ДЕРЖАВНА АРХІВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 19 березня 2012 року N 40

Про Галузеву програму роботи з керівниками установ, що належать до сфери управління Укрдержархіву

На виконання доручення Прем'єр-міністра України від 29 січня 2009 р. N 49632/5,1-08 та листа Мінекономіки від 20 січня 2009 р. N 3201-20/198-04 наказую:

1. Затвердити Галузеву програму роботи з керівниками установ, що належать до сфери управління Державної архівної служби України, що додається.

2. Затвердити План-графік проведення навчальних заходів з керівниками установ, що належать до сфери управління Укрдержархіву, на 2012 рік, що додається.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Держкомархіву від 22.01.2010 N 9 "Про Галузеву програму роботи з керівниками центральних державних архівних установ, що належать до сфери управління Держкомархіву".

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Укрдержархіву Вороніна В. М.

 

Голова Державної служби

О. П. Гінзбург


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Укрдержархіву
19.03.2012 N 40


ГАЛУЗЕВА ПРОГРАМА
роботи з керівниками установ, що належать до сфери управління Державної архівної служби України

Загальні положення

Досвід діяльності державних установ в умовах ринкової економіки свідчить про те, що продуктивність їхньої роботи в основному залежить від організації управління ними та вміння керівництва вирішувати складні фінансові, виробничі і соціальні питання.

Тільки підготовлені, досвідчені, компетентні керівники спроможні сформувати трудові колективи, належним чином організувати їхню роботу, забезпечити подальший розвиток установ, які вони очолюють.

Значною мірою це стосується центральних державних архівних установ та установ страхового фонду документації, що належать до сфери управління Державної архівної служби України (далі - підвідомчі установи).

Реалії сьогодення вимагають якісного добору і розстановки керівних кадрів підвідомчих установ, постійного підвищення їхньої кваліфікації та вдосконалення професійного рівня.

Галузева програма роботи з керівниками установ, що належать до сфери управління Державної архівної служби України (далі - Програма), визначає основні засади діяльності Державної архівної служби України (далі - Укрдержархів), спрямовані на підвищення професійного рівня керівників центральних державних архівних установ та їх заступників, керівників установ страхового фонду документації та їх заступників, а також осіб, зарахованих до кадрового резерву на ці посади.

Метою Програми є забезпечення реалізації в Укрдержархіві Програми діяльності Кабінету Міністрів України "Український прорив: для людей, а не для політиків", затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня 2008 р. N 14, Положення про формування кадрового резерву для державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2001 р. N 199, Положення про формування кадрового резерву керівників державних підприємств, установ і організацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 1999 р. N 1912.

Головні завдання Програми

Головними завданнями Програми є:

впровадження заходів щодо підвищення кваліфікації керівників підвідомчих установ, їх заступників та осіб, зарахованих до кадрового резерву на ці посади;

забезпечення формування замовлення на підвищення кваліфікації керівників підвідомчих установ згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1997 р. N 167 "Про затвердження Положення про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і Положення про єдиний порядок підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівників державних підприємств, установ і організацій";

сприяння формуванню якісного кадрового резерву на заміщення вакантних посад керівників підвідомчих установ;

забезпечення проведення конкурсного відбору керівників центральних державних архівів, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 р. N 169 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців";

використання позитивного міжнародного досвіду щодо управління архівними установами та установами страхового фонду документації.

Порядок реалізації Програми

Реалізація Програми здійснюється поетапно.

В межах першого етапу здійснюється:

статистичний аналіз (на підставі фактичних показників діяльності) ефективності роботи керівників підвідомчих установ;

розробка (уточнення) критеріїв зарахування працівників до кадрового резерву на посади керівників підвідомчих установ (визначаються потреби щодо підвищення кваліфікації керівного складу підвідомчих установ у поточному році);

уточнення вимог (за необхідності розробка нових) щодо професійно-кваліфікаційних характеристик керівного складу підвідомчих установ;

розробка спеціалізованих тренінг-програм, тестів і анкет для проведення незалежної оцінки професійних знань і навичок керівного складу підвідомчих установ (відповідно до визначених показників професійно-кваліфікаційних характеристик);

визначення провідних архівних установ та установ страхового фонду документації, на базі яких можливе проведення стажування та виїзних занять (щодо обміну досвідом) з керівним складом цих установ.

В межах другого етапу здійснюється:

тестування відібраних на навчання працівників керівного складу архівних установ та установ страхового фонду документації з метою детального вивчення їхніх професійних, особистих якостей та загальної культури як керівника установи;

практичне підвищення кваліфікації керівного складу архівних установ та установ страхового фонду документації, спрямоване на здобуття і поглиблення управлінських, фінансово-економічних, соціальних, правових знань та організаторських навичок, безперервне оновлення професійних знань і умінь (при необхідності здобуття нової спеціальності або кваліфікації на основі раніше здобутої освіти і досвіду практичної роботи).

Виконання Програми здійснюється на підставі щорічних календарних планів-графіків (далі - План-графік), які формуються відповідно до вимог зазначених постанов Кабінету Міністрів України та пропозицій керівників структурних підрозділів Укрдержархіву, керівництва Державного департаменту страхового фонду документації.

Розробка календарного Плану-графіка покладається на відділ кадрового забезпечення Укрдержархіву.

Проект календарного Плану-графіка затверджується наказом Укрдержархіву.

Щороку до 1 серпня до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України для узагальнення надсилається інформація про стан виконання Програми.

Очікувані результати

Реалізація Програми сприятиме:

підвищенню ефективності менеджменту в центральних державних архівних установах та установах страхового фонду документації та покращенню управлінської діяльності їх керівників;

вдосконаленню знань і умінь керівників, необхідних для здійснення ефективного управління установою;

якісному добору та розстановці перспективних працівників на керівні посади центральних державних архівних установ та установ страхового фонду документації;

впровадження передових технологій;

проведенню подальших наукових досліджень з питань підвищення кваліфікації керівників центральних державних архівних установ, установ страхового фонду, документації та пошук нових методик щодо поліпшення роботи з керівними кадрами архівної галузі та системи страхового фонду документації.

Фінансове забезпечення Програми

Фінансове забезпечення реалізації Програми здійснюється за рахунок бюджетних коштів, виділених Укрдержархіву (в обсягах, визначених Головою Укрдержархіву).

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Укрдержархіву
19.03.2012 N 40


ПЛАН
проведення навчальних заходів з керівниками установ, що належать до сфери управління Укрдержархіву, на 2012 рік

N
п/п

Назва заходу

Відповідальний виконавець

Термін виконання

1

2

3

4

1.

Забезпечити формування дієвого кадрового резерву на посади керівників центральних державних архівних установ та їх заступників, керівників установ СФД та їх заступників

керівники центральних державних архівних установ та керівники установ СФД

жовтень - листопад

2.

Взяти участь у:

 

 

2.1

підвищенні кваліфікації в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України (для державних службовців);

керівники центральних державних архівів та їх заступники

15 - 26 жовтня

в Центрі підвищення кваліфікації державних службовців Національної академії внутрішніх справ України (для державних службовців);

- " -

протягом року

на базі Міжнародної академії фінансів та інвестицій Торгово-промислової палати України;

керівники центральних державних архівних установ та їх заступники

протягом року

в Інституті державного управління у сфері цивільного захисту

- " -

протягом року

2.2.

У навчаннях з охорони праці, техніки безпеки

керівники установ СФД та їх заступники

протягом року

2.3

У нараді з питань цивільного захисту щодо заходів техногенного та протипожежного захисту у весняно-літній пожежонебезпечний період

керівники центральних державних архівних установ та їх заступники

березень

2.4

У семінарах:

 

 

Всеукраїнському семінарі з питань створення розгалуженої мережі трудових архівів;

- " -

жовтень

Впровадження та використання інформаційних технологій в архівній справі

- " -

вересень

2.5

У стажуванні в осінній архівній школі при міжнародному інституті архівознавства Трієста та Марібору (Італія)

- " -

червень


 

Начальник відділу
кадрового забезпечення

О. В. Баранова

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали