МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 29 грудня 2016 року N 557

Про додаткові заходи щодо збереження рідкісних та зникаючих видів тварин і рослин

З метою охорони та збереження середовища існування рідкісних та зникаючих видів рослинного і тваринного світу, відповідно до статті 11 Закону України "Про Червону книгу України", законів України "Про тваринний світ", "Про рослинний світ", Санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.95 N 555 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26.10.2016 N 756 (Постанова N 756)), планів імплементації Директиви Ради 92/43/ЄЕС від 21 травня 1992 р. про збереження природного середовища існування, дикої флори та фауни, із змінами і доповненнями, внесеними Директивами 97/62/ЄС, 2006/105/ЄС та Регламентом (ЄС) 2003/1882, і Директиви 2009/147/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 30 листопада 2009 р. про захист диких птахів, затвердженими розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15.04.2015 N 371-р (Перелік N 371-р), та Конвенції про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі наказую:

1. Керівникам національних природних парків, що належать до сфери управління Мінприроди, Карпатського біосферного заповідника у трьохмісячний строк:

позначити на картосхемах відповідно до наявних даних охоронні ділянки щодо видів рослинного та тваринного світу згідно з Переліком видів рослинного світу, занесених до Червоної книги України, для збереження яких створюються охоронні ділянки, та Переліком видів тваринного світу, занесених до Червоної книги України, для збереження яких створюються охоронні ділянки, що додаються;

затвердити наказами переліки цих охоронних ділянок з картосхемами (далі - переліки) та забезпечити їх охорону і збереження з урахуванням особливостей біології та екології видів, зокрема шляхом заборони санітарних рубок, ліквідації захаращеності, створення лісових культур, рекреаційного використання;

урахувати створені охоронні ділянки при розробленні проектів організації територій та матеріалів лісовпорядкування відповідних установ природно-заповідного фонду;

у разі виявлення нових місць мешкання / зростання зазначених видів тваринного і рослинного світу забезпечити доповнення переліків;

провести роботу щодо залучення до визначення та збереження таких охоронних ділянок землекористувачів, земельні ділянки яких увійшли до складу біосферного заповідника та національних природних парків без вилучення;

забезпечення здійснення щорічного моніторингу охоронних ділянок та за необхідності внесення відповідних змін до переліків;

про виконану роботу поінформувати Мінприроди до 15 березня 2017 року.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Вакараша В. М.

 

Міністр

О. Семерак

 

Додаток 1
до наказу Міністерства екології та природних ресурсів України
29.12.2016 N 557

Перелік видів рослинного світу, занесених до Червоної книги України, для збереження яких створюються охоронні ділянки

Назва виду

Вимоги до місця зростання

Вимоги до охоронної ділянки

Дерев'янисті судинні рослини (Magnolyophyta, Pinophyta)

Модрина польська (Larix polonica), тис ягідний (Taxus baccata), береза низька (Betula humilis), жимолость блакитна (Lonicera caerulea), дуб австрійський (Quercus cerris), бузок угорський (Syringa josikaea), ясен білоквітковий (Fraxinus ornus), жостір фарбувальний (Rhamnus tinctoria), берека (Sorbus torminalis), колокичка периста (Staphylea pinnata), вовчі ягоди Софії (Daphne sophia), вовчі ягоди пахучі (Daphne cneorum), бруслина карликова (Euonymus nanus)

Відсутність пошкодження дорослих і старих дерев та кущів, а також поновлення

У випадку поодиноких дерев: дерево та територія навколо нього шириною 100 м; кущів: кущ та територія навколо нього шириною 50 м; у випадку зростання групи дерев або кущів: виділ

Трав'янисті квіткові рослини (Magnoliophyta)

Підсніжник Ельвеза (Galanthus elwesii), підсніжник звичайний (Galanthus nivalis), підсніжник складчастий (Galanthus plicatus), лінея північна (Linnaea borealis), білоцвітник весняний (Leucojum vernum), півники борові (Iris pineticola), кандик собачий зуб (Erythronium dens-canis), рябчик руський (Fritillaria ruthenica), в'язель стрункий (Coronilla elegans), чина ряба (Lathyrus venetus), борідник паростковий (Jovibarba sobolifera), сон-трава розкрита (Pulsatilla patens), сон-трава чорніюча (Pulsatilla pratensis), скополія карінолійська (Scopolia carniolica), белладонна звичайна (Atropa belladonna), аконіт опушеноплодий (Aconitum lasiocarpum), усі лісові види орхідей (Orchidaceae)

Непорушений полог лісу, необхідні старі дерева для утворення мікоризи або специфічних умов зростання

Місцезростання популяцій рослин та територія навколо них шириною 50 м

Плауни та папороті (Lycopodiophyta, Polypodiophyta)

Зелениця Ісслера (Diphasiastrum issleri), зелениця сплюснута (Diphasiastrum complanatum), зелениця триколоскова (Diphasiastrum tristachyum), зелениця Цайллера (Diphasiastrum zeilleri), плаун річний (Lycopodium annotinum), баранець звичайний (Lycopodium selago), гронянка півмісяцева (Botrychium lunaria), гронянка ромашколиста (Botrychium matricariifolium), гронянка багатороздільна (Botrychium multifidum), гронянка віргінська (Botrychium virginianum)

Непорушений полог лісу

Місцезростання популяцій плаунів, папоротей та територія навколо них шириною 50 м

Лишайники (Lichenes)

Рамаліна канарська (Ramalina canariensis), уснея найдовша (Usnea longissima), уснея квітуча (Usnea florida), летарієела перелетена (Lethariella intricata), пармелія перлинова (Parmotrema perlata), кладонія альпійська (Cladonia stellaris), белония геркулинская (Belonia herculina), лобарія широкя (Lobaria crassior), лобарія легенева (Lobaria pulmonaria), стікта закопчена (Sticta fuliginosa), стікта лісова (Sticta sylvatica), нефрома рівна (Nephroma parile), нефрома загорнута (Nephroma resupinatum), паннарія шерстиста (Pannaria conoplea), пармелиела щетинистая (Parmeliella triptophylla), алекторія паросткова (Alectoria sarmentosa), алоцетрарія Оукса (Allocetraria oakesiana), тукнерарія Лаурера (Tuckneraria laureri)

Стовбури старих дерев, що всихають, хмиз, пні

Місцезростання лишайників, їх популяцій та територія навколо них шириною 10 м

Гриби (Fungi)

Спарасіс кудрявый (Sparassis crispa), трутовик розгалуджений (Polyporus umbellatus), гріфола багатошляпкова (Grifola frondosa), герицій кораловий (Hericium coralloides)

Стовбури старих дерев, що всихають, хмиз, пні

Місцезростання грибів, їх популяцій та територія навколо них шириною 10 м

 

Додаток 2
до наказу Міністерства екології та природних ресурсів України
29.12.2016 N 557

Перелік видів тваринного світу, занесених до Червоної книги України, для збереження яких створюються охоронні ділянки

Назва виду

Місця мешкання, розмноження, зимівлі

Вимоги до охоронної ділянки

Комахи (Insecta)

Жук самітник (Osmoderma eremita), вусач альпійський (Rosalia alpina), вусач червонкорил Келлера (Purpuricenus kaehleri), великий дубовий вусач (Cerambyx cerdo), мускусний вусач (Aromia moschata)

Місця масово мешкання та розмноження в стовбурах дерев, що всихають

Місця мешкання, розмноження і зимівлі та територія навколо них шириною 100 м

Сатурнія велика (Saturnia pyri), сатурнія мала (Saturnia pavonia), сатурнія середня (Eudia spini)

Місця масово розмноження, проживання в деревних насадженнях на узліссях лісу

Місця мешкання, розмноження і зимівлі та територія навколо них шириною 50 м

Молюски (Mollusca)

Серуліна зубчаста (Serrulina serrulata)

Оселища в мертвій деревині, хмизі

Місця мешкання, розмноження і зимівлі та територія навколо них шириною 50 м, виділ

Амфібії (Amphibia)

Карпатський тритон (Lissotriton montandoni), дунайський тритон (Triturus dobrogicus), альпійський тритон (Mesotriton alpestris), тритон Кареліна (Triturus karelinii)

Місця зимівлі в хмизі

Місця мешкання, розмноження і зимівлі та територія навколо них шириною 50 м

Рептилії (Reptilia)

Полоз леопардовий (Elaphe situla), лісовий полоз (Zamenis longissimus), мідянка (Coronella austriaca), гадюка Нікольського (Vipera nikolskii), зелена ящірка (Lacerta viridis)

Місця зимівлі в хмизі та під коріннями старих дерев

Місця мешкання, розмноження і зимівлі та територія навколо них шириною 50 м

Птахи (Aves)

Хижі птахи: орлан-білохвіст (Haliaeetus albicilla), чорний шуліка (Milvus migrans), червоний шуліка (Milvus milvus), змієяд (Circaetus gallicus), великий підорлик (Aquila clanga), малий підорлик (Aquila pomarina), беркут (Aquila chrysaetos), орел-карлик (Aquila pennata), скопа (Pandion haliaetus), лунь полевой (Circus cyaneus), балобан (Falco cherrug), сапсан (Falco peregrinus), канюк степовий (Buteo rufinus), могильник (Aquila heliaca), яструб коротконогий (Accipiter brevipes), канюк степовий (Buteo buteo), гриф чорний (Aegypius monachus)

Гнізда на гілках дерев

Гніздо та територія навколо нього радіусом 500 м

Сови: пугач (Bubo bubo), горобиний сич (Glaucidium passerinum), мохноногий сич (Aegolius funereus), довогохвоста сова (Strix uralensis), совка (Otus scops)

Гнізда в дуплах дерев або під корінням дерев і в хмизі

Гніздо та територія навколо нього радіусом 100 м

Тетерук (Tetrao tetrix), глушець (Tetrao urogallus)

Токовища

Токовище і територія навколо нього шириною 300 м

Журавель сірий (Grus grus)

Гнізда на землі в болотистих місцях

Гніздо та територія навколо нього 500 м

Чорний лелека (Ciconia nigra)

Гнізда

Гніздо та територія навколо нього радіусом 1000 м

Дятли: білоспиний дятел (Dendrocopos leucotos), дятел зелений (Picus viridis), дятел трипалий (Picoides tridactylus)

Гнізда в дуплах дерев

Гніздо та територія навколо нього радіусом 300 м

Гоголь (Bucephala clangula), голуб-синяк (Columba oenas), сиворакша (Coracias garrulus)

Гнізда в дуплах дерев

Гніздо та територія навколо нього радіусом 100 м

Косар (Platalea leucorodia), каравайка (Plegadis falcinellus)

Колонії гнізд на гілках дерев

Колонія гнізд та територія навколо неї радіусом 100 м, виділ

Золотомушка червоночуба (Regulus ignicapilla), сірий сорокопут (Lanius excubitor)

Гнізда на гілках дерев

Гніздо та територія навколо нього радіусом 100 м, виділ

Ссавці (Mammalia)

Мишівка лісова (Sicista betulina)

Притулки в хмизі

Притулок та територія навколо нього радіусом 50 м

Ведмідь бурий (Ursus arctos)

Барлоги в хмизі, під коренями старих дерев

Барлога та територія навколо неї радіусом 500 м

Кажани (Chiroptera), всі дендрофільні види

Місця розмноження, притулку під корою сухих дерев і в дуплах

Місця розмноження, притулку та територія навколо них радіусом 200 м, виділ

Горностай (Mustela erminea)

Місця розмноження в хмизі

Місця розмноження, мешкання та територія навколо них шириною 100 м

Кіт лісовий (Felis silvestris)

Притулки в хмизі, дупла в деревах

Притулок, дупло та територія навколо нього радіусом 200 м
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали