні списки будов виробничого призначення, затверджені у встановленому порядку з урахуванням підсумків виконання плану 1979 року.

Плани капітального будівництва і титульні списки подати в установи банків, які фінансують будівництво, до 25 лютого 1980 року;

забезпечити погодження внутрішньобудівельних титульних списків, укладення договорів підряду і подання їх в установи банків не пізніше 10 березня 1980 року.

Українським республіканським конторам Будбанку СРСР і Держбанку СРСР надалі до подання їм вказаних планів і титульних списків фінансувати будівництво перехідних на 1980 рік об'єктів, передбачених у внутрішньобудівельних титульних списках на 1979 рік, на основі планів фінансування капітальних вкладень на 1980 рік.

Дозволити Держплану УРСР уточнити завдання, встановлені на 1980 рік в титульних списках будов, затверджених Радою Міністрів УРСР в 1975 - 1978 роках, а міністерствам і відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам - в титульних списках, затверджених ними в 1975 - 1978 роках. Уточнення обсягів підрядних робіт провадиться за погодженням з міністерствами і відомствами, які здійснюють ці роботи.

13. Міністерствам і відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам за погодженням з підрядними будівельними організаціями до 20 січня 1980 р. подати Держплану УРСР титульні списки будов і об'єктів, що підлягають затвердженню Радою Міністрів УРСР і погодженню з Держпланом УРСР, з урахуванням підсумків виконання плану 1979 року.

Одночасно подати пропозиції про забезпечення будов і об'єктів, які підлягали введенню, але не були введені в дію в 1979 році, капітальними вкладеннями в межах капітальних вкладень, встановлених на 1980 рік по відповідних галузях народного господарства, і про відповідне збільшення встановлених на 1980 рік завдань по введенню в дію виробничих потужностей, об'єктів і основних фондів.

Держплану УРСР до 15 лютого 1980 р. подати Раді Міністрів УРСР пропозиції про внесення відповідних змін до плану капітального будівництва на 1980 рік.

14. Міністерствам і відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам:

забезпечити до 15 січня 1980 р. затвердження будівельними організаціями разом з замовниками комплексних графіків виконання в 1980 році будівельно-монтажних робіт по пускових будовах і, за погодженням з союзголовкомплектами, укрголовкомплектами і територіальними управліннями Держпостачу УРСР,- графіків поставки для цих будов технологічного та комплектуючого устаткування і матеріалів у повній відповідності з встановленими строками введення в дію виробничих потужностей і об'єктів, а також затвердження заходів по забезпеченню цих будов робочою силою;

систематично контролювати хід виконання зазначених графіків і заходів.

15. З метою більш раціонального використання трудових ресурсів та економного витрачання фонду заробітної плати міністерствам і відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам затвердити в межах ліміту чисельності робітників і службовців, передбаченого в Державному плані економічного і соціального розвитку УРСР на 1980 рік по відповідних міністерствах і відомствах УРСР і обл(міськ)виконкомах, ліміт чисельності робітників і службовців по підвідомчих об'єднаннях, підприємствах і організаціях (за винятком радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств і організацій).

Держплану УРСР одночасно з затвердженням фонду заробітної плати працівників, зайнятих у будівництві та в проектних організаціях, затвердити ліміти чисельності робітників і службовців по зазначених видах діяльності в межах загальної чисельності робітників і службовців по народному господарству.

16. Встановити, як виняток, що будівельно-монтажні роботи, які здійснюються міністерствами і відомствами УРСР, облвиконкомами, Київським і Севастопольським міськвиконкомами, об'єднаннями і підприємствами відповідно до наданих їм прав понад обсяги робіт, передбачені в планах, а також роботи по ремонту будинків і споруд підприємств і організацій республіканських та союзно-республіканських міністерств і відомств УРСР і місцевого підпорядкування та по ремонту місцевих автомобільних шляхів, що виконуються підвідомчими ремонтно-будівельними організаціями, виконуються в 1980 році у межах чисельності робітників і службовців і фонду заробітної плати, затверджених у річному плані відповідному міністерству і відомству УРСР і обл(міськ)виконкому.

17. Міністерствам і відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам:

вишукувати в ході виконання плану можливості збільшення виробництва товарів народного споживання, що користуються попитом у населення, понад обсяги, передбачені в Державному плані економічного і соціального розвитку УРСР на 1980 рік, використовуючи для цієї мети внутрішні резерви підприємств, зекономлені матеріали і місцеві джерела сировини, маючи на увазі виробити додатково таких товарів на суму не менше 500 млн. карбованців (у роздрібних цінах).

Держплану УРСР, Держпостачу УРСР і Міністерству торгівлі УРСР розподілити завдання по додатковому виробництву товарів по міністерствах і відомствах УРСР, облвиконкомах, Київському і Севастопольському міськвиконкомах;

подавати щокварталу Держплану УРСР і Держпостачу УРСР пропозиції про збільшення виробництва товарів.

Держплану УРСР і Держпостачу УРСР вносити до Ради Міністрів УРСР пропозиції з цього питання в міру їх підготовки.

18. Міністерству торгівлі УРСР, Укоопспілці, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам, міністерствам і відомствам УРСР, які мають торговельну мережу:

підвищити відповідальність оптових і роздрібних організацій і підприємств торгівлі за повну і своєчасну вибірку і реалізацію замовлених товарів і за організацію безперебійного продажу населенню предметів першої необхідності та інших товарів масового попиту, що вироблені в достатній кількості і є в наявності па оптових базах і складах;

забезпечити вжиття організаціями і підприємствами торгівлі і державними інспекціями по якості товарів і торгівлі встановлених законодавством заходів економічного впливу відносно підприємств промисловості, які не виконують договірних зобов'язань по поставках товарів для продажу населенню у погодженому з організаціями і підприємствами торгівлі асортименті і належної якості.

19. Зобов'язати Міністерство торгівлі УРСР, Міністерство м'ясної і молочної промисловості УРСР, Міністерство радгоспів УРСР і Укоопспілку забезпечити поставку продуктів тваринництва в загальносоюзний фонд у першочерговому порядку і суворо у відповідності з затвердженим планом. Про хід виконання плану поставок Міністерству торгівлі УРСР систематично доповідати Раді Міністрів УРСР.

20. Міністерству м'ясної і молочної промисловості УРСР, Міністерству харчової промисловості УРСР, Міністерству торгівлі УРСР, Укоопспілці, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам вжити заходів до забезпечення раціонального витрачання м'яса при виробництві ковбасних виробів, м'ясних напівфабрикатів і м'ясних консервів шляхом застосування білкових добавок, більш повного використання харчової сировини, що одержується при переробці худоби, птиці і молока, і до скорочення втрат м'яса і м'ясних продуктів при їх обробці та зберіганні.

Міністерству м'ясної і молочної промисловості СРСР доручено затвердити міністерствам м'ясної і молочної промисловості союзних республік за погодженням з Радами Міністрів союзних республік відповідні завдання, забезпечити доведення цих завдань до підприємств і встановити постійний контроль за їх виконанням.

21. Міністерствам і відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам:

а) затвердити і довести до підвідомчих об'єднань, підприємств і організацій:

диференційовані завдання по середньому зниженню норм витрати сировини і матеріалів і ввести в дію з 1 січня 1980 р. норми витрати їх, які забезпечують виконання встановлених у плані на 1980 рік завдань по середньому зниженню норм витрати матеріальних ресурсів в цілому по міністерству і відомству УРСР, обл(міськ)виконкому;

диференційовані норми витрати паливно-енергетичних ресурсів, виходячи з затверджуваних Держпланом УРСР і прийнятих у розрахунках до плану на 1980 рік норм витрати в цілому по міністерству і відомству УРСР, обл(міськ)виконкому, а також завдання по їх середньому зниженню;

б) забезпечити в 1980 році додаткове зниження витрати котельно-пічного палива і нафтопродуктів у розмірі до 5 процентів та електричної і теплової енергії в розмірі до 3 процентів (з визначенням конкретних розмірів Держпланом УРСР), прокату чорних і кольорових металів, стальних труб та інших видів металопродукції на 1 - 2 проценти проти затверджених норм витрати і завдань по їх середньому зниженню, встановивши підвідомчим об'єднанням, підприємствам і організаціям відповідні диференційовані завдання.

Держплану УРСР врахувати в планах розподілу на 1980 рік відповідне зменшення міністерствам і відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам фондів на паливо, нафтопродукти, прокат чорних і кольорових металів, стальні труби та інші види металопродукції, а також лімітів відпуску електричної і теплової енергії;

в) здійснити в 1980 році заходи по економії в будівництві прокату чорних металів, труб та інших видів металопродукції, цементу і лісоматеріалів, виходячи з завдань, встановлених планом на 1976 - 1980 роки, а також заходи по поліпшенню зберігання матеріалів у будівельних організаціях.

Комітету народного контролю УРСР і Держпостачу УРСР систематично здійснювати контроль за додержанням норм витрати і раціональним використанням сировини, матеріалів і паливно-енергетичних ресурсів у народному господарстві. Про наслідки перевірок і виявлені порушення доповідати Раді Міністрів УРСР.

22. Міністерствам і відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам не допускати проектування і будівництво газоспоживаючих установок, а також підключення їх до газових мереж при відсутності виданого у встановленому порядку дозволу на використання газу.

23. Міністерству геології УРСР:

вжити дійових заходів до поліпшення організації і технології глибокого розвідувального буріння на нафту і газ, скорочення простоїв устаткування і запобігання аваріям, а також до прискореного нарощування обсягів бурових і геофізичних робіт, в першу чергу в Дніпровсько-Донецькій западині;

забезпечити істотне підвищення ефективності робіт по відкриттю і розвідці нових родовищ нафти і газу і максимальному надолуженню допущеного відставання у виконанні завдань по приросту запасів природного газу, передбачених планом на десяту п'ятирічку.

24. Міністерствам і відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам:

розробити і здійснити заходи по зниженню на підприємствах і будовах наднормативних і зайвих запасів товарно-матеріальних цінностей і невстановленого устаткування та по залученню їх у господарський оборот, забезпечивши при цьому повне пов'язання завдань по використанню складських залишків устаткування і планів надходження його з обсягами капітальних вкладень і розмірами асигнувань на оплату устаткування, передбаченими по цих підприємствах і будовах на 1980 рік. Доповіді про проведені заходи подати Держплану УРСР. Держпостачу УРСР і Міністерству фінансів УРСР до 15 лютого 1980 року.

Держплану УРСР, Держпостачу УРСР і Міністерству фінансів УРСР узагальнити матеріали і подати їх Держплану СРСР, Держпостачу СРСР і Міністерству фінансів СРСР до 1 березня 1980 року;

уточнити разом з Держпостачем УРСР кількість всього одержуваного ними в 1980 році устаткування (по типах і марках), а також його вартість, обчислену в діючих цінах, і уточнені дані подати Держплану УРСР до 1 березня 1980 року.

Держплану УРСР разом з Держпостачем УРСР узагальнити матеріали і подати Держплану СРСР до 15 березня 1980 року.

25. Схвалити подані Держпланом УРСР розрахунки балансів грошових доходів і витрат населення в цілому по республіці, по областях і містах республіканського підпорядкування на 1980 рік.

Доручити Держплану УРСР повідомити облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам вказані розрахунки по відповідних областях і містах.

Держплану УРСР, Міністерству торгівлі УРСР, Укоопспілці, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам забезпечити необхідну відповідність між доходами і витратами населення, планами товарообороту і товарними фондами.

Держплану УРСР при затвердженні планів товарообороту Укоопспілці по продажу сільськогосподарських продуктів, закуплених по цінах згідно з домовленістю і прийнятих на комісію, керуватись розрахунками балансів грошових доходів і витрат населення по відповідних областях і містах.

26. Міністерству сільського господарства УРСР, Міністерству радгоспів УРСР, Міністерству харчової промисловості УРСР, Міністерству м'ясної і молочної промисловості УРСР, Південному відділенню ВАСГНІЛ, Головплодвинпрому УРСР і облвиконкомам забезпечити:

доведення в місячний строк до районів, колгоспів, радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств планів закупок сільськогосподарських продуктів і сировини на 1980 рік, а також затвердження загальних обсягів закупок цих продуктів (включаючи надпланові і додаткові закупки) по організаціях і підприємствах, які здійснюють закупки їх, виходячи з основних завдань, передбачених у додатку N 4;

складання в колгоспах, радгоспах та інших державних сільськогосподарських підприємствах виробничо-фінансових планів на 1980 рік, передбачивши в них необхідні заходи по забезпеченню виробництва сільськогосподарської продукції в кількостях, що дозволять здійснити закупки сільськогосподарських продуктів і сировини (включаючи надпланові і додаткові закупки) в обсягах, встановлених цією постановою, створення необхідних насінних, фуражних та інших внутрігосподарських фондів.

Зведені плани розвитку сільського господарства на 1980 рік подати Держплану УРСР в такі строки: облвиконкомам - до 1 лютого 1980 р., міністерствам, Південному відділенню ВАСГНІЛ і Головплодвинпрому УРСР - до 15 лютого 1980 року.

Держплану УРСР узагальнити ці матеріали і до 15 березня 1980 року подати Держплану СРСР зведений план розвитку сільського господарства на 1980 рік.

Облвиконкомам разом з Міністерством заготівель УРСР та іншими міністерствами і відомствами УРСР, які здійснюють закупки сільськогосподарської продукції, вжити заходів до поліпшення роботи заготівельних організацій по виконанню планів закупок і забезпеченню збереження цієї продукції.

27. Міністерству заготівель УРСР, Міністерству сільського господарства УРСР, Міністерству радгоспів УРСР, Міністерству м'ясної і молочної промисловості УРСР, Міністерству харчової промисловості УРСР, Головплодвинпрому УРСР, Міністерству легкої промисловості УРСР, Міністерству торгівлі УРСР, Укоопспілці і облвиконкомам забезпечити в 2-місячний строк укладення договорів контрактації з колгоспами, радгоспами та іншими господарствами на 1980 рік у відповідності з обсягами закупок сільськогосподарських продуктів і сировини (включаючи надпланові і додаткові закупки), передбаченими цією постановою.

Доручити облвиконкомам розподілити передбачені Державним планом економічного і соціального розвитку УРСР на 1980 рік загальні обсяги закупок (з урахуванням надпланових і додаткових закупок) продуктів тваринництва між заготівельними організаціями.

28. Встановити, що доведення до міністерств і відомств УРСР, обл(міськ)виконкомів, об'єднань, підприємств, організацій і будов показників Державного плану економічного і соціального розвитку УРСР на 1980 рік, а також встановлення показників окремих розділів цього плану здійснюються відповідно до вказівок, затверджених пунктом 39 постанови Ради Міністрів УРСР від 18 грудня 1974 р. N 560, з урахуванням передбаченої в пункті 12 цієї постанови зміни строків доведення титульних списків будов. При цьому планові розміри фондів розвитку виробництва по республіканських і непромислових союзно-республіканських міністерствах і відомствах УРСР, що затверджуються на 1980 рік відповідно до пункту 2 цих вказівок, збільшуються в міру зростання державних капітальних вкладень, що спрямовуються на технічне переозброєння і реконструкцію діючих підприємств, у порівнянні з планом на 1979 рік.

29. Республіканським і непромисловим союзно-республіканським міністерствам і відомствам УРСР, Київському міськвиконкому для уточнення обсягів продукції, що реалізується, і прибутку у зв'язку з введенням з і січня 1980 р. нових оптових цін і виходячи з затвердженого плану поставок продукції на 1980 рік подати до 1 березня 1980 р. Держплану УРСР погоджені з міністерствами-споживачами уточнені суми зміни вартості продукції.

Держпостачу УРСР, Держкомсільгосптехніці УРСР, міністерствам і відомствам УРСР, які розподіляють фонди на продукцію по споживачах республіки, в 5-денний строк розглядати розрахунки міністерств і відомств УРСР про зміни вартості продукції у зв'язку з зміною оптових цін з 1 січня 1980 р. і в цей же строк повідомляти Держплану УРСР розподіл по споживачах продукції, на яку змінено оптові ціни.

Держплану УРСР до 1 квітня 1980 р. подати Держплану СРСР і Міністерству фінансів СРСР погоджені з міністерствами і відомствами СРСР і союзними республіками - споживачами продукції уточнені суми зміни вартості продукції.

30. Держплану УРСР в 10-денний строк після одержання від Держплану СРСР затверджених показників плану затвердити на 1980 рік і довести до міністерств і відомств УРСР, облвиконкомів, Київського і Севастопольського міськвиконкомів:

фонд заробітної плати працівників, зайнятих у торгівлі і громадському харчуванні, в процентах до роздрібного товарообороту;

фонд заробітної плати і ліміт чисельності працівників ремонтно-будівельних організацій Міністерства житлово-комунального господарства УРСР та Міністерства будівництва і експлуатації автомобільних шляхів УРСР в межах затверджених показників плану з праці по республіці;

завдання по підвищенню продуктивності праці по кварталах республіканським міністерствам і відомствам УРСР і Київському міськвиконкому;

завдання по собівартості товарної продукції республіканським і непромисловим союзно-республіканським міністерствам і відомствам УРСР;

диференційовані норми витрати паливно-енергетичних ресурсів;

конкретні розміри додаткового зниження витрати котельно-пічного палива, нафтопродуктів, електричної і теплової енергії:

показники по удосконаленню управління народним господарством.

31. Держбуду УРСР в 2-тижневий строк після одержання від Держбуду СРСР затвердити і довести до міністерств і відомств УРСР план впровадження досягнень науки і техніки в галузі будівництва та план комплексної механізації і автоматизації будівельних і монтажних робіт на 1980 рік.

32. Встановити на 1981 рік завдання по введенню в дію виробничих потужностей за рахунок розширення діючих і будівництва нових підприємств і по приросту виробничих потужностей за рахунок реконструкції діючих підприємств, а також завдання по виробництву і поставці устаткування з тривалим циклом виготовлення, необхідного для укомплектування будов, що підлягають введенню в дію в 1981 році, згідно з додатком N 6.

33. Взяти до відома, що Рада Міністрів СРСР постановою від 15 листопада 1979 р. N 1000:

1) Встановила, що видача об'єднанням, підприємствам і організаціям коштів на заробітну плату провадиться в 1980 році установами Держбанку СРСР в міру виконання плану по показниках обсягу виробництва продукції або інших показниках, прийнятих для видачі коштів на заробітну плату, затверджених міністерствами і відомствами.

2) Затвердила перелік рішень, що додається, строк чинності яких продовжується на 1980 рік.

34. Держплану УРСР перевірити своєчасність доведення міністерствами і відомствами УРСР, облвиконкомами, Київським і Севастопольським міськвиконкомами завдань Державного плану економічного і соціального розвитку УРСР на 1980 рік до об'єднань, підприємств, організацій та будов і відповідність показників, доведених до об'єднань, підприємств, організацій та будов, вказаним завданням. Про наслідки перевірки доповісти Раді Міністрів УРСР в січні 1980 року.

* * *

Рада Міністрів УРСР відмічає, що забезпечення виконання і перевиконання Державного плану економічного і соціального розвитку УРСР на 1980 рік має особливо важливе значення, оскільки від цього в значній мірі залежать успішне виконання завдань десятої п'ятирічки в цілому і створення необхідних передумов для розвитку народного господарства у наступній п'ятирічці.

Виходячи з цього, Рада Міністрів УРСР зобов'язує міністерства і відомства УРСР, виконкоми місцевих Рад народних депутатів, всі господарські органи розгорнути організаторську роботу по мобілізації наявних можливостей і резервів для виконання і перевиконання встановлених планових завдань і, керуючись рішеннями XXV з'їзду КПРС і наступних Пленумів ЦК КПРС, вказівками і рекомендаціями товариша Л. І. Брежнєва по питаннях економічного і соціального розвитку країни, рішеннями Партії і Уряду про поліпшення планування та удосконалення господарського механізму, на основі соціалістичного змагання, зміцнення державної дисципліни і посилення відповідальності за доручену справу забезпечити в 1980 році - завершальному році п'ятирічки - значне підвищення ефективності роботи підвідомчих об'єднань, підприємств і будов, кожного трудового колективу.

 

Голова
Ради Міністрів УРСР

О. ЛЯШКО

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

 

Затверджений
постановою Ради Міністрів СРСР
від 15 листопада 1979 р. N 1000

ПЕРЕЛІК
рішень, строк чинності яких продовжується на 1980 рік

1. Пункти 10 і 26 постанови Ради Міністрів СРСР від 1 грудня 1969 р. N 920 (підпункти 1 "б" і 4 "г" пункту 42 постанови Ради Міністрів УРСР від 11 грудня 1969 р. N 660).

2. Пункт 42 постанови Ради Міністрів СРСР від 19 листопада 1970 р. N 950 (підпункт 7 "б" пункту 36 постанови Ради Міністрів УРСР від 30 листопада 1970 р. N 605).

3. Пункт 11 постанови Ради Міністрів СРСР від 1 листопада 1973 р. N 800 (пункт 48 постанови Ради Міністрів УРСР від 28 листопада 1973 р. N 550) з поширенням чинності цього пункту на виконувати в 1980 році роботи по технічному удосконаленню застарілих меліоративних систем, дамб обвалування та інших споруд по захисту земель від затоплення.

4. Розпорядження Ради Міністрів СРСР від 25 лютого 1974 р. N 420.

5. Пункт 50 постанови Ради Міністрів СРСР від 17 листопада 1975 р. N 940.

6. Пункт 20 постанови Ради Міністрів СРСР від 21 жовтня 1976 р. N 871 (підпункт 2 пункту 34 постанови Ради Міністрів УРСР від 12 листопада 1976 р. N 521).

7. Пункт 10 постанови Ради Міністрів СРСР від 22 грудня 1977 р. N 1104 (підпункт 9 "ж" постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР "від 27 грудня 1977 р. N 626).

8. Пункт 13 постанови Ради Міністрів СРСР від 16 листопада 1978 р. N 920 (пункт 12 постанови Ради Міністрів УРСР від 8 грудня 1978 р. N 570).

* * *

  

ДОВІДКА
до постанови Ради Міністрів УРСР від 7 грудня 1979 р. N 560 "Про Державний план економічного і соціального розвитку УРСР на 1980 рік"

Перелік раніше прийнятих рішень Ради Міністрів СРСР, ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР, чинність яких розповсюджується на окремі пункти постанови "Про Державний план економічного і соціального розвитку УРСР на 1980 рік".

Пункт 4, стор. 6, останній абзац.

Постановою ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 28 жовтня 1977 р. N 543 "Про особисті підсобні господарства колгоспників, робітників, службовців та інших громадян і колективне садівництво і городництво" передбачений ряд заходів до збільшення виробництва сільськогосподарської продукції в особистих підсобних господарствах, поліпшення умов реалізації цієї продукції, а також дальшого розвитку садівництва і городництва.

Пункт 28, стор. 15.

Встановлюється, що доведення до міністерств і відомств УРСР, обл/міськ/виконкомів, об'єднань, підприємств, організацій і будов показників Державного плану економічного і соціального розвитку Української РСР на 1980 рік, а також встановлення показників окремих розділів цього плану здійснюються у відповідності з вказівками, затвердженими пунктом 39 постанови Ради Міністрів УРСР від 18 грудня 1974 р. N 560.

Зазначеними вказівками Держплан УРСР зобов'язаний у 10-денний строк після одержання від Держплану СРСР затверджених показників плану затвердити і довести до міністерств і відомств УРСР плани виробництва промислової продукції, виробництва цієї продукції по номенклатурі, по оновленню асортименту товарів народного споживання, плани будівельно-монтажних і проектно-розвідувальних робіт, робіт проектних організацій, фонд заробітної плати працівників, зайнятих у будівництві і в проектних організаціях, завдання, по зростанню продуктивності праці в будівництві і завдання по прибутку будівельно-монтажних організацій, плани відпуску енергосистемами Міненерго УРСР електричної і теплової енергії, плани експлуатаційної діяльності комунальних підприємств, а також плани по стандартизації.

Міністерства і відомства УРСР, обл/міськ/виконкоми зобов'язані доводити в 3-тижневий строк плани до підприємств, будов і організацій з розподілом завдань по кварталах.

Міністерства і відомства УРСР у місячний строк повинні подавати Раді Міністрів УРСР і в копії Держплану УРСР показники планів виробництва товарів культурно-побутового призначення і господарського вжитку.

Держплану УРСР міністерства і відомства республіки у місячний строк подають також основні показники плану в розрізі економічних районів і областей, а також повинні забезпечити подання підвідомчими підприємствами, організаціями і будовами за місцем їх знаходження основних показник і в плану обласним /міським/ плановим комісіям.

Обл/міськ/виконкоми у 2-місячний строк зобов'язані розробити і подати Держплану УРСР основні показники зведеного плану по всьому господарству області /міста/.

Держплану УРСР доручено в 3-місячний строк забезпечити розробку основних показників комплексного плану з виділенням завдань по економічних районах і областях.

Вказівками зобов'язані міністерства і відомства УРСР, обл/міськ/виконкоми забезпечити в 3-тижневий строк погодження і затвердження в установленому порядку титульних списків будов, доведення їх до підвідомчих підприємств і організацій і подання їх банкам, що фінансують будівництво.

Пунктом 2 вказівок Держплану УРСР доручено в 2-тижневий строк з участю Укрпрофради затверджувати розміри фондів економічного стимулювання по республіканських і непромислових союзно-республіканських міністерствах і відомствах УРСР.

Міністерства і відомства УРСР повинні з участю відповідних республіканських комітетів профспілок встановити в межах коштів, визначених Держпланом УРСР, розміри фондів економічного стимулювання для підприємств, маючи при цьому на увазі посилити залежність розмірів зазначених фондів від підвищення ефективності виробництва і,в першу чергу,від зростання продуктивності праці.

Перелік постанов і розпоряджень Ради Міністрів СРСР і Ради Міністрів УРСР, чинність яких продовжується на 1980 рік

Пункти 10 і 26 постанови Ради Міністрів СРСР від 1 грудня 1969 р. N 920 /відповідно підпункти І "б", 4 "г" пункту 42 постанови Ради Міністрів УРСР від 11 грудня 1969 р. N 660/:

пунктом 10 надано право Міністерству сільського будівництва СРСР вирішувати питання організації пересувних механізованих колон для здійснення будівництва на селі при наявності необхідних будівельних механізмів та іншого обладнання для укомплектування цих колон;

пунктом 26 надано дозвіл Міністерству вугільної промисловості СРСР виплачувати премії робітникам, керівним та інженерно-технічним працівникам за виконання додаткового завдання по видобутку вугілля.

Пунктом 42 постанови Ради Міністрів СРСР від 19 листопада 1970 р. N 950 /підпункт 7 "б" пункту 36 постанови Ради Міністрів УРСР від ЗО листопада 1970 р. N 605/ дозволено Радам Міністрів союзних республік спрямовувати для продажу через споживчу кооперацію в сільській місцевості спеціалістам сільського господарства і через відділи робітничого постачання лісозаготівельних підприємств працівникам лісової промисловості не менше 90 процентів мотоциклів з колясками і 50 процентів легкових автомобілів.

Пунктом 11 постанови Ради Міністрів СРСР від 1 листопада 1973 р. N 800 /пункт 46 постанови Ради Міністрів УРСР від 28 листопада 1973 р. N 550/ дозволено використати в 1974 - 1975 рр. на створення зрошуємих культурних пасовищ до 5 процентів загального обсягу капіталовкладень /замість 3 процентів/, які виділяються на меліорацію земель по галузі "Сільське господарство", без зміни планів введення в дію виробничих потужностей і основних фондів.

Розпорядженням Ради Міністрів СРСР від 25 лютого 1974 р. N 420 дозволяється використовувати кошти в розмірі до 5 процентів від загального обсягу капіталовкладень, що виділяються на меліорацію земель по галузі "Сільське господарство" не тільки на створення зрошуємих культурних пасовищ, а і на будівництво систем для зрощування овочевих культур в колгоспах і радгоспах.

Пунктом 50 постанови Ради Міністрів СРСР від 17 листопада 1975 р. N 940 дозволено Держпостачу СРСР використовувати в 1976 році для будівництва підприємств вторинної сировини і тароремонтних підприємств прокат чорних металів, стальні труби, будівельні і лісові матеріали і кабельну продукцію, які є на підвідомчих базах і складах, по нормах, що прийняті Держпланом СРСР для об'єктів Держпостачу СРСР, які будуються господарським способом.

Пунктом 20 постанови Ради Міністрів СРСР від 21 жовтня 1976 р. N 871 /підпункт 2 пункту 34 постанови Ради Міністрів УРСР від 12 листопада 1976 р. N 521 /дозволено Будбанку СРСР фінансувати в 1977 році роботи по будівництву об'єктів Мінвуглепрому СРСР, зокрема в Донецькому вугільному басейні, а також об'єктів Міннафтопрому в межах річних асигнувань, незалежно від квартального розподілу їх, і в разі необхідності видавати в I - III кварталах 1977 р цим міністерствам кредити на проведення зазначених робіт, з погашенням кредитів за рахунок амортизаційних відрахувань на капітальне будівництво, нарахованих у наступних кварталах.

Держпостачу СРСР запропоновано забезпечити поставку в I - III кварталах 1977 р. матеріальних ресурсів для будівництва підприємств нафтової промисловості, а також підприємств вугільної промисловості, зокрема в Донецькому вугільному басейні, по фондах, виділених для цієї мети на 1977 рік.

Пунктом 10 постанови Ради Міністрів СРСР від 22 грудня 1977 р. N 1104 /підпункт "ж" пункту 9 постанови ЦК Компартії України і ради Міністрів УРСР від 27 грудня 1977 р. N 626 /дозволено, як виняток, Мінвуглепрому СРСР виплачувати в 1978-1979 роках працівникам організацій, які зайняті на будівництві підприємств вугільної промисловості, і працівникам підприємств і організацій по ремонту, наладці і монтажу гірничо-шахтного устаткування, які живуть на значній відстані від місця роботи, надбавки у розмірі до 20 процентів місячної тарифної ставки /окладу/.

Пунктом 13 постанови Ради Міністрів СРСР від 16 листопада 1978 р. N 920 /пункт 12 постанови Ради Міністрів УРСР від 8 грудня 1978 р. N 570/ дозволено Радам Міністрів союзних республік спрямовувати в 1979 році наявні в їх розпорядженні кошти з нецентралізованих джерел, призначених для фінансування будівництва, ремонту і утримання автомобільних шляхів місцевого значення, в сумах, що перевищують планові затрати на цю мету, на ремонт і утримання автомобільних шляхів республіканського значення та на інші планові затрати шляхових будівельних і ремонтних організацій, зберігай порядок використання зазначених коштів, передбачений підпунктом "в" пункту 24 постанови Ради Міністрів СРСР від 21 жовтня 1976 р. N 870.

Підпунктом "в" пункту 24 постанови Ради Міністрів СРСР від 21 жовтня 1976 р. N 870 /підпункт "б" пункту 16 постанови Ради Міністрів УРСР від 12 листопада 1976 р. N 520/ Радам Міністрів союзних республік дозволено спрямовувати в 1977 - 1980 роках понад загальні обсяги державних капіталовкладень, передбачених у планах, на будівництво обласних і місцевих автомобільних шляхів наявні в їх розпорядженні кошти з нецентралізованих джерел фінансування, призначеній для цієї мети, в міру вишукування матеріальних ресурсів з місцевих джерел.

Ради Міністрів союзних республік повинні повідомляти щороку До 15 лютого Держплану СРСР дані про додатково намічувані у зв'язку з цим обсяги введення в дію автомобільних шляхів і основних фондів, & також про розміри коштів, що спрямовуються на будівництво автомобільних шляхів у відповідності з цим пунктом, не допускаючи при Цьому використання на цю мету оборотних коштів підприємств і організацій.

 

Зав. відділом по плану, фінансах,
праці і заробітній платі
УС РМ УРСР

В. Письменний

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали