ПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

17.01.2017

м. Київ

N 1-3

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
08 лютого 2017 р. за N 180/30048

Про форми довідок про заробітну плату для призначення пенсії державним службовцям

Відповідно до пунктів 2, 10, 12 розділу XI "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про державну службу", пунктів 9 (Постанова N 280), 10 Положення про Пенсійний фонд України (Постанова N 280), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня 2014 року N 280, та пункту 5 Порядку призначення пенсій деяким категоріям осіб, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2016 року N 622 (Постанова N 622), правління Пенсійного фонду України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити форми довідок про заробітну плату для призначення згідно з пунктами 10 і 12 розділу XI "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України від 10 грудня 2015 року N 889-VIII "Про державну службу" пенсії відповідно до статті 37 Закону України від 16 грудня 1993 року N 3723-XII "Про державну службу", що додаються:

форму довідки про складові заробітної плати для призначення пенсії державного службовця (посадовий оклад, надбавка за ранг, надбавка за вислугу років);

форму довідки про складові заробітної плати для призначення пенсії державного службовця (за будь-які 60 календарних місяців роботи підряд перед зверненням за пенсією);

форму довідки про складові заробітної плати для призначення пенсії особі, яка має не менш як 20 років стажу роботи на посадах, віднесених до категорій посад державної служби, і яка на момент виходу на пенсію не займає посади державної служби.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови правління Пенсійного фонду України:

від 14 лютого 2011 року N 5-1 "Про виконання рішення Окружного адміністративного суду міста Києва по справі N 2а-4753/09/2670" (Постанова N 5-1), зареєстровану в Міністерстві юстиції України 18 лютого 2011 року за N 210/18948;

від 04 вересня 2013 року N 15-1 "Про виконання рішень Окружного адміністративного суду міста Києва по справах N 2а-8893/12/2670, N 2а-4753/09/2670" (Постанова N 15-1), зареєстровану в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2013 року за N 1661/24193;

від 04 липня 2016 року N 15-2 "Про внесення змін до постанови правління Пенсійного фонду України від 04 вересня 2013 року N 15-1" (Постанова N 15-2), зареєстровану в Міністерстві юстиції України 25 липня 2016 року за N 1020/29150.

3. Юридичному управлінню (Рябцева Т. Б.) подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

 

Голова правління

О. Зарудний

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Голови
СПО сторони роботодавців
на національному рівні

Д. Олійник

Голова СПО
об'єднань профспілок

Г. В. Осовий

Міністр соціальної
політики України

А. Рева

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління Пенсійного фонду України
17 січня 2017 року N 1-3

ДОВІДКА
про складові заробітної плати для призначення пенсії державного службовця (посадовий оклад, надбавка за ранг, надбавка за вислугу років)

Видана __________ про те, що
                                                                                    (прізвище, ім'я, по батькові)
він (вона) працює (працював(ла)) в _______
                                                                                                                      (найменування державного органу)
на посаді _____, заробітна плата* станом на
_ становить:
     (місяць, рік)

грн

Посадовий оклад

 

Надбавка за ранг (___ ранг)

 

Надбавка за вислугу років (___ %) (за стаж державної служби _________ років)

 

Усього:

 

На всі види оплати праці, включені в довідку, нараховано єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Довідка видана на підставі особових рахунків, платіжних відомостей або інших документів про нараховану та сплачену заробітну плату
                               (непотрібне закреслити)
за _____ місяць рік.

Довідка про розмір інших виплат, що подається для призначення пенсії відповідно до Закону України "Про державну службу", додається.

Керівник

 

 

М. П.

 

 

Головний бухгалтер

________
(підпис)

______
(ініціали та прізвище)


* Для державних службовців, які на час звернення за призначенням пенсії працюють на посадах державної служби, зазначаються дані про встановлений особі посадовий оклад, надбавку за ранг та вислугу років в розмірах, установлених на день звернення за призначенням пенсії за останньою займаною посадою державної служби.

Для осіб, які на час звернення за призначенням пенсії не займають посад державної служби, зазначаються посадовий оклад працюючого на відповідній посаді державного службовця, надбавка за відповідний ранг державного службовця та надбавка за вислугу років у відсотках посадового окладу (з урахуванням стажу державної служби особи, яка звертається за призначенням пенсії).

Для осіб, які працювали в органі, який на момент звернення за призначенням пенсії ліквідований, а також у разі перейменування (відсутності) посади у відповідному державному органі, зазначаються посадовий оклад та ранг за прирівняною посадою, надбавка за вислугу років у відсотках (з урахуванням стажу державної служби особи, яка звертається за призначенням пенсії).

 

Директор департаменту
пенсійного забезпечення

І. В. Ковпашко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління Пенсійного фонду України
17 січня 2017 року N 1-3

ДОВІДКА
про складові заробітної плати для призначення пенсії державного службовця (за будь-які 60 календарних місяців роботи підряд перед зверненням за пенсією)

Видана ____ для призначення
                                                                    (прізвище, ім'я, по батькові)
згідно з пунктами 10, 12 розділу XI "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України від 10 грудня 2015 року N 889-VIII "Про державну службу" пенсії відповідно до статті 37 Закону України "Про державну службу" про те, що надбавки, премії та інші виплати за період з* _ по становили**:

грн

Місяці

Надбавка за інтенсивність праці

Надбавка за виконання особливо важливої роботи

Надбавка за роботу з відомостями, що становлять державну таємницю

Виплати за додаткове навантаження

Премія місячна

Інші виплати (матеріальна допомога, премії, нараховані за період, що перевищує календарний місяць)**

__ рік

__ рік

__ рік

__ рік

__ рік

__ рік

Січень

 

 

 

 

 

 

Лютий

 

 

 

 

 

 

Березень

 

 

 

 

 

 

Квітень

 

 

 

 

 

 

Травень

 

 

 

 

 

 

Червень

 

 

 

 

 

 

Липень

 

 

 

 

 

 

Серпень

 

 

 

 

 

 

Вересень

 

 

 

 

 

 

Жовтень

 

 

 

 

 

 

Листопад

 

 

 

 

 

 

Грудень

 

 

 

 

 

 

Січень

 

 

 

 

 

 

Лютий

 

 

 

 

 

 

Березень

 

 

 

 

 

 

Квітень

 

 

 

 

 

 

Травень

 

 

 

 

 

 

Червень

 

 

 

 

 

 

Липень

 

 

 

 

 

 

Серпень

 

 

 

 

 

 

Вересень

 

 

 

 

 

 

Жовтень

 

 

 

 

 

 

Листопад

 

 

 

 

 

 

Грудень

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

На всі види оплати праці, включені в довідку, нараховано єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Інші виплати:

нараховано ____ грн _______
                                                                                          (назва та сума виплати)
за період з ________ по ________;

нараховано _____ грн ______
                                                                                           (назва та сума виплати)
за період з ________ по ________.

Довідка видана на підставі особових рахунків, платіжних відомостей або інших документів про нараховану та сплачену заробітну плату за _____ роки.
                           (непотрібне закреслити)

Керівник

______
(підпис)

___
(ініціали та прізвище)

М. П.

 

 

Головний бухгалтер

______
(підпис)

___
(ініціали та прізвище)


* Не раніше 01 травня 2016 року.

** Для державних службовців, які працюють на момент звернення за призначенням пенсії на посадах державної служби (в тому числі для осіб, які мають не менш як 20 років стажу роботи на посадах, віднесених до категорій посад державних службовців):

надбавки, місячні премії, виплати за додаткове навантаження зазначаються в місяці їх нарахування в сумах, що нараховані. За період, коли державний службовець перебував у відпустці, відрядженні чи на лікарняному, ці виплати зазначаються в довідці, виходячи із середнього розміру заробітної плати за такі періоди в місяці, за який проводиться відповідна оплата. За бажанням особи неповні місяці роботи на посаді державної служби враховуються як повні;

матеріальна допомога, премії (крім місячної) зазначаються в повній сумі в місяці виплати (починаючи з травня 2016 року) з поясненням щодо виду виплати та періоду, за який нараховані.

 

Директор департаменту
пенсійного забезпечення

І. В. Ковпашко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління Пенсійного фонду України
17 січня 2017 року N 1-3

ДОВІДКА
про складові заробітної плати для призначення пенсії особі, яка має не менш як 20 років стажу роботи на посадах, віднесених до категорій посад державної служби, і яка на момент виходу на пенсію не займає посади державної служби

Видана ____ для
                                                                                   (прізвище, ім'я, по батькові)
призначення згідно з пунктами 10, 12 розділу XI "Прикінцеві та перехідні положення" Закону "Про державну службу" пенсії відповідно до статті 37 Закону України від 16 грудня 1993 року N 3723-XII "Про державну службу" про те, що середні розміри надбавок, премій та інших виплат за _____ ________ року*, що передує місяцю звернення за
                                         (місяць)
призначенням пенсії, становили**:

грн

Місяць

Надбавка за інтенсивність праці

Надбавка за виконання особливо важливої роботи

Надбавка за роботу з відомостями, що становлять державну таємницю

Виплати за додаткове навантаження

Премія місячна

Інші виплати (матеріальна допомога, премії, нараховані за період, що перевищує календарний місяць) в частині, що відповідає календарному місяцю

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

На всі види оплати праці, включені в довідку, нараховано єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Довідка видана на підставі особових рахунків, платіжних відомостей або інших документів про нараховану та сплачену заробітну плату за _________     _______ року.
                            (непотрібне закреслити)                                                        (місяць)

Керівник

______
(підпис)

___
(ініціали та прізвище)

М. П.

 

 

Головний бухгалтер

______
(підпис)

___
(ініціали та прізвище)


* Не раніше травня 2016 року.

** Виплати (надбавки, місячні премії) зазначаються в середніх розмірах відносно визначених законодавством таких виплат за відповідною (прирівняною) посадою (посадами) за останнім місцем роботи на державній службі за місяць, що передує місяцю звернення за призначенням пенсії.

Матеріальна допомога та виплати, які нараховуються за період, що перевищує календарний місяць, зазначаються в частині, що відповідає кількості місяців у розрахунковому періоді, виходячи із середнього розміру таких виплат у місяці, що передує місяцю звернення за призначенням пенсії, визначеного з урахуванням кількості відповідних (прирівняних) посад.

 

Директор департаменту
пенсійного забезпечення

І. В. Ковпашко
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали