Додаткова копія: Про форми фінансових звітів про надходження та використання коштів виборчих фондів кандидатів на пост Президента України, порядок їх складання і проведення аналізу

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 3 січня 2019 року N 3

Київ

Про форми фінансових звітів про надходження та використання коштів виборчих фондів кандидатів на пост Президента України, порядок їх складання і проведення аналізу

З метою встановлення єдиних форм фінансових звітів про надходження та використання коштів виборчих фондів кандидатів на пост Президента України, порядку їх складання і проведення аналізу, відповідно до пунктів 11, 13 частини другої статті 25, частин четвертої - восьмої статті 42, статті 43 Закону України "Про вибори Президента України", враховуючи рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 29 грудня 2018 року N 3221 "Про погодження проектів форм фінансових звітів про надходження та використання коштів виборчих фондів кандидатів на пост Президента України, порядку їх складання і проведення аналізу", керуючись статтями 11 - 13, пунктом 4 статті 17, пунктами 1, 8, 9 статті 18, частиною п'ятою статті 23 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Встановити форми:

Звіту про надходження коштів на поточний рахунок виборчого фонду кандидата на пост Президента України та їх використання (форма N 1) (додаток 1);

Розшифровки до Звіту про надходження коштів на поточний рахунок виборчого фонду кандидата на пост Президента України та їх використання (форми N 1) (додаток 2);

Звіту про формування виборчого фонду кандидата на пост Президента України (форма N 2) (додаток 3);

Розшифровки до Звіту про формування виборчого фонду кандидата на пост Президента України (форми N 2) (додаток 4);

Консолідованого звіту про надходження коштів на поточні рахунки виборчого фонду кандидата на пост Президента України та їх використання (форма N 3) (додаток 5);

Розшифровки до Консолідованого звіту про надходження коштів на поточні рахунки виборчого фонду кандидата на пост Президента України та їх використання (форми N 3) (додаток 6);

Аналізу фінансового звіту про надходження і використання коштів виборчого фонду кандидата на пост Президента України (додаток 7).

2. Затвердити:

Порядок складання фінансових звітів про надходження і використання коштів виборчих фондів кандидатів на пост Президента України (додаток 8);

Порядок проведення аналізу фінансових звітів про надходження і використання коштів виборчих фондів кандидатів на пост Президента України (додаток 9).

3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Центральної виборчої комісії:

від 9 жовтня 2009 року N 148 "Про Порядок складання та форми фінансової звітності про надходження і використання коштів виборчих фондів кандидатів на пост Президента України";

від 27 березня 2014 року N 89 "Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 9 жовтня 2009 року N 148 "Про Порядок складання та форми фінансової звітності про надходження і використання коштів виборчих фондів кандидатів на пост Президента України" (Постанова N 89).

4. Цю постанову надіслати Національному агентству з питань запобігання корупції та оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

 

Голова
Центральної виборчої комісії

Т. СЛІПАЧУК

 

Додаток 1
до постанови Центральної виборчої комісії
3.01.2019 N 3

форма N 1

ЗВІТ
про надходження коштів на поточний рахунок виборчого фонду кандидата на пост Президента України та їх використання

_______
(вид звіту: проміжний, остаточний)

за період з "___" до "___" 20__ року

_
(прізвище, ім'я, по батькові кандидата)
_
(назва та код банку, в якому відкрито поточний рахунок, N рахунку)

_

Територіальний виборчий округ N _____

Код статті

Найменування статті

Сума (грн)

1. Надходження коштів на поточний рахунок виборчого фонду

7

Перерахування коштів з накопичувального рахунку виборчого фонду на поточний рахунок виборчого фонду

 

9

Перерахування штрафних санкцій виконавцями за укладеними договорами

 

Усього надійшло коштів на поточний рахунок виборчого фонду (7 + 9)

 

2. Використання коштів поточного рахунку виборчого фонду

1000

Сума витрат виборчого фонду (1100 + 1200 + 1300 + 1400)

 

1100

Виготовлення (придбання) матеріалів передвиборної агітації (1110 + 1120 + 1130 + 1140 + 1150 + 1160):

 

1110

виготовлення друкованих матеріалів (виборчих листівок, плакатів та інших агітаційних матеріалів чи видань)

 

1120

виготовлення відеозаписів

 

1130

виготовлення аудіозаписів

 

1140

виготовлення інших матеріалів передвиборної агітації

 

1150

придбання канцтоварів, паперу, інших предметів і матеріалів для виготовлення матеріалів передвиборної агітації

 

1160

виготовлення (придбання) та встановлення агітаційних наметів

 

1200

Використання засобів масової інформації (1210 + 1220):

 

1210

оплата ефірного часу (1211 + 1212):

 

1211

оплата ефірного часу на телебаченні

 

1212

оплата ефірного часу на радіо

 

1220

оплата друкованих площ у друкованих засобах масової інформації

 

1300

Інші послуги, пов'язані з проведенням передвиборної агітації (1310 + 1320 + 1330 + 1340 + 1350 + 1360):

 

1310

транспортні послуги для реалізації заходів передвиборної агітації (перевезення матеріалів передвиборної агітації, технічних засобів та обладнання для ведення передвиборної агітації, а також інших матеріалів, пов'язаних з передвиборною агітацією)

 

1320

оренда будинків і приміщень усіх форм власності для проведення публічних дебатів, дискусій, "круглих столів", прес-конференцій стосовно положень передвиборної програми та політичної діяльності партії - суб'єкта виборчого процесу чи політичної діяльності кандидата на пост Президента України, а також для виготовлення матеріалів передвиборної агітації

 

1330

оренда обладнання та технічних засобів для ведення передвиборної агітації

 

1340

оренда будинків і приміщень усіх форм власності для проведення зборів громадян та інших зустрічей з виборцями

 

1350

розміщення друкованих агітаційних матеріалів чи політичної реклами на носіях зовнішньої реклами (білбордах, вивісках, сітілайтах тощо)

 

1360

Послуги зв'язку (1361 + 1362):

 

1361

послуги електричного зв'язку (телефонного, телеграфного, фототелеграфного, факсимільного, документального зв'язку, мереж та каналів передавання даних тощо)

 

1362

послуги поштового зв'язку

 

1400

Інші витрати на передвиборну агітацію (розповсюдження виборчих листівок, плакатів та інших друкованих агітаційних матеріалів чи друкованих видань; проведення мітингів, походів, демонстрацій, пікетів, концертів, вистав, спортивних змагань, демонстрації фільмів та телепередач чи інших публічних заходів за підтримки політичної партії - суб'єкта виборчого процесу чи кандидата на пост Президента України тощо)

 

Залишок коштів на поточному рахунку виборчого фонду (7 + 9 - 1000)

 

9

у тому числі: перерахування штрафних санкцій виконавцями за укладеними договорами

 

Звіт подано "____" _____20___ року

Розпорядник
поточного рахунку
виборчого фонду
 

 
__
(підпис)


(прізвище та ініціали)

 

Секретар засідання
Центральної виборчої комісії

О. ЛОТЮК

 

Додаток 2
до постанови Центральної виборчої комісії
3.01.2019 N 3

РОЗШИФРОВКА
до Звіту про надходження коштів на поточний рахунок виборчого фонду кандидата на пост Президента України та їх використання (форми N 1)

_______
(вид звіту: проміжний, остаточний)

за період з "___" до "___" 20__ року

_
(прізвище, ім'я, по батькові кандидата)
_
(назва та код банку, в якому відкрито поточний рахунок, N рахунку)

_

1. Відомості про перерахування коштів з накопичувального рахунку виборчого фонду на поточний рахунок виборчого фонду (код статті 7)

Код статті

Дата перерахування коштів

Номер розрахункового документа

Сума (грн)

7

 

 

 

7

 

 

 

7

 

 

 

7

 

 

 

Усього

 

 

 

2. Відомості про перерахування штрафних санкцій виконавцями за укладеними договорами (код статті 9)

Код статті

Дата перерахування штрафних санкцій

Номер
розрахункового документа

Виконавець (повна назва)

Місцезнаходження виконавця

Код виконавця (ЄДРПОУ)

Реквізити договору
(дата укладання, номер та предмет договору)

Призначення платежу

Сума
(грн)

9

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Відомості про використання коштів поточного рахунку виборчого фонду (код статті 1110, 1120, 1130, 1140, 1150, 1160, 1211, 1212, 1220, 1310, 1320, 1330, 1340, 1350, 1361, 1362, 1400)

Код статті

Дата платежу

Номер розрахункового документа

Отримувач (повна назва)

Місцезнаходження отримувача

Код отримувача (ЄДРПОУ)

Призначення платежу

Сума
(грн)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

4. Відомості про повернення коштів виконавцями за укладеними договорами (код статті 8)

Код статті

Дата повернення коштів

Номер розрахункового документа

Виконавець (повна назва)

Місцезнаходження виконавця

Код виконавця (ЄДРПОУ)

Реквізити договору (дата укладання, номер та предмет договору)

Призначення платежу

Сума
(грн)

8

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Відомості про повернення коштів з поточного рахунку виборчого фонду на накопичувальний рахунок (код статті 5)

Код статті

Дата перерахування коштів

Номер розрахункового документа

Сума (грн)

5

 

 

 

5

 

 

 

5

 

 

 

5

 

 

 

Усього

 

 

 

6. Відомості про перерахування залишку коштів з поточного рахунку на накопичувальний рахунок виборчого фонду

Дата
перерахування коштів

Номер розрахункового документа

Сума (грн)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

Розпорядник
поточного рахунку
виборчого фонду
  

__
(підпис)


(прізвище та ініціали)

 

Секретар засідання
Центральної виборчої комісії

О. ЛОТЮК

 

Додаток 3
до постанови Центральної виборчої комісії
3.01.2019 N 3

форма N 2

ЗВІТ
про формування виборчого фонду кандидата на пост Президента України

_______
(вид звіту: проміжний, остаточний)

за період з "___" до "___" _ 20__ року

_
(прізвище, ім'я, по батькові кандидата)
_
(назва та код банку, в якому відкрито накопичувальний рахунок, N рахунку)

_

Код статті

Найменування статті

Сума
(грн)

1. Надходження коштів на накопичувальний рахунок виборчого фонду

1

Кошти партії

 

2

Власні кошти кандидата

 

3

Добровільні внески юридичних осіб, у тому числі

 

10

внески юридичних осіб, визначених у частині третій статті 43 Закону України "Про вибори Президента України", які не мають права здійснювати відповідні внески

 

11

кошти, що перевищують розмір внеску, встановлений частиною другою статті 43 Закону України "Про вибори Президента України", які повертаються юридичній особі, а в разі неможливості повернення перераховуються до Державного бюджету України

 

4

Добровільні внески фізичних осіб, у тому числі

 

10

внески фізичних осіб, визначених у частині третій статті 43 Закону України "Про вибори Президента України", які не мають права здійснювати відповідні внески

 

11

кошти, що перевищують розмір внеску, встановлений частиною другою статті 43 Закону України "Про вибори Президента України", які повертаються фізичній особі, а в разі неможливості повернення перераховуються до Державного бюджету України

 

12

Помилкові надходження коштів

 

Усього надійшло коштів на накопичувальний рахунок виборчого фонду (1 + 2 + 3 + 4 +12)

 

2. Перерахування коштів із накопичувального рахунку виборчого фонду

2000

Повернення добровільних внесків особам (2100 + 2200 + 2400)

 

2100

Повернення особам внесків, від яких відповідно до частини шостої статті 43 Закону України "Про вибори Президента України" відмовився розпорядник накопичувального рахунку

 

2200

Повернення особам сум коштів, що перевищують розмір внеску, визначений частиною другою статті 43 Закону України "Про вибори Президента України"

 

2400

Повернення банком особам внесків, що надійшли до виборчого фонду після дня виборів (у разі включення кандидата до виборчого бюлетеня для повторного голосування - після дня повторного голосування)

 

3000

Перерахування внесків до Державного бюджету України (3110 + 3120 + 3210 + 3220)

 

3110

Перерахування до Державного бюджету України внесків осіб, які згідно з частиною третьою статті 43 Закону України "Про вибори Президента України" не мають права здійснювати відповідні внески

 

3120

Перерахування до Державного бюджету України сум коштів, що перевищують розмір внеску, визначений частиною другою статті 43 Закону України "Про вибори Президента України", у разі неможливості їх повернення відповідним особам

 

3210

Перерахування до Державного бюджету України внесків осіб, від яких відповідно до частини шостої статті 43 Закону України "Про вибори Президента України" відмовився розпорядник накопичувального рахунку, у разі неможливості їх повернення відповідним особам

 

3220

Перерахування банком до Державного бюджету України внесків, що надійшли до виборчих фондів після дня виборів (у разі включення кандидата до виборчого бюлетеня для повторного голосування - після дня повторного голосування), у разі неможливості їх повернення відповідним особам

 

4000

Банківські послуги, не пов'язані з відкриттям і закриттям накопичувального рахунку та його функціонуванням

 

5000

Повернення помилкових надходжень коштів

 

6000

Опублікування реквізитів накопичувального рахунку в друкованих засобах масової інформації

 

Усього перераховано коштів із накопичувального рахунку виборчого фонду (2000 + 3000 +4000 + 5000 + 6000)

 

Загальний розмір виборчого фонду (1 + 2 + 3 + 4 +12) - (2000 + 3000 + 4000 + 5000 + 6000)

 

Звіт подано "___" 20__ року

Розпорядник
накопичувального рахунку
виборчого фонду

 
 
___________
(підпис)


(прізвище та ініціали)

Розпорядник
накопичувального рахунку
виборчого фонду

 
 
___________
(підпис)


(прізвище та ініціали)

 

Секретар засідання
Центральної виборчої комісії

О. ЛОТЮК

 

Додаток 4
до постанови Центральної виборчої комісії
03.01.2019 N 3

РОЗШИФРОВКА
до Звіту про формування виборчого фонду кандидата на пост Президента України (форми N 2)

_______
(вид звіту: проміжний, остаточний)

за період з "___" до "___" 20__ року

_
(прізвище, ім'я, по батькові кандидата)
_
(назва та код банку, в якому відкрито накопичувальний рахунок, N рахунку)

_

1. Відомості про надходження на накопичувальний рахунок коштів партії (код статті 1)

Код статті

Дата надходження коштів

Номер розрахункового документа

Сума (грн)

1

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

Усього

 

 

 

2. Відомості про надходження на накопичувальний рахунок власних коштів кандидата (код статті 2)

Код статті

Дата надходження коштів

Номер розрахункового документа

Сума (грн)

2

 

 

 

2

 

 

 

2

 

 

 

Усього

 

 

 

3. Відомості про надходження на накопичувальний рахунок добровільних внесків юридичних осіб (код статті 3)

Код статті

Дата надходження внеску

Номер розрахункового документа

Найменування платника

Місцезнаходження платника

Код платника (ЄДРПОУ)

Сума
(грн)

3

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

4. Відомості про надходження на накопичувальний рахунок добровільних внесків фізичних осіб (код статті 4)

Код статті

Дата надходження внеску

Номер розрахункового документа

Прізвище, ім'я, по батькові платника

Місце проживання платника (область, район, населений пункт) та адреса житла

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (Положення N 822) / серія і номер паспорта

Сума
(грн)

4

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

5. Відомості про надходження на накопичувальний рахунок внесків юридичних осіб, визначених у частині третій статті 43 Закону України "Про вибори Президента України", які не мають права здійснювати відповідні внески (код статті 10)

Код статті

Дата надходження внеску

Номер розрахункового документа

Найменування платника

Місцезнаходження платника

Код платника (ЄДРПОУ)

Сума
(грн)

10

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

6. Відомості про надходження на накопичувальний рахунок внесків фізичних осіб, визначених у частині третій статті 43 Закону України "Про вибори Президента України", які не мають права здійснювати відповідні внески (код статті 10)

Код статті

Дата надходження внеску

Номер розрахункового документа

Прізвище, ім'я, по батькові платника

Місце проживання платника (область, район, населений пункт) та адреса житла

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (Положення N 822) / серія і номер паспорта

Сума
(грн)

10

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

7. Відомості про кошти, що перевищують розмір внеску, встановлений частиною другою статті 43 Закону України "Про вибори Президента України", які повертаються юридичній особі, а в разі неможливості повернення перераховуються до Державного бюджету України (код статті 11)

Код статті

Дата надходження внеску

Номер розрахункового документа

Найменування платника

Місцезнаходження платника

Код платника (ЄДРПОУ)

Сума перевищення
(грн)

11

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

8. Відомості про кошти, що перевищують розмір внеску, встановлений частиною другою статті 43 Закону України "Про вибори Президента України", які повертаються фізичній особі, а в разі неможливості повернення перераховуються до Державного бюджету України (код статті 11)

Код статті

Дата надходження внеску

Номер розрахункового документа

Прізвище, ім'я, по батькові платника

Місце проживання платника (область, район, населений пункт) та адреса житла

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (Положення N 822) / серія і номер паспорта

Сума перевищення
(грн)

11

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

9. Відомості про помилкові надходження коштів на накопичувальний рахунок від юридичних осіб (код статті 12)

Код статті

Дата надходження внеску

Номер розрахункового документа

Найменування платника

Місцезнаходження платника

Код платника (ЄДРПОУ)

Сума
(грн)

12

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

10. Відомості про помилкові надходження коштів на накопичувальний рахунок від фізичних осіб (код статті 12)

Код статті

Дата надходження внеску

Номер розрахункового документа

Прізвище, ім'я, по батькові платника

Місце проживання платника (область, район, населений пункт) та адреса житла

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (Положення N 822) / серія і номер паспорта

Сума
(грн)

12

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

11. Відомості про повернення юридичним особам добровільних внесків (код статті 2100, 2200, 2400)

Код статті

Дата повернення внеску

Номер розрахункового документа

Отримувач
(повна назва)

Місцезнаходження отримувача

Код отримувача (ЄДРПОУ)

Сума
(грн)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

12. Відомості про повернення фізичним особам добровільних внесків (код статті 2100, 2200, 2400)

Код статті

Дата повернення внеску

Номер розрахункового документа

Прізвище, ім'я, по батькові отримувача

Місце проживання отримувача (область, район, населений пункт) та адреса житла

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (Положення N 822) / серія і номер паспорта отримувача

Сума (грн)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

13. Відомості про перерахування внесків юридичних осіб до Державного бюджету України (код статті 3110, 3120, 3210, 3220)

Код статті

Дата перерахування внеску

Номер розрахункового документа

Найменування платника

Місцезнаходження платника

Код платника (ЄДРПОУ)

Сума (грн)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

14. Відомості про перерахування внесків фізичних осіб до Державного бюджету України (код статті 3110, 3120, 3210, 3220)

Код статті

Дата перерахування внеску

Номер розрахункового документа

Прізвище, ім'я, по батькові платника

Місце проживання платника (область, район, населений пункт) та адреса житла

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (Положення N 822) / серія і номер паспорта

Сума (грн)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

15. Відомості про оплату банківських послуг, не пов'язаних із відкриттям і закриттям накопичувального рахунку та його функціонуванням (код статті 4000)

Код статті

Дата оплати послуг

Номер розрахункового документа

Найменування банку

Місцезнаходження банку

Код банку (ЄДРПОУ)

Сума (грн)

4000

 

 

 

 

 

 

4000

 

 

 

 

 

 

4000

 

 

 

 

 

 

4000

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

16. Відомості про повернення юридичним особам помилкових надходжень коштів (код статті 5000)

Код статті

Дата повернення внеску

Номер розрахункового документа

Отримувач
(повна назва)

Місцезнаходження отримувача

Код отримувача (ЄДРПОУ)

Сума
(грн)

5000

 

 

 

 

 

 

5000

 

 

 

 

 

 

5000

 

 

 

 

 

 

5000

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

17. Відомості про повернення фізичним особам помилкових надходжень коштів (код статті 5000)

Код статті

Дата повернення внеску

Номер розрахункового документа

Прізвище, ім'я, по батькові отримувача

Місце проживання отримувача (область, район, населений пункт) та адреса житла

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (Положення N 822) / серія і номер паспорта отримувача

Сума (грн)

5000

 

 

 

 

 

 

5000

 

 

 

 

 

 

5000

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

18. Відомості про опублікування реквізитів накопичувального рахунку в друкованих засобах масової інформації (код статті 6000)

Код статті

Дата перерахування коштів

Номер розрахункового документа

Найменування отримувача

Місцезнаходження отримувача

Код отримувача (ЄДРПОУ)

Сума (грн)

6000

 

 

 

 

 

 

6000

 

 

 

 

 

 

6000

 

 

 

 

 

 

6000

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

Звіт подано "___" 20__ року

Розпорядник
накопичувального рахунку
виборчого фонду  

 
 
___________
(підпис)


(прізвище та ініціали)

Розпорядник
накопичувального рахунку
виборчого фонду

 
 
___________
(підпис)


(прізвище та ініціали)

 

Секретар засідання
Центральної виборчої комісії

О. ЛОТЮК

 

Додаток 5
до постанови Центральної виборчої комісії
03.01.2019 N 3

форма N 3

КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ
про надходження коштів на поточні рахунки виборчого фонду кандидата на пост Президента України та їх використання

______
(вид звіту: проміжний, остаточний)

за період з "___" до "___" 20__ року

_
(прізвище, ім'я, по батькові кандидата)

Номер
територіального
виборчого округу

Назва, код
та місце-
знаходження банку, в якому відкрито поточний рахунок

Номер поточного рахунку

Надійшло коштів (грн)

Використано коштів (грн)

Залишок коштів (грн)
(гр. 4 - гр. 7)

усього
(гр. 5 + гр. 6)

у тому числі

усього
(гр. 8 + гр. 9 +
гр. 10 + гр. 11)

у тому числі

перерахування коштів з накопичувального рахунку
(код 7)

перерахування
штрафних санкцій
(код 9)

виготовлення (придбання) матеріалів передвиборної агітації
(код 1100)

використання засобів масової інформації
(код 1200)

інші послуги, пов'язані з проведенням передвиборної агітації
(код 1300)

інші витрати на передвиборну агітацію
(код 1400)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт подано "___" 20__ року

Розпорядник
накопичувального рахунку
виборчого фонду

 
 
___________
(підпис)


(прізвище та ініціали)

Розпорядник
накопичувального рахунку
виборчого фонду

 
 
___________
(підпис)


(прізвище та ініціали)

 

Секретар засідання
Центральної виборчої комісії

О. ЛОТЮК

 

Додаток 6
до постанови Центральної виборчої комісії
03.01.2019 N 3

РОЗШИФРОВКА
до Консолідованого звіту про надходження коштів на поточні рахунки виборчого фонду кандидата на пост Президента України та їх використання (форми N 3)

__________
(вид звіту: проміжний, остаточний)

за період з "___" до "___" 20__ року

_
(прізвище, ім'я, по батькові кандидата)

1. Відомості про перерахування коштів із накопичувального рахунку виборчого фонду на поточні рахунки виборчого фонду (код статті 7)

Номер територіального виборчого округу (в порядку зростання)

Код статті

Дата перерахування

Номер розрахункового документа

Сума (грн)

 

7

 

 

 

 

7

 

 

 

 

7

 

 

 

 

7

 

 

 

 

7

 

 

 

Усього

 

 

 

 

2. Відомості про перерахування штрафних санкцій виконавцями за укладеними договорами (код статті 9)

Номер територіального виборчого округу (в порядку зростання)

Код статті

Дата перерахування штрафних санкцій

Номер розрахункового документа

Виконавець (повна назва)

Місцезна-
ходження виконавця

Код виконавця (ЄДРПОУ)

Реквізити договору (дата укладання, номер та предмет договору)

Призначення платежу

Сума (грн)

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Відомості про використання коштів виборчого фонду (код статті 1110, 1120, 1130, 1140, 1150, 1160, 1211, 1212, 1220, 1310, 1320, 1330, 1340, 1350, 1361, 1362, 1400)

Номер територіального виборчого округу (в порядку зростання)

Код статті

Дата платежу

Номер розрахункового документа

Отримувач (повна назва)

Місцезна-
ходження отримувача

Код отримувача (ЄДРПОУ)

Призначення платежу

Сума
(грн)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Відомості про повернення коштів виконавцями за укладеними договорами (код статті 8)

Номер територіального виборчого округу (в порядку зростання)

Код статті

Дата повернення коштів

Номер розрахункового документа

Виконавець (повна назва)

Місцезна-
ходження виконавця

Код виконавця (ЄДРПОУ)

Реквізити договору (дата укладання, номер та предмет договору)

Призначення платежу

Сума
(грн)

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Відомості про повернення коштів з поточного рахунку виборчого фонду на накопичувальний рахунок (код статті 5)

Номер територіального виборчого округу (в порядку зростання)

Код статті

Дата перерахування

Номер розрахункового документа

Сума (грн)

 

5

 

 

 

 

5

 

 

 

 

5

 

 

 

 

5

 

 

 

Усього

 

 

 

 

6. Відомості про перерахування залишку коштів з поточного рахунку на накопичувальний рахунок виборчого фонду

Номер територіального виборчого округу (в порядку зростання)

Дата перерахування

Номер розрахункового документа

Сума (грн)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

Розпорядник
накопичувального рахунку
виборчого фонду

 
 
___________
(підпис)


(прізвище та ініціали)

Розпорядник
накопичувального рахунку
виборчого фонду

 
 
___________
(підпис)


(прізвище та ініціали)

 

Секретар засідання
Центральної виборчої комісії

О. ЛОТЮК

 

Додаток 7
до постанови Центральної виборчої комісії
03.01.2019 N 3

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Центральної виборчої комісії
від ___ 20__ року N ___

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Національного агентства
з питань запобігання корупції
від ___ 20__ року N ___

АНАЛІЗ
фінансового звіту про надходження та використання коштів виборчого фонду кандидата на пост Президента України

____
(вид звіту: проміжний, остаточний)

за період з "___" до "___" 20__ року

_
(прізвище, ім'я, по батькові кандидата)

м. Київ "___" 20__ року

ОСНОВНА ЧАСТИНА

1. Аналіз даних про відкриті рахунки виборчого фонду

Вид рахунку виборчого фонду

Назва банку,
в якому відкрито рахунок

Код банку

Номер рахунку

Дата відкриття рахунку

Прізвище, ім'я,
по батькові розпорядника(ів) коштів рахунку виборчого фонду

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_
_
_
_

2. Аналіз формування виборчого фонду

2.1. Аналіз джерел формування виборчого фонду

Код статті

Найменування показника

Сума, грн

Питома вага, %

1

Кошти політичної партії

 

 

2

Власні кошти кандидата на пост Президента України

 

 

3

Добровільні внески юридичних осіб

 

 

4

Добровільні внески фізичних осіб

 

 

 

Усього розмір виборчого фонду

 

100

_
_
_
_
_
_
_
_

2.2. Аналіз повернення добровільних внесків особам

Код статті

Найменування показника

Сума, грн

2100

Повернення особам внесків, від яких відповідно до частини шостої статті 43 Закону України "Про вибори Президента України" відмовився розпорядник накопичувального рахунку

 

2200

Повернення особам сум коштів, що перевищують розмір внеску, визначений частиною другою статті 43 Закону України "Про вибори Президента України"

 

2400

Повернення банком особам внесків, що надійшли до виборчого фонду після дня виборів (у разі включення кандидата до виборчого бюлетеня для повторного голосування - після дня повторного голосування)

 

Всього повернуто добровільних внесків особам

 

_
_
_
_
_
_
_

2.3. Аналіз перерахування добровільних внесків до Державного бюджету України

Код статті

Найменування показника

Сума, грн

3110

Перерахування до Державного бюджету України внесків осіб, які згідно з частиною третьою статті 43 Закону України "Про вибори Президента України" не мають права здійснювати відповідні внески

 

3120

Перерахування до Державного бюджету України сум коштів, що перевищують розмір внеску, визначений частиною другою статті 43 Закону України "Про вибори Президента України", у разі неможливості їх повернення відповідним особам

 

3210

Перерахування до Державного бюджету України внесків осіб, від яких відповідно до частини шостої статті 43 Закону України "Про вибори Президента України" відмовився розпорядник накопичувального рахунку, у разі неможливості їх повернення відповідним особам

 

3220

Перерахування банком до Державного бюджету України внесків, що надійшли до виборчих фондів після дня виборів (у разі включення кандидата до виборчого бюлетеня для повторного голосування - після дня повторного голосування), у разі неможливості їх повернення відповідним особам

 

Всього перераховано до Державного бюджету України

 

_
_
_
_
_
_

3. Аналіз використання коштів виборчого фонду

Код статті

Напрями використання коштів

Сума, грн

Питома вага, %

1100

Виготовлення матеріалів передвиборної агітації

 

 

1200

Використання засобів масової інформації

 

 

1300

Інші послуги, пов'язані з проведенням передвиборної агітації

 

 

1400

Інші витрати на передвиборну агітацію

 

 

Усього використано коштів

 

100

_
_
_
_
_

4. Аналіз своєчасності подання фінансових звітів та відповідності їх оформлення встановленим вимогам

_
_
_
_
_

5. Аналіз відповідності поданих фінансових звітів інформації, отриманій від банків

_
_
_
_
_

6. Аналіз розрахунку залишку коштів виборчого фонду, перерахування невикористаних коштів на рахунок політичної партії, яка висунула кандидата на пост Президента України, або до Державного бюджету України

_
_
_
_
_

ВИСНОВКИ

_
_
_
_
_
_

 

Секретар засідання
Центральної виборчої комісії

О. ЛОТЮК

 

Додаток 8
до постанови Центральної виборчої комісії
03.01.2019 N 3

ПОРЯДОК
складання фінансових звітів про надходження та використання коштів виборчих фондів кандидатів на пост Президента України

1. Основні положення

1.1. Цим Порядком визначаються процедура складання та вимоги до розкриття елементів фінансових звітів про надходження і використання коштів виборчих фондів кандидатів на пост Президента України (далі - фінансові звіти та виборчі фонди відповідно).

1.2. Фінансові звіти складаються та подаються розпорядниками рахунків виборчого фонду у строки, визначені частинами четвертою, п'ятою статті 42 Закону України "Про вибори Президента України" (далі - Закон), за формами, встановленими Центральною виборчою комісією за погодженням з Національним агентством з питань запобігання корупції, та заповненими відповідно до цього Порядку (постанова Центральної виборчої комісії від 3 січня 2019 року N 3).

1.3. Фінансові звіти засвідчуються підписами розпорядників накопичувального або поточного рахунків виборчого фонду.

1.4. Відомості, що містяться у фінансових звітах, повинні бути достовірними. Не допускається подання звітів з виправленнями.

1.5. Форми фінансових звітів заповнюються за всіма передбаченими у них позиціями. У разі відсутності відомостей за окремими позиціями у відповідних графах проставляються нулі.

1.6. До форм фінансових звітів забороняється включати додаткові статті та показники за ними.

1.7. У фінансових звітах числові показники операцій на відповідних рахунках виборчого фонду зазначаються в гривнях. Числа, що відображають гривні та копійки, відокремлюються комою. Копійки позначаються двома цифрами.

1.8. У фінансових звітах дати зазначаються у форматі "ДД.ММ.РР".

1.9. Фінансові звіти подаються розпорядниками відповідних рахунків на паперових носіях і в електронному вигляді. При цьому електронний вигляд подання вказаних звітів передбачає їх подання на оптичних носіях інформації (CD-R, DVD-R) або на USB-флеш-накопичувачах чи інших пристроях для запам'ятовування, що використовують інтерфейс USB, у форматі MS-Word та сканованій копії (сканування проводиться з роздільною здатністю не менше 300 dpi та не більше 600 dpi і зберігається у форматі JPEG (*.jpg) або PDF (*.pdf), у якій повинні бути закриті відомості, що належать до персональних даних (інформація про реєстраційні номери облікових карток платників податків (Положення N 822), серії та номери паспортів, адреси житла) фізичних осіб. Відповідальність за ідентичність фінансових звітів, поданих на паперових носіях і в електронному вигляді, несуть розпорядники відповідних рахунків виборчих фондів, які їх подають.

1.10. У фінансових звітах обов'язково відображається інформація про всі надходження на накопичувальний та поточні рахунки виборчого фонду, здійснені витрати та залишки коштів на відповідних рахунках, у тому числі інформація про дату надходження кожного внеску до виборчого фонду, його розмір, особу, яка здійснила внесок на відповідний рахунок виборчого фонду (із зазначенням відомостей про особу, яка здійснила внесок до виборчого фонду, передбачених Законом України "Про політичні партії в Україні" для осіб, які здійснюють внески на користь партій), назву партії (у разі здійснення внеску партією, яка висунула кандидата), призначення, дату здійснення і суму кожного платежу з відповідного рахунку виборчого фонду, отримувача кожного платежу (із зазначенням відомостей про отримувача платежу, що передбачені Законом України "Про політичні партії в Україні").

1.11. Неподання фінансових звітів, порушення встановленого порядку чи строків їх подання або подання фінансового звіту, оформленого з порушенням установлених вимог, подання завідомо недостовірних відомостей у фінансовому звіті тягнуть за собою відповідальність, передбачену законодавством України.

2. Процедура складання та вимоги до розкриття елементів фінансового звіту, що подається розпорядником коштів поточного рахунку виборчого фонду розпоряднику коштів накопичувального рахунку виборчого фонду кандидата на пост Президента України

2.1. Розпорядник кожного поточного рахунку виборчого фонду зобов'язаний за вісім днів до дня виборів подати розпоряднику накопичувального рахунку виборчого фонду проміжний фінансовий звіт про використання коштів відповідного поточного рахунку виборчого фонду за період з дня відкриття поточного рахунку виборчого фонду до десятого дня до дня виборів.

У разі призначення Центральною виборчою комісією повторного голосування розпорядник поточного рахунку виборчого фонду кандидата, включеного до виборчого бюлетеня для повторного голосування, зобов'язаний за шість днів до дня повторного голосування подати розпоряднику накопичувального рахунку виборчого фонду проміжний фінансовий звіт про використання коштів відповідного поточного рахунку виборчого фонду за період з дня прийняття рішення про включення кандидата до виборчого бюлетеня для повторного голосування до сьомого дня до дня повторного голосування.

Розпорядник кожного поточного рахунку виборчого фонду зобов'язаний не пізніш як на сьомий день після дня виборів (у разі включення кандидата до виборчого бюлетеня для повторного голосування - не пізніш як на сьомий день після дня повторного голосування) подати розпоряднику накопичувального рахунку виборчого фонду остаточний фінансовий звіт про використання коштів відповідного поточного рахунку виборчого фонду.

2.2. Фінансовий звіт про використання коштів відповідного поточного рахунку виборчого фонду (проміжний і остаточний) подається розпорядником коштів поточного рахунку розпоряднику коштів накопичувального рахунку виборчого фонду за формою N 1 "Звіт про надходження коштів на поточний рахунок виборчого фонду кандидата на пост Президента України та їх використання" (додаток 1 до постанови Центральної виборчої комісії від 3 січня 2019 року N 3) (далі - форма N 1).

До форми N 1 додаються розшифровка, яка є її невід'ємною частиною, за формою згідно з додатком 2 до постанови Центральної виборчої комісії від 3 січня 2019 року N 3 і пояснювальна записка.

2.3. У формі N 1 відображаються відомості про всі надходження коштів на відповідний поточний рахунок та витрачання коштів з поточного рахунку за цільовим призначенням згідно з відповідними кодами статей.

Якщо кошти з накопичувального рахунку виборчого фонду перераховано на відповідний поточний рахунок помилково, операції з надходження та повернення таких коштів у звіті не відображаються.

2.4. Розділ 1 "Надходження коштів на поточний рахунок виборчого фонду" форми N 1 заповнюється на підставі відомостей про надходження коштів на поточний рахунок, що надаються банком, у якому відкрито цей рахунок.

Сума штрафних санкцій, перерахованих виконавцями за укладеними договорами, не включається до розміру виборчого фонду, не використовується для фінансування передвиборної агітації та підлягає перерахуванню на накопичувальний рахунок відповідного виборчого фонду.

У графі "Призначення платежу" відомостей про перерахування штрафних санкцій виконавцями за укладеними договорами (розділ 2 розшифровки до форми N 1) обов'язково зазначається причина сплати штрафних санкцій.

2.5. Розділ 2 "Використання коштів поточного рахунку виборчого фонду" форми N 1 складається на підставі розрахункових документів, що подаються розпорядниками поточних рахунків виборчого фонду до банку, а також банківських виписок, які підтверджують здійснення відповідних платежів.

Графа "Призначення платежу" відомостей про використання коштів поточного рахунку виборчого фонду (розділ 3 розшифровки до форми N 1) заповнюється згідно з вимогами до заповнення розрахункових документів, визначених Порядком контролю за надходженням, обліком і використанням коштів виборчих фондів кандидатів на пост Президента України, встановленим Центральною виборчою комісією спільно з Національним банком України та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері надання послуг поштового зв'язку (далі - Порядок контролю).

У разі повернення коштів виконавцями за укладеними договорами видатки на цілі згідно з відповідним договором повинні бути зменшені на суму повернення коштів та не відображатись у формі N 1.

У графі "Призначення платежу" відомостей про повернення коштів виконавцями за укладеними договорами (розділ 4 розшифровки до форми N 1) обов'язково робиться запис про причину повернення коштів.

2.6. Залишок коштів на поточному рахунку виборчого фонду (станом на момент припинення витрачання коштів з поточних рахунків виборчого фонду о 18 годині останньої п'ятниці перед днем виборів або днем повторного голосування) розраховується як різниця між загальною сумою надходження коштів на поточний рахунок виборчого фонду (розділ 1 форми N 1) та загальною сумою використаних коштів поточного рахунку (розділ 2 форми N 1).

Відомості про перерахування залишку коштів із поточного рахунку на накопичувальний рахунок виборчого фонду (розділ 6 розшифровки до форми N 1) складаються на підставі обліку надходження та використання коштів, який веде розпорядник відповідного поточного рахунку, розрахункових документів на перерахування залишків невикористаних коштів, а також банківських виписок, що підтверджують здійснення відповідних платежів.

2.7. Пояснювальна записка до фінансового звіту готується розпорядником коштів поточного рахунку виборчого фонду та складається у довільній формі і обов'язково повинна містити пояснення щодо фактів нецільового використання коштів виборчого фонду, якщо такі мали місце, а також причин повернення коштів та сплати штрафних санкцій виконавцями за укладеними договорами.

3. Процедура складання та вимоги до розкриття елементів фінансового звіту, що подається розпорядником коштів накопичувального рахунку виборчого фонду кандидата на пост Президента України до відповідної партії, Центральної виборчої комісії та Національного агентства з питань запобігання корупції

3.1. Розпорядник накопичувального рахунку виборчого фонду зобов'язаний за п'ять днів до дня виборів подати до відповідної партії (крім випадку, якщо кандидат на пост Президента України висунутий шляхом самовисування), Центральної виборчої комісії та Національного агентства з питань запобігання корупції проміжний фінансовий звіт про надходження та використання коштів виборчого фонду за період з дня відкриття накопичувального рахунку виборчого фонду до дванадцятого дня до дня виборів (на паперових носіях та в електронному вигляді), який оприлюднюється на офіційних веб-сайтах партії (за наявності), Центральної виборчої комісії та Національного агентства з питань запобігання корупції не пізніше дня, наступного за днем його надходження.

У разі призначення Центральною виборчою комісією повторного голосування розпорядник накопичувального рахунку виборчого фонду кандидата на пост Президента України, включеного до виборчого бюлетеня для повторного голосування, зобов'язаний за чотири дні до дня повторного голосування подати до партії (крім випадку, якщо кандидат на пост Президента України висунутий шляхом самовисування), Центральної виборчої комісії та Національного агентства з питань запобігання корупції проміжний фінансовий звіт про надходження та використання коштів виборчого фонду за період з дня прийняття рішення про включення кандидата на пост Президента України до виборчого бюлетеня для повторного голосування до сьомого дня до дня повторного голосування (на паперових носіях та в електронному вигляді), який оприлюднюється на офіційних веб-сайтах партії (за наявності), Центральної виборчої комісії та Національного агентства з питань запобігання корупції не пізніше дня, наступного за днем його надходження.

Розпорядник накопичувального рахунку виборчого фонду зобов'язаний не пізніш як на п'ятнадцятий день після дня виборів (у разі включення кандидата до виборчого бюлетеня для повторного голосування - не пізніш як на п'ятнадцятий день після дня повторного голосування) подати до партії (крім випадку, якщо кандидат на пост Президента України висунутий шляхом самовисування), Центральної виборчої комісії та Національного агентства з питань запобігання корупції остаточний фінансовий звіт про надходження та використання коштів виборчого фонду (на паперових носіях та в електронному вигляді), який оприлюднюється на офіційних веб-сайтах партії (за наявності), Центральної виборчої комісії та Національного агентства з питань запобігання корупції не пізніше дня, наступного за днем його надходження.

3.2. Фінансовий звіт про надходження та використання коштів виборчого фонду (проміжний і остаточний), що подається розпорядником коштів накопичувального рахунку виборчого фонду до відповідної партії (у разі висування кандидата партією), Центральної виборчої комісії та Національного агентства з питань запобігання корупції, складається з:

форми N 2 "Звіт про формування виборчого фонду кандидата на пост Президента України" (додаток 3 до постанови Центральної виборчої комісії від 3 січня 2019 року N 3) (далі - форма N 2);

форми N 3 "Консолідований звіт про надходження коштів на поточні рахунки виборчого фонду кандидата на пост Президента України та їх використання" (додаток 5 до постанови Центральної виборчої комісії від 3 січня 2019 року N 3) (далі - форма N 3).

До форм N 2 та N 3 додаються розшифровки, які є їх невід'ємними частинами (додатки 4 і 6 до постанови Центральної виборчої комісії від 3 січня 2019 року N 3 відповідно) та пояснювальна записка.

3.3. У формі N 2 відображаються відомості про всі надходження коштів на накопичувальний рахунок виборчого фонду та перерахування коштів із нього, зокрема суми повернення добровільних внесків відповідним особам та суми перерахування добровільних внесків до Державного бюджету України, з визначенням загального розміру виборчого фонду.

3.4. Розділ 1 "Надходження коштів на накопичувальний рахунок виборчого фонду" форми N 2 складається за відповідними кодами статей на підставі відомостей про надходження коштів на відповідний накопичувальний рахунок, що надаються банком, в якому відкрито цей рахунок.

Сума надходжень від осіб, визначених у частині третій статті 43 Закону, не використовується для фінансування передвиборної агітації та підлягає перерахуванню до Державного бюджету України.

У разі надходження внесків, розмір яких перевищує розмір, установлений частиною другою статті 43 Закону, сума, що перевищує встановлений розмір внеску, повертається особі, а в разі неможливості повернення перераховується до Державного бюджету України.

Помилкові надходження не використовуються для фінансування передвиборної агітації та підлягають поверненню відповідним особам.

Розділ 2 "Перерахування коштів із накопичувального рахунку виборчого фонду" форми N 2 складається за відповідними кодами статей на підставі розрахункових документів, що подаються розпорядниками коштів накопичувальних рахунків виборчого фонду до банків, а також банківських виписок, які підтверджують здійснення відповідних платежів.

3.5. У формі N 3 відображаються надходження коштів на поточні рахунки виборчого фонду кандидата, що включає перерахування коштів з накопичувального рахунку виборчого фонду на всі поточні рахунки відповідного виборчого фонду, та суми штрафних санкцій, перерахованих виконавцями за укладеними договорами, а також використання коштів з усіх поточних рахунків виборчого фонду за цільовим призначенням відповідно до кодів статей.

Така форма складається розпорядником коштів накопичувального рахунку на підставі фінансових звітів за формою N 1, поданих розпорядниками коштів поточних рахунків відповідного виборчого фонду.

3.6. Розшифровка до форми N 3 складається за кожним поточним рахунком із зазначенням його номера, назви, коду, місцезнаходження банку, в якому відкрито такий поточний рахунок, а також номера територіального виборчого округу, в межах якого відкрито поточний рахунок, у порядку зростання номерів територіальних виборчих округів.

Сума штрафних санкцій, перерахована розпорядниками поточних рахунків виборчого фонду на накопичувальний рахунок відповідного виборчого фонду, підлягає перерахуванню відповідно до частини десятої статті 43 Закону разом із залишком невикористаних коштів на поточний банківський рахунок партії або до Державного бюджету України.

3.7. Графа "Призначення платежу" відомостей про використання коштів виборчого фонду (розділ 3 розшифровки до форми N 3) заповнюється згідно з вимогами до заповнення розрахункових документів, визначених Порядком контролю.

3.8. Пояснювальна записка до фінансового звіту, підготовленого розпорядником накопичувального рахунку виборчого фонду за формами N 2 та N 3, складається ним у довільній формі і обов'язково повинна містити пояснення щодо фактів нецільового використання коштів виборчого фонду, якщо такі мали місце, причин повернення коштів, сплати штрафних санкцій виконавцями за укладеними договорами та усіх випадків повернення добровільних внесків особам і перерахування добровільних внесків до Державного бюджету України.

 

Секретар засідання
Центральної виборчої комісії

О. ЛОТЮК

 

Додаток 9
до постанови Центральної виборчої комісії
03.01.2019 N 3

ПОРЯДОК
проведення аналізу фінансових звітів про надходження та використання коштів виборчих фондів кандидатів на пост Президента України

1. Аналіз фінансових звітів про надходження та використання коштів виборчих фондів кандидатів на пост Президента України (далі - фінансові звіти), що подаються розпорядниками коштів накопичувальних рахунків виборчих фондів кандидатів на пост Президента України до Центральної виборчої комісії та Національного агентства з питань запобігання корупції, здійснюється зазначеними органами.

2. Аналіз фінансових звітів здійснюється по кожному виборчому фонду окремо і полягає в установленні відповідності звітних даних вимогам Закону України "Про вибори Президента України" (далі - Закон), своєчасності подання звітів та відповідності звітних даних інформації, отриманій від банків, у яких відкрито рахунки виборчих фондів.

3. Для проведення аналізу фінансових звітів Центральна виборча комісія та Національне агентство з питань запобігання корупції використовують інформацію, отриману від банків, у яких відкрито рахунки виборчих фондів, а також отриману за зверненням від розпорядників накопичувальних рахунків виборчих фондів, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

4. За результатами проведеного аналізу Центральна виборча комісія та Національне агентство з питань запобігання корупції складають Аналіз фінансового звіту про надходження і використання коштів виборчого фонду за формою згідно з додатком 7 до постанови Центральної виборчої комісії від 3 січня 2019 року N 3 (далі - Аналіз).

4.1. Основна частина Аналізу повинна містити:

1) аналіз даних про відкриті рахунки виборчих фондів на відповідність вимогам Закону щодо кількості відкритих рахунків, строків відкриття рахунків, місця відкриття рахунків, призначення розпорядників рахунків. Інформація подається в таблиці із зазначенням: виду рахунку, назви банку, в якому відкрито рахунок, коду банку, номера рахунку, дати відкриття рахунку, прізвища, ім'я, по батькові розпорядника(ів) рахунку виборчого фонду;

2) аналіз формування виборчого фонду за джерелами формування, дотриманням обмежень у здійсненні внесків щодо фінансування передвиборної агітації, своєчасністю повернення коштів особі, яка здійснила внесок, або до Державного бюджету України. Інформація про джерела формування виборчого фонду за кожним джерелом, повернення добровільних внесків особам і перерахування добровільних внесків до Державного бюджету України подається в таблицях;

3) аналіз використання коштів виборчого фонду щодо законності та цільового використання коштів фонду. У таблиці подається інформація про напрями використання коштів виборчого фонду;

4) аналіз своєчасності подання фінансових звітів та відповідності їх оформлення встановленим вимогам;

5) аналіз відповідності поданих фінансових звітів інформації, отриманій від банків;

6) аналіз розрахунку залишку коштів виборчого фонду, перерахування невикористаних коштів на рахунок партії, яка висунула кандидата на пост Президента України, або до Державного бюджету України.

4.2. Висновки щодо проведеного аналізу повинні містити загальну інформацію щодо відповідності звітних даних вимогам Закону, інформації, отриманій від банків, у яких відкрито рахунки виборчих фондів, та своєчасності подання звітів. При цьому загальна інформація про виявлені під час проведеного аналізу порушення повинна містити дані про суть порушення, перелік документів, що підтверджують порушення (із зазначенням номера та дати), а також вжиті Центральною виборчою комісією, Національним агентством з питань запобігання корупції, партією, яка висунула кандидата, кандидатом на пост Президента України заходи щодо їх усунення.

5. Аналіз фінансових звітів затверджується постановою Центральної виборчої комісії та рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції.

6. Центральна виборча комісія та Національне агентство з питань запобігання корупції оприлюднюють на своїх офіційних веб-сайтах аналіз фінансових звітів, поданих розпорядниками коштів накопичувальних рахунків виборчих фондів кандидатів на пост Президента України:

не пізніш як за п'ять днів до дня голосування (у разі проведення повторного голосування - за два дні до дня повторного голосування) - проміжні фінансові звіти, передбачені абзацом першим частини п'ятої статті 42 Закону;

не пізніш як на тридцятий день після дня голосування - остаточні фінансові звіти, передбачені абзацом другим частини п'ятої статті 42 Закону.

7. У разі виявлення в ході аналізу фінансових звітів ознак порушення вимог Закону Центральна виборча комісія та Національне агентство з питань запобігання корупції повідомляють про це відповідні правоохоронні органи для перевірки і реагування відповідно до закону.

 

Секретар засідання
Центральної виборчої комісії

О. ЛОТЮК
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали