Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про допустимість нової державної допомоги для конкуренції

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 19 жовтня 2018 року N 574-р

Про допустимість нової державної допомоги для конкуренції

Антимонопольний комітет України (далі - Комітет), розглянувши подання Департаменту моніторингу і контролю державної допомоги від 18.10.2018 N 500-01/6052-п та повідомлення про нову державну допомогу Департаменту культури і туризму Запорізької міської ради, зареєстроване в Комітеті 02.07.2018 за N 339-ПДД, яке було подано на виконання статті 9 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII) та за формою, що передбачена додатком 1 до Порядку подання та оформлення повідомлення про нову державну допомогу та про внесення змін до умов чинної державної допомоги, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 4 березня 2016 року N 2-рп (Розпорядження N 2-рп), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 4 квітня 2016 року за N 501/28631, встановив:

1. ПОРЯДОК ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДТРИМКУ

(1) Департаментом культури і туризму Запорізької міської ради листом від 27.06.2018 N 1322/01-12 було надіслано повідомлення про нову державну допомогу, зареєстроване в Комітеті за N 339-ПДД від 02.07.2018 (далі - Повідомлення). Листом Комітету від 16.07.2018 N 500-29/05-8713 вказане Повідомлення залишено без руху з метою усунення недоліків та надання додаткової інформації.

(2) Листом Департаменту культури і туризму Запорізької міської ради від 16.08.2018 N 1631/ОНЧ надіслано повторне повідомлення з додатковими матеріалами, зареєстроване в Комітеті за N 700-ПДД від 20.08.2018 (далі - Лист).

2. ВІДОМОСТІ ТА ІНФОРМАЦІЯ ВІД НАДАВАЧА ДЕРЖАВНОЇ ДОПОМОГИ

2.1. НАДАВАЧ ПІДТРИМКИ

(3) Департамент культури і туризму Запорізької міської ради (69035, м. Запоріжжя, вул. Незалежності України, 68-а, ідентифікаційний код юридичної особи 37573471).

2.2. ОТРИМУВАЧ ПІДТРИМКИ

(4) Комунальна організація (установа, заклад) Запорізький муніципальний театр - лабораторія "Ві" (далі - Запорізький муніципальний театр - лабораторія "Ві") (69017, м. Запоріжжя, вул. Наукового містечка, 35, ідентифікаційний код юридичної особи 22137691).

(5) Комунальна організація (установа, заклад) Запорізький муніципальний театр танцю (далі - Запорізький муніципальний театр танцю) (69035, м. Запоріжжя, вул. Лермонтова, 9, ідентифікаційний код юридичної особи 2596564).

2.3. МЕТА (ЦІЛЬ) ПІДТРИМКИ

(6) Метою (ціллю) підтримки є:

- збереження та утримання театральних будівель (споруд, приміщень), що є закладами культури комунальної форми власності; забезпечення умов діяльності розвитку театрів, залучення масового глядача, задоволення потреб населення в театральному мистецтві (публічне виконання та публічний показ театральних вистав, інших творів театрального мистецтва на власній сцені та на гастролях, організація мистецьких фестивалів, конкурсів, оглядів та інших заходів).

2.4. ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

(7) Задоволення соціальних та культурних потреб територіальної громади міста Запоріжжя у театральному мистецтві, пошук нових форм сценічної виразності, розвиток і популяризація українського та сучасного хореографічного та сценічного мистецтва.

2.5. ФОРМА ПІДТРИМКИ

(8) Субсидії, поточні та капітальні трансферти/

2.6. ОБСЯГ ПІДТРИМКИ

(9) Загальний обсяг підтримки - 40911,945 тис. грн.

(10) Підтримка, що надається Запорізькому муніципальному театру - лабораторія "Ві":

- 2019 рік - 4149,371 тис. грн;

- 2020 рік - 5186,173 тис. грн;

- 2021 рік - 8281,591 тис. грн.

(11) Підтримка, що надається Запорізькому муніципальному театру танцю:

- 2019 рік - 7394,240 тис. грн;

- 2020 рік - 7763,950 тис. грн;

- 2021 рік - 8136,620 тис. грн.

2.7. ПІДСТАВА ДЛЯ НАДАННЯ ПІДТРИМКИ

(12) Закон України "Про культуру".

(13) Закон України "Про театри та театральну справу".

(14) Проект міської програми "Культура Запоріжжя на 2019 - 2021 роки" (далі - Програма).

2.8. ТРИВАЛІСТЬ ПІДТРИМКИ

(15) 01.01.2019 - 31.12.2021.

3. ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПРОГРАМИ

(16) Відповідно до Програми її метою є збереження і розвиток професійного мистецтва, підтримка різноманіття творчої діяльності у місті Запоріжжі, сприяння вільному, творчому, інтелектуальному та духовному розвитку дітей.

(17) Згідно з інформацією, наданою в Листі, у комунальній власності міста Запоріжжя перебувають 2 міських театри. Муніципальний театр-лабораторія "Ві" - один з небагатьох експериментальних колективів в Україні, належить до авангарду, здійснює пошукову роботу в галузях акторської гри та режисури. Муніципальний театр танцю - колектив, який створює вистави засобами хореографії. На його базі працює муніципальний естрадно-духовий оркестр. На сьогодні в репертуарі театрів нараховується понад 40 повноцінних і якісних постановок, спрямованих на різновікову та різносторонню глядацьку аудиторію. Театри проводять кіно- та театральні фестивалі, виставки сучасних художників та фотохудожників, співпрацюють з іншими творчими організаціями, є постійними учасниками загальноміських культурологічних заходів, шефських концертів для вихованців інтернатів, геріатричних санаторіїв, школярів та студентів.

(18) Відповідно до Програми вона спрямована на подальший розвиток та вдосконалення сфери культури і мистецтв у місті Запоріжжі, розвиток мистецьких традицій міста, створення максимально сприятливих умов для творчого зростання кожної особистості, розкриття її здібностей, задоволення її духовних та естетичних потреб. Програма визначає перспективи розвитку цієї сфери і спрямована на забезпечення збереження наявної мережі закладів культури і мистецтв у місті Запоріжжі.

4. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ

4.1. Надання державної підтримки у сфері культури

(19) Статтею 11 Конституції України передбачено, що держава сприяє консолідації та розвиткові української нації, її історичної свідомості, традицій і культури, а також розвиткові етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності всіх корінних народів і національних меншин України.

(20) Відповідно до пункту 6 частини першої статті 1 Закону України "Про культуру" культура - сукупність матеріального і духовного надбання певної людської спільноти (етносу, нації), нагромадженого, закріпленого і збагаченого протягом тривалого періоду, що передається від покоління до покоління, включає всі види мистецтва, культурну спадщину, культурні цінності, науку, освіту та відображає рівень розвитку цієї спільноти.

(21) Пунктом 4 частини першої статті 1 Закону України "Про культуру" визначено, що діяльність у сфері культури (культурна діяльність) - творча, господарська, наукова, бібліотечна, інформаційна, музейна, освітня, культурно-дозвіллєва та розважальна діяльність, спрямована на створення, тиражування, розповсюдження, демонстрування, популяризацію, збереження і використання культурних благ та культурних цінностей для задоволення культурних потреб громадян.

(22) Згідно з пунктом 12 частини першої статті 1 Закону України "Про культуру" мистецтво - творча художня діяльність у сферах: літератури, архітектури, скульптури, живопису, графіки, декоративно-вжиткового мистецтва, музики, танцю, театру, кіно та інші види діяльності людини, що відображають дійсність у художніх образах.

(23) Частиною першою статті 12 Закону України "Про культуру" встановлено, що до основних видів діяльності у сфері культури належать:

- створення, виконання, тиражування, розповсюдження, демонстрування (публічний показ і публічне сповіщення) та популяризація творів літератури і мистецтва;

- створення, збереження, охорона, використання та популяризація національного культурного надбання;

- проведення наукових досліджень у сфері культури, літературна і художня критика, кінокритика;

- організація відпочинку і дозвілля громадян.

(24) Згідно з пунктом 5 частини першої статті 1 Закону України "Про культуру" заклад культури - юридична особа, основною діяльністю якої є діяльність у сфері культури, або структурний підрозділ юридичної особи, функції якого полягають у провадженні діяльності у сфері культури.

(25) Відповідно до частини третьої статті 9 Закону України "Про культуру" в Україні гарантується можливість утворення різних за формою власності та видами діяльності у сфері культури закладів культури - театрів, концертних організацій, філармоній, культурних центрів, продюсерських агентств, професійних мистецьких колективів, кіностудій, кіно-, відеопрокатних закладів, видавництв, музеїв, архівів, заповідників, художніх галерей (виставок), бібліотек, клубних закладів, навчальних закладів культури і мистецтва, початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання) та студій, кінотеатрів, цирків, парків культури та відпочинку, архітектурних, дизайнерських, рекламних, реставраційних центрів і майстерень тощо.

(26) Статтею 8 Закону України "Про культуру" визначено, що громадяни мають право на доступ до культурних цінностей та культурних благ. Право на доступ до культурних цінностей реалізується шляхом утримання або надання закладам культури державної підтримки з державного та місцевих бюджетів для забезпечення їх функціонування та доступності їх послуг для різних категорій населення.

(27) Частиною другою статті 19 Закону України "Про культуру" передбачено, що органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування сприяють діяльності неприбуткових закладів культури.

(28) Частиною другою статті 23 Закону України "Про культуру" передбачено, що до базової мережі закладів культури місцевого рівня належать комунальні заклади культури (бібліотеки, музеї, галереї, заповідники, виставкові зали, театри, філармонії, концертні організації, мистецькі колективи, кінотеатри, кіновідеопрокатні підприємства, об'єднання, палаци і будинки культури, інші клубні заклади, заклади освіти сфери культури, мистецькі школи, студії, парки культури та відпочинку тощо).

(29) Згідно з частиною другою статті 26 Закону України "Про культуру" заклади культури загальнодержавного та місцевого рівня базової мережі залежно від форми власності утримуються або отримують фінансову підтримку відповідно за рахунок коштів Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим, інших місцевих бюджетів, а також коштів установ, організацій, громадян та їх об'єднань.

(30) Статтею 7 Закону України "Про театри та театральну справу" передбачено, що засновниками театру можуть бути органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, юридичні або фізичні особи. Підставою для створення театрів є соціально-економічні, національні, культурно-мистецькі потреби регіонів та наявність відповідних творчих, кадрових і матеріально-технічних можливостей.

Театри можуть створюватися і діяти в усіх організаційних формах, передбачених законом.

Театри є юридичними особами, крім тих, що створюються і діють у складі інших юридичних осіб (підприємств, установ, організацій, навчальних закладів), у самодіяльних та інших не заборонених законом формах.

(31) Відповідно до статті 14 Закону України "Про театри та театральну справу" фінансування діяльності театрів залежно від форм власності, статусу та інших ознак, установлених бюджетним законодавством, здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим, інших місцевих бюджетів, а також коштів підприємств, установ, організацій, громадян та їх об'єднань.

(32) Відповідно до підпункту 5 пункту "а" статті 30 Закону України "Про органи місцевого самоврядування" до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад, зокрема, належать власні (самоврядні) повноваження забезпечення соціально-культурних закладів, які належать до комунальної власності відповідних територіальних громад.

(33) Підпунктом 7 пункту "а" статті 32 Закону України "Про органи місцевого самоврядування" до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад, зокрема, належать власні (самоврядні) повноваження створення умов для розвитку культури, сприяння відродженню осередків традиційної народної творчості, національно-культурних традицій населення, художніх промислів і ремесел.

4.2. Ознаки державної допомоги

(34) Відповідно до пункту 1 частини першої статті 1 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII) (далі - Закон) державна допомога суб'єктам господарювання (далі - державна допомога) - підтримка у будь-якій формі суб'єктів господарювання за рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів, що спотворює або загрожує спотворенням економічної конкуренції, створюючи переваги для виробництва окремих видів товарів чи провадження окремих видів господарської діяльності.

(35) Державна підтримка є державною допомогою, якщо одночасно виконуються такі умови:

- підтримка надається суб'єкту господарювання;

- державна підтримка здійснюється за рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів;

- підтримка створює переваги для виробництва окремих видів товарів чи провадження окремих видів господарської діяльності;

- підтримка спотворює або загрожує спотворенням економічної конкуренції.

(36) Відповідно до частини другої статті 1 Закону (Закон N 1555-VII) терміни "суб'єкт господарювання", "товар", "економічна конкуренція (конкуренція)" вживаються у Законі (Закон N 1555-VII) у значенні, наведеному в Законі України "Про захист економічної конкуренції".

(37) Пунктом 4 частини першої статті 6 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII) передбачено, що державна допомога може бути визнана допустимою, якщо вона надається для певних цілей, зокрема підтримки та збереження національної культурної спадщини, якщо вплив такої державної допомоги на конкуренцію є неістотним.

(38) Відповідно до пункту "d" частини третьої статті 262 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі - Угода про асоціацію) допомога для підтримки культури та збереження культурної спадщини, якщо така допомога не має несприятливого впливу на умови торгівлі всупереч інтересам Сторін, може вважатися сумісною з належним виконанням цієї Угоди.

(39) Слід зазначити, що згідно із статтею 264 Угоди про асоціацію Сторони домовились, що вони застосовуватимуть положення Угоди з використанням як джерела тлумачення критеріїв, що випливають із застосування статей 106, 107 та 93 Договору про функціонування Європейського Союзу, зокрема відповідну судову практику Суду Європейського Союзу, а також відповідне вторинне законодавство, рамкові положення, керівні принципи та інші чинні адміністративні акти Союзу.

(40) Статтею 107 (3) (d) Договору про функціонування Європейського Союзу (Офіційний вісник Європейського Союзу C 83/54 від 30.03.2010) передбачено, що сумісною з внутрішнім ринком можна вважати допомогу, що сприяє культурному розвиткові та збереженню культурної спадщини, якщо така допомога не впливає на умови торгівлі та конкуренцію в Союзі такою мірою, що це суперечить спільному інтересові.

(41) Відповідно до пункту 33 розділу 2.6 "Культура та культурна спадщина, включаючи охорону природи" Повідомлення Європейської комісії щодо поняття державної допомоги згідно зі статтею 107 (1) Договору про функціонування Європейського Союзу культура - це засіб вираження самобутності, цінностей та ідей, які відображають та формують народи Союзу. Сфера культури та збереження культурної спадщини охоплює велике різноманіття напрямів і видів діяльності, зокрема музеї, архіви, бібліотеки, культурно-мистецькі центри або простори, театри, оперні театри, концертні зали, археологічні пам'ятки, пам'ятники, історичні місця та будівлі, звичаї та ремесла, фестивалі та виставки, а також освітні заходи культурно-мистецького спрямування.

(42) Відповідно до статті 53 Регламенту Комісії (ЄС) N 651/2014 від 17.06.2014, яким встановлюються окремі категорії допомоги, сумісні з внутрішнім ринком, при застосуванні статей 107 та 108 Договору про функціонування Європейського Союзу (далі - Регламент Комісії (ЄС) N 651/2014), допомога в галузі культури та збереження спадщини може надаватися для таких культурних цілей та діяльності:

a) діяльність музеїв, архівів, бібліотек, мистецьких та культурних центрів, театрів, оперних театрів, концертних залів, інших організацій, що здійснюють постановки в реальному житті, установ із збереження спадщини кіно, інших подібних об'єктів художньої та культурної інфраструктури, організацій та установ;

b) збереження матеріальної спадщини, включаючи всі форми рухомих чи нерухомих культурних надбань, археологічні пам'ятки, пам'ятники, історичні пам'ятки та будівлі; збереження природної спадщини, що пов'язана з культурною спадщиною або офіційно визнана культурною чи природною спадщиною органами державної влади;

c) збереження нематеріальної спадщини у будь-якій формі, включаючи національні традиції та ремесла;

d) проведення художніх або культурних заходів та вистав, фестивалів, виставок та інших подібних культурних заходів;

e) діяльність з культурної та художньої освіти, підвищення розуміння важливості захисту та популяризації різноманіття культурних виразів через освітні програми та програми підвищення обізнаності громадськості, в тому числі через використання нових технологій;

f) написання, переклад, редагування, виготовлення, розповсюдження, оцифрування та публікація музичних та літературних творів.

(43) Допомога може надаватись у формі:

a) інвестиційної допомоги, включаючи допомогу на будівництво та модернізацію об'єкта культурної інфраструктури;

b) операційної допомоги.

(44) Для операційної допомоги допустимими витратами є:

a) витрати, пов'язані з постійною або періодичною діяльністю культурно-освітньої установи чи об'єкта культурної спадщини, включаючи виставки, вистави та інші подібні заходи, що відбуваються в ході звичайної діяльності;

b) витрати на культурно-мистецьку освіту та стимулювання розуміння важливості захисту та популяризації різноманіття виразів культури за допомогою освітніх програм та програм підвищення обізнаності громадськості, в тому числі з використанням нових технологій;

c) витрати на покращення громадського доступу до закладів культури або об'єктів культурної спадщини, включаючи витрати на оцифрування та використання нових технологій, витрати на покращення доступності для осіб з інвалідністю;

d) експлуатаційні витрати, безпосередньо пов'язані з культурним проектом або діяльністю, зокрема, витрати на оренду нерухомості та культурних об'єктів, транспортні витрати, витрати на матеріали, безпосередньо пов'язані з культурним проектом або діяльністю, витрати на архітектурні споруди для виставок чи постановок, витрати на оренду інструментів, програмного забезпечення, обладнання, витрати на права доступу до авторських робіт та інші витрати, пов'язані із захистом прав інтелектуальної власності, витрати на рекламу, що безпосередньо пов'язана із проектом чи діяльністю; амортизаційні відрахування, якщо вони не покривались за рахунок інвестиційної допомоги;

e) витрати на оплату праці персоналу культурної установи, об'єкта культурної спадщини або який задіяний у проекті;

f) витрати на консультаційні та допоміжні послуги, що надаються сторонніми консультантами та постачальниками послуг, що понесені безпосередньо внаслідок реалізації проекту.

(45) Для операційної допомоги обсяг допомоги не повинен перевищувати суми, необхідної для покриття операційних збитків та забезпечення розумного рівня прибутку за відповідний період. Це забезпечується заздалегідь на основі розумних прогнозних розрахунків або за допомогою механізму повернення.

5. ВИЗНАЧЕННЯ НАЛЕЖНОСТІ ЗАХОДУ ПІДТРИМКИ ДО ДЕРЖАВНОЇ ДОПОМОГИ

5.1. Надання підтримки суб'єкту господарювання

(46) Абзацом п'ятим статті 7 Закону України "Про театри та театральну справу" передбачено, що театри є юридичними особами, крім тих, що створюються і діють у складі інших юридичних осіб (підприємств, установ, організацій, навчальних закладів), у самодіяльних та інших не заборонених законом формах.

(47) Пунктом 1.2 Статуту Запорізького муніципального театру-лабораторії "Ві", затвердженого рішенням Виконавчого комітету Запорізької міської ради від 20.10.2017 N 650/1, передбачено, що театр є закладом культури комунальної форми власності, діяльність якого спрямована на створення, публічне виконання та публічний показ творів театрального мистецтва. Засновником театру є Запорізька міська рада. Органом управління є департамент культури і туризму Запорізької міської ради.

(48) Статутом Запорізького муніципального театру - лабораторія "Ві" визначено, що Запорізький муніципальний театр - лабораторія "Ві" є юридичною собою, суб'єктом творчої та фінансово-господарської діяльності (пункт 1.4) та є неприбутковим закладом, який не має на меті одержання прибутку (пункт 1.5).

(49) Пунктом 2.1 Статуту встановлено, що метою діяльності Запорізького муніципального театру - лабораторія "Ві" є розвиток театрального мистецтва та театральної справи, формування та задоволення потреб населення в театральному мистецтві, пошук нових форм сценічної виразності, освоєння досягнень сучасного світового театру. Основна діяльність театру не має на меті одержання прибутку.

(50) Відповідно до наказу Запорізького муніципального театру - лабораторія "Ві" від 12.01.2018 N 2/1-осн "Про затвердження переліку платних послуг на 2018 рік" театр надає такі платні послуги:

- проведення вистав, театральних, музичних, постановок, концертів, фестивалів, конкурсів, інших культурно-мистецьких заходів (проектів), виступів професійних мистецьких колективів, артистичних груп та окремих артистів;

- проведення театралізованих свят, фестивалів, конкурсів, обрядових заходів, виставок книг і творів образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва;

- розміщення рекламної продукції та рекламних конструкцій під час їх проведення;

- розроблення оригінальних сценаріїв, проведення постановочної роботи і заходів за заявками юридичних та фізичних осіб;

- організація та/або проведення культурно-масових та наукових заходів, професійних та корпоративних свят, конкурсів, навчальних заходів (семінарів, майстер-класів, тренінгів, творчих лабораторій та майстерень), семінарів, семінарів-практикумів, зборів, концертів, фестивалів, виставок, вистав та інших культурно-мистецьких заходів (проектів).

(51) Відповідно до інформації, наданої у Листі, рахунки Запорізького муніципального театру - лабораторія "Ві" розподілено щодо видів діяльності:

- фінансова підтримка надходить на рахунок, який відкрито в Головному управлінні державної казначейської служби України у Заводському районі міста Запоріжжя;

- кошти, що надходять від господарської діяльності театру, зараховуються на рахунок, відкритий у публічному акціонерному товаристві акціонерний комерційний банк "Індустріалбанк".

(52) Відповідно до пункту 1.3 Статуту Запорізького муніципального театру танцю, затвердженого рішенням Виконавчого комітету Запорізької міської ради від 20.10.2017 N 650/2, театр є закладом культури комунальної форми власності, діяльність якого спрямована на створення, публічне виконання та публічний показ творів театрального мистецтва. Засновником та власником театру є територіальна громада в особі Запорізької міської ради. За дорученням засновника, органом управління театром є департамент культури і туризму Запорізької міської ради.

(53) Статутом Запорізького муніципального театру танцю визначено, що Запорізький муніципальний театр танцю є юридичною собою, суб'єктом творчої та фінансово-господарської діяльності (пункт 1.5) та є неприбутковим закладом, який не має на меті одержання прибутку (пункт 1.6).

(54) Пунктом 2.1 Статуту Запорізького муніципального театру танцю встановлено, що метою діяльності театру є розвиток та пропаганда театрального мистецтва: хореографічного, вокального, інструментального та інших видів мистецтв, шляхом поєднання різних жанрів, формування та задоволення потреб населення в театральному мистецтві, пошук нових форм сценічної виразності, освоєння досягнень сучасного театру.

(55) Відповідно до наказу Запорізького муніципального театру танцю від 10.01.2018 N 1-1-р "Про затвердження переліку платних послуг на 2018 рік" театр надає такі платні послуги:

- проведення вистав, театральних, музичних, постановок, концертів, фестивалів, конкурсів, інших культурно-мистецьких заходів (проектів), виступів професійних мистецьких колективів, артистичних груп та окремих артистів;

- проведення театралізованих свят, фестивалів, конкурсів, спортивно-розважальних, оздоровчих, обрядових заходів, виставок книг і творів образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва;

- розміщення рекламної продукції та рекламних конструкцій під час їх проведення;

- розроблення оригінальних сценаріїв, проведення постановочної роботи і заходів за заявками юридичних та фізичних осіб;

- організація та/або проведення культурно-масових та наукових заходів, професійних та корпоративних свят, міжнародних симпозіумів, форумів, науково-практичних конференцій, бієнале, пленерів, конкурсів, навчальних заходів (майстер-класів, тренінгів, творчих лабораторій та майстерень), семінарів, семінарів-практикумів, зборів, концертів, фестивалів, виставок, вистав та інших культурно-мистецьких заходів (проектів).

(56) Відповідно до інформації, наданої у Листі, рахунки Запорізького муніципального театру танцю розподілено щодо видів діяльності:

- фінансова підтримка надходить на рахунок, який відкрито в Головному управлінні державної казначейської служби України в Хортицькому районі міста Запоріжжя;

- кошти, що надходять від господарської діяльності театру, зараховуються на рахунок, відкритий у публічному акціонерному товаристві акціонерний комерційний банк "Індустріалбанк".

(57) Статтею 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції" передбачено, що суб'єкт господарювання - юридична особа незалежно від організаційно-правової форми та форми власності чи фізична особа, що здійснює діяльність з виробництва, реалізації, придбання товарів, іншу господарську діяльність, у тому числі яка здійснює контроль над іншою юридичною чи фізичною особою; група суб'єктів господарювання, якщо один або декілька з них здійснюють контроль над іншими.

(58) Отримувачі фінансової підтримки - Запорізький муніципальний театр-лабораторія "Ві" та Запорізький муніципальний театр танцю є суб'єктами господарювання у розумінні Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII).

5.2. Надання підтримки за рахунок ресурсів держави

(59) Відповідно до інформації, наданої в Повідомленні, фінансова підтримка Запорізькому муніципальному театру-лабораторія "Ві" та Запорізькому муніципальному театру танцю надаватиметься за рахунок бюджету міста Запоріжжя, тобто за рахунок місцевих ресурсів, у розумінні Закону (Закон N 1555-VII).

5.3. Створення переваги для виробництва окремих видів товарів чи провадження окремих видів господарської діяльності

(60) Повідомлена підтримка спрямована на фінансування чітко визначених суб'єктів господарювання, які провадять конкретні види господарської діяльності у сфері культури. Отже, підтримка спрямована на окремі види господарської діяльності.

(61) Підтримка спрямована на часткове фінансування операційних витрат отримувачів (витрат на оплату праці, придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, оплату комунальних послуг, оплату окремих послуг та заходів), тобто отримувачі частково звільняються від звичайних витрат, які б здійснював суб'єкт господарювання, що провадить аналогічну господарську діяльність у сфері культури та театрального мистецтва за звичайних ринкових умов, тобто без втручання держави. Отже, в результаті отримання повідомленої фінансової підтримки Запорізький муніципальний театр-лабораторія "Ві" та Запорізький муніципальний театр танцю набувають переваг, які недоступні іншим суб'єктам господарювання за звичайних ринкових умовах.

5.4. Спотворення або загроза спотворення економічної конкуренції

(62) Як зазначено вище, Запорізький муніципальний театр-лабораторія "Ві" та Запорізький муніципальний театр танцю отримують переваги в результаті надання повідомленої фінансової підтримки, що відповідно покращує конкурентну позицію театрів, порівняно з іншими суб'єктами господарювання, які здійснюють або могли б здійснювати аналогічну господарську діяльність у сфері культури та театрального мистецтва, та які не отримують такої фінансової підтримки. Отже, повідомлена підтримка спотворює або загрожує спотворенням економічної конкуренції.

5.5. Віднесення повідомленої фінансової підтримки до державної допомоги

(63) Враховуючи викладене, фінансова підтримка надається суб'єктам господарювання - Запорізькому муніципальному театру-лабораторія "Ві" та Запорізькому муніципальному театру за рахунок ресурсів держави, що спотворює або загрожує спотворенням економічної конкуренції, створюючи переваги для провадження окремих видів господарської діяльності, а отже, є державною допомогою у розумінні Закону (Закон N 1555-VII).

6. ОЦІНКА ДОПУСТИМОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ДОПОМОГИ

6.1. Діяльність у сфері культури та збереження культурної спадщини

(64) Відповідно до інформації, наданої у Повідомленні, державна підтримка, що надається Запорізькому муніципальному театру-лабораторія "Ві" та Запорізькому муніципальному театру, використовуватиметься з метою задоволення потреб територіальної громади міста Запоріжжя в театральному мистецтві, пошук нових форм сценічної виразності, розвитку і популяризації українського та сучасного хореографічного та сценічного мистецтва.

(65) Запорізький муніципальний театр-лабораторія "Ві" розташувався в самому мальовничому місці Запоріжжя - на острові Хортиця. Діяльність театру спрямована на публічний показ творів театрального мистецтва, проведення культурно-мистецьких заходів (фестивалів, конкурсів, оглядів, театрально-концертних програм) для незахищених верств населення.

Заклад щороку проводить понад 100 соціальних заходів (театрально-концертних програм, вистав тощо) на безоплатній основі або за пільговою ціною для малозабезпечених дітей, ветеранів ВВВ, ветеранів АТО, дітей-сиріт, дітей з багатодітних сімей, дітей-інвалідів, дітей учасників АТО, дітей із захворюванням дихальних шляхів, а також благодійні заходи, на яких присутні понад 1800 осіб (з нагоди Дня матері в Україні, новорічні концертні програми для громадських організацій міста, бере участь у православному різдвяному концерті, організовує концертну програму, присвячену 9 Травня, концертну програму до Дня Європи).

Театр бере активну участь у міських заходах (в середньому у 5 заходах на рік), зокрема до Дня незалежності України, Дня Конституції України, до Дня міста та інших, які відвідують понад 8000 осіб.

Творчий колектив театру "Ві" є лауреатом багатьох міжнародних фестивалів.

(66) Театр є організатором єдиного в місті Запоріжжі Відкритого театрального фестивалю "золота Хортиця", який проводиться кожні два роки, змінюючи формат його проведення (Альтернативний український театр, моновистави тощо). Минулого року фестиваль зібрав театри з 10 міст України (Луцька, Рівного, Харкова, Полтави, Новомосковська, Чернігова, Одеси). Фестиваль проводиться з метою збереження та популяризації української культури, розвитку театрального мистецтва, сприяння інтеграції українського національного мистецтва у світовий культурний простір, розширення творчих культурних зв'язків, виявлення та підтримки обдарованої молоді.

(67) Унікальність Запорізького муніципального театру танцю полягає у створенні вистав засобами хореографії. Театр має свою балетну трупу та оркестр в місті Запоріжжі, який робить значний внесок у розвиток і популяризацію українського та сучасного хореографічного мистецтва, утверджує шляхом проведення вистав, програм, концертів загальнолюдські духовні цінності. Театр є одним із джерел культурного та естетичного життя мешканців міста Запоріжжя.

(68) Заклад бере активну участь у підготовці та проведенні театральних вистав, концертних програм, мистецьких фестивалів з нагоди професійних, державних свят та міських заходів для різних верств населення. Так, щороку проводиться понад 72 соціальних заходи на безоплатній основі, які відвідують в середньому 1200 осіб із соціально-незахищених верств населення (пенсіонери, інваліди, ветерани, внутрішньо переселені особи, діти-сироти, військовослужбовці, учасники АТО, учасники Революції Гідності, учасники ліквідації аварії на ЧАЕС тощо), а також понад 7 благодійних заходів, на яких присутні понад 1900 осіб (з нагоди ювілею районних організацій ветеранів України міста Запоріжжя, новорічні концертні програми для громадських організацій міста, Матвіївської школи-інтернату, участь у православному різдвяному концерті, концертній програмі, присвяченій 29-ій річниці виведення військ із Афганістану, проведено концертну програму для учасників АТО та членів їх сімей "Світові хіти", концертну програму оркестру, присвячену 9 Травня, концертну програму до Дня Європи, концертну програму "Орбіта талантів" та інші).

(69) Творчий колектив театру неодноразово брав участь та є лауреатом фестивалів, які проводяться на території України та поза її межами.

6.2. Вплив на конкуренцію

(70) Згідно з інформацією, наданою у Повідомленні, на території міста Запоріжжя знаходяться ще три суб'єкти господарювання, що здійснюють діяльність у сфері культури, зокрема з публічного виконання та публічного показу театральних вистав, інших творів театрального мистецтва.

(71) Зокрема, відповідно до Повідомлення, конкурентами Запорізького муніципального театру-лабораторія "Ві" можуть виступати приватна установа "Новий театр", а також комунальний заклад "Запорізький академічний обласний український музично-драматичний театр імені В. А. Магара" та комунальний заклад "Запорізький академічний театр юного глядача", засновником та власником яких є Запорізька обласна рада.

(72) Відповідно до Повідомлення, Запорізький муніципальний театр танцю здійснює діяльність шляхом створення вистав засобами хореографії. Аналогічну діяльність на території України здійснюють лише три муніципальних театри танцю, зокрема у місті Запоріжжі - Запорізький муніципальний театр танцю, та ще два в Кривому Розі та Києві.

(73) Разом з тим слід зазначити, що відповідно до інформації, наданої в Повідомленні, Запорізький муніципальний театр-лабораторія "Ві" та Запорізький муніципальний театр танцю мають місцеве значення, їх діяльність спрямована на задоволення культурних та соціальних потреб населення міста Запоріжжя. Отже, спотворення або загроза спотворення конкуренції обмежується місцевим рівнем. Відтак вплив державної допомоги на конкуренцію є неістотним.

6.3. Мета (ціль) державної допомоги

(74) Відповідно до наданої в Повідомленні інформації державна допомога надається з метою збереження та утримання театральних будівель (споруд, приміщень), що є закладами культури комунальної форми власності, забезпечення умов діяльності та розвитку театрів, залучення масового глядача, задоволення потреб населення в театральному мистецтві (публічне виконання та публічний показ театральних вистав, інших творів театрального мистецтва на власній сцені та на гастролях, організація мистецьких фестивалів, конкурсів, оглядів та інших заходів).

(75) Державна допомога надається для цілей, що відповідають положенням частини першої статті 6 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII) та положенням статті 262 Угоди про асоціацію.

6.4. Отримувач державної допомоги

(76) Відповідно до наданої в Повідомленні інформації державна допомога надається суб'єктам господарювання, що здійснюють діяльність із задоволення культурних потреб населення міста Запоріжжя.

6.5. Форма державної допомоги

(77) Відповідно до наданої в Повідомленні інформації, державна допомога Запорізькому муніципальному театру-лабораторії "Ві" надається у формі операційної допомоги, на покриття поточних витрат, зокрема:

- заробітну плата та нарахування на неї;

- оплату комунальних послуг та інших послуг;

- проведення фестивалю "Золота Хортиця";

- навчання посадових осіб та спеціалістів.

(78) Державна допомога Запорізькому муніципальному театру надається у формі операційної допомоги, на покриття поточних витрат театру, зокрема:

- заробітну плата та нарахування на неї;

- оплату комунальних послуг та послуг охорони;

- придбання обладнання та предметів довгострокового користування.

6.6. Обсяг державної допомоги, що може бути наданий отримувачу

6.6.1. Запорізький муніципальний театр-лабораторія "Ві"

(79) Відповідно до наданої в Повідомленні інформації для розрахунку обсягу державної допомоги, що надаватиметься Запорізькому муніципальному театру-лабораторія "Ві", надавачем взято за основу: витрати на оплату комунальних послуг за будівлю площею 678,1 кв. м, розмір заробітної плати на 31,5 штатну одиницю, відповідно до штатного розпису та вартість проведення Відкритого театрального фестивалю "Золота Хортиця" у 2017 році.

Статті витрат

2018

2019

2020

Бюджетні кошти

Власні надходження

Бюджетні кошти

Власні надходження

Бюджетні кошти

Власні надходження

Окремі заходи з реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

244,056 тис. грн

0,00

5,760 тис. грн

0,00

292,577 тис. грн

0,00

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам організаціям)

3405,315 тис. грн

317,150 тис. грн

5180,413 тис. грн

771,626 тис. грн

527,367 тис. грн

1543,252 тис. грн

Питома вага, %

92,0

8

87,0

13,0

84,3

15,7

(80) Розшифрування статей витрат, що покриватимуться за рахунок бюджетних коштів (тис. грн):

Статті витрат

2019 рік

2020 рік

2021 рік

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

3905,315

5180,413

7989,185

Заробітна плата

2278,875

3575,879

5610,911

Нарахування на оплату праці

501,353

786,693

1234,4

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

520,0

200,0

313,820

Комунальні послуги

255,087

267,841

280,698

теплопостачання

207,371

217,739

228,191

електроенергія

40,501

42,526

44,567

водопостачання та водовідведення

7,215

7,576

7,940

Оплата послуг (крім комунальних)

350,0

350,0

549,185

Окремі заходи з реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

244,056

5,760

6,190

Навчання посадових осіб та спеціалістів

5,4

5,760

286,387

Проведення фестивалю "Золота Хортиця"

238,656

0

292,577

Всього:

414,371

5186,173

8281,591

(81) Виходячи з наведених розрахунків державна допомога не перевищує суми, необхідної для покриття частини основних операційних витрат з оплати праці, сплати комунальних та інших послуг. Інші операційні витрати, зокрема предмети, матеріали, обладнання та інвентар (господарські товари, канцелярські товари, тканина та фурнітура, інше), оплата послуг (крім комунальних) (рекламні послуги, транспортні послуги, перезарядка вогнегасників, послуги зв'язку, послуги сторонніх фахівців) тощо покриваються лише за рахунок власних надходжень суб'єкта господарювання.

6.6.2. Запорізький муніципальний театр танцю

(82) Відповідно до наданої в Повідомленні інформації для розрахунку обсягу державної допомоги, що надаватиметься Запорізькому муніципальному театру танцю, надавачем взято за основу: витрати на оплату комунальних послуг за будівлю площею 376,3 кв. м та розмір заробітної плати на 67 штатних одиниць, відповідно до штатного розпису.

Статті витрат

2018

2019

2020

Бюджетні кошти

Власні надходження

Бюджетні кошти

Власні надходження

Бюджетні кошти

Власні надходження

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам організаціям)

6600,056 тис. грн

330,0 тис. грн

6930,057 тис. грн

346,500 тис. грн

7262,700 тис. грн

363,100 тис. грн

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

794,184 тис. грн

0,00

833,893 тис. грн

0,00

873,920 тис. грн

0,00

Питома вага, %

95,7

4,3

95,7

4,3

95,7

4,3

(83) Розшифрування статей витрат, що покриватимуться за рахунок бюджетних коштів (тис. грн):

Статті витрат

2019 рік

2020 рік

2021 рік

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

6600,056

6930,057

7262,700

Заробітна плата

4938,745

5185,682

5424,595

Нарахування на оплату праці

1064,300

1117,515

1171,155

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

279,385

293,354

307,435

Комунальні послуги

81,007

85,058

89,141

теплопостачання

47,961

50,359

52,776

електроенергія

29,633

31,115

32,609

водопостачання та водовідведення

3,413

3,584

3,756

Оплата послуг (крім комунальних)

236,619

248,448

260,374

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

794,184

833,893

873,920

Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

794,184

833,893

873,920

Всього:

7394,240

7763,950

8136,620

(84) Виходячи з наведених розрахунків державна допомога не перевищує суми, необхідної для покриття частини основних операційних витрат з оплати праці, сплати комунальних та інших послуг. Інші операційні витрати, зокрема предмети, матеріали, обладнання та інвентар (господарські товари, канцелярські товари, тканина та фурнітура, інше), оплата послуг (крім комунальних) (рекламні послуги, транспортні послуги, перезарядка вогнегасників, послуги зв'язку, послуги сторонніх фахівців) тощо покриваються лише за рахунок власних надходжень суб'єкта господарювання.

7. ВИСНОВКИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗГЛЯДУ ПОВІДОМЛЕННЯ

(85) Підсумовуючи вищенаведене та інформацію, надану в Повідомленні, а також у Листі, отримувачами підтримки є заклади культури, що були створені Запорізькою міською радою з метою розвитку театрального мистецтва та задоволення соціальних та культурних потреб територіальної громади міста Запоріжжя. При цьому Запорізька міська рада здійснює часткове фінансування господарської діяльності отримувачів за рахунок місцевих ресурсів, що може загрожувати спотворенням конкуренції, створюючи переваги для провадження Запорізьким муніципальним театром-лабораторія "Ві" та Запорізьким муніципальним театром танцю окремих видів господарської діяльності. Отже, вказана в Повідомленні підтримка є державною допомогою.

(86) При цьому умови, за яких повідомлена державна допомога надаватиметься Запорізькому муніципальному театру-лабораторія "Ві" та Запорізькому муніципальному театру танцю, відповідають положенням статті 6 Закону (Закон N 1555-VII), частини третьої статті 262 Угоди про асоціацію.

(87) Експертами проекту технічної допомоги Європейського Союзу "Підтримка Антимонопольного комітету України у впровадженні правил державної допомоги" висловлено позицію листом N SESAR2018/10-07.

(88) Враховуючи викладене, керуючись статтями 7 і 16 Закону України "Про Антимонопольний комітет України", статтями 8 (Закон N 1555-VII) і 10 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII) та пунктом 14 розділу IV Порядку подання та оформлення повідомлень про нову державну допомогу та про внесення змін до умов чинної державної допомоги, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 4 березня 2016 року N 2-рп (Розпорядження N 2-рп), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 4 квітня 2016 року за N 501/28631, на підставі інформації, наданої Департаментом культури і туризму Запорізької міської ради, Антимонопольний комітет України постановив:

Визнати, що підтримка (фінансування), яку буде надавати Департамент культури і туризму Запорізької міської ради комунальній організації Запорізький муніципальний театр - лабораторія "Ві" та комунальній організації Запорізький муніципальний театр танцю у формі субсидій, поточних та капітальних трансфертів загальним обсягом 40911,945 тис. грн (Запорізькому муніципальному театру - лабораторія "Ві" - 17617,135 тис. грн та Запорізькому муніципальному театру танцю - 23294,810 тис. грн) на період з 01.01.2019 по 31.12.2021, є допустимою державною допомогою відповідно до Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII).

Відповідно до частини десятої статті 11 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII) Антимонопольний комітет України може відкликати прийняте ним рішення, якщо воно прийнято на підставі недостовірної інформації, що призвело до прийняття необґрунтованого рішення, та прийняти нове рішення у порядку, встановленому цією статтею (Закон N 1555-VII).

 

Голова Комітету

Ю. Терентьєв
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали