МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 06.07.2011 р. N 202-р

Про формування проекту обласного бюджету на 2012 рік

Відповідно до статей 2, 18 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" та статей 19, 75 Бюджетного кодексу України, враховуючи положення Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" (Програма) та Програми економічного і соціального розвитку Миколаївської області на 2011 - 2014 роки "Миколаївщина-2014", з метою забезпечення формування реальних проектів місцевих бюджетів області на 2012 рік із дотриманням жорсткої фінансової дисципліни на принципах середньострокового бюджетного планування з чіткими видатковими орієнтирами та якісним складанням проекту обласного бюджету Миколаївської області на 2012 рік:

1. Доручити управлінням, відділам, іншим структурним підрозділам облдержадміністрації, головам райдержадміністрацій та запропонувати міським (міст обласного значення) головам:

1.1. Покласти в основу формування проекту обласного та інших місцевих бюджетів області 2012 року напрями бюджетної політики, визначені Постановою Верховної Ради України від 13 травня 2011 року N 3358-VI "Про Основні напрями бюджетної політики на 2012 рік" (Постанова N 3358-VI), макропоказники соціального та економічного розвитку області та врахувати, що основними завданнями бюджетної політики є:

1.1.1. Стійкий економічний розвиток адміністративно-територіальних одиниць області з урахуванням збалансування регіональних і загальнодержавних інтересів;

1.1.2. Забезпечення макроекономічної стабільності, стійкості бюджетної системи;

1.1.3. Залучення інвестицій у технічне переозброєння, переоснащення та модернізацію насамперед у пріоритетні галузі економіки області;

1.1.4. Створення рівних умов для розвитку реального сектора економіки області;

1.1.5. Виконання програм енергозбереження;

1.1.6. Розвиток конкуренції та товарної насиченості на споживчому ринку в умовах прогнозованого зростання виробництва у галузях економіки області, орієнтованих на споживчий ринок;

1.1.7. Реалізація виваженої соціальної політики, спрямованої на підвищення рівня життя населення;

1.1.8. Збільшення надходжень до місцевих бюджетів шляхом встановлення контролю за питанням легалізації заробітної плати та додержання суб'єктами господарювання мінімальних гарантій в оплаті праці;

1.1.9. Забезпечення прозорості бюджетного процесу, що чітко визначає цілі і завдання, на досягнення яких витрачаються бюджетні кошти, підвищення рівня контролю за результатами використання бюджетних коштів;

1.1.10. Здійснення оцінки діяльності учасників бюджетного процесу щодо досягнення поставлених цілей та виконання завдань, а також проведення аналізу причин неефективного використання бюджетних коштів;

1.1.11. Активізація роботи щодо прийняття бюджетних програм із урахуванням заходів моніторингу, аналізу та контролю за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів, із виключенням непріоритетних та неефективних витрат;

1.1.12. Забезпечення пріоритетних напрямів реалізації програм, що забезпечують здійснення інвестиційних проектів, фінансування яких було розпочато поточного та минулих бюджетних періодів;

1.1.13. Застосування методичної бази для введення програмно-цільового методу й середньострокового планування на рівні місцевих бюджетів;

1.1.14. Забезпечення реальної збалансованості місцевих бюджетів області;

1.1.15. Стабільна бюджетна політика та жорстка фінансова дисципліна;

1.1.16. Фінансова незалежність та удосконалення міжбюджетних відносин, направлених на підвищення самодостатності місцевих бюджетів;

1.1.17. Підвищення обізнаності громадськості щодо ефективності витрачання коштів бюджету територіальної громади та рівня задоволення споживачів суспільних та гарантованих соціальних послуг;

1.1.18. Запровадження середньострокового планування.

1.2. Забезпечити організацію роботи щодо прийняття рішень на передачу частини видатків на виконання делегованих повноважень з одного рівня бюджету іншому, або на передачу видатків на виконання власних повноважень відповідних бюджетів 2012 року та укладання угод у строки, визначені бюджетним законодавством.

2. Головному управлінню економіки облдержадміністрації (Тульському) за участю інших структурних підрозділів облдержадміністрації у разі необхідності уточнити макропоказники економічного і соціального розвитку області на 2012 - 1014 роки у розрізі основних галузей економіки, затверджені рішенням обласної ради від 25 березня 2011 року N 3 "Про виконання Програми соціально-економічного розвитку Миколаївської області на 2000 - 2010 роки "Миколаївщина-2010" та Програмою економічного і соціального розвитку Миколаївської області на 2011 - 2014 роки "Миколаївщина-2014", визначити перелік інвестиційних програм області, розрахунки обсягу державних капітальних вкладень та бюджету розвитку обласного бюджету, перелік першочергових об'єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок субвенцій з державного бюджету, коштів бюджетних програм, обласного бюджету на 2012 - 2014 роки, і надати їх до 1 серпня 2011 року Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації (Іщенку) для включення в розрахункові показники місцевих бюджетів області.

3. Запропонувати державній податковій адміністрації у Миколаївській області (Лаврешову) підготувати та надати Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації (Іщенку) до 1 серпня 2011 року:

3.1. Прогнозні розрахунки в розрізі міст і районів області щодо:

нарахувань земельного податку, орендної плати з юридичних та фізичних осіб з урахуванням кількості платників та площ земельних ділянок, що оподатковуються;

очікуваних надходжень податку з доходів фізичних осіб за оренду земельних та майнових паїв, у тому числі кількість орендарів та площі земельних ділянок, що використовуються юридичними та фізичними особами;

обрахованих розмірів можливих втрат місцевих бюджетів області на 2012 - 2014 роки внаслідок надання державою податкових пільг по платі за землю.

3.2. Прогнозні надходження на 2012 - 2014 роки в розрізі міст і районів області єдиного податку для суб'єктів малого підприємництва (юридичних та фізичних осіб), кількості платників та очікуваних втрат (припинення підприємницької діяльності, зміна системи оподаткування, інше).

3.3. Розрахункові показники надходжень на 2012 - 2014 роки в розрізі місцевих бюджетів:

збору за першу реєстрацію транспортного засобу;

екологічного податку та збору за спеціальне використання води (крім збору за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення) в розрізі найбільших платників;

місцевих податків і зборів.

4. Головному управлінню агропромислового розвитку облдержадміністрації (Піскун), головам райдержадміністрацій з метою визначення фінансового ресурсу на здійснення інвестицій у сферу реконструкції та капітального будівництва об'єктів і відповідно формування бюджету розвитку обласного бюджету на 2012 - 2014 роки, з урахуванням проведеної згідно зі статтею 17 Бюджетного кодексу України відповідної роботи, надати до 1 серпня 2011 року Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації (Іщенку) інформацію про обсяги заборгованості та стан розрахунків підприємств за надану у минулі роки фінансову допомогу на зворотній основі в розрізі позичальників та видів заборгованості.

5. Управлінню з питань майна комунальної власності облдержадміністрації (Налімову):

5.1. З метою формування загального фонду обласного бюджету на 2012 рік та наступні за плановим два бюджетні періоди здійснити прогнозні розрахунки обсягу надходжень у розрізі орендарів/платників податків:

орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності;

прибутку підприємств та фінансових установ комунальної власності у розрізі підприємств спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області;

частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань.

5.2. Для формування бюджету розвитку обласного бюджету на 2012 - 2014 роки здійснити прогнозні розрахунки обсягу надходжень до обласного бюджету від приватизації майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області, у тому числі викупу орендарем за здійснене поліпшення орендованого майна за рахунок власних коштів у розрізі об'єктів.

5.3. Інформацію надати Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації (Іщенку) до 1 серпня 2011 року.

6. Управлінням облдержадміністрації: охорони здоров'я (Хотіній), освіти і науки (Мельніченку), з питань фізичної культури і спорту (Садовському), культури (Гладун), у справах сім'ї та молоді (Жуку), Головному управлінню праці та соціального захисту населення облдержадміністрації (Сивопляс):

6.1. Формування прогнозних показників видатків на 2012 рік в цілому по області та в розрізі місцевих бюджетів області проводити в тісному контакті з галузевими міністерствами, узгоджувати та захищати їх, вирішувати неузгоджені питання щодо забезпеченості фінансовим ресурсом видатків, які виникають при застосуванні формульного розрахунку, виходячи з аналізу застосування запропонованого механізму цього року.

6.2. Розробити плани дій з метою визначення шляхів забезпечення ефективності управління бюджетними коштами, у тому числі шляхом економного витрачання бюджетних коштів з наведенням економічного ефекту від їх реалізації.

6.3. При формуванні бюджету 2012 року передбачити такі захищені статті видатків загального фонду: оплата праці працівників бюджетних установ, нарахування на заробітну плату, придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів, забезпечення продуктами харчування, оплата комунальних послуг та енергоносіїв, видатки на підготовку кадрів вищими навчальними закладами I - II рівнів акредитації, поточні трансферти населенню, поточні трансферти місцевим бюджетам.

7. З метою надання якісних бюджетних послуг населенню області головним розпорядникам коштів обласного бюджету необхідно:

7.1. На всіх стадіях бюджетного процесу здійснювати постійний моніторинг виконання системи оцінки результативності, ефективності, прозорості використання бюджетних коштів;

7.2. Взяти до відома, що розроблення обласних цільових програм може ініціюватися лише за умови наявності фінансового ресурсу для забезпечення їх виконання;

7.3. Планування видатків на бюджетні обласні програми, не пов'язані з утриманням бюджетних установ, здійснювати виключно за наявності затверджених обласних цільових програм у відповідних галузях;

7.4. Середньострокове планування видаткової частини обласного бюджету на 2013 - 2014 роки здійснити з урахуванням ефективного витрачання коштів обласного бюджету та підвищення рівня задоволення споживачів суспільних та гарантованих соціальних послуг.

8. Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації (Іщенку) забезпечити дотримання порядку формування обласного бюджету на 2012 рік згідно з нормами Бюджетного кодексу України та інших нормативно-правових актів, які стосуються бюджету 2012 року, підготувати та подати на розгляд сесії обласної ради проект рішення обласної ради "Про обласний бюджет Миколаївської області на 2012 рік", розробити та схвалити Прогноз місцевих бюджетів на 2013 - 2014 роки з урахуванням поліпшення управління фінансового ресурсу, запровадженням середньострокового планування.

9. Рекомендувати Миколаївському (Чайці), Вознесенському (Гержову), Очаківському (Топчому), Первомайському (Дромашко), Южноукраїнському (Стуліну) міським головам та доручити головам райдержадміністрацій провести організаційну роботу щодо самостійного захисту розрахункових показників місцевих бюджетів та обґрунтування до них у Міністерстві фінансів України, Верховній Раді України і вносити конкретні пропозиції Кабінету Міністрів України щодо врегулювання невирішених питань стосовно доведених розрахункових обсягів доходів та видатків місцевих бюджетів, а також обсягів міжбюджетних трансфертів.

Взяти до відома, що проекти місцевих бюджетів області на 2012 рік не повинні містити статей, які обмежують надходження доходів до місцевих бюджетів.

10. Учасникам бюджетного процесу забезпечити виконання взятих бюджетних зобов'язань та проведення платежів з бюджету, визначених Бюджетним кодексом України та іншими нормативно-правовими актами.

11. Затвердити бюджетний календар з підготовки проекту обласного бюджету на 2012 рік (додається).

12. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника і заступників голови облдержадміністрації згідно з розподілом обов'язків.

 

Голова облдержадміністрації

М. П. Круглов


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації
06.07.2011 N 202-р


Бюджетний календар
з підготовки проекту обласного бюджету на 2012 рік

1. Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації (Іщенку) забезпечити:

1.1. Відповідно до вимог чинного бюджетного законодавства та з урахуванням передумови впровадження програмно-цільового методу упорядкування Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту обласного бюджету на 2012 рік та довести її до головних розпорядників коштів.

До 15 серпня 2011 року.


1.2. Опрацювання розрахункових показників міжбюджетних трансфертів, методики їх визначення, інших показників та складання попереднього прогнозу доходів і видатків обласного бюджету на наступний рік по загальному фонду бюджету та бюджету розвитку (спеціального фонду).

До 20 серпня 2011 року.


1.3. Організацію роботи щодо аналізу розрахункових показників обсягів доходів і видатків місцевих бюджетів області, визначених Міністерством фінансів України на 2012 рік.

До 20 серпня 2011 року.


1.4. Проведення семінару з начальниками фінансових управлінь райдержадміністрацій та міських рад, начальниками бюджетних відділів зазначених підрозділів щодо розрахунків дохідної та видаткової частин місцевих бюджетів, додержання основних вимог при складанні бюджетного запиту головними розпорядниками коштів відповідного бюджету на 2012 рік.

До 1 жовтня 2011 року.


1.5. Розроблення та доведення розрахункових обсягів видатків на 2012 рік, визначених Міністерством фінансів України, до головних розпорядників коштів обласного бюджету, визначення пріоритетних напрямів та удосконалення структури бюджетних видатків на галузі: освіти і науки, охорони здоров'я, соціального захисту та соціального забезпечення населення, культури та мистецтва, фізкультури і спорту тощо.

У двотижневий строк після отримання граничних обсягів від Міністерства фінансів України.


1.6. Підготовку та узгодження пропозицій щодо проекту обласного бюджету на 2012 рік та наступні два бюджетні періоди, на підставі бюджетних запитів головних розпорядників коштів обласного бюджету та пояснень до них, з урахуванням фінансового ресурсу обласного бюджету.

До 29 жовтня 2011 року.


1.7. Проведення формування обласного бюджету за доходами в розрізі джерел надходжень та обсягами видатків у розрізі головних розпорядників коштів обласного бюджету за кодами функціональної та економічної класифікації.

До 20 листопада 2011 року.


1.8. Підготовку та подання на розгляд і схвалення голові облдержадміністрації проекту рішення обласної ради про обласний бюджет на 2012 рік, прогнозу обласного бюджету Миколаївської області на 2013 - 2014 роки, підготовленого на основі індикативних прогнозних показників соціальних стандартів, прожиткового мінімуму тощо, затвердженого Кабінетом Міністрів України на період 2013 - 2014 років, пояснювальної записки до проекту рішення, інформації про хід виконання обласного бюджету Миколаївської області 2011 року.

У тижневий строк після отримання показників, ухвалених проектом Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік" у другому читанні.


1.9. Розгляд та схвалення проекту рішення обласної ради "Про обласний бюджет Миколаївської області на 2012 рік" і прогноз обласного бюджету на 2013 - 2014 роки на рівні облдержадміністрації.

До 15 грудня 2011 року.


1.10. Подання проекту рішення обласної ради "Про обласний бюджет Миколаївської області на 2012 рік" та прогноз обласного бюджету на 2013 - 2014 роки до обласної ради.

До 25 грудня 2011 року.


1.11. Доведення обсягу бюджетних призначень, затверджених обласною радою, до головних розпорядників коштів.

Упродовж тижня після затвердження обласною радою рішення "Про обласний бюджет Миколаївської області на 2012 рік".


2. Головному управлінню економіки облдержадміністрації (Тульському) забезпечити:

2.1. Узгодження з Міністерством економічного розвитку та торгівлі України, Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України питання щодо проведення розрахунків для розподілу інвестиційних субвенцій з державного бюджету та коштів бюджетних програм державного бюджету, подання переліку об'єктів на узгодження до відповідних галузевих міністерств.

До 1 жовтня 2011 року.


2.2. Визначення обсягів та напрямів спрямування коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища, переліку об'єктів і заходів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів зазначеного фонду, та подання розрахунків Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації.

До 1 серпня 2011 року.


2.3. Визначення узгодженого переліку першочергових об'єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку обласного бюджету, субвенцій з державного бюджету, бюджетних програм державного бюджету та подання їх Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації для включення до розрахункових показників місцевих бюджетів області.

До 1 серпня 2011 року.


3. Управлінню житлово-комунального господарства облдержадміністрації (Гладкову) забезпечити:

Узгодження з Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України питань щодо: проведення розрахунків для розподілу коштів державного бюджету для реалізації Загальнодержавної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства та Загальнодержавної програми "Питна вода України", інвестиційних та інноваційних проектів з енергозбереження в житлово-комунальному господарстві, заходів з передачі житлового фонду та об'єктів соціально-культурної сфери Міністерства оборони України у комунальну власність, придбання вагонів комунального електротранспорту та подання переліку об'єктів на узгодження до відповідних міністерств.

До 1 жовтня 2011 року.


4. Управлінню промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації (Максимчуку) забезпечити:

Спільно зі службою автомобільних доріг у Миколаївській області - визначення переліку та обсягів дорожніх робіт на дорогах загального користування місцевого значення та комунальних дорогах за рахунок надходжень до спеціального фонду обласного бюджету збору за першу реєстрацію транспортного засобу та надання їх Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації.

До 1 серпня 2011 року.


5. Управлінню регіонального розвитку, містобудування та архітектури облдержадміністрації (Атанасову) забезпечити:

Визначення обсягів надання та повернення пільгових кредитів, наданих Миколаївському регіональному управлінню державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву", а також розрахункового обсягу видатків, пов'язаних з наданням та обслуговуванням пільгових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, на 2012 рік та наступні за плановим два бюджетні періоди, і обсягу видатків на часткову компенсацію відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла.

До 1 серпня 2011 року.


6. Головному управлінню агропромислового розвитку облдержадміністрації (Піскун) забезпечити:

Подання Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації розрахунку обсягів надання індивідуальним сільським забудовникам і повернення ними кредитів на 2012 рік та наступні за плановим два бюджетні періоди.

До 1 серпня 2011 року.


7. Головним розпорядникам коштів обласного бюджету забезпечити:

7.1. Надання галузевим міністерствам пропозицій та узгодження окремих питань щодо:

децентралізації бюджетних програм, насамперед передачі місцевим бюджетам видатків державного бюджету за окремими бюджетними програмами з одночасним виділенням державою коштів для забезпечення таких видатків;

обсягів видатків на виконання державних програм на 2012 рік;

розроблення та затвердження штатних нормативів, типових штатів закладів бюджетної сфери;

розроблення державних соціальних стандартів надання послуг населенню у соціально-культурній сфері.

Копії зазначених звернень надати Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації (Іщенку).

До 15 липня 2011 року.


7.2. Надання Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації (Іщенку) розрахунків щодо видатків споживання на утримання розпорядників коштів нижчого рівня, одержувачів коштів, що фінансуються з обласного бюджету, проведення заходів, врахованих 2011 року при розподілі обсягу міжбюджетних трансфертів між державним і обласним бюджетами, та видатків розвитку, з урахуванням розроблених заходів їх економного витрачання.

До 1 серпня 2011 року.


7.3. Підготовку необхідних розрахункових показників за видатками стосовно державних цільових програм та видатків, що здійснюються за рахунок субвенцій з державного та обласного бюджетів, надання їх для узгодження відповідним галузевим міністерствам:

7.3.1. Управлінню освіти і науки облдержадміністрації (Мельніченку): на комп'ютеризацію та інформатизацію загальноосвітніх навчальних закладів районів; придбання шкільних автобусів для перевезення дітей, які проживають у сільській місцевості; на забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів сучасними технічними засобами навчання з природничо-математичних і технологічних дисциплін, придбання спеціального обладнання для навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку. Розроблення заходів щодо оптимізації мережі професійно-технічних навчальних закладів з урахуванням удосконалення формування державного замовлення на надання професійно-технічної освіти залежно від потреб ринку праці області.

7.3.2. Управлінню охорони здоров'я облдержадміністрації (Хотіній): на цільові видатки для забезпечення заходів з лікування хворих на цукровий і нецукровий діабет; на створення мережі регіональних перинатальних центрів із застосуванням інноваційних технологій та забезпечення їх сучасним обладнанням; на забезпечення витратними матеріалами хворих нефрологічного профілю; на оснащення сільських амбулаторій та фельдшерсько-акушерських пунктів, придбання автомобілів швидкої медичної допомоги для сільських закладів охорони здоров'я тощо.

7.3.3. Головному управлінню праці та соціального захисту населення облдержадміністрації (Сивопляс) - для надання пільг та субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг, твердого палива та скрапленого газу, інших видів пільг, на виплату видів допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, тимчасової допомоги дітям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, інших видів соціальної допомоги окремим категоріям громадян, виходячи із контингенту одержувачів пільг, субсидій та допомог в розрізі адміністративно-територіальних одиниць.

7.3.4. Управлінню у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації (Жуку) - на заходи з оздоровлення та відпочинку дітей пільгової категорії; створення соціального гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

7.3.5 Службі у справах дітей (Парамонову) - для виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях.

До 15 липня 2011 року.


7.4. Вирішення неузгоджених питань з галузевими міністерствами щодо обсягів фінансування відповідних галузей 2012 року.

До 1 серпня 2011 року.


7.5. Надання обґрунтованих пропозицій з необхідними критеріями щодо удосконалення Формули розподілу міжбюджетних трансфертів між державним та місцевими бюджетами, упорядкування видаткових повноважень місцевих бюджетів, галузевим міністерствам та їх захист, а також Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації.

До 1 серпня 2011 року.


7.6. Складення бюджетних запитів та подання Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації обґрунтованих розрахунків обсягів видатків споживання і розвитку обласного бюджету з урахуванням власних надходжень (спеціальний фонд) та пояснювальної записки до них на 2012 рік та наступні два бюджетні періоди.

У двотижневий термін після отримання граничних обсягів від Головного фінансового управління облдержадміністрації.


7.7. Разом із бюджетними запитами подання Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації:

пропозицій про внесення змін до актів, якими передбачено виділення коштів з місцевих бюджетів і не забезпечено фінансовим ресурсом на 2012 рік, виходячи з граничних обсягів видатків;

переліку державних і обласних програм з урахуванням проведення оптимізації їх кількості, зокрема шляхом концентрації видатків, закріплених головними розпорядниками бюджетних коштів, які є провідними у відповідній галузі, та забезпечення їх фінансовими ресурсами в межах граничних обсягів, доведених Головним фінансовим управлінням облдержадміністрації;

даних про ліміти споживання енергоносіїв у вартісних та фізичних обсягах у розрізі підвідомчих установ, організацій;

обсягів капітальних видатків (бюджету розвитку (спеціального фонду)) із визначенням робіт, товарів, обладнання на 2012 рік та наступні за плановим два бюджетні періоди;

пояснювальної записки.

У рамках бюджетного процесу розробка та затвердження, внесення змін до бюджетних програм обласного бюджету має відповідати наказу Міністерства фінансів України від 02.08.2010 N 805 "Про затвердження Основних підходів запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" з належним економічним обґрунтуванням. Аналіз бюджетних програм має бути здійснений за такими критеріями:

відповідність поставлених завдань меті;

рівень досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми;

рівень відповідності фактичних результативних показників запланованому рівню витрат на досягнення цих показників;

відхилення показників результативності за певний період від планових показників і обґрунтування причин такого відхилення;

відповідність отриманих результатів інтересам громади;

відповідність результативних показників поставленим завданням.

Крім того, виконання обласної програми повинно здійснюватися протягом не менш як трьох бюджетних періодів або мати циклічний характер її виконання.

У двотижневий термін після отримання граничних обсягів від Головного фінансового управління облдержадміністрації.

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали