ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 25 липня 2012 року N 124

Київ

Про форму, розмір, поліграфічне виконання інформаційних плакатів кандидатів у народні депутати України, зареєстрованих в одномандатних виборчих округах, порядок їх виготовлення та передачі дільничним виборчим комісіям з виборів народних депутатів України та кандидатам у народні депутати України

Відповідно до пункту 2 частини другої статті 13 (Закон N 4061-VI), частин третьої (Закон N 4061-VI), п'ятої (Закон N 4061-VI), шостої статті 16 (Закон N 4061-VI), пунктів 6 (Закон N 4061-VI), 16 частини другої статті 30 (Закон N 4061-VI), частин другої (Закон N 4061-VI), четвертої статті 69 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (Закон N 4061-VI), керуючись статтями 11 - 13 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Встановити форму та розмір інформаційного плаката кандидата у народні депутати України, зареєстрованого в одномандатному виборчому окрузі (додаток 1).

2. Інформаційний плакат кандидата у народні депутати України виготовляється друкарським способом на одному аркуші офсетного паперу N 1 щільністю 80 г/м2 фарбою темно-синього кольору, крім фотографії кандидата у депутати, яка друкується розміром 8 х 10 см у кольоровому форматі.

3. Затвердити Порядок виготовлення інформаційних плакатів кандидатів у народні депутати України, зареєстрованих в одномандатних виборчих округах, їх передачі дільничним виборчим комісіям з виборів народних депутатів України та кандидатам у народні депутати України (додаток 2).

4. Встановити форми:

відомості погодження інформаційних плакатів кандидатів у народні депутати України, зареєстрованих в одномандатному виборчому окрузі (додаток 3);

акта прийому-передачі інформаційних плакатів кандидатів у народні депутати України, зареєстрованих в одномандатному виборчому окрузі, від підприємства-виготовлювача окружній виборчій комісії з виборів народних депутатів України (додаток 4);

відомості про передачу окружною виборчою комісією з виборів народних депутатів України інформаційних плакатів кандидатів у народні депутати України, зареєстрованих в одномандатному виборчому окрузі, дільничним виборчим комісіям (додаток 5);

відомості про передачу окружною виборчою комісією з виборів народних депутатів України інформаційних плакатів кандидатам у народні депутати України, зареєстрованим в одномандатному виборчому окрузі (додаток 6).

5. Цю постанову надіслати окружним виборчим комісіям з виборів народних депутатів України після їх утворення, а також оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

 

Голова
Центральної виборчої комісії

В. ШАПОВАЛ


 

Додаток 1
до постанови Центральної виборчої комісії
25.07.2012 N 124


ФОРМА ТА РОЗМІР
інформаційного плаката кандидата у народні депутати України, зареєстрованого в одномандатному виборчому окрузі

  

 

Секретар
Центральної виборчої комісії

Т. ЛУКАШ


 

Додаток 2
до постанови Центральної виборчої комісії
25.07.2012 N 124


ПОРЯДОК
виготовлення інформаційних плакатів кандидатів у народні депутати України, зареєстрованих в одномандатних виборчих округах, їх передачі дільничним виборчим комісіям з виборів народних депутатів України та кандидатам у народні депутати України

Цей Порядок визначає процедуру виготовлення за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення виборів народних депутатів України (далі - вибори депутатів), інформаційних плакатів кандидатів у народні депутати України, зареєстрованих в одномандатних виборчих округах (далі відповідно - інформаційні плакати, кандидати у депутати), а також їх передачі дільничним виборчим комісіям та кандидатам у депутати.

1. Для забезпечення виготовлення окружними виборчими комісіями інформаційних плакатів Центральна виборча комісія засобами Інформаційно-аналітичної системи "Вибори" передає окружним виборчим комісіям в електронному вигляді тексти передвиборних програм та автобіографій кандидатів у депутати, поданих ними під час реєстрації.

2. Кандидат у депутати, зареєстрований в одномандатному виборчому окрузі, не пізніш як за 57 днів до дня виборів (на повторних, проміжних та позачергових виборах депутатів - не пізніш як за 27 днів до дня виборів) подає до відповідної окружної виборчої комісії свою фотографію розміром 9 х 13 см на паперовому носії та в електронному вигляді (формату jpg або tif, розміром 9 х 13 см із роздільною здатністю не менше 300 dpi).

3. Інформаційні плакати друкуються однаковим шрифтом щодо всіх кандидатів у депутати, зареєстрованих в одномандатному виборчому окрузі.

Прізвище, ім'я, по батькові кандидатів у депутати, зареєстрованих в одномандатному виборчому окрузі, друкуються шрифтом одного розміру.

Текст передвиборної програми розміщується на інформаційному плакаті після тексту біографії кандидата у депутати.

Біографія (обсягом до трьох тисяч дев'ятисот друкованих знаків), передвиборна програма (обсягом до трьох тисяч дев'ятисот друкованих знаків), фотографія кандидата у депутати розміщуються на інформаційному плакаті за встановленим зразком (додаток 1).

4. Текст інформаційного плаката друкується державною мовою.

5. Окружна виборча комісія не пізніш як за 57 днів до дня виборів (на повторних, проміжних та позачергових виборах депутатів - не пізніш як за 27 днів до дня виборів) визначає підприємство, яке виготовлятиме інформаційні плакати (далі - підприємство-виготовлювач), про що укладає з ним відповідний договір.

6. Підприємство-виготовлювач у визначений відповідним договором строк забезпечує виготовлення по одному зразку інформаційного плаката кожного кандидата у депутати за формою, розміром та поліграфічним виконанням, встановленими Центральною виборчою комісією.

Кандидати у депутати в строк, установлений окружною виборчою комісією, але не пізніш як за 40 днів до дня виборів (на повторних, проміжних та позачергових виборах депутатів - не пізніш як за 15 днів до дня виборів) особисто погоджують зразок відповідного інформаційного плаката, проставляючи на ньому напис "Погоджено" із зазначенням свого прізвища та ініціалів, підпису, дати та часу погодження, а також ставлять свій підпис у відповідній відомості (додаток 3).

У разі неприбуття кандидата у депутати для погодження інформаційного плаката в установлений строк інформаційний плакат такого кандидата вважається погодженим. При цьому на зразку відповідного інформаційного плаката голова (заступник голови, секретар) окружної виборчої комісії робить напис "Кандидат у народні депутати України для погодження інформаційного плаката не прибув", зазначаючи свої посаду, прізвище та ініціали, дату і час вчинення цього напису та ставить свій підпис. При цьому у відповідній відомості погодження інформаційних плакатів зазначається прізвище та ініціали кандидата у депутати, навпроти яких замість дати, часу погодження та підпису кандидата вчиняється напис "Кандидат у народні депутати України для погодження інформаційного плаката не прибув".

7. Окружна виборча комісія не пізніш як за 35 днів до дня виборів (на повторних, проміжних та позачергових виборах депутатів - не пізніш як за 10 днів до дня виборів) забезпечує виготовлення погоджених із кандидатами у депутати інформаційних плакатів із розрахунку по дві тисячі примірників на кожного кандидата за формою, розміром та поліграфічним виконанням, встановленими Центральною виборчою комісією, та згідно з поданими кандидатами у депутати документами при реєстрації.

8. Підприємство-виготовлювач не пізніш як за 35 днів до дня виборів (на повторних, проміжних та позачергових виборах депутатів - не пізніш як за 10 днів до дня виборів) здійснює виготовлення інформаційних плакатів усіх кандидатів у депутати та передає їх окружній виборчій комісії, про що складається акт прийому-передачі (додаток 4).

9. Окружна виборча комісія не пізніш як за 20 днів до дня виборів (на повторних, проміжних та позачергових виборах депутатів - не пізніш як за 7 днів до дня виборів) передає по два примірники інформаційних плакатів кожного кандидата у депутати дільничним виборчим комісіям звичайних та спеціальних виборчих дільниць за відомістю (додаток 5).

У відомості зазначаються номер виборчої дільниці, на яку передаються інформаційні плакати, назва інформаційного плаката, кількість переданих на кожну виборчу дільницю інформаційних плакатів, прізвище та ініціали члена дільничної виборчої комісії, який отримав інформаційні плакати та його підпис.

Решту примірників інформаційних плакатів кожного кандидата у депутати окружна виборча комісія не пізніш як за 20 днів до дня виборів (на повторних, проміжних та позачергових виборах депутатів - не пізніш як за 7 днів до дня виборів) передає відповідним кандидатам у депутати.

Про передачу інформаційних плакатів кандидатам у депутати складається відомість (додаток 6), у якій зазначаються прізвище, ініціали кандидата у депутати або його довіреної особи, кількість отриманих ним інформаційних плакатів та його підпис.

10. Про передачу інформаційних плакатів дільничним виборчим комісіям та кандидатам у депутати окружна виборча комісія не пізніш як за 15 днів до дня виборів (на повторних, проміжних та позачергових виборах депутатів - не пізніш як за 3 дні до дня виборів) повідомляє Центральну виборчу комісію.

 

Секретар
Центральної виборчої комісії

Т. ЛУКАШ


 

Додаток 3
до постанови Центральної виборчої комісії
25.07.2012 N 124


____
(вид та дата проведення виборів народних депутатів України)

ВІДОМІСТЬ
погодження інформаційних плакатів кандидатів у народні депутати України, зареєстрованих в одномандатному виборчому окрузі

N
з/п

Прізвище, ініціали кандидата у народні депутати України, який погодив інформаційний плакат

Дата погодження

Час погодження

Підпис кандидата у народні депутати України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Голова
окружної виборчої комісії


(підпис)


(прізвище, ініціали)

Секретар
окружної виборчої комісії


(підпис)


(прізвище, ініціали)

 

М. П.


 

Секретар
Центральної виборчої комісії

Т. ЛУКАШ


 

Додаток 4
до постанови Центральної виборчої комісії
25.07.2012 N 124


____
(вид та дата проведення виборів народних депутатів України)

АКТ
прийому-передачі інформаційних плакатів кандидатів у народні депутати України, зареєстрованих в одномандатному виборчому окрузі, від підприємства-виготовлювача окружній виборчій комісії з виборів народних депутатів України

"___" 20__ року
(дата складання)


(місце складання)


Представник підприємства-виготовлювача
                                                                                                                                    (назва підприємства)
_,
                                                                     (найменування посади, прізвище, ініціали)
з однієї сторони, та представник окружної виборчої комісії з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу N _______
_,
                                                                                            (прізвище, ініціали)
з іншої сторони, склали цей акт про те, що підприємство-виготовлювач передало, а окружна виборча комісія прийняла виготовлені інформаційні плакати кандидатів у народні депутати України, зареєстрованих у цьому одномандатному виборчому окрузі:


N з/п

Назва інформаційного плаката

Кількість примірників (цифрами)

 

 

 

 

 

 


Усього передано інформаційних плакатів _
                                                                                                                                        (цифрами та прописом)
примірників.


Представник
підприємства-виготовлювача

Представник
окружної виборчої комісії з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу N ___

____
(назва підприємства-виготовлювача)

____
(найменування посади)

____
(найменування посади)(підпис)

_________
(прізвище, ініціали)


(підпис)

_________
(прізвище, ініціали)

М. П.

М. П.


Примітка. Акт складається у двох примірниках, один з яких зберігається в окружній виборчій комісії, другий - залишається у підприємства-виготовлювача.


 

Секретар
Центральної виборчої комісії

Т. ЛУКАШ


 

Додаток 5
до постанови Центральної виборчої комісії
25.07.2012 N 124


____
(вид та дата проведення виборів народних депутатів України)

ВІДОМІСТЬ
про передачу окружною виборчою комісією з виборів народних депутатів України інформаційних плакатів кандидатів у народні депутати України, зареєстрованих в одномандатному виборчому окрузі, дільничним виборчим комісіям

"___" 20__ року
(дата складання)


(місце складання)


Відповідно до частини четвертої статті 69 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (Закон N 4061-VI) окружна виборча комісія з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу N _____ передала дільничним виборчим комісіям інформаційні плакати кандидатів у народні депутати України, зареєстрованих у цьому одномандатному виборчому окрузі:


Номер виборчої дільниці

Назва інформаційного плаката

Кількість переданих на виборчу дільницю інформаційних плакатів

Прізвище, ініціали члена дільничної виборчої комісії, який отримав інформаційні плакати

Підпис члена дільничної виборчої комісії, який отримав інформаційні плакати

цифрами

прописом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Загальна кількість інформаційних плакатів, переданих дільничним виборчим комісіям, -
.
                                                                                          (цифрами та прописом)


Голова
окружної виборчої комісії


(підпис)


(прізвище, ініціали)

Секретар
окружної виборчої комісії


(підпис)


(прізвище, ініціали)

 

М. П.


 

Секретар
Центральної виборчої комісії

Т. ЛУКАШ


 

Додаток 6
до постанови Центральної виборчої комісії
25.07.2012 N 124


____
(вид та дата проведення виборів народних депутатів України)

ВІДОМІСТЬ
про передачу окружною виборчою комісією з виборів народних депутатів України інформаційних плакатів кандидатам у народні депутати України, зареєстрованим в одномандатному виборчому окрузі

"___" 20__ року
(дата складання)


(місце складання)


Відповідно до частини другої статті 69 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (Закон N 4061-VI) окружна виборча комісія з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу N _____ передала кандидатам у народні депутати України, зареєстрованим у цьому одномандатному виборчому окрузі, їх інформаційні плакати:


N
з/п

Прізвище, ініціали кандидата у народні депутати України (довіреної особи кандидата), який отримав інформаційні плакати

Кількість отриманих інформаційних плакатів

Підпис кандидата у народні депутати України (довіреної особи кандидата), який отримав інформаційні плакати

цифрами

прописом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Загальна кількість інформаційних плакатів, переданих кандидатам у народні депутати України, зареєстрованим в одномандатному виборчому окрузі N _____, - ______.
                                                                                                                                                                         (цифрами та прописом)


Голова
окружної виборчої комісії


(підпис)


(прізвище, ініціали)

Секретар
окружної виборчої комісії


(підпис)


(прізвище, ініціали)

 

М. П.


 

Секретар
Центральної виборчої комісії

Т. ЛУКАШ

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали