ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 26.04.2012 р. N 175

Про експертну раду з питань видавничої справи

Відповідно до пункту 9 статті 39 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", пункту 2 Указу Президента України від 21 березня 2006 року N 243/2006 "Про деякі заходи з розвитку книговидавничої справи в Україні", з метою відбору творів місцевих авторів, видання яких здійснюватиметься відповідно до обласної Програми економічної підтримки книговидавничої справи на 2012 - 2015 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 27 грудня 2011 року N 8/8:

1. Затвердити Положення про експертну раду з питань видавничої справи та її склад, що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 3 лютого 2010 року N 21 "Про експертну раду з питань видавничої справи" та від 18 квітня 2011 року N 174 "Про новий склад експертної ради з питань видавничої справи" (Розпорядження N 174).

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації О. Курилюка.

 

Голова

Б. Клімчук


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Волинської обласної державної адміністрації
26.04.2012 N 175


ПОЛОЖЕННЯ
про експертну раду з питань видавничої справи

1. Експертна рада з питань видавничої справи (далі - експертна рада) - консультативний постійно діючий дорадчий колегіальний орган, створений з метою здійснення змістовної тематичної оцінки видавничих проектів місцевих авторів та визначення доцільності їх випуску, видання яких здійснюватиметься відповідно до обласної Програми економічної підтримки книговидавничої справи на 2012 - 2015 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 27 грудня 2011 року N 8/8.

2. Експертна рада у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, цим Положенням.

3. Експертна рада на своїх засіданнях розглядає пропозиції про випуск українською мовою суспільно значимої літератури волинських письменників, авторів, їх накладу. Експертна рада забезпечує вивчення, аналіз, підготовку висновків стосовно актуальності, тематичної спрямованості, змісту та якості видавничих проектів, приймає рішення про необхідність доопрацювання рукопису або відмову у фінансуванні.

4. За результатами попереднього розгляду Експертна рада проводить відбір книжкових проектів та вносить пропозиції щодо формування замовлення на випуск видавничої продукції.

5. Експертна рада підтримує історико-краєзнавчу, художню, мистецьку та дитячу літературу, видання рідкісних та аудіокниг.

6. Експертна рада на своєму засіданні розглядає не більше одного рукопису або оригінал-макету від одного автора. Матеріали подаються у друкованому вигляді, вкладені у папку.

7. Експертна рада здійснює попередню оцінку літературно-художнього та фахового рівня рукопису за наявності двох незалежних позитивних рецензій відповідних профільних фахівців та членів творчих спілок. Члени обласної організації Національної спілки письменників України подають один відгук. Термін дії рецензії не повинен перевищувати двох років.

8. Рішення про підтримку історико-краєзнавчих книг, поданих на розгляд членів експертної ради з району чи міста області, приймається за наявності листа-рекомендації райдержадміністрації, районної, міської ради або ж рішення місцевої ради з питань видавничої справи (якщо така створена).

9. Матеріали на розгляд членів експертної ради подаються Головному управлінню з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю облдержадміністрації (далі - Головне управління) разом з рукописом (оригінал-макетом) книги, рецензіями та орієнтовною калькуляцією. Рукопис (оригінал-макет) після розгляду на засіданні ради на прохання автора може бути йому повернутий.

10. До початку засідання члени експертної ради повинні ознайомитися з поданими матеріалами та, враховуючи їх змістовність і актуальність, дати їм фахову оцінку.

11. При порушенні умов договору видавництвом чи автором нові матеріали на розгляд членів експертної ради не приймаються до повного виконання взятих на себе попередніх зобов'язань.

12. Експертна рада утворюється у складі голови, заступників голови, секретаря, членів експертної ради. Якщо член експертної ради подає матеріали на розгляд експертної ради, він не бере участі у голосуванні. Персональний склад експертної ради затверджується розпорядженням голови обласної державної адміністрації.

13. Секретар експертної ради призначається розпорядженням голови облдержадміністрації з числа працівників Головного управління як підрозділу, що здійснює організаційно-методичне забезпечення ради. Секретар включається до складу експертної ради без права голосу.

14. Експертна рада не втручається в організаційно-творчу діяльність видавництв.

15. Організаційною формою роботи експертної ради є засідання, яке проводиться один раз на рік в останній декаді травня. Матеріали на розгляд членами експертної ради приймаються до 1 травня відповідного року, а подані після вказаного терміну розглядатимуться на черговому засіданні ради.

16. Засідання Експертної ради веде голова або за його дорученням заступник. Засідання експертної ради є правоможним за присутності 2/3 її складу. Рішення приймається відкритим голосуванням простою більшістю присутніх на засіданні Експертної ради і оформляється протоколом за підписом голови та секретаря ради.

17. Діяльність експертної ради припиняється розпорядженням голови обласної державної адміністрації.

18. Організаційно-методичне забезпечення експертної ради покладається на Головне управління.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Волинської обласної державної адміністрації
26.04.2012 N 175


СКЛАД
експертної ради з питань видавничої справи

Голова експертної ради

КУРИЛЮК
Олександр Іванович

- заступник голови облдержадміністрації

заступники голови експертної ради:

МЕЛЬНИК
Андрій Андрійович

- начальник Головного управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю облдержадміністрації

ПОТУРАЙ
Олег Гнатович

- голова обласної організації Національної спілки письменників України (за згодою)

секретар експертної ради

ЕНКОВИЧ
Юлія Миколаївна

- спеціаліст І категорії Головного управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю облдержадміністрації

члени експертної ради:

БОНДАРЕНКО
Геннадій Васильович

- голова обласного товариства краєзнавців (за згодою)

ГЕЙ
Василь Степанович

- член обласної організації Національної спілки письменників України (за згодою)

ГОРИК
Ніна Петрівна

- член обласної організації Національної спілки письменників України (за згодою)

ДМИТРУК
Валерій Юхимович

- заступник начальника управління культури і туризму облдержадміністрації

ЗАГРЕВА
Валентина Ярославівна

- заступник начальника управління освіти і науки облдержадміністрації

КОНСТАНКЕВИЧ
Ірина Мирославівна

- проректор з навчально-виховної роботи Волинського національного університету імені Лесі Українки (за згодою)

КОРСАК
Іван Феодосійович

- письменник, член обласної організації Національної спілки письменників України, головний редактор газети і радіо "Сім'я і дім" (за згодою)

САВЧАК
Михайло Іванович

- голова обласної організації Національної спілки журналістів України (за згодою)

СТАСЮК
Людмила Іванівна

- директор державної обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олени Пчілки (за згодою)

ТИМОЖИНСЬКИЙ
Віктор Анатолійович

- голова обласної організації Національної спілки композиторів України (за згодою)

ФАМУЛЯК-ЗЕЛІНСЬКА
Віра Юріївна

- заступник начальника Головного управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю облдержадміністрації

ЧЕРНЕЦЬКИЙ
Іван Іванович

- член обласної організації Національної спілки письменників України (за згодою)

ЯКУБЮК
Анатолій Миколайович

- головний редактор Всеукраїнського суспільно-політичного та літературно- мистецького журналу "Волинь" (за згодою).

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали