НАЦІОНАЛЬНА ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ СУСПІЛЬНОЇ МОРАЛІ

РІШЕННЯ

від 24 травня 2012 року N 3

Розглянувши інформаційну довідку про дотримання законодавства щодо захисту суспільної моралі суб'єктами господарювання, які організовують та проводять видовищні заходи сексуального чи еротичного характеру, Національна експертна комісія України з питань захисту суспільної моралі вирішила:

1. Інформаційну довідку про дотримання законодавства щодо захисту суспільної моралі суб'єктами господарювання, які організовують та проводять видовищні заходи сексуального чи еротичного характеру взяти до відома, розмістити на сайті Національної комісії та надіслати до Міністерства внутрішніх справ України, Генеральної прокуратури України, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міськдержадміністрацій для урахування в роботі.

2. Звернутися до Кабінету Міністрів України з пропозицією підтримати ініціативу Національної комісії стосовно приведення понятійного апарату Закону України "Про гастрольні заходи в Україні" у відповідність з положеннями Закону України "Про захист суспільної моралі".

3. У зв'язку із підготовкою України до проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу:

3.1. Запропонувати Міністерству внутрішніх справ України доручити відповідним підрозділам залучити представників Національної комісії в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі до спільних перевірок діяльності суб'єктів господарювання, що здійснюють організацію та проведення видовищних заходів сексуального чи еротичного характеру, на предмет відповідності цієї діяльності законодавству про захист суспільної моралі.

3.2. Звернутися до Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міськдержадміністрацій стосовно вжиття заходів по забезпеченню виконання вимог Закону України "Про захист суспільної моралі" на відповідній території (абз. 11 ч. 1ст. 1 та ч. 1 ст. 12 Закону України "Про захист суспільної моралі") при проведенні видовищних заходів сексуального чи еротичного характеру та розгляду цього питання на засіданнях громадських колегій (регіональних комісій) з питань захисту суспільної моралі.

4. Представникам Національної комісії в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі протягом червня - липня 2012 року вжити заходів щодо приведення у встановленому порядку діяльності суб'єктів господарювання, які займаються організацією та проведенням видовищних заходів сексуального чи еротичного характеру, у відповідність до вимог чинного законодавства у сфері захисту суспільної моралі.

 

Голова Національної експертної
комісії України з питань захисту
суспільної моралі

В. В. Костицький


 

Додаток


Інформаційна довідка
про дотримання законодавства щодо захисту суспільної моралі суб'єктами господарювання, які організовують та проводять видовищні заходи сексуального чи еротичного характеру

Питання про стан дотримання законодавства у сфері захисту суспільної моралі при організації та проведенні в Україні видовищних заходів сексуального чи еротичного характеру було розглянуто Національною експертною комісією України з питань захисту суспільної моралі на засіданні у грудні 2011 року. За результатами розгляду цього питання Національною комісією прийнято рішення від 06.12.2011 N 4, на виконання якого:

1) звернуто увагу на необхідність активізації роботи в частині приведення у відповідність до чинного законодавства діяльності суб'єктів господарювання, які організовують показ видовищних заходів сексуального чи еротичного характеру, та надання їм консультацій з питань державного регулювання і контролю за обігом видовищних заходів сексуального чи еротичного характеру (листи від 28.12.2011 NN 1935, 1936, 1937/5-06/РК).

2) Міністерству внутрішніх справ України запропоновано доручити відповідним підрозділам провести з представниками Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі спільні перевірки діяльності суб'єктів господарювання, що здійснюють організацію та проведення видовищних заходів сексуального чи еротичного характеру, на предмет відповідності цієї діяльності законодавству про захист суспільної моралі (лист від 30.12.2011 N 1964/5-06/РК). Відповіді від Міністерства внутрішніх справ на даний час не надійшло. На повторний лист відповіді не отримано.

3) Національна комісія звернулась до Кабінету Міністрів України з пропозицією щодо удосконалення правового врегулювання організації та проведення видовищних заходів сексуального чи еротичного характеру (лист від 18.01.2012 N 60/5-05), зокрема, щодо внесення змін та доповнень до Національного класифікатора України класифікації видів економічної діяльності ДК 009:2010 (Наказ N 457) самостійною класифікаційною позицією, пов'язаною із проведенням видовищних заходів сексуального чи еротичного характеру.

Секретаріатом Кабінету Міністрів України це питання було доручено розглянути Державній службі статистики України, якою пропозиції Національної комісії не підтримані, про що поінформовано у листі від 22.02.2012 N 14/5-13/86.

У зв'язку з цим Національна комісія звернулась до Державної служби статистики стосовно надання з Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України інформації щодо ідентифікаційних, класифікаційних, довідкових даних суб'єктів господарювання, які здійснюють господарську діяльність з обігу видовищних заходів сексуального чи еротичного характеру (лист від 16.03.2012 N 424/5-06). Така інформація Державною службою статистики була надана з листом від 20.04.2012 N 14/5-12/163. Слід зазначити, що інформація подана станом на 01.04.2012 та містить 17972 записи.

Здійснення роботи по виокремленню ідентифікаційних, класифікаційних, довідкових даних суб'єктів господарювання, які здійснюють господарську діяльність з обігу видовищних заходів сексуального чи еротичного характеру з інформації, наданої Державною службою статистики з Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України з метою відтермінувати проведення наміченої раніше Всеукраїнської наради з питання дотримання законодавства у сфері захисту суспільної моралі під час організації та проведення видовищних заходів сексуального чи еротичного характеру за участю центральних органів влади, контролюючих та правоохоронних органів, суб'єктів господарювання та громадськості.

Чинне законодавство України не містить визначення терміну "видовищний захід". Разом з тим, Законом України "Про гастрольні заходи в Україні" поняття "гастрольні заходи" розкривається через поняття "видовищні заходи":

гастрольні заходи - видовищні заходи (фестивалі, концерти, вистави, лекційно-концертні, розважальні програми, виступи пересувних циркових колективів, пересувні механізовані атракціони типу "Луна-парк" тощо) закладів, підприємств, організацій культури, творчих колективів, у тому числі тимчасових, окремих виконавців за межами їх стаціонарних сценічних майданчиків.

У Законі України "Про захист суспільної моралі" є лише поняття видовищного заходу сексуального характеру (публічний показ у будь-якій формі продукції сексуального характеру і (або) сценічні дії, метою яких є втілення сексуальних дій).

Здійснення контролю за дотриманням чинного законодавства України у сфері захисту суспільної моралі під час проведення діяльності суб'єктами господарювання ускладнюється відсутністю законодавчо закріпленого обов'язку суб'єктів, які таку діяльність здійснюють, повідомляти органи влади про характер їх діяльності.

У зв'язку з наведеним встановити вичерпний перелік суб'єктів господарювання, які здійснюють організацію та проведення видовищних заходів сексуального чи еротичного характеру, є проблематичним.

З огляду на зазначене, діяльність з проведення видовищних заходів сексуального чи еротичного характеру фізичними та юридичними особами повинна мати свою класифікацію, що дозволить належним чином здійснювати державний нагляд за додержанням вимог Закону України "Про захист суспільної моралі" та чинного законодавства у цій сфері та встановити контроль за обігом продукції, проведенням видовищних заходів, забезпечити дотримання законодавства про авторські права, а також захист трудових та інших прав учасників цих видовищних заходів.

Визначення такої класифікації забезпечить реалізацію державної політики у сфері захисту суспільної моралі та встановлення правових основ захисту суспільства від розповсюдження продукції, що негативно впливає на суспільну мораль і допоможе скоординувати здійснення державного нагляду за додержанням вимог чинного законодавства у сфері захисту суспільної моралі у межах, визначених Законом.

У зв'язку з відсутністю у Класифікаторі професій ДК 003:2010 професії виконавця танців еротичного чи сексуального характеру є необхідність включити таку професію до зазначеного Класифікатора.

За результатами проведених експертних досліджень спеціалістами апарату Національної комісії за період з липня 2008 р. по липень 2011 р., згідно інформації, яку надали обласні державні адміністрації, а також матеріалів та звітів представників Національно комісії в регіонах станом на червень 2011 р. в Україні 216 закладів організовують показ видовищних заходів сексуального чи еротичного характеру.

Станом на грудень місяць 2011 року за результатами відповідей на листи згідно даних, наданих представниками Національної комісії в регіонах, а також пошуку в мережі Інтернет 317 закладів, ймовірно, організовують показ видовищних заходів сексуального чи еротичного характеру. На березень місяць 2012 року за вищезазначеними джерелами інформації кількість таких закладів складала 379 одиниць.

На виконання розпорядження Національної комісії від 13.12.2011 N 100-р представниками Національної комісії в регіонах у січні підготовлені та надіслані листи щодо впорядкування діяльності суб'єктів господарювання з організації і проведення видовищних заходів сексуального чи еротичного характеру. За результатами отриманих відповідей та проведених перевірок в регіонах, окрім Автономної Республіки Крим, м. Севастополя, Донецької, Луганської та Київської областей, станом на квітень 2012 року виявлено всього 187 суб'єктів господарювання, які проводять видовищні заходи сексуального чи еротичного характеру.

З 2006 року по травень 2012 року проведено 58 експертних досліджень відеозаписів видовищних заходів та надано висновків: з 2006 р. по 2010 р. - 19 висновків; за 2011 р. - 31 висновок; січень - травень 2012 р. - 8 висновків.

Відповідно до вимог ст. 10 Закону України "Про захист суспільної моралі" експертиза продукції сексуального чи еротичного характеру повинна проводитися щодо кожного виду продукції та видовищного заходу сексуального чи еротичного характеру за ініціативою фізичних та юридичних осіб і передувати етапу введення такої продукції в обіг. Згідно зі ст. 12 цього Закону проведення видовищних заходів сексуального чи еротичного характеру фізичними та юридичними особами дозволяється лише за наявності позитивного висновку Національної комісії і в спеціально відведених місцях при дотриманні необхідних санітарних та гігієнічних норм, передбачених чинним законодавством.

Проте за результатами роботи у I кварталі 2012 року представників Національної комісії в регіонах із суб'єктами господарювання, які організовують та проводять видовищні заходи сексуального чи еротичного характеру, виявлено, що переважна частина закладів, де проводяться видовищні заходи сексуального чи еротичного характеру, користуються послугами гастролерів (творчі колективи, окремі виконавці), і мали б здійснювати свою діяльність у відповідності до Закону України "Про гастрольні заходи в Україні", в якому на цей час лишаються неврегульованими питання щодо здійснення видовищних заходів сексуального чи еротичного характеру гастрольними колективами та окремими виконавцями.

Ще одним проблемним аспектом є те, що ініціаторами експертизи подаються відеозаписи сценічних постановок танців, номерів, шоу тощо середньою тривалістю від 5 до 30 хв. Це не відображає атмосферу та реальні події, які відбуваються на сцені та у залі закладу, оскільки вечірні та нічні програми є у декілька разів тривалішими.

Крім того, за результатами роботи по виявленню та перевірці у всіх регіонах України діяльності суб'єктів господарювання, які здійснюють господарську діяльність з обігу видовищних заходів сексуального чи еротичного характеру стосовно дотримання вимог чинного законодавства у сфері захисту суспільної моралі встановлено, що:

у переважній частині таких закладів відсутній позитивний висновок Національної комісії про відповідність видовищного заходу вимогам законодавства у цій сфері та можливість його обігу на території України;

в облдержадміністраціях та виконкомах міських рад в більшості регіонів України відсутня інформація щодо суб'єктів господарювання, які організовують і проводять видовищні заходи сексуального чи еротичного характеру і відповідно не здійснюється жодного контролю за їх діяльністю;

більшість суб'єктів господарювання, які організовують і проводять видовищні заходи сексуального чи еротичного характеру, здійснюють свою діяльність з порушенням чинного законодавства у сфері захисту суспільної моралі.

Наприклад, у Полтавській, Сумській і Чернігівській областях, виявлено, відповідно, 18, 22 та 15 суб'єктів господарювання, які можуть організовувати та проводити видовищні заходи сексуального та еротичного характеру, але свою діяльність здійснюють без висновків Національної комісії. На звернення представника Національної комісії в регіоні щодо приведення їхньої діяльності у відповідність до вимог чинного законодавства у сфері захисту суспільної моралі від деяких СПД надійшли листи з інформацією про те, що вищезазначені заходи ними не проводяться або їх діяльність призупинено (у Харківській - 7 листів; у Полтавській - 12; у Сумській - 1; у Чернігівській - 2).

Незважаючи на неодноразові прохання Національної комісії привести свою діяльність у відповідність до чинного законодавства у сфері захисту суспільної моралі, жодного звернення щодо проведення експертизи видовищних заходів сексуального чи еротичного характеру не надійшло від суб'єктів господарювання з Вінницької, Волинської, Донецької, Житомирської, Закарпатської, Київської, Кіровоградської, Луганської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Хмельницької, Чернівецької та Черкаської областей.

Щодо виявлених порушень чинного законодавства про захист суспільної моралі повідомляються управління МВС України в цих областях.

З вищевикладеного можна зробити висновок, що діяльність суб'єктів господарювання, які здійснюють видовищні заходи сексуального чи еротичного характеру, фактично є неузгодженою із чинним законодавством в сфері захисту суспільної моралі.

Враховуючи вищевикладене, одним із питань, яке розглянуто на травневій розширеній апаратній нараді Національної комісії за участі її представників в регіонах, було питання вжиття представниками Національної комісії в регіонах протягом травня - червня 2012 року заходів (перевірки, інформування) щодо приведення діяльності суб'єктів господарювання, які займаються організацією та проведенням видовищних заходів сексуального чи еротичного характеру, у відповідність до вимог чинного законодавства у сфері захисту суспільної моралі, а також звернення до територіальних органів внутрішніх справ щодо складення протоколів про адміністративні правопорушення за ст. 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення та територіальних органів прокуратури щодо здійснення нагляду за дотриманням законодавства стосовно суб'єктів господарювання, які не мають позитивного висновку Національної комісії.

Керуючись ст. ст. 15, 17, 19 Закону України "Про захист суспільної моралі", п. 3 Положення про Національну експертну комісію з питань захисту суспільної моралі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.2004 N 1550, пропонується звернутися до Кабінету Міністрів України щодо приведення понятійного апарату Закону України "Про гастрольні заходи в Україні" у відповідність з положеннями Закону України "Про захист суспільної моралі".

Ураховуючи те, що переважна більшість суб'єктів господарювання для здійснення видовищних заходів сексуального чи еротичного характеру залучають гастролерів, є необхідність у зверненні до Міністерства культури України з пропозицією щодо вивчення практики здійснення видовищних заходів сексуального чи еротичного характеру українськими та іноземними гастролерами і відпрацювання механізму законодавчого регулювання їх діяльності на території України відповідно до чинного законодавства у сфері захисту суспільної моралі.

Крім того, у зв'язку із підготовкою України до проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу пропонується розглянути питання щодо:

повторного звернення до Міністерства внутрішніх справ України щодо доручення відповідним підрозділам провести з представниками Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі спільні перевірки діяльності суб'єктів господарювання, що здійснюють організацію та проведення видовищних заходів сексуального чи еротичного характеру, на предмет відповідності цієї діяльності законодавству про захист суспільної моралі;

звернення до Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міськдержадміністрацій стосовно вжиття заходів по забезпеченню дотримання вимог Закону України "Про захист суспільної моралі" на відповідній території при проведенні видовищних заходів сексуального чи еротичного характеру та розгляд цього питання на засіданнях громадських колегій (регіональних комісій) з питань захисту суспільної моралі.

 

Апарат Національної комісії 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали