Додаткова копія: Про експертну раду з питань надання адміністративних послуг при Київському міському голові

КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 29.07.2015 р. N 518

Про експертну раду з питань надання адміністративних послуг при Київському міському голові

Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про місцеві державні адміністрації", "Про столицю України - місто-герой Київ", "Про адміністративні послуги" (Закон N 5203-VI), "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", з метою аналізу повідомлень адміністраторів Департаменту (Центру) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), відділів (центрів) надання адміністративних послуг апаратів районних в місті Києві державних адміністрацій про порушення термінів розгляду заяв на отримання адміністративних послуг, вжиття організаційних заходів щодо усунення цих порушень:

1. Утворити експертну раду з питань надання адміністративних послуг при Київському міському голові як консультативно-дорадчий орган.

2. Затвердити Положення про експертну раду з питань надання адміністративних послуг при Київському міському голові, що додається.

3. Департаменту (Центру) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), відділам (центрам) надання адміністративних послуг апаратів районних в місті Києві державних адміністрацій забезпечити інформування про діяльність експертної ради з питань надання адміністративних послуг при Київському міському голові.

4. Оприлюднити це розпорядження у газеті Київської міської ради "Хрещатик".

5. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

Голова

В. Кличко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Київського міського голови
29 липня 2015 року N 518

ПОЛОЖЕННЯ
про експертну раду з питань надання адміністративних послуг при Київському міському голові

1. Експертна рада з питань надання адміністративних послуг при Київському міському голові (далі - Рада) є постійно діючим консультативно-дорадчим органом при Київському міському голові з питань надання адміністративних послуг.

2. Рада утворюється розпорядженням Київського міського голови у складі:

голови - за посадою Київського міського голови;

першого заступника голови - за посадою заступника міського голови - секретаря Київської міської ради;

заступника голови - за посадою керівника апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

заступника голови - за посадою представника територіального органу спеціального уповноваженого органу з питань ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності (за згодою керівника);

заступника голови - за посадою представника громадської організації (за згодою);

секретаря - за посадою директора Департаменту (Центру) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

членів Ради.

Увесь склад Ради працює на громадських засадах.

3. Пропозиції щодо кількісного та персонального складу Ради формуються Антикорупційною радою при Київському міському голові з депутатів Київської міської ради, посадових і службових осіб виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, науковців, інших фахівців та представників громадських організацій (за згодою). До складу Ради включаються незалежні експерти та представники громадських організацій у кількості не менш як 50 відсотків загальної кількості членів ради.

Персональний склад Ради затверджується розпорядженням Київського міського голови, який у разі потреби може вносити зміни до її складу.

4. У своїй діяльності Рада керується Конституцією України, законами України, актами Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями Київської міської ради, розпорядженнями виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та іншими актами законодавства, а також дорученнями Київського міського голови та цим Положенням.

5. До компетенції Ради належить:

проведення аналізу повідомлень адміністраторів Департаменту (Центру) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та відділів (центрів) надання адміністративних послуг апаратів районних в місті Києві державних адміністрацій про порушення термінів розгляду заяв на отримання адміністративних послуг, розроблення пропозицій та рекомендацій щодо удосконалення порядку надання адміністративних послуг;

надання пропозицій щодо проектів та чинних нормативно-правових і організаційно-розпорядчих актів, які стосуються порядку надання адміністративних послуг.

6. Рада має право залучати з метою отримання консультацій посадових і службових осіб виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, центральних органів виконавчої влади та їх територіальних підрозділів, науковців та інших фахівців на громадських засадах (за згодою їх керівників).

7. Основною формою роботи Ради є засідання. Засідання Ради проводяться не рідше одного разу на місяць відповідно до регламенту, який затверджується на першому засіданні ради.

8. За організацію роботи Ради відповідає її секретар. Організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення роботи Ради здійснює секретаріат Київської міської ради.

9. Рішення Ради приймається більшістю голосів її членів і оформлюється протоколом, який підписують голова та секретар Ради.

Протягом десяти робочих днів з дня засідання Ради суб'єкту надання адміністративної послуги та/або Департаменту (Центру) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), відділам (центрам) надання адміністративних послуг апаратів районних в місті Києві державних адміністрацій надсилається витяг з протоколу засідання Ради, на якому прийнято відповідне рішення.

Рішення Ради мають рекомендаційний характер.

Рішення Ради підлягають обов'язковому розгляду керівниками суб'єктів надання адміністративних послуг та/або Департаменту (Центру) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) чи відділів (центрів) надання адміністративних послуг апаратів районних в місті Києві державних адміністрацій, які не пізніше п'яти робочих днів після отримання рішення повідомляють Раду про результат його розгляду.

10. За результатами аналізу повідомлень адміністраторів Департаменту (Центру) надання адміністративних послуг м. Києва та відділів (центрів) надання адміністративних послуг апаратів районних в місті Києві державних адміністрацій про порушення термінів розгляду заяв на отримання адміністративних послуг Радою розробляються пропозиції та рекомендації щодо удосконалення порядку надання адміністративних послуг, які затверджуються рішенням Ради.

11. За результатами розгляду проектів та перегляду чинних нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів, що стосуються порядку надання адміністративних послуг, Радою приймаються рішення.

17. Інформація про діяльність Ради оприлюднюється через Єдиний інформаційний простір територіальної громади міста Києва.

 

Керівник апарату

В. Бондаренко
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали