ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО З ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 8 червня 2011 року N 48

Про доступ до публічної інформації

Відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI) та Указу Президента України від 5 травня 2011 р. N 547 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації" (Указ N 547/2011) наказую:

1. Установити, що Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України (правонаступник НАЕР) є розпорядником інформації, яка отримана або створена в процесі здійснення Агентством своїх повноважень.

Агентство не є розпорядником інформації за запитами на інформацію щодо: діяльності інших державних органів України, органів влади інших держав, міжнародних організацій; інформації, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або яка потребує створення в інший спосіб.

2. Визначити відділ інформаційного забезпечення та ЗМІ Департаменту нормативно-правового забезпечення НАЕР (Коврига Т. Р.) відповідальним структурним підрозділом з питань запитів на доступ до публічної інформації до затвердження нового штатного розпису та структури Держенергоефективності.

Покласти на заступника Голови (Дубовика С. Ф.) персональну відповідальність за забезпечення належного виконання вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI).

3. Затвердити форми запиту на інформацію, порядок їх складання, інструкцію щодо процедури подання та розгляду запиту на інформацію (додаток N 1 - 8). Забезпечити оприлюднення на сайті Агентства відповідної інформації.

4. Запровадити облік запитів на інформацію з допомогою існуючої системи електронного документообігу (далі - СЕД). Забезпечити щомісяця оприлюднення відповідних звітів на сайті Агентства.

Відповідальні: Відділ кадрів та діловодного забезпечення, Департамент нормативно-правового забезпечення.

5. Визначити, що до завершення реорганізації Агентства місцем для роботи запитувачів із документами, що містять публічну інформацію, є кабінет N 502 за адресою: пров. Музейний, 12, м. Київ. Телефон/факс 590-59-77, телефон для усних запитів 590-59-65.

6. Забезпечити фінансування витрат, пов'язаних з виконанням Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI).

Відповідальні: Управління бюджетної політики та бухгалтерського обліку.

7. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

Голова

М. Пашкевич

 

Додаток N 1
до наказу Держенергоефективності
08.06.2011 N 48

Форма для подання запиту на отримання публічної інформації від юридичної особи в письмовому вигляді

Розпорядник інформації

Держенергоефективності
пров. Музейний, 12
м. Київ, 601


ЗАПИТ
на отримання публічної інформації

Найменування, поштова адреса, адреса електронної пошти, номер телефону запитувача (юридичної особи)

 

Вид, назва, реквізити, зміст документа, що запитується

 

або

 

Загальний опис інформації, що запитується

(Загальний опис необхідної інформації)

Прошу надати відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:

Поштою

(Вказати поштову адресу)

Факсом

(Вказати номер факсу)

Електронною поштою

(Вказати e-mail)

Необхідне підкреслити

Контактний телефон запитувача

 

Посада, прізвище, ім'я, по батькові та підпис представника запитувача

 

Дата запиту, підпис

 

 

Додаток N 2
до наказу Держенергоефективності
08.06.2011 N 48

Форма для подання запиту на отримання публічної інформації від об'єднання громадян без статусу юридичної особи в письмовому вигляді

Розпорядник інформації

Держенергоефективності
пров. Музейний, 12
м. Київ, 01601


ЗАПИТ
на отримання публічної інформації

Найменування, поштова адреса, адреса електронної пошти, номер телефону запитувача (об'єднання громадян без статусу юридичної особи)

 

Вид, назва, реквізити, зміст документа, що запитується

 

або

 

Загальний опис інформації, що запитується

(Загальний опис необхідної інформації)

Прошу надати відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:

Поштою

(Вказати поштову адресу)

Факсом

(Вказати номер факсу)

Електронною поштою

(Вказати e-mail)

Необхідне підкреслити

Контактний телефон запитувача

 

Прізвище, ім'я, по батькові та підпис керівника (представника керівника) запитувача

 

Дата запиту, підпис

 

 

Додаток N 3
до наказу Держенергоефективності
08.06.2011 N 48

Форма для подання запиту на отримання публічної інформації від фізичної особи в письмовому вигляді

Розпорядник інформації

Держенергоефективності
пров. Музейний, 12
м. Київ, 01601


ЗАПИТ
на отримання публічної інформації

Найменування, поштова адреса, адреса електронної пошти, номер телефону запитувача

 

Вид, назва, реквізити, зміст документа, що запитується

 

або

 

Загальний опис інформації, що запитується

(Загальний опис необхідної інформації)

Прошу надати відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:

Поштою

(Вказати поштову адресу)

Факсом

(Вказати номер факсу)

Електронною поштою

(Вказати e-mail)

Необхідне підкреслити

Контактний телефон запитувача

 

Прізвище, ім'я, по батькові та підпис запитувача

 

Дата запиту, підпис

 

 

Додаток N 4
до наказу Держенергоефективності
08.06.2011 N 48

ПОРЯДОК
подання запиту на отримання публічної інформації

Надання публічної інформації Держенергоефективності здійснюється у відповідь на запит на отримання публічної інформації.

З метою спрощення процедури оформлення запитів на інформацію пропонуємо подавати їх шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію.

Запит на інформацію має містити:

1) ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;

2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

Для оформлення запиту на отримання публічної інформації:

письмово: Державне агентство з енергоефективності України, 01601, м. Київ, пров. Музейний, 12 (на конверті вказувати "Публічна інформація");

по телефону/по факсу: (044) 590-59-65; 590-59-77;

в усній формі за адресою: м. Київ, пров. Музейний, 12, кімната 502 (504).

Форми для подання запиту на отримання публічної інформації в письмовому вигляді:

від фізичної особи (зразок);

від юридичної особи (зразок);

від об'єднання громадян без статусу юридичної особи (зразок).

Форми для подання запиту на отримання публічної інформації електронною поштою:

від фізичної особи (зразок);

від юридичної особи (зразок);

від об'єднання громадян без статусу юридичної особи (зразок).

 

Додаток N 5
до наказу Держенергоефективності
08.06.2011 N 48

ІНСТРУКЦІЯ
щодо процедури подання та розгляду запиту на інформацію

1. Запит на інформацію - це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.

2. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача відповідно до затвердженого Порядку (додаток N 4).

3. У верхньому правому куті запиту на інформацію запитувач зазначає розпорядника інформації, у володінні якого знаходиться інформація, його поштова адреса, номер засобу зв'язку.

4. Розпорядник інформації надає відповідь на запит на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь надається не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п'ятьох робочих днів з дня отримання запиту.

5. Інформація на запит надається безкоштовно.

У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.

При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.

6. Рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

7. Інформація на запит, поданий в усній формі, надається у зручній для запитувача формі, але, як правило, у письмовому вигляді.

 

Додаток N 6
до наказу Держенергоефективності
08.06.2011 N 48

ПРАВА ГРОМАДЯН,
передбачені Законом України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI)

Відповідно до статті 10 Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI) кожна особа має право:

1) знати у період збирання інформації, але до початку її використання, які відомості про неї та з якою метою збираються, як, ким і з якою метою вони використовуються, передаються чи поширюються, крім випадків, встановлених законом;

2) доступу до інформації про неї, яка збирається та зберігається;

3) вимагати виправлення неточної, неповної, застарілої інформації про себе, знищення інформації про себе, збирання, використання чи зберігання якої здійснюється з порушенням вимог закону;

4) на ознайомлення за рішенням суду з інформацією про інших осіб, якщо це необхідно для реалізації та захисту прав та законних інтересів;

5) на відшкодування шкоди у разі розкриття інформації про цю особу з порушенням вимог, визначених законом.

Відповідно до статті 19 Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI) запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

Згідно зі статтею 23 Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI) запитувач має право оскаржити:

1) відмову в задоволенні запиту на інформацію;

2) відстрочку задоволення запиту на інформацію;

3) ненадання відповіді на запит на інформацію;

4) надання недостовірної або неповної інформації;

5) несвоєчасне надання інформації;

6) невиконання розпорядниками обов'язку оприлюднювати інформацію відповідно до статті 15 цього Закону (Закон N 2939-VI);

7) інші рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації, що порушили законні права та інтереси запитувача.

 

Додаток N 7
до наказу Держенергоефективності
08.06.2011 N 48

ВІДМОВА ТА ВІДСТРОЧКА
в задоволенні запиту на отримання публічної інформації

Відповідно до статті 22 Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI):

Розпорядник інформації має право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках:

1) розпорядник інформації не володіє і не зобов'язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6 цього Закону (Закон N 2939-VI);

3) особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені статтею 21 Закону (Закон N 2939-VI) фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком;

4) не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону (Закон N 2939-VI).

Відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації.

Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов'язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.

У відмові в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено:

1) прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації;

2) дату відмови;

3) мотивовану підставу відмови;

4) порядок оскарження відмови;

5) підпис.

Відмова в задоволенні запиту на інформацію надається в письмовий формі.

Відстрочка в задоволенні запиту на інформацію допускається в разі, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачені цим Законом (Закон N 2939-VI) строки у разі настання обставин непереборної сили. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз'ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

У рішенні про відстрочку в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено:

1) прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації;

2) дату надсилання або вручення повідомлення про відстрочку;

3) причини, у зв'язку з якими запит на інформацію не може бути задоволений у встановлений цим Законом (Закон N 2939-VI) строк;

4) строк, у який буде задоволено запит;

5) підпис.

 

Додаток N 8
до наказу Держенергоефективності
08.06.2011 N 48

ОСКАРЖЕННЯ
рішень розпорядника інформації або бездіяльності

Згідно із Законом України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI) відповідь на запит має бути надано не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.

Відповідно до статті 23 Закону "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI), рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали