Додаткова копія: Про Експертну раду Міністерства культури України з відбору та придбання творів сучасного образотворчого, декоративного та народного мистецтва, видатки на які здійснюються з Державного бюджету України на умовах державного замовлення

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 11 квітня 2012 року N 350

Про Експертну раду Міністерства культури України з відбору та придбання творів сучасного образотворчого, декоративного та народного мистецтва, видатки на які здійснюються з Державного бюджету України на умовах державного замовлення

Відповідно до Положення про Міністерство культури України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 N 388/2011 (Положення N 388/2011), наказую:

1. Утворити Експертну раду Міністерства культури України з відбору та придбання творів сучасного образотворчого, декоративного та народного мистецтва, видатки на які здійснюються з Державного бюджету України на умовах державного замовлення (далі - Експертна рада).

2. Затвердити Положення про Експертну раду, що додається.

3. Затвердити склад Експертної ради згідно з додатком.

4. Визнати такими, що втратили чинність, накази Міністерства культури і туризму України від 24.10.2006 N 848/0/16-06 "Про затвердження Положення про Експертну раду Міністерства культури і туризму України з відбору та придбання творів образотворчого, декоративного та народного мистецтва, видатки на які здійснюються з Державного бюджету України на умовах державного замовлення" та від 06.12.2010 N 1178/0/16-10 "Про склад Експертної ради Міністерства культури і туризму України з відбору та придбання творів образотворчого, декоративного та народного мистецтва, видатки на які здійснюються з Державного бюджету України на умовах державного замовлення".

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра культури України - керівника апарату О. О. Губіну.

 

Міністр

М. А. Кулиняк


 

Додаток 1
до наказу Міністерства культури України
11.04.2012 N 350


ПОЛОЖЕННЯ
про Експертну раду Міністерства культури України з відбору та придбання творів сучасного образотворчого, декоративного та народного мистецтва, видатки на які здійснюються з Державного бюджету України на умовах державного замовлення

1. Це Положення регулює порядок роботи Експертної ради Міністерства культури України з відбору та придбання творів сучасного образотворчого, декоративного та народного мистецтва, видатки на які здійснюються з Державного бюджету України на умовах державного замовлення (далі - Експертна рада).

2. Експертна рада є консультативно-дорадчим органом і діє на громадських засадах.

3. У своїй діяльності Експертна рада керується Конституцією України, законами України "Про музеї та музейну справу", "Про культуру", "Про авторське право і суміжні права", Положенням про Музейний фонд України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.

4. Експертна рада аналізує стан розвитку образотворчого, декоративного та народного мистецтва, готує рекомендації щодо придбання творів образотворчого, декоративного та народного мистецтва з урахуванням замовлень (потреб) у комплектуванні музейних фондів.

5. Склад Експертної ради затверджується Міністром культури України.

6. До складу Експертної ради можуть входити незалежні експерти - мистецтвознавці, провідні митці, музейні працівники, а також представники творчих спілок (за згодою).

Склад Експертної ради затверджується на два роки, що не виключає у разі необхідності внесення змін та доповнень до її складу.

7. Очолює Експертну раду голова - заступник Міністра культури України - керівник апарату.

8. Експертна рада скликається на підставі клопотань музеїв перед Міністерством культури України (далі - Міністерство) щодо придбання творів провідних українських художників, майстрів народного мистецтва за згодою їх авторів або власників.

9. У клопотанні на ім'я голови Експертної ради вказується прізвище, ім'я, по батькові автора запропонованого для закупівлі твору сучасного образотворчого, декоративного та народного мистецтва (у разі необхідності - його власника), назва, розміри, рік, техніка виконання, орієнтовна вартість, наводиться аргументація щодо доцільності його придбання.

10. Робота Експертної ради здійснюється у формі засідань, під час яких переглядаються запропоновані для закупівлі твори. У разі потреби можуть проводитись виїзні засідання на художні виставки, музеї.

11. Засідання Експертної ради проводиться головою Експертної ради. У разі відсутності Голови Експертної ради його обов'язки виконує заступник голови.

12. Засідання Експертної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини її складу.

13. Рекомендації Експертної ради ухвалюються шляхом відкритого голосування по кожному запропонованому для закупівлі твору сучасного образотворчого, декоративного та народного мистецтва простою більшістю голосів присутніх членів ради. У разі, коли при голосуванні результати розділилися порівну, голос головуючого є вирішальним.

Вартість твору визначається відповідно до Загального положення та особливостей застосування рекомендацій по визначенню розміру винагороди за створення творів образотворчого мистецтва, затвердженого на засіданні ради Національної спілки художників України від 20 - 21.12.2007, протокол N 22.

14. Рекомендації Експертної ради заносяться до Реєстраційної книги засідань Експертної ради. Запис до Реєстраційної книги здійснює відповідальний секретар, а у разі його відсутності - особа, уповноважена членами Експертної ради.

15. Рекомендації Експертної ради після закінчення засідання підписуються відповідальним секретарем (або уповноваженою особою) та всіма присутніми членами Експертної ради.

На підставі записів у Реєстраційній книзі оформляється протокол, який підписує відповідальний секретар та затверджує голова Експертної ради.

16. Рішення Експертної ради носять рекомендаційний характер та розглядаються колегією Міністерства.

17. Організаційне забезпечення роботи Експертної ради здійснює відповідальний секретар, який бере участь у засіданнях без права голосу.

Відповідальний секретар:

- проводить роботу щодо підготовки засідань Експертної ради;

- оформляє протоколи засідань;

- доводить рішення Експертної ради до відома керівництва Міністерства.

 

Директор Департаменту культурної
спадщини та культурних цінностей

А. М. Вінграновський


 

Додаток 2
до наказу Міністерства культури України
11.04.2012 N 350


СКЛАД
Експертної ради Міністерства культури України з відбору та придбання творів сучасного образотворчого, декоративного та народного мистецтва, видатки на які здійснюються з Державного бюджету України на умовах державного замовлення

ГУБІНА
Олександра Олександрівна

Заступник Міністра культури України - керівник апарату, голова ради

ГОВДЯ
Ольга Петрівна

директор Дирекції художніх виставок України, заступник голови ради

ЗИКУНОВ
Петро Олександрович

заступник голови Національної спілки художників України (за згодою)

ГУРІН
Василь Іванович

завідувач кафедри живопису Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури

КОЖАН
Ігор Володимирович

генеральний директор Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького

КРАВЧЕНКО
Наталя Іванівна

кандидат мистецтвознавства, доцент Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв

КРАМАРЕВА
Олена Альбертівна

головний зберігач фондів Національного музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків

ЛИТВИНЕЦЬ
Юлія Олександрівна

головний зберігач фондів Національного художнього музею України

ОДАЙНИК
Оксана Вадимівна

доцент кафедри живопису і композиції Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури

ПАВЛОВА
Світлана Федорівна

заступник генерального директора з наукової роботи Національного історико-культурного заповідника "Чигирин"

РЕБРОВА
Наталя Борисівна

генеральний директор Національного історико-культурного заповідника "Гетьманська столиця"

РОГОТЧЕНКО
Олексій Олексійович

голова секції критики та мистецтвознавства Київської організації Національної спілки художників України (за згодою)

РОМАНЕНКОВА
Юлія Вікторівна

професор Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв

СОРОКА
Галина Олексіївна

генеральний директор Національного музею літератури України

СОТНИК
Леонід Іванович

голова Київської організації Національної спілки художників України

СТРЄЛЬНІКОВА
Світлана Олександрівна

генеральний директор Національного науково-дослідного реставраційного центру України

ШЕВЧЕНКО
Євген Ігорович

голова Національної спілки майстрів народного мистецтва України (за згодою)

ШМАН
Світлана Юріївна

головний спеціаліст відділу музейної справи управління музейної справи та нормативно-методичного забезпечення переміщення культурних цінностей Департаменту культурної спадщини та культурних цінностей Міністерства культури України, відповідальний секретар.

 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали