ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 14.03.2012 р. N 190

Про формування проекту середньострокової програми комплексного розвитку та підвищення конкурентоспроможності економіки Херсонської області на 2013 - 2015 роки

З метою забезпечення вирішення найбільш гострих проблем регіону, сталого та збалансованого соціально-економічного, екологічного і культурного розвитку Херсонської області на основі раціонального використання ресурсів, вдосконалення інфраструктури, особливо сільських територій, підвищення конкурентоспроможності економіки регіону, поліпшення рівня життя населення області, з урахуванням завдань, визначених Указом Президента України від 17 березня 2010 року N 355/2010 "Питання комітету з економічних реформ", пунктом 5 протокольного рішення засідання робочої групи "Регіональний економічний розвиток" національного Комітету з економічних реформ від 19 серпня 2010 року, відповідно до Закону України "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України", постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року N 621 "Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету" (зі змінами), розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 2006 року N 504-р "Про схвалення Концепції вдосконалення системи прогнозних і програмних документів з питань соціально-економічного розвитку України", керуючись статтею 6, пунктом 2 частини першої статті 13, пунктом 1 статті 17, пунктом 1 частини першої статті 39 та частиною першою статті 41 Закону України "Про місцеві державні адміністрації":

1. Затвердити структуру проекту середньострокової програми комплексного розвитку та підвищення конкурентоспроможності економіки Херсонської області на 2013 - 2015 роки (далі - проект Програми), структуру формування заходів та перелік прогнозних макропоказників комплексного розвитку та підвищення конкурентоспроможності економіки Херсонської області на 2013 - 2015 роки згідно з формами 1, 2 та 3 відповідно, що додаються.

2. Заступникам голови обласної державної адміністрації до 10 квітня 2012 року створити робочі підгрупи з розробки відповідних розділів проекту Програми за напрямками, визначеними Стратегією економічного та соціального розвитку Херсонської області до 2015 року, а саме:

- розвиток агропромислового комплексу області;

- розвиток транспортної інфраструктури та промисловості;

- розвиток туристично-рекреаційного комплексу;

- людський розвиток, підвищення якості життя населення;

- розвиток якісної інфраструктури життєзабезпечення та системи послуг населенню;

- збереження та раціональне використання природних ресурсів.

До складу робочих груп залучити представників громадських організацій і наукових установ.

3. Головам районних державних адміністрацій, міським головам міст обласного значення:

3.1. Забезпечити розроблення з урахуванням пунктів 1, 2 даного розпорядження та затвердження в установленому порядку:

- до 20 квітня 2012 року - середньострокових програм комплексного розвитку та підвищення конкурентоспроможності економіки на рівні сільських, селищних рад, міст районного значення;

- до 20 червня 2012 року - проектів відповідних програм районів та міст обласного значення.

3.2. Інформацію про хід розроблення всіх програм, зазначених у підпункті 3.1 цього пункту, надавати Головному управлінню економіки обласної державної адміністрації щомісяця до 10 числа.

Затверджені середньострокові програми комплексного розвитку та підвищення конкурентоспроможності економіки районів та міст обласного значення на 2013 - 2015 роки з відповідними рішеннями (розпорядженнями) районних (міських) рад надати до Головного управління економіки обласної державної адміністрації у паперовому та електронному вигляді до 2 липня 2012 року.

4. Головам районних державних адміністрацій забезпечити (в разі необхідності) проведення навчання спеціалістів сільських та селищних рад з питань формування програмних документів щодо економічного та соціального розвитку територій.

5. Керівникам структурних підрозділів обласної державної адміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади до 10 липня 2012 року надати Головному управлінню економіки обласної державної адміністрації пропозиції до проекту Програми згідно з формами 1 - 3, визначеними у додатку до цього розпорядження.

6. Керівникам структурних підрозділів обласної державної адміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, головам районних державних адміністрацій, міським головам міст обласного значення при формуванні проектів місцевих середньострокових програм комплексного розвитку та підвищення конкурентоспроможності економіки та пропозицій до проекту відповідної обласної програми врахувати заходи передвиборних програм депутатів місцевих рад усіх рівнів та партійних осередків, представники яких увійшли до складу цих рад.

7. Головному управлінню економіки обласної державної адміністрації, враховуючи пропозиції структурних підрозділів обласної державної адміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, до 1 жовтня 2012 року підготувати проект Програми та подати його на розгляд колегії обласної державної адміністрації.

8. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови обласної державної адміністрації (скликання - Хоменко А. С.).

 

Голова обласної
державної адміністрації

М. М. Костяк


 

Додаток
до розпорядження Херсонської обласної державної адміністрації
14.03.2012 N 190


Форма 1


СТРУКТУРА
проекту середньострокової програми комплексного розвитку та підвищення конкурентоспроможності економіки Херсонської області на 2013 - 2015 роки

1. Вступ.

2. Аналіз економічного, соціального та культурного розвитку області за попередній період (динаміка розвитку галузей економіки, стан використання природного, виробничого, науково - технічного та трудового потенціалу).

3. Головні проблеми розвитку економіки і соціальної сфери.

4. Цілі та пріоритети економічного та соціального розвитку, які планується досягти у 2013 - 2015 роках.

5. Перелік прогнозних макропоказників комплексного розвитку та підвищення конкурентоспроможності економіки Херсонської області на 2013 - 2015 роки.

6. Заходи щодо реалізації середньострокової програми комплексного розвитку та підвищення конкурентоспроможності економіки Херсонської області на 2013 - 2015 роки.

 

Форма 2


ЗАХОДИ
щодо реалізації середньострокової програми комплексного розвитку та підвищення конкурентоспроможності економіки Херсонської області на 2013 - 2015 роки

N з/п

Найменування завдань

Показники

Заходи, спрямовані на забезпечення виконання показників

Термін виконання

Відповідальні виконавці

Очікуваний результат

Найменування

Одиниці виміру

Значення


 

Форма 3


ПЕРЕЛІК
прогнозних макропоказників комплексного розвитку та підвищення конкурентоспроможності економіки Херсонської області на 2013 - 2015 роки

Показник

2013 рік

2014 рік

2015 рік

оптимістичний сценарій

песимістичний сценарій

оптимістичний сценарій

песимістичний сценарій

оптимістичний сценарій

песимістичний сценарій

Валовий регіональний продукт, у % до попереднього року

 

 

 

 

 

 

Валова додана вартість:

 

 

 

 

 

 

у фактичних цінах, всього, млн. грн.

 

 

 

 

 

 

у порівнянних цінах, % до попереднього року

 

 

 

 

 

 

Індекс промислової продукції (до попереднього року), %

 

 

 

 

 

 

Виробництво продукції сільського господарства у порівнянних цінах 2005 року - всього, млн. грн.

 

 

 

 

 

 

Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва (до попереднього року), %

 

 

 

 

 

 

Індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року), %

 

 

 

 

 

 

Індекс цін виробників промислової продукції (грудень до грудня попереднього року), %

 

 

 

 

 

 

Прибуток прибуткових підприємств, млн. грн.

 

 

 

 

 

 

Фонд оплати праці найманих працівників і грошового забезпечення військовослужбовців, млн. грн.

 

 

 

 

 

 

Середньомісячна заробітна плата штатного працівника, грн.

 

 

 

 

 

 

Індекс реальної заробітної плати, % до попереднього року

 

 

 

 

 

 

Кількість зайнятих економічною діяльністю у віці 15 - 70 років, тис. осіб

 

 

 

 

 

 

Рівень безробіття населення у віці 15 - 70 років, за методологією Міжнародної організації праці, % до економічно активного населення відповідного віку

 

 

 

 

 

 

Продуктивність праці, % до попереднього року

 

 

 

 

 

 

Обсяг інвестицій в основний капітал (за рахунок усіх джерел фінансування), млн. грн.

 

 

 

 

 

 

Темп зростання (зменшення) обсягів інвестицій в основний капітал (до попереднього року), %

 

 

 

 

 

 

Обсяг прямих іноземних інвестицій наростаючим підсумком - всього, млн. дол. США

 

 

 

 

 

 

Темп зростання (зменшення) обсягу прямих іноземних інвестицій, % до обсягів попереднього року

 

 

 

 

 

 

Сальдо торговельного балансу, визначене за методологією платіжного балансу, млн. дол. США

 

 

 

 

 

 

Експорт товарів і послуг:

 

 

 

 

 

 

млн. дол. США

 

 

 

 

 

 

% до попереднього року

 

 

 

 

 

 

Імпорт товарів і послуг:

 

 

 

 

 

 

млн. дол. США

 

 

 

 

 

 

% до попереднього року

 

 

 

 

 

 


 

Перший заступник голови
обласної державної адміністрації -
керівник апарату

В. С. Білий

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали