Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про форми подань щодо кандидатур до складу окружних та дільничних виборчих комісій з виборів Президента України

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 27 грудня 2018 року N 265

Київ

Про форми подань щодо кандидатур до складу окружних та дільничних виборчих комісій з виборів Президента України

Відповідно до частин третьої, шостої, сьомої статті 23, частин другої - шостої, дев'ятої, десятої статті 24, пункту 13 частини другої статті 25, частини третьої статті 29 Закону України "Про вибори Президента України", частини четвертої статті 21 Закону України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" (Закон N 5492-VI), постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року N 302 "Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України" (Постанова N 302) (зі змінами), керуючись статтями 11 - 13, пунктом 9 статті 18 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Затвердити форми подань щодо кандидатур до складу:

окружних виборчих комісій з виборів Президента України (додаток 1);

дільничних виборчих комісій з виборів Президента України звичайних та/або спеціальних виборчих дільниць (додаток 2);

дільничних виборчих комісій з виборів Президента України закордонних виборчих дільниць (додатки 3, 4);

дільничної виборчої комісії з виборів Президента України спеціальної виборчої дільниці, утвореної на судні, що перебуває у день виборів у плаванні під Державним Прапором України / на полярній станції України (додаток 5);

дільничної виборчої комісії з виборів Президента України спеціальної виборчої дільниці, що утворюється у винятковому випадку (додатки 6, 7).

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Центральної виборчої комісії від 25 березня 2014 року N 69 "Про форми подань щодо кандидатур до складу окружних та дільничних виборчих комісій з виборів Президента України" (Постанова N 69).

3. Цю постанову надіслати Міністерству закордонних справ України, Міністерству оборони України, окружним виборчим комісіям з виборів Президента України після їх утворення.

4. Цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

 

Голова
Центральної виборчої комісії

Т. СЛІПАЧУК

 

Додаток 1
до постанови Центральної виборчої комісії
27.12.2018 N 265

______
(вид та дата проведення виборів)

Центральна виборча комісія

ПОДАННЯ
щодо кандидатур до складу окружних виборчих комісій з виборів Президента України

Кандидат на пост Президента України ______
                                                                                                                    (прізвище, ім'я (усі власні імена), по батькові (за наявності) кандидата на пост Президента України)

подає для включення до складу окружних виборчих комісій з виборів Президента України (окружної виборчої комісії з виборів Президента України) такі (таку) кандидатури (кандидатуру):

Номер територіального виборчого округу

Прізвище, ім'я (усі власні імена), по батькові (за наявності)

Число, місяць, рік народження
(чч.мм.рррр)

Громадянство

Місце проживання та адреса житла

Контактні телефони

Володіння державною мовою

Освіта (загальна середня, професійно-
технічна, вища)

Місце роботи

Займана посада

Наявність досвіду щодо участі в роботі виборчих комісій

Відомості про відсутність в особи судимості за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, злочину проти виборчих прав громадян чи корупційного злочину, яка не погашена або не знята у встановленому законом порядку

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Запропоновані особи (особа) відповідають (відповідає) вимогам частин шостої, сьомої статті 23, частини третьої статті 29 Закону України "Про вибори Президента України".
Додаток: заяви осіб (заява особи) про згоду на участь у роботі відповідних окружних виборчих комісій (відповідної окружної виборчої комісії) від цього суб'єкта подання (із зазначенням згоди виконувати посадові обов'язки голови, заступника голови чи секретаря окружної виборчої комісії та про ненадання згоди на участь у роботі виборчої комісії іншим суб'єктам подання на відповідних виборах), написані власноручно, ксерокопії паспорта громадянина України (ксерокопії першої та другої сторінок паспорта громадянина України у вигляді паспортної книжечки або ксерокопії лицьового та зворотного боків паспорта громадянина України у вигляді картки), ксерокопії першої та другої сторінок тимчасового посвідчення громадянина України на ____ аркушах.

Кандидат на пост Президента України /
Уповноважений представник кандидата на пост Президента України
___
              (прізвище, ініціали кандидата на пост Президента України)
в Центральній виборчій комісії з правом дорадчого голосу

  
 

(підпис)

 
 
_______
(прізвище та ініціали)

"___" 20__ року

Примітка. Подання вноситься на паперовому носії та в електронному вигляді у форматі MS Word на оптичному носії інформації (CD-R, DVD-R) або на USB-флеш-накопичувачі чи іншому пристрої для запам'ятовування, що використовує інтерфейс USB.

 

Секретар
Центральної виборчої комісії

Н. БЕРНАЦЬКА

 

Додаток 2
до постанови Центральної виборчої комісії
27.12.2018 N 265

______
(вид та дата проведення виборів)

 

Окружна виборча комісія
з виборів Президента України
територіального виборчого округу N ____

ПОДАННЯ
щодо кандидатур до складу дільничних виборчих комісій з виборів Президента України звичайних та/або спеціальних виборчих дільниць

Кандидат на пост Президента України ______
                                                                                                              (прізвище, ім'я (усі власні імена), по батькові (за наявності) кандидата на пост Президента України)

подає для включення до складу дільничних виборчих комісій з виборів Президента України (дільничної виборчої комісії з виборів Президента України) звичайних та/або спеціальних виборчих дільниць (звичайної та/або спеціальної виборчої дільниці) такі (таку) кандидатури (кандидатуру):

Номер виборчої дільниці

Прізвище, ім'я (усі власні імена), по батькові (за наявності)

Число, місяць, рік народження (чч.мм.рррр)

Громадянство

Місце проживання та адреса житла

Контактні телефони

Володіння державною мовою

Освіта (загальна середня, професійно-технічна, вища)

Місце роботи

Займана посада

Наявність досвіду щодо участі в роботі виборчих комісій

Відомості про відсутність в особи судимості за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, злочину проти виборчих прав громадян чи корупційного злочину, яка не погашена або не знята у встановленому законом порядку

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Запропоновані особи (особа) відповідають (відповідає) вимогам частин дев'ятої, десятої статті 24, частини третьої статті 29 Закону України "Про вибори Президента України".
Додаток: заяви осіб (заява особи) про згоду на участь у роботі відповідних дільничних виборчих комісій (відповідної дільничної виборчої комісії) від цього суб'єкта подання (із зазначенням згоди виконувати посадові обов'язки голови, заступника голови чи секретаря дільничної виборчої комісії та про ненадання згоди на участь у роботі виборчої комісії іншим суб'єктам подання на відповідних виборах), ксерокопії паспорта громадянина України (ксерокопії першої та другої сторінок паспорта громадянина України у вигляді паспортної книжечки або ксерокопії лицьового та зворотного боків паспорта громадянина України у вигляді картки), ксерокопії першої та другої сторінок тимчасового посвідчення громадянина України на ____ аркушах.

Довірена особа кандидата на пост Президента України _
            (прізвище, ініціали кандидата на пост Президента України)
в єдиному загальнодержавному виборчому окрузі
(територіальному виборчому окрузі N ___)

 

(підпис)

 
_____
(прізвище та ініціали)

"___" 20__ року

Примітка. Подання вноситься на паперовому носії та в електронному вигляді у форматі MS Word на оптичному носії інформації (CD-R, DVD-R) або на USB-флеш-накопичувачі чи іншому пристрої для запам'ятовування, що використовує інтерфейс USB.

 

Секретар
Центральної виборчої комісії

Н. БЕРНАЦЬКА

 

Додаток 3
до постанови Центральної виборчої комісії
від 27 грудня 2018 року N 265

_______
(вид та дата проведення виборів)

Центральна виборча комісія

ПОДАННЯ
щодо кандидатур до складу дільничних виборчих комісій з виборів Президента України закордонних виборчих дільниць

Кандидат на пост Президента України ______
                                                                                                                  (прізвище, ім'я (усі власні імена), по батькові (за наявності) кандидата на пост Президента України)

подає для включення до складу дільничних виборчих комісій з виборів Президента України (дільничної виборчої комісії з виборів Президента України) закордонних виборчих дільниць (закордонної виборчої дільниці) такі (таку) кандидатури (кандидатуру):

Номер закордонної виборчої дільниці

Прізвище, ім'я (усі власні імена), по батькові (за наявності)

Число, місяць, рік народження (чч.мм.рррр)

Громадянство

Місце проживання або перебування на території відповідної іноземної держави, адреса житла

Контактні телефони

Володіння державною мовою

Освіта (загальна середня, професійно-
технічна, вища)

Місце роботи

Займана посада

Наявність досвіду щодо участі в роботі виборчих комісій

Відомості про відсутність в особи судимості за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, злочину проти виборчих прав громадян чи корупційного злочину, яка не погашена або не знята у встановленому законом порядку

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Запропоновані особи (особа) відповідають (відповідає) вимогам частин дев'ятої, десятої статті 24, частини третьої статті 29 Закону України "Про вибори Президента України".
Додаток: заяви осіб (заява особи) про згоду на участь у роботі відповідних дільничних виборчих комісій (відповідної дільничної виборчої комісії) від цього суб'єкта подання (із зазначенням згоди виконувати посадові обов'язки голови, заступника голови чи секретаря дільничної виборчої комісії та про ненадання згоди на участь у роботі виборчої комісії іншим суб'єктам подання на відповідних виборах), ксерокопії паспорта громадянина України (ксерокопії першої та другої сторінок паспорта громадянина України у вигляді паспортної книжечки або ксерокопії лицьового та зворотного боків паспорта громадянина України у вигляді картки) або ксерокопії сторінок паспорта громадянина України для виїзду за кордон (дипломатичного, службового паспортів) з відомостями про прізвище, ім'я та по батькові, число, місяць, рік народження таких осіб (такої особи) на ____ аркушах.

Кандидат на пост Президента України /
Уповноважений представник
кандидата на пост Президента України _
           (прізвище, ініціали кандидата на пост Президента України)
в Центральній виборчій комісії з правом дорадчого голосу

 
 
 

(підпис)

 
 
 
______
(прізвище та ініціали)

"___" 20__ року

Примітка. Подання вноситься на паперовому носії та в електронному вигляді у форматі MS Word на оптичному носії інформації (CD-R, DVD-R) або на USB-флеш-накопичувачі чи іншому пристрої для запам'ятовування, що використовує інтерфейс USB.

 

Секретар
Центральної виборчої комісії

Н. БЕРНАЦЬКА

 

Додаток 4
до постанови Центральної виборчої комісії
27.12.2018 N 265

_______
(вид та дата проведення виборів)

Центральна виборча комісія

ПОДАННЯ
щодо кандидатур до складу дільничних виборчих комісій з виборів Президента України закордонних виборчих дільниць

Міністерство закордонних справ України подає для включення до складу дільничних виборчих комісій з виборів Президента України (дільничної виборчої комісії з виборів Президента України) закордонних виборчих дільниць (закордонної виборчої дільниці) такі (таку) кандидатури (кандидатуру):

Номер закордонної виборчої дільниці

Прізвище, ім'я (усі власні імена), по батькові (за наявності)

Число, місяць, рік народження (чч.мм.рррр)

Громадянство

Місце проживання або перебування на території відповідної іноземної держави, адреса житла

Контактні телефони

Володіння державною мовою

Освіта (загальна середня, професійно-
технічна, вища)

Місце роботи

Займана посада

Наявність досвіду щодо участі в роботі виборчих комісій

Відомості про відсутність в особи судимості за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, злочину проти виборчих прав громадян чи корупційного злочину, яка не погашена або не знята у встановленому законом порядку

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Запропоновані особи (особа) відповідають (відповідає) вимогам частин дев'ятої, десятої статті 24, частини третьої статті 29 Закону України "Про вибори Президента України".
Додаток: заяви осіб (заява особи) про згоду на участь у роботі відповідних дільничних виборчих комісій (відповідної дільничної виборчої комісії) від цього суб'єкта подання (із зазначенням згоди виконувати посадові обов'язки голови, заступника голови чи секретаря дільничної виборчої комісії та про ненадання згоди на участь у роботі виборчої комісії іншим суб'єктам подання на відповідних виборах), ксерокопії паспорта громадянина України (ксерокопії першої та другої сторінок паспорта громадянина України у вигляді паспортної книжечки або ксерокопії лицьового та зворотного боків паспорта громадянина України у вигляді картки) або ксерокопії сторінок паспорта громадянина України для виїзду за кордон (дипломатичного, службового паспортів) з відомостями про прізвище, ім'я та по батькові, число, місяць, рік народження таких осіб (такої особи) на ____ аркушах.

Міністр закордонних справ України (або особа, яка виконує його повноваження)


(підпис)

М. П.

_________
(прізвище та ініціали)

"___" 20__ року

Примітки:

1. Подання від Міністерства закордонних справ України підписується Міністром або особою, яка виконує його повноваження, та скріплюється печаткою Міністерства. Кандидатури до складу дільничних виборчих комісій з виборів Президента України закордонних виборчих дільниць, утворених у військових частинах (формуваннях), дислокованих за межами України, включаються до цього подання на підставі пропозицій, наданих Міністерству закордонних справ України завчасно Міністерством оборони України. Такі пропозиції оформляються з використанням форми цього подання, підписуються Міністром оборони України або особою, яка виконує його повноваження, та скріплюються печаткою цього Міністерства.

2. Подання вноситься на паперовому носії та в електронному вигляді у форматі MS Word на оптичному носії інформації (CD-R, DVD-R) або на USB-флеш-накопичувачі чи іншому пристрої для запам'ятовування, що використовує інтерфейс USB.

 

Секретар
Центральної виборчої комісії

Н. БЕРНАЦЬКА

 

Додаток 5
до постанови Центральної виборчої комісії
27.12.2018 N 265

_______
(вид та дата проведення виборів)

 

Окружна виборча комісія
з виборів Президента України
територіального виборчого округу N ____

ПОДАННЯ
щодо кандидатур до складу дільничної виборчої комісії з виборів Президента України спеціальної виборчої дільниці, утвореної на судні, що перебуває у день виборів у плаванні під Державним Прапором України / на полярній станції України

___________
(найменування посади капітана судна/керівника полярної станції України)

__________
(прізвище, ім'я (усі власні імена), по батькові (за наявності)

подає для включення до складу дільничної виборчої комісії з виборів Президента України спеціальної виборчої дільниці N _______, утвореної на судні, що перебуває в день виборів у плаванні під Державним Прапором України / на полярній станції України, такі кандидатури:

Прізвище, ім'я (усі власні імена), по батькові (за наявності)

Число, місяць, рік народження (чч.мм.рррр)

Громадянство

Місце проживання та адреса житла

Контактні телефони

Володіння державною мовою

Освіта (загальна середня, професійно-технічна, вища)

Місце роботи

Займана посада

Наявність досвіду щодо участі в роботі виборчих комісій

Відомості про відсутність в особи судимості за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, злочину проти виборчих прав громадян чи корупційного злочину, яка не погашена або не знята у встановленому законом порядку

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Запропоновані особи відповідають вимогам частин дев'ятої, десятої статті 24, частини третьої статті 29 Закону України "Про вибори Президента України".
Додаток: заяви осіб (заява особи) про згоду на участь у роботі відповідних дільничних виборчих комісій (відповідної дільничної виборчої комісії) від цього суб'єкта подання (із зазначенням згоди виконувати посадові обов'язки голови, заступника голови чи секретаря дільничної виборчої комісії та про ненадання згоди на участь у роботі виборчої комісії іншим суб'єктам подання на відповідних виборах), ксерокопії паспорта громадянина України (ксерокопії першої та другої сторінок паспорта громадянина України у вигляді паспортної книжечки або ксерокопії лицьового та зворотного боків паспорта громадянина України у вигляді картки) або ксерокопії сторінок паспорта громадянина України для виїзду за кордон (дипломатичного, службового паспортів) з відомостями про прізвище, ім'я та по батькові, число, місяць, рік народження таких осіб (такої особи) на ____ аркушах.

Капітан судна/керівник полярної станції України


(підпис)

___________
(прізвище та ініціали)

"___" 20__ року

Примітка. Подання вноситься на паперовому носії та в електронному вигляді у форматі MS Word на оптичному носії інформації (CD-R, DVD-R) або на USB-флеш-накопичувачі чи іншому пристрої для запам'ятовування, що використовує інтерфейс USB., а також може надсилатися технічними засобами зв'язку.

 

Секретар
Центральної виборчої комісії

Н. БЕРНАЦЬКА

 

Додаток 6
до постанови Центральної виборчої комісії
27.12.2018 N 265

_______
(вид та дата проведення виборів)

Центральна виборча комісія

ПОДАННЯ
щодо кандидатур до складу дільничної виборчої комісії з виборів Президента України спеціальної виборчої дільниці, що утворюється у винятковому випадку

Окружна виборча комісія з виборів Президента України територіального виборчого округу N ____ подає для включення до складу дільничної виборчої комісії з виборів Президента України спеціальної виборчої дільниці, що утворюється у винятковому випадку у , такі кандидатури:
(назва та юридична адреса нового стаціонарного закладу охорони здоров'я, установи виконання покарань, слідчого ізолятора або іншого закладу чи установи, назва та порт приписки судна)

Прізвище, ім'я (усі власні імена), по батькові (за наявності)

Число, місяць, рік народження (чч.мм. рррр)

Громадянство

Місце проживання та адреса житла

Контактні телефони

Володіння державною мовою

Освіта (загальна середня, професійно-
технічна, вища)

Місце роботи

Займана посада

Наявність досвіду щодо участі в роботі виборчих комісій

Відомості про відсутність в особи судимості за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, злочину проти виборчих прав громадян чи корупційного злочину, яка не погашена або не знята у встановленому законом порядку

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Запропоновані особи відповідають вимогам частин дев'ятої, десятої статті 24, частини третьої статті 29 Закону України "Про вибори Президента України".
Додаток: заяви осіб (заява особи) про згоду на участь у роботі відповідних дільничних виборчих комісій (відповідної дільничної виборчої комісії) від цього суб'єкта подання (із зазначенням згоди виконувати посадові обов'язки голови, заступника голови чи секретаря дільничної виборчої комісії та про ненадання згоди на участь у роботі виборчої комісії іншим суб'єктам подання на відповідних виборах), ксерокопії паспорта громадянина України (ксерокопії першої та другої сторінок паспорта громадянина України у вигляді паспортної книжечки або ксерокопії лицьового та зворотного боків паспорта громадянина України у вигляді картки), ксерокопії першої та другої сторінок тимчасового посвідчення громадянина України на ____ аркушах.

Голова окружної виборчої комісії


(підпис)

М. П.

___________
(прізвище, ініціали)

"___" 20__ року

Примітка. Подання окружної виборчої комісії вноситься одночасно із внесенням подання щодо утворення спеціальної виборчої дільниці у винятковому випадку на паперовому носії та в електронному вигляді у форматі MS Word на оптичному носії інформації (CD-R, DVD-R) або на USB-флеш-накопичувачі чи іншому пристрої для запам'ятовування, що використовує інтерфейс USB.

 

Секретар
Центральної виборчої комісії

Н. БЕРНАЦЬКА

 

Додаток 7
до постанови Центральної виборчої комісії
27.12.2018 N 265

______
(вид та дата проведення виборів)

Центральна виборча комісія

ПОДАННЯ
щодо кандидатур до складу дільничної виборчої комісії з виборів Президента України спеціальної виборчої дільниці, що утворюється у винятковому випадку

Міністерство оборони України подає для включення до складу дільничної виборчої комісії з виборів Президента України спеціальної виборчої дільниці, що утворюється у винятковому випадку на території _______, такі кандидатури:
                                                                                                                                                                     (назва та адреса військової частини чи формування)

Прізвище, ім'я (усі власні імена), по батькові (за наявності)

Число, місяць, рік народження (чч.мм.рррр)

Громадянство

Місце проживання та адреса житла

Контактні телефони

Володіння державною мовою

Освіта (загальна середня, професійно-
технічна, вища)

Місце роботи

Займана посада

Наявність досвіду щодо участі в роботі виборчих комісій

Відомості про відсутність в особи судимості за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, злочину проти виборчих прав громадян чи корупційного злочину, яка не погашена або не знята у встановленому законом порядку

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Запропоновані особи відповідають вимогам частин дев'ятої, десятої статті 24, частини третьої статті 29 Закону України "Про вибори Президента України".
Додаток: заяви осіб (заява особи) про згоду на участь у роботі відповідних дільничних виборчих комісій (відповідної дільничної виборчої комісії) від цього суб'єкта подання (із зазначенням згоди виконувати посадові обов'язки голови, заступника голови чи секретаря дільничної виборчої комісії та про ненадання згоди на участь у роботі виборчої комісії іншим суб'єктам подання на відповідних виборах), ксерокопії паспорта громадянина України (ксерокопії першої та другої сторінок паспорта громадянина України у вигляді паспортної книжечки або ксерокопії лицьового та зворотного боків паспорта громадянина України у вигляді картки), ксерокопії першої та другої сторінок тимчасового посвідчення громадянина України на ____ аркушах.

Міністр оборони України (або особа, яка виконує його повноваження)


(підпис)

М. П.

_________
(прізвище та ініціали)

"___" 20__ року

Примітка. Подання Міністерства оборони України вноситься одночасно із внесенням подання щодо утворення спеціальної виборчої дільниці у винятковому випадку на паперовому носії та в електронному вигляді у форматі MS Word на оптичному носії інформації (CD-R або DVD-R) або на USB-флеш-накопичувачі чи іншому пристрої для запам'ятовування, що використовує інтерфейс USB.

 

Секретар
Центральної виборчої комісії

Н. БЕРНАЦЬКА
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали