Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про допустимість державної допомоги для конкуренції

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 5 листопада 2018 року N 612-р

Про допустимість державної допомоги для конкуренції

Антимонопольний комітет України (далі - Комітет), розглянувши повідомлення про нову державну допомогу Управління економічного розвитку міста Чернігівської міської ради, надіслані листами від 18.07.2018 N 12-01-33/274 (вх. N 418-ПДД від 23.07.2018) та від 03.09.2018 N 12-01-33/320 (вх. N 761- ПДД від 07.09.2018), які було подано на виконання пункту 2 розділу 9 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII) та за формою, що передбачена додатком 1 до Порядку подання та оформлення повідомлення про нову державну допомогу та про внесення змін до умов чинної державної допомоги, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 04.03.2016 N 2-рп (Розпорядження N 2-рп) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.04.2016 за N 501/28631, та подання Департаменту моніторингу і контролю державної допомоги від 30.10.2018 N 500-01/6074-п, встановив:

1. ПОРЯДОК ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДТРИМКУ

(1) Надіслані листами повідомлення від 18.07.2018 N 12-01-33/274 (вх. N 418-ПДД від 23.07.2018) та від 03.09.2018 N 12-01-33/320 (вх. N 761-ПДД від 07.09.2018) (далі - Повідомлення), які було подано на виконання пункту 2 розділу 9 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII).

2. ВІДОМОСТІ ТА ІНФОРМАЦІЯ ВІД НАДАВАЧА ПІДТРИМКИ

2.1. Надавач підтримки

(2) Управління економічного розвитку міста Чернігівської міської ради (14000, м. Чернігів, вул. Магістратська, 7, ідентифікаційний код юридичної особи 24837292).

2.2. Отримувачі підтримки

(3) Суб'єкти малого і середнього підприємництва в місті Чернігові.

2.3. Мета (ціль) підтримки

(4) Метою (ціллю) підтримки є сприяння соціально-економічному розвитку регіонів, підтримка місцевих товаровиробників.

2.4. Очікуваний результат

(5) Просування продукції місцевих виробників на зовнішніх ринках.

2.5. Форма підтримки

(6) Часткове відшкодування (компенсація) витрат підприємств на участь у виставково-ярмаркових заходах.

2.6. Обсяг державної допомоги

Загальний обсяг програми підтримки - 2330,0 тис. грн.

2.7. Підстава для надання підтримки

(7) Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2016 N 13/VII-3 "Про Програму підтримки малого і середнього підприємництва у м. Чернігові на 2017 - 2020 роки" (далі - Програма).

(8) Рішення Виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 15.02.2017 N 55 "Про затвердження Положення про часткове відшкодування витрат підприємств на участь у виставково-ярмаркових заходах за рахунок коштів міського бюджету" (далі - Положення).

2.8. Тривалість підтримки

(9) 01.01.2017 - 31.12.2020.

3. ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО УМОВ НАДАННЯ ПІДТРИМКИ

(10) Метою Програми є:

- підвищення економічних показників розвитку міста;

- створення сприятливих умов для розвитку малого і середнього бізнесу, його адаптація до роботи в умовах нових стандартів та конкуренції відповідно до вимог Угоди про асоціацію з Європейським Союзом;

- забезпечення зайнятості населення шляхом заохочення суб'єктів господарювання до розвитку їх діяльності.

(11) З метою підтримки місцевих товаровиробників та просування їхньої продукції на зовнішніх і регіональних ринках у рамках реалізації Програми розроблено Положення для реалізації механізму часткового відшкодування витрат підприємства на участь у виставково-ярмаркових заходах за рахунок коштів міського бюджету (далі - компенсація), затверджене рішенням Виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 15.02.2017 N 55.

(12) Відповідно до інформації, наданої у Повідомленні, компенсація здійснюється через головного розпорядника коштів управління економічного розвитку міста як фінансова підтримка на безповоротній основі.

(13) Метою компенсації є підтримка місцевих товаровиробників та просування їхньої продукції на зовнішніх і регіональних ринках.

(14) За інформацією надавача, критеріями для надання компенсації є:

- державна реєстрація та здійснення господарської діяльності безпосередньо на території міста Чернігова;

- рівень заробітної плати працівників за останній календарний рік не є нижчим за показник середньої заробітної плати по місту Чернігову;

- відсутність заборгованості з виплати заробітної плати та за бюджетними, податковими зобов'язаннями;

- підприємство не визнано банкрутом або стосовно нього не порушено справу про банкрутство, не перебуває у стадії ліквідації.

(15) Перевага під час отримання компенсації надається підприємствам, кінцеві та цілісні продукція, товари, роботи, послуги яких відповідають одній з таких вимог:

- мають інноваційну складову;

- експортуються на ринки Європейського Союзу або мають такі перспективи;

- сприяють просуванню іміджу міста.

(16) Компенсація здійснюється у формі часткового відшкодування витрат за результатами участі підприємства у виставково-ярмаркових заходах (у тому числі заочної - публікація в каталозі).

Відшкодуванню підлягають витрати, пов'язані безпосередньо з організацією, технічним забезпеченням та облаштуванням експозиції, публікації у каталозі (далі - фактичні витрати).

Не підлягають відшкодуванню витрати:

- проживання та харчування супроводжуючих експонента осіб;

- транспортні, трансфертні витрати;

- участь супроводжуючих експонента осіб у навчальних та культурно-масових заходах у рамках програми проведення виставково-ярмаркового заходу.

(17) Компенсація здійснюється в розмірі 30 відсотків фактичних витрат, але в обсягах не більше:

- 50,0 тис. грн у разі очної участі підприємства у виставково-ярмаркових заходах;

- 5,0 тис. грн у разі заочної участі підприємства у виставково-ярмаркових заходах - публікація в каталозі заходу.

У разі якщо витрати були здійснені в іноземній валюті, сума компенсації обраховується з урахуванням курсу валют на день подання заяви.

(18) Підприємство має право на компенсацію один раз на календарний рік за умови, що його кінцевий беніфіціарний власник не є кінцевим беніфіціарним власником інших підприємств, які претендують на компенсацію.

3. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ

(19) Відповідно до пункту 1 частини першої статті 1 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII) (далі - Закон) державна допомога суб'єктам господарювання (далі - державна допомога) - підтримка у будь-якій формі суб'єктів господарювання за рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів, що спотворює або загрожує спотворенням економічної конкуренції, створюючи переваги для виробництва окремих видів товарів чи провадження окремих видів господарської діяльності.

(20) Державна підтримка є державною допомогою, якщо одночасно виконуються такі умови:

- підтримка надається суб'єкту господарювання;

- державна підтримка здійснюється за рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів;

- підтримка створює переваги для виробництва окремих видів товарів чи провадження окремих видів господарської діяльності;

- підтримка спотворює або загрожує спотворенням економічної конкуренції.

(21) Відповідно до частини першої статті 2 Закону (Закон N 1555-VII) державна допомога є недопустимою для конкуренції, якщо інше не встановлено цим Законом (Закон N 1555-VII).

(22) Відповідно до частини першої статті 6 Закону (Закон N 1555-VII) державна допомога може бути визнана допустимою, якщо вона надається, зокрема, для такої цілі, як сприяння соціально-економічному розвитку регіонів, рівень життя в яких є низьким або рівень безробіття є високим.

(23) Частиною другою статті 6 Закону (Закон N 1555-VII) встановлено, що Кабінет Міністрів України визначає критерії оцінки допустимості окремих категорій державної допомоги, що надається для цілей, передбачених частиною першою цієї статті, зокрема такої категорії, як підтримка середнього та малого підприємництва.

(24) Відповідно до підпункту 1 пункту 3 Критеріїв оцінки допустимості державної допомоги суб'єктам господарювання для забезпечення розвитку регіонів та підтримки середнього та малого підприємництва, затверджених Кабінетом Міністрів України від 07.02.2018 N 57 (Постанова N 57) (далі - Критерії оцінки), державна допомога для забезпечення розвитку регіонів та підтримки середнього та малого підприємництва є допустимою у разі, якщо надається з метою забезпечення сприяння соціально-економічному розвитку регіонів, створення сприятливих умов для розвитку середнього та малого підприємництва, стимулювання їх інвестиційної та інноваційної активності, сприяння діяльності щодо реалізації вироблених ними товарів (робіт, послуг), забезпечення зайнятості населення.

(25) Відповідно до підпункту 2 пункту 3 Критеріїв оцінки (Постанова N 57) державна допомога для забезпечення розвитку регіонів та підтримки середнього та малого підприємництва є допустимою у разі, коли спрямована на відшкодування суб'єктам господарювання, зокрема:

витрат (лише для середнього та малого підприємництва) на надання консультаційних послуг, проведення підготовчих досліджень, участь у торгових ярмарках, а також витрат на проведення попереднього відбору й експертизи фінансовими посередниками або інвесторами з метою визначення новостворених суб'єктів малого підприємництва.

(26) Пунктом 4 Критеріїв оцінки (Постанова N 57) встановлено, що до категорій отримувачів державної допомоги для підтримки середнього та малого підприємництва належать суб'єкти середнього та малого підприємництва, що провадять діяльність у будь-якій галузі.

(27) Критерії (Постанова N 57) не застосовуються до суб'єктів господарювання, яких визнано банкрутами, стосовно яких порушено справу про банкрутство, які перебувають на стадії ліквідації, мають прострочену більш як шість місяців заборгованість перед державним (місцевим) бюджетом, Пенсійним фондом України та фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування, що підтверджується відповідними органами державної влади, визнають свою неспроможність своєчасно виконати зобов'язання перед кредиторами через незадовільний стан фінансово-господарської діяльності.

(28) Відповідно до пункту 6 Критеріїв оцінки (Постанова N 57) державна допомога для забезпечення розвитку регіонів та підтримки середнього та малого підприємництва, крім новостворених суб'єктів малого підприємництва, надається у будь-якій формі.

(29) Пунктом 7 Критеріїв оцінки (Постанова N 57) встановлено, у разі коли суб'єкт господарювання є отримувачем державної допомоги за різними програмами державної допомоги та/або індивідуальної державної допомоги, з метою визначення сукупного розміру державної допомоги на забезпечення розвитку регіонів та підтримку середнього та малого підприємництва ураховується розмір всіх витрат, зазначених у пункті 3 цих Критеріїв (Постанова N 57), за всіма чинними програмами державної допомоги та індивідуальної державної допомоги.

(30) Відповідно до пункту 8 Критеріїв оцінки (Постанова N 57) максимальний розмір державної допомоги для підтримки середнього та малого підприємництва на проведення підготовчих досліджень, надання консультаційних послуг, участь у торгових ярмарках, фінансування витрат на проведення попереднього відбору й експертизи фінансовими посередниками або інвесторами з метою визначення новостворених суб'єктів малого підприємництва не повинен перевищувати 50 відсотків витрат на такі цілі.

(31) Відповідно до пункту 10 Критеріїв оцінки (Постанова N 57) визначення максимального розміру державної допомоги для забезпечення розвитку регіонів і підтримки середнього та малого підприємництва та витрат, що можуть бути відшкодовані суб'єктам господарювання, здійснюється з урахуванням податків та інших зборів.

4. ВИСНОВКИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗГЛЯДУ ПОВІДОМЛЕННЯ

(32) На підставі наведеного, а також інформації, що міститься в Повідомленні, програма підтримки передбачає надання підтримки за рахунок коштів міського бюджету у формі часткового відшкодування (компенсація) витрат підприємств за участь у виставково-ярмаркових заходах (фінансова підтримка на безповоротній основі).

(33) Відповідно до статті 1 Закону (Закон N 1555-VII) державна допомога суб'єктам господарювання - підтримка у будь-якій формі суб'єктів господарювання за рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів, що спотворює або загрожує спотворенням економічної конкуренції, створюючи переваги для виробництва окремих видів товарів чи провадження окремих видів господарської діяльності.

(34) Отже, державна підтримка за рахунок місцевих ресурсів у формі часткового відшкодування (компенсації) витрат підприємств за участь у виставково-ярмаркових заходах надається суб'єктам господарювання, які беруть участь у вказаних заходах, при цьому вони є учасниками конкурентних ринків. Відтак зазначена підтримка створюватиме переваги таким суб'єктам господарювання для виробництва окремих видів товарів чи провадження окремих видів господарської діяльності, яких вони не могли б отримати за нормальних ринкових умов. Отже, така державна підтримка є державною допомогою суб'єктам господарювання відповідно до Закону (Закон N 1555-VII).

(35) Ціллю програми державної допомоги є сприяння соціально-економічному розвитку регіонів, рівень життя в яких є низьким або рівень безробіття є високим; розв'язання соціальних та економічних проблем загальнонаціонального характеру.

(36) Відповідно до пункту 5 паспорта Програми основною метою Програми є, зокрема, створення сприятливих умов для розвитку бізнесу в місті Чернігові. Зазначене відповідає підпункту 1 пункту 3 Критеріїв оцінки (Постанова N 57).

(37) Відповідно до пункту 1.8 Положення компенсація здійснюється у формі часткового відшкодування витрат за результатами участі підприємства у виставково-ярмаркових заходах (у тому числі заочної - публікація в каталозі), що відповідає витратам, установленим підпунктом 2 пункту 3 Критеріїв оцінки (Постанова N 57).

(38) Відповідно до пункту 1.9 Положення, компенсація здійснюється в розмірі 30 відсотків від фактичних витрат, але в обсягах не більше:

- 50, 0 тис. грн у разі очної участі підприємства у виставково-ярмаркових заходах;

- 5,0 тис. грн у разі заочної участі підприємства у виставково-ярмаркових заходах - публікація у каталозі заходу.

У разі якщо витрати були здійснені в іноземній валюті, сума компенсації обраховується з урахуванням курсу валют на день подання заяви. Зазначене не перевищує максимального розміру державної допомоги відповідно до пунктів 8 (Постанова N 57) та пункту 10 Критеріїв (Постанова N 57) допустимості.

(39) Експертами проекту технічної допомоги Європейського Співтовариства "Підтримка Антимонопольного комітету України у впровадженні правил державної допомоги" підтримано зазначену позицію листом від 02.11.2018 N SESAR2018/11-01.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 7 і 16 Закону України "Про Антимонопольний комітет України", статтями 8 (Закон N 1555-VII) і 10 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII), постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року N 57 "Про затвердження критеріїв оцінки допустимості державної допомоги суб'єктам господарювання для забезпечення розвитку регіонів та підтримки середнього та малого підприємництва" (Постанова N 57) та пунктом 14 розділу IV Порядку подання та оформлення повідомлень про нову державну допомогу та про внесення змін до умов чинної державної допомоги, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 04 березня 2017 року N 2-рп (Розпорядження N 2-рп), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 квітня 2016 року за N 501/28631, на підставі інформації, наданої Управлінням економічного розвитку міста Чернігівської міської ради, Антимонопольний комітет України постановив:

Визнати, що підтримка (фінансування), яку надає Управління економічного розвитку міста Чернігівської міської ради відповідно до рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2016 N 13/VII-3 "Про Програму підтримки малого і середнього підприємництва у м. Чернігові на 2017 - 20120 р" та рішення Виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 15.02.2017 N 55 "Про затвердження Положення про часткове відшкодування витрат підприємств на участь у виставково-ярмаркових заходах за рахунок коштів міського бюджету", у формі часткового відшкодування (компенсації) витрат підприємств за участь у виставково-ярмаркових заходах, є допустимою державною допомогою відповідно до Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII).

Відповідно до частини десятої статті 11 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII) Антимонопольний комітет України може відкликати прийняте ним рішення, якщо воно прийнято на підставі недостовірної інформації, що призвело до прийняття необґрунтованого рішення, та прийняти нове рішення у порядку, встановленому цією статтею (Закон N 1555-VII).

 

Голова Комітету

Ю. Терентьєв
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали