ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 24 січня 2012 року N 12

Київ

Про форми іменних запрошень на вибори народних депутатів України 28 жовтня 2012 року

Відповідно до пункту 6 частини другої статті 30 (Закон N 4061-VI), пункту 4 частини другої статті 32 (Закон N 4061-VI), частини першої статті 39 (Закон N 4061-VI), частин першої - третьої статті 40 (Закон N 4061-VI), частини шостої статті 44 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (Закон N 4061-VI), керуючись статтями 11 - 13, пунктом 4 статті 17, пунктом 8 статті 19 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Затвердити форми:

іменного запрошення на вибори народних депутатів України 28 жовтня 2012 року виборцю, включеному до попереднього списку виборців на звичайній виборчій дільниці (додаток 1);

іменного запрошення на вибори народних депутатів України 28 жовтня 2012 року виборцю, включеному до попереднього списку виборців на звичайній виборчій дільниці та стосовно якого у списку виборців є відмітка про постійну нездатність пересуватися самостійно (додаток 2);

іменного запрошення на вибори народних депутатів України 28 жовтня 2012 року виборцю, включеному до попереднього списку виборців на закордонній виборчій дільниці (додаток 3).

2. Іменні запрошення виборцям, включеним до попередніх списків виборців на звичайних виборчих дільницях, виготовляються за встановленими цією постановою формами органами ведення Державного реєстру виборців та передаються відповідним дільничним виборчим комісіям звичайних виборчих дільниць на паперових носіях формату А3 не пізніш як за вісімнадцять днів до дня голосування (до 9 жовтня 2012 року включно), про що складається акт (додаток 4).

Іменні запрошення виборцям, яким тимчасово змінено місце голосування відповідно до частини третьої статті 7 Закону України "Про Державний реєстр виборців", передаються дільничним виборчим комісіям за виборчими адресами таких виборців.

3. Іменні запрошення виборцям, включеним до попередніх списків виборців на закордонних виборчих дільницях, виготовляються за встановленою цією постановою формою відділом ведення та адміністрування Державного реєстру виборців Міністерства закордонних справ України і передаються дільничним виборчим комісіям закордонних виборчих дільниць одночасно з попередніми списками виборців. Про прийняття іменних запрошень дільничною виборчою комісією закордонної виборчої дільниці складається акт (додаток 5).

4. Дільничним виборчим комісіям звичайних і закордонних виборчих дільниць забезпечити надсилання або доставку в інший спосіб іменного запрошення кожному виборцю, включеному до попереднього списку виборців на відповідній виборчій дільниці, не пізніш як за п'ятнадцять днів до дня голосування (до 12 жовтня 2012 року включно).

5. Встановити, що для забезпечення ознайомлення виборців з попереднім списком виборців на звичайній виборчій дільниці дільничні виборчі комісії звичайних виборчих дільниць з наступного дня після отримання попереднього списку виборців організовують свою роботу, в тому числі у вихідні дні, з 8 до 19 години.

6. Цю постанову надіслати Міністерству закордонних справ України, регіональним органам адміністрування Державного реєстру виборців, окружним виборчим комісіям після їх утворення для доведення до відома відповідно органів ведення Державного реєстру виборців, дільничних виборчих комісій та контролю за її виконанням.

 

Голова
Центральної виборчої комісії

В. ШАПОВАЛ

 

Додаток 1
до постанови Центральної виборчої комісії
24.01.2012 N 12

___________
(виборча адреса виборця)

ЗАПРОШЕННЯ

Шановний(а) _!
                                   (прізвище, власне ім'я (усі власні імена), по батькові (за наявності) виборця)

Запрошуємо Вас узяти участь у виборах народних депутатів України, які відбудуться
28 жовтня 2012 року.

Вас включено до попереднього списку виборців на звичайній виборчій дільниці N _________.

Голосування проводиться з 8 до 20 години без перерви в приміщенні для голосування, що знаходиться за адресою: __
(_________).
                                 (школа, будинок культури тощо)

Дільнична виборча комісія знаходиться за адресою: __
__, тел. ____. Розпорядок роботи: щодня з 8 до 19 години.

Ви можете проголосувати за умови пред'явлення одного з документів, які підтверджують особу та громадянство України (паспорта громадянина України, тимчасового посвідчення громадянина України (для осіб, недавно прийнятих до громадянства України), військового квитка (виключно для військовослужбовців строкової служби).

Дільнична виборча комісія

Примітка. Іменне запрошення виготовляється за розмірами 140 х 74 мм.

 

Секретар
Центральної виборчої комісії

Т. ЛУКАШ

 

Додаток 2
до постанови Центральної виборчої комісії
24.01.2012 N 12

_
(виборча адреса виборця)

ЗАПРОШЕННЯ

Шановний(а) _!
                             (прізвище, власне ім'я (усі власні імена), по батькові (за наявності) виборця)

Запрошуємо Вас узяти участь у виборах народних депутатів України, які відбудуться
28 жовтня 2012 року.

Вас включено до попереднього списку виборців на звичайній виборчій дільниці N _________.

Голосування проводиться з 8 до 20 години без перерви в приміщенні для голосування, що знаходиться за адресою: __
(______).
                           (школа, будинок культури тощо)

Дільнична виборча комісія знаходиться за адресою: __
, тел. ____. Розпорядок роботи: щодня з 8 до 19 години.

Ви можете проголосувати за умови пред'явлення одного з документів, які підтверджують особу та громадянство України (паспорта громадянина України, тимчасового посвідчення громадянина України (для осіб, недавно прийнятих до громадянства України).

У зв'язку з наявністю у списку виборців стосовно Вас відмітки про постійну нездатність пересуватися самостійно повідомляємо, що Вам буде надана можливість проголосувати за місцем перебування.

У разі бажання проголосувати в приміщенні для голосування Вам необхідно письмово або особисто повідомити про це дільничну виборчу комісію до 12 години 27 жовтня 2012 року.

Дільнична виборча комісія

Примітка. Іменне запрошення виготовляється за розмірами 140 х 99 мм.

 

Секретар
Центральної виборчої комісії

Т. ЛУКАШ

 

Додаток 3
до постанови Центральної виборчої комісії
24.01.2012 N 12


(виборча адреса виборця українською мовою)

ЗАПРОШЕННЯ

Шановний(а) _!
                                (прізвище, власне ім'я (усі власні імена), по батькові (за наявності) виборця)

Запрошуємо Вас узяти участь у виборах народних депутатів України, які відбудуться
28 жовтня 2012 року.

Вас включено до попереднього списку виборців на закордонній виборчій дільниці N _______.

Голосування проводиться з 8 до 20 години без перерви в приміщенні для голосування, що знаходиться за адресою: _____
(__).
              (закордонна дипломатична установа України, військова частина (формування), дислокована за межами України)

Дільнична виборча комісія знаходиться за адресою:
______.
___, тел. _. Розпорядок роботи: з ____ до ____ години.

Ви можете проголосувати за умови пред'явлення одного з документів, які підтверджують особу та громадянство України (паспорта громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичного паспорта, службового паспорта, паспорта громадянина України (на закордонних виборчих дільницях, утворених у країнах, до яких дозволений в'їзд громадян України за паспортом громадянина України).

Дільнична виборча комісія

__________
(одержувач та його поштова адреса за правилами
країни проживання (перебування)

Примітка. Іменне запрошення виготовляється за розмірами 210 х 100 мм.

 

Секретар
Центральної виборчої комісії

Т. ЛУКАШ

 

Додаток 4
до постанови Центральної виборчої комісії
24.01.2012 N 12

ВИБОРИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ УКРАЇНИ
28 жовтня 2012 року

АКТ
про передачу дільничній виборчій комісії звичайної виборчої дільниці іменних запрошень виборцям, включеним до попереднього списку виборців на звичайній виборчій дільниці

"___" 20___ року
(дата складання)

 

___________
(місце складання)

 _____
(найменування органу ведення Державного реєстру виборців)

передав, а дільнична виборча комісія звичайної виборчої дільниці N _____ отримала іменні запрошення на вибори народних депутатів України 28 жовтня 2012 року виборцям, включеним до попереднього списку виборців на звичайній виборчій дільниці N _____, на _________ аркушах формату А3.

_____
(найменування посади керівника органу ведення
Державного реєстру виборців)

 


(підпис)

_____
(прізвище, ініціали)

М. П.

 

 

Голова (заступник голови, секретар)
дільничної виборчої комісії

 

 

(підпис)

 
_________
(прізвище, ініціали)

Члени дільничної виборчої комісії:


(підпис)

_________
(прізвище, ініціали)


(підпис)

_________
(прізвище, ініціали)

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

Примітка. Акт складається у двох примірниках, один з яких зберігається в органі ведення Державного реєстру виборців, другий - у дільничній виборчій комісії.

 

Секретар
Центральної виборчої комісії

Т. ЛУКАШ

 

Додаток 5
до постанови Центральної виборчої комісії
24.01.2012 N 12

ВИБОРИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ УКРАЇНИ
28 жовтня 2012 року

АКТ
приймання дільничною виборчою комісією закордонної виборчої дільниці іменних запрошень виборцям, включеним до попереднього списку виборців на закордонній виборчій дільниці

 

"___" __ 20___ року
(дата складання)

 


(місце складання)

Ми, члени дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці N ___, прийняли
від ________
                            (посада, місце роботи, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка доставила іменні запрошення)
__________
__________
іменні запрошення на вибори народних депутатів України 28 жовтня 2012 року виборцям, включеним до попереднього списку виборців на закордонній виборчій дільниці N _____, на _________ аркушах.

Голова (заступник голови, секретар) дільничної виборчої комісії

 

Особа,
яка доставила іменні запрошення


(підпис)

 
М. П.

______
(прізвище, ініціали)

 


(підпис)

______
(прізвище, ініціали)

Члени
дільничної виборчої комісії:

 


(підпис)

___________
(прізвище, ініціали)

 

___________

 

___________

 

Примітка. Акт складається у трьох примірниках. Перший примірник надсилається до Міністерства закордонних справ України, другий - залишається в особи, яка доставила іменні запрошення, третій - зберігається в дільничній виборчій комісії.

 

Секретар
Центральної виборчої комісії

Т. ЛУКАШ

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали