МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 29 травня 2012 року N 348

Про додаткові заходи щодо удосконалення правової роботи

Відповідно до Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 N 1040 (далі - Загальне положення про юридичну службу), постанови Кабінету Міністрів України від 14.12.2001 N 1693 "Про вдосконалення організації правової роботи в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади", з метою удосконалення правової роботи наказую:

1. Затвердити Порядок погодження призначення керівника юридичної служби підприємства, установи, організації, об'єднання, що належать до сфери управління Міненерговугілля, та господарських товариств, щодо яких Міністерство здійснює управління корпоративними правами держави, Департаментом юридичного забезпечення Міненерговугілля (далі - Порядок погодження), що додається.

2. Керівникам підприємств, установ, організацій, об'єднань, що належать до сфери управління Міненерговугілля, та господарських товариств, щодо яких Міністерство здійснює управління корпоративними правами держави (далі - підприємства):

2.1. Забезпечити дотримання Загального положення про юридичну службу та Порядку погодження;

2.2. Створювати умови для належної роботи і підвищення кваліфікації працівників юридичної служби, забезпечення нормативно-правовими актами і довідковими матеріалами, інформаційним бюлетенем "Офіційний вісник України", електронною системою інформаційно-правового забезпечення, а також доступом до інформаційних баз.

2.3. Забезпечити налагодження на належному рівні співпраці між юридичною службою підприємства та юридичною службою Міненерговугілля;

2.4. Здійснювати постійну роботу, спрямовану на недопущення порушення проти підприємств справ про банкрутство.

2.5. Забезпечити подання (до 5 січня і до 5 липня) інформації:

- про стан правової роботи за встановленою формою згідно з додатком;

- про стан претензійно-позовної роботи підприємства.

3. Департаменту юридичного забезпечення Міненерговугілля (Варакута І. О.) здійснювати контроль та координацію діяльності юридичних служб підприємств та перевіряти її стан.

4. Управлінню інформаційно-аналітичного забезпечення (Велітченко А. І.) забезпечити розміщення цього наказу на Web-сайті Міненерговугілля.

5. Визнати такими, що втратили чинність, накази Мінпаливенерго від 20.02.2009 N 104 "Про організацію правової роботи" та Мінвуглепрому від 20.07.2010 N 267 "Про додаткові заходи щодо удосконалення правової роботи".

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр

Ю. Бойко


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міненерговугілля
29.05.2012 N 348


ПОРЯДОК
погодження призначення керівника юридичної служби підприємства, установи, організації, об'єднання, що належать до сфери управління Міненерговугілля, та господарських товариств, щодо яких Міністерство здійснює управління корпоративними правами держави, Департаментом юридичного забезпечення Міненерговугілля

З метою погодження кандидатури на посаду керівника юридичної служби підприємства, установи, організації, об'єднання, що належать до сфери управління Міненерговугілля, та господарських товариств, щодо яких Міністерство здійснює управління корпоративними правами держави (далі - підприємства), керівник підприємства надає юридичній службі Міненерговугілля відповідне подання за умови успішного проходження кандидатом стажування або висування з кадрового резерву.

У поданні, що готується державною мовою та в довільній формі, зазначаються: прізвище, ім'я та по батькові; дата народження претендента; громадянство; займана ним посада; посада, на яку претендент рекомендується; стаж роботи за фахом, рівень фахової та професійної підготовки, спроможність забезпечити доручену ділянку роботи; відомості про перебування в кадровому резерві, проходження стажування чи іншу процедуру, визначену для прийняття на посаду; інформацію щодо судимості або перебування під слідством.

До подання додаються біографічна довідка, засвідчені в установленому порядку копії трудової книжки та документів про вищу освіту, копії сторінок паспорта з даними про прізвище, ім'я та по батькові, місце і дату видачі, а також засвідчена в установленому порядку копія письмової згоди претендента щодо передачі цих даних юридичній службі Міненерговугілля для розгляду питання щодо погодження призначення на посаду керівника юридичної служби.

У разі коли документи, що додаються до подання, оформлено з порушенням встановленого законодавством порядку, весь комплект повертається на доопрацювання не пізніше ніж протягом п'яти робочих днів після надходження подання до Департаменту юридичного забезпечення.

У разі відповідності поданих документів Департамент юридичного забезпечення, у разі потреби, ініціює проведення співбесіди з претендентом. Співбесіда проводиться з метою з'ясування необхідного рівня знань для організації та виконання покладених на юридичну службу завдань згідно з вимогами Загального положення про юридичну службу.

За результатами розгляду поданих матеріалів (співбесіди) готуються пропозиції щодо погодження (непогодження) кандидатури на посаду керівника юридичної служби підприємства.

 

Додаток
до наказу Міненерговугілля
29.05.2012 N 348


Інформація про стан правової роботи


(назва державного підприємства, що належить до сфери управління Міненерговугілля України)

Участь у семінарах з правових питань працівників юридичної служби підприємства

Стажування працівників юридичної служби підприємства

Структура та склад працівників юридичної служби підприємства

Штатна чисельність працівників юридичної служби

Фактична чисельність працівників юридичної служби

Кількість вакантних посад

 

 

 

 

 


Відповідальна особа
                                           (посада)

   
       (підпис)                   (П. І. Б.)

"___" 20__ р.

Керівник підприємства

   
       (підпис)                   (П. І. Б.)

"___" 20__ р.

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали