Додаткова копія: Про формування тематики НДР у сфері архівної справи та страхового фонду документації на 2019 - 2021 роки

ДЕРЖАВНА АРХІВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 11 квітня 2018 року N 25

Про формування тематики НДР у сфері архівної справи та страхового фонду документації на 2019 - 2021 роки

Відповідно до вимог пункту 2 статті 2 Закону України "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки" та Порядку формування тематики наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 січня 2018 р. N 13 (Постанова N 13), та з метою формування тематики замовлення у сфері архівної справи та страхового фонду документації наказую:

1. Структурним підрозділам Укрдержархіву до 11 травня 2018 року забезпечити подання відділу науково-методичного забезпечення та контролю за дотриманням законодавства НАФ, відділу забезпечення реалізації державної політики у сфері страхового фонду документації обґрунтованих пропозицій до тематики наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, що плануються для виконання УНДІАСД та НДІ мікрографії на замовлення Укрдержархіву за рахунок коштів державного бюджету у 2019 - 2021 роках (далі - Тематика) за формою, що додається (додаток 1), а також пропозицій до Тематичного плану замовлення на виконання прикладних наукових досліджень і науково-технічних розробок у 2019 році (далі - Тематичний план) (додаток 2);

2. Відділу науково-методичного забезпечення та контролю за дотриманням законодавства НАФ (Гриневич В. В.), відділу забезпечення реалізації державної політики у сфері страхового фонду документації (Дорожка Т. В.), відділу фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку (Музика Т. Р.) до 05 червня 2018 року скласти:

проект Тематики на замовлення Укрдержархіву за рахунок коштів державного бюджету у 2019 - 2021 роках;

проект Тематичного плану за формою (додаток 2).

3. Першому заступнику Голови Укрдержархіву Кісілю І. М. забезпечити розгляд проекту Тематики і Тематичного плану у сфері архівної справи на засіданні Нормативно-методичної комісії Укрдержархіву.

4. Директору департаменту страхового фонду документації Меленцю А. В. забезпечити розгляд проекту Тематики і Тематичного плану у сфері страхового фонду документації на засіданні Науково-технічної ради Укрдержархіву.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова

Т. І. Баранова

 

Додаток 1

Пропозиції
до тематики наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, що будуть виконуватися на замовлення Укрдержархіву за рахунок коштів державного бюджету у 2019 - 2021 роках

Пріоритетний напрям, завдання, на виконання якого спрямоване дослідження (із зазначенням нормативно-правового акта, доручення Кабінету Міністрів України тощо) _

Структурний підрозділ - замовник _______

Найменування теми дослідження ________

Науково-дослідна установа - виконавець __

Термін виконання замовлення (рік початку і закінчення): з 20__ р. по 20__ р.

1. Актуальність проблеми та обґрунтування необхідності проведення дослідження (виходячи з потреби суспільства і держави у нових наукових знаннях і сучасних технологіях та світових тенденцій розвитку науки у архівній сфері).

2. Мета та основні завдання дослідження.

3. Наукові результати, які будуть створені внаслідок виконання замовлення (метод, спосіб, технологія, технічні вимоги, методика тощо).

4. Загальна сума та розподіл фінансування по роках.

5. Очікуване практичне використання отриманих результатів (де будуть впроваджені (використані) наукові результати).

Керівник структурного підрозділу - замовника
___
                  (підпис) (ініціали імені, прізвище)

___ 20__ року

 

Додаток 2

Тематичний план на виконання наукових досліджень і науково-технічних розробок науково-дослідних інститутів, що належать до сфери управління Державної архівної служби України, у 20.. році

КПКВ 3609020 "Прикладні розробки у сфері архівної справи та страхового фонду документації"

Найменування теми наукової (науково-технічної) роботи

Термін виконання (рік початку і закінчення)

Обсяг фінансування за рахунок коштів державного бюджету, тис. грн*

Відповідність пріоритетним напрямам розвитку науки і техніки

Наукова (науково-технічна) продукція, яка буде одержана

На весь період виконання

у тому числі на 20.. рік

Інформаційні та комунікаційні технології

Енергетика та енерго-
ефективність

Раціональне природоко-
ристування

Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань

Нові речовина і матеріали

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Назва наукової установи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підпис керівника установи
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали