РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 22 грудня 1987 р. N 422

Київ

Про генеральний план розвитку міста Євпаторії Кримської області

З метою забезпечення дальшого планомірного, економічно обгрунтованого і комплексного розвитку міста Євпаторії Кримської області, підвищення рівня його благоустрою і створення найсприятливіших умов для праці, побуту й відпочинку населення Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Схвалити розроблений інститутом "Діпроміст" Держбуду УРСР генеральний план розвитку міста Євпаторії Кримської області.

Затвердити Основні положення генерального плану розвитку міста Євпаторії Кримської області, що додаються.

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Ради Міністрів УРСР від 24 червня 1969 р. N 598.

 

Голова
Ради Міністрів УРСР

В. МАСОЛ

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

Інд. 24

 

ЗАТВЕРДЖЕНІ
постановою Ради Міністрів УРСР
від 22 грудня 1987 р. N 422

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ
генерального плану розвитку міста Євпаторії Кримської області

I

Генеральним планом розвитку міста Євпаторії передбачається:

1. По основних напрямах розвитку міста:

а) дальший розвиток м. Євпаторії як кліматичного та бальнеогрязевого курорту загальносоюзного значення переважно для оздоровлення дітей із збільшенням місткості санаторно-курортних і оздоровчих закладів цілорічного функціонування на кінець розрахункового періоду /2005 рік/ з 20,8 до 39 тис. місць, у тому числі I черга /до 1990 року/ - 28,8 тис. місць, і чисельності постійного населення з 109,7 до 114 тис. чоловік, у тому числі I черга - 112 тис. чоловік;

б) заборона будівництва в межах міста нових і розширення діючих промислових підприємств та інших об'єктів, не зв'язаних безпосередньо із задоволенням потреб осіб, які прибувають на курорт для лікування й відпочинку, місцевого населення, а також потреб санаторно-курортного і житлово-цивільного будівництва;

в) розвиток мережі культурно-побутового обслуговування з урахуванням забезпечення осіб, які прибувають на курорт, і місцевого населення усіма видами послуг.

2. По територіальному розвитку міста і його забудові:

а) дальший територіальний розвиток міста в південно-східному напрямку на площі 5,3 тис. га за рахунок включення до міської території 123 га непридатних для використання в сільському господарстві земель Сакського району та підсипки 45 га мілководної частини озера Сасик-Сиваш;

б) розвиток південно-західної та центральної курортних зон за рахунок використання вільних від забудови територій в межах міста, а також виносу за межі курортних зон існуючих комунально-складських підприємств та житлового фонду;

в) розміщення нового житлового будівництва на вільних від забудови ділянках переважно в північно-західній та південно-західній частинах міста, а також за рахунок часткової реконструкції існуючої малоцінної забудови;

г) забудова міста 5-поверховими та 9-поверховими житловими будинками, а на окремих, найважливіших у містобудівному відношенні ділянках - будинками більшої поверховості з одночасним спорудженням закладів культурно-побутового та комунального обслуговування населення, повним інженерним обладнанням, благоустроєм та озелененням території.

3. По архітектурно-планувальній організації міста:

а) удосконалення і розвиток архітектурно-планувальної структури міста відповідно до вимог сучасного містобудівництва;

б) формування курортних зон за рахунок створення санаторно-курортних комплексів;

в) розвиток існуючого загальноміського центру вздовж вулиці Леніна, створення центрів курортних зон і центру промислового району міста;

г) збереження планувальної структури, що склалася в межах історичної зони міста, з відновленням цінної забудови;

д) упорядкування житлових районів і мікрорайонів із створенням необхідного комплексу закладів культурно-побутового обслуговування населення та зелених насаджень;

є) упорядкування існуючих промислового та комунально-складських районів;

ж) дальший розвиток системи зелених насаджень з організацією парків, скверів та бульварів у житлових районах міста і курортних зонах.

4. По зовнішньому транспорту:

а) по залізничному транспорту - дальший розвиток і реконструкція залізничної станції, винесення залізниці на ділянці Прибережне-Євпаторія в північному напрямку;

б) по автомобільному транспорту і автошляховій мережі - будівництво за межами міста об'їзного автошляху для пропуску транзитного транспорту в обхід озера Сасик-Сиваш, спорудження нового автовокзалу.

5. По міському транспорту і магістральній мережі:

а) створення на базі існуючої мережі вулиць системи міських транспортних магістралей для забезпечення зручного зв'язку між житловими, промисловими районами та курортними зонами, будівництво шляхопроводів, розв'язки в різних рівнях і підземних переходів;

б) дальший розвиток масового пасажирського міського транспорту зі збільшенням протяжності автобусної та трамвайної мережі.

6. По інженерному обладнанню території:

а) дальший розвиток водопостачання міста за рахунок повного використання існуючих Чоботарського та Іванівського водозаборів і, частково, за рахунок будівництва нового водозабору на Міжгірному водосховищі;

б) розширення міських каналізаційних очисних споруд з урахуванням прийому стічних вод м. Саки;

в) теплопостачання курортних зон, житлових і промислових районів за рахунок будівництва районних котелень;

г) газопостачання від магістрального газопроводу Шебелинка - Одеса;

д) електропостачання від енергосистеми "Крименерго";

є) дальший розвиток систем телефонізації та радіофікації.

7. По інженерній підготовці території:

а) впорядкування поверхневого стоку за рахунок будівництва системи зливової каналізації; спорудження дренажу та підсипка грунту для зниження рівня грунтових вод;

б) підсипка мілководної частини озера Сасик-Сиваш, а також озера в південно-західній частині міста для розміщення комплексів курортних закладів;

в) здійснення комплексу заходів по інженерному захисту морського узбережжя.

8. По поліпшенню навколишнього середовища і охороні природи:

а) ліквідація забруднення навколишнього середовища за рахунок впровадження на існуючих промислових підприємствах технологічних заходів по очистці шкідливих викидів і доведенню їх показників до нормативних параметрів, а також впровадження маловідхідних та безвідхідних технологій;

б) винесення промислових підприємств, комунальних і складських об'єктів, які знаходяться в першій та другій зонах санітарної охорони курорту, на нові ділянки, передбачені генеральним планом у промислових районах міста та в приміській зоні;

в) ліквідація дрібних котелень, переведення існуючих котелень на газове паливо;

г) організація санітарно-захисних зон між курортними зонами, промисловими та житловими районами.

9. По плануванню приміської та зеленої зон:

а) утворення навколо м. Євпаторії приміської та зеленої зон загальною площею 221,6 тис. га з використанням їх для розміщення пов'язаних з народногосподарським комплексом міста промислових підприємств, комунальних та складських об'єктів, розвитку приміського сільського господарства, організації масового відпочинку населення, створення лісопаркового поясу;

б) розселення населення, яке має трудові зв'язки з м. Євпаторією, у прилеглих населених пунктах;

в) розміщення промислових підприємств, комунальних і складських об'єктів, які виносяться з м. Євпаторії, у приміській зоні /Мамайські кар'єри/ на непридатних для сільськогосподарського використання землях;

г) розвиток системи закладів і місць короткочасного відпочинку населення з організацією зон відпочинку в районі озер Михайлівське, Сасик-Сиваш, Донузлав, с. Штормового та на території між Каламітською затокою і озером Сасик-Сиваш;

д) реконструкція та будівництво автошляхів, дальший розвиток транспортної мережі приміської зони, систем інженерного забезпечення населених пунктів;

є) здійснення комплексу заходів по ліквідації забруднення водоймищ та повітряного басейну, створення водоохоронних зелених насаджень, збереження цінних природних ландшафтів.

10. Першочергові заходи:

а) збільшення місткості курортних закладів цілорічного функціонування до 28,8 тис. місць за рахунок будівництва нових і розширення існуючих санаторно-курортних закладів, будівництво закладів медичного і культурно-побутового обслуговування;

б) реконструкція промислових підприємств і будівництво інших об'єктів відповідно до плану економічного і соціального розвитку;

в) здійснення житлового будівництва на вільних від забудови територіях з одночасним спорудженням закладів культурно-побутового та комунального обслуговування населення, повним інженерним обладнанням, благоустроєм та озелененням території;

г) винесення з першої та другої зон санітарної охорони курорту промислових підприємств, комунальних і складських об'єктів у промислові райони та в приміську зону;

д) будівництво й реконструкція магістральних вулиць, розвиток трамвайних і автобусних ліній, спорудження підземного переходу, станції технічного обслуговування автомобілів, трамвайного депо;

є) розширення систем інженерного забезпечення міста;

ж) розвиток зелених насаджень загального користування;

з) здійснення заходів, спрямованих на охорону та поліпшення навколишнього середовища.

II

Основні техніко-економічні показники розвитку міста Євпаторії

Найменування показників

Одиниця виміру

Існуючий стан
/01.01.87 р./

Перша черга
/1990 рік/

Розрахунковий період
/2005 рік/

Населення міста

тис. чоловік

109,7

112

114

Територія міста

тис. га

5,1

5,1

5,3

Місткість курортних закладів цілорічного функціонування

тис. місць

20,8

28,8

39

Житловий фонд

тис. кв. м загальної площі

1523

1705

2376

Середня житлозабезпеченість на одного жителя

кв. м загальної площі

13,9

15,2

20,8

Рівень культурно-побутового обслуговування:

 

 

 

 

дитячі дошкільні заклади

тис. місць

6,5

7,5

8

загальноосвітні школи

- " -

10,7

12,8

14,9

будинки культури, клуби, кінотеатри

- " -

4

4,8

10,3

підприємства побутового обслуговування

тис. робочих місць

1,2

1,2

1,6

магазини продовольчих товарів

тис. кв. м торгової площі

8,5

9

10,3

магазини непродовольчих товарів

- " -

11

11,8

16

лікарні

тис. ліжок

1,3

1,3

1,4

поліклініки

тис. відвідувань на день

2,8

2,9

4

Інженерне обладнання території:

 

 

 

 

водопостачання:

 

 

 

 

потужність споруд водопостачання

тис. куб. м на добу

85

110,4

128,6

протяжність водопровідної мережі

км

100,5

110

159,5

каналізація:

 

 

 

 

потужність споруд каналізації

тис. куб. м на добу

63

63

160

протяжність колекторів і мережі

км

42

50

65

теплопостачання:

 

 

 

 

потужність джерел

МВт

670

740

810

протяжність мережі

км

20,2

24,8

28,5

газопостачання

 

 

 

 

протяжність мережі

км

31

40

46

електропостачання

млн. кВт год./рік

210

244,2

403

Протяжність міських транспортних ліній:

 

 

 

 

автобусних

км

41,6

53

58,9

трамвайних

км

12,8

17,8

30

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали