РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 24 листопада 1986 р. N 403

Київ

Про генеральний план розвитку міста Миколаєва

З метою забезпечення дальшого планомірного, економічно обгрунтованого і комплексного розвитку міста Миколаєва, підвищення рівня його благоустрою і створення найсприятливіших умов для праці, побуту і відпочинку населення Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Схвалити розроблений інститутом "Діпроміст" генеральний план розвитку міста Миколаєва.

Затвердити Основні положення генерального плану розвитку міста Миколаєва, що додаються.

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Ради Міністрів УРСР від 14 березня 1969 р. N 197.

 

Голова
Ради Міністрів УРСР

О. ЛЯШКО

Заст. Керуючого Справами
Ради Міністрів УРСР

В. НЕСМІХ

Інд. 24

 

ЗАТВЕРДЖЕНІ
постановою Ради Міністрів УРСР
від 24 листопада 1986 р. N 403

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ
генерального плану розвитку міста Миколаєва

I

Генеральним планом розвитку міста Миколаєва передбачається:

1. По основних напрямах розвитку міста:

а) дальше зростання м. Миколаєва як адміністративного, промислового і культурного центру Миколаївської області з чисельністю населення на розрахунковий період /2005 рік/ 580 тис. чоловік /на початок 1986 року - 513,3 тис. чоловік/;

б) всемірне зміцнення ролі міста як одного з центрів суднобудівної, верстатобудівної, електронної та інших галузей промисловості з одночасним розвитком промислових підприємств, необхідних для безпосереднього обслуговування населення міста і приміської зони та забезпечення потреб житлово-цивільного будівництва.

2. По територіальному розвитку міста і його забудові:

а) дальший територіальний розвиток міста на площі 24 тис. га за рахунок освоєння 99 га сільськогосподарських земель на правому березі р. Південний Буг;

б) розміщення нового житлового будівництва переважно на вільних від забудови ділянках лівобережної частини міста та на правому березі р. Південний Буг у районі Варварівки, а також за рахунок намиву в районі Лісків та часткової реконструкції існуючої малоцінної забудови в центральних районах міста;

в) забудова міста 9-поверховими житловими будинками, а на найважливіших у містобудівному відношенні ділянках - будинками більшої поверховості з одночасним спорудженням закладів культурно-побутового обслуговування населення, повним благоустроєм, інженерним обладнанням та озелененням території.

3. По архітектурно-планувальній організації міста:

а) удосконалення і розвиток архітектурно-планувальної структури міста відповідно до вимог сучасного містобудування;

б) реконструкція існуючого загальноміського центру, дальший розвиток центрів обслуговування міських районів;

в) упорядкування житлових районів і мікрорайонів із створенням необхідного комплексу закладів культурно-побутового обслуговування населення та зелених насаджень; поступова реконструкція і благоустрій забудованих кварталів та існуючих промислових районів, дальший розвиток комунально-складських зон;

г) розвиток системи зелених насаджень з організацією парків і скверів уздовж рік Південний Буг та Інгул.

4. По зовнішньому транспорту:

а) по залізничному транспорту - дальший розвиток Миколаївського залізничного вузла;

б) по автомобільному транспорту і автошляховій мережі - закінчення будівництва в північній частині міста об'їзного автомобільного шляху з мостовим переходом через р. Південний Буг, розвиток мережі автопідприємств;

в) по повітряному транспорту - реконструкція злітно-посадочної смуги аеропорту;

г) по морському і річковому транспорту - будівництво морського вокзалу та розвиток морського порту в Корабельному районі міста, будівництво й реконструкція річкових пасажирських та вантажних причалів.

5. По міському транспорту і магістральній мережі:

а) розвиток і реконструкція мережі міських транспортних магістралей, будівництво транспортних розв'язок, шляхопроводів, підземних пішохідних переходів;

б) будівництво мостових переходів через ріки Південний Буг та Інгул;

в) дальший розвиток масового пасажирського міського транспорту із збільшенням протяжності трамвайної, тролейбусної та автобусної мереж;

г) розширення існуючих та будівництво нових трамвайних і тролейбусних депо;

д) створення відкритих платних автостоянок і гаражів для індивідуального легкового автотранспорту.

6. По інженерному обладнанню території:

а) дальший розвиток водопостачання міста за рахунок розширення існуючих міських водозабірних споруд, будівництва другої нитки водоводу Дніпро - Миколаїв;

б) розширення міських каналізаційних очисних споруд з використанням стічних вод після повної біологічної очистки і знешкодження для технічного водопостачання та поливу;

в) будівництво сміттєпереробного заводу за межами міста;

г) дальший розвиток зливової каналізації;

д) електропостачання від енергосистеми "Одесаенерго";

є) газопостачання від магістрального газопроводу Шебелинка - Ізмаїл;

ж) теплопостачання від ТЕЦ, промислових та районних котелень;

з) дальший розвиток телефонізації та радіофікації міста.

7. По інженерній підготовці території:

а) намив територій у районі Лісків для будівництва нового житлового масиву;

б) благоустрій пляжів, створення набережної р. Південний Буг у центральній частині міста;

в) протиерозійні заходи;

г) розчистка Жовтневого водосховища.

8. По поліпшенню навколишнього середовища і охороні природи:

а) ліквідація забруднення навколишнього середовища за рахунок впровадження на існуючих промислових підприємствах технологічних заходів по очистці шкідливих викидів і доведенню їх показників до нормативних параметрів, а також впровадження маловідхідних та безвідхідних технологій;

б) винесення промислових підприємств, комунальних та складських об'єктів, які знаходяться в сельбищній зоні міста і погіршують її санітарно-гігієнічний стан, на нові ділянки, передбачені генеральним планом у промислових районах міста і в приміській зоні;

в) організація санітарно-захисних зон між промисловими підприємствами і житловими районами відповідно до діючих норм з урахуванням проведення необхідного комплексу санітарно-захисних заходів на підприємствах;

г) створення в межах міста водоохоронних зон рік Південний Буг та Інгул.

9. По плануванню приміської та зеленої зон міста:

а) утворення навколо м. Миколаєва приміської зони у складі Миколаївського, Жовтневого, Новоодеського та Очаківського районів з використанням її для розміщення зв'язаних з народногосподарським комплексом міста промислових підприємств, розвитку приміського сільського господарства;

б) розселення населення, яке має трудові зв'язки з м. Миколаєвом, у прилеглих населених пунктах;

в) будівництво нових та розширення існуючих підприємств будівельної і харчової промисловості в містах Новій Одесі й Очакові, смт Ольшанському;

г) розвиток системи закладів і місць масового відпочинку населення з організацією зон відпочинку вздовж річок Південний Буг та Інгул, а також на Чорноморському узбережжі;

д) реконструкція та будівництво автошляхів, розвиток транспортної мережі й залізничних станцій, будівництво пасажирських причалів у місцях масового відпочинку населення;

є) проведення робіт по ліквідації забруднення водоймищ та повітряного басейну, створення водоохоронних зелених насаджень, збільшення площі зелених насаджень, збереження цінних природних ландшафтів і відновлення ландшафтів, порушених господарською діяльністю.

10. Першочергові заходи:

а) реконструкція та доведення до проектної потужності промислових підприємств відповідно до плану економічного і соціального розвитку;

б) здійснення житлового будівництва переважно на вільних від забудови ділянках та намивних територіях у районі Лісків, а також за рахунок часткової реконструкції існуючої малоцінної забудови у центральній частині міста з одночасним спорудженням закладів культурно-побутового обслуговування населення, повним благоустроєм, інженерним обладнанням та озелененням;

в) будівництво й реконструкція магістральних вулиць, розвиток трамвайних, тролейбусних і автобусних ліній, спорудження підземних пішохідних переходів та транспортних розв'язок, мостового переходу через р. Інгул;

г) розширення систем інженерного забезпечення м. Миколаєва, створення централізованих систем інженерного забезпечення населених пунктів приміської зони;

д) здійснення заходів, спрямованих на охорону та поліпшення зовнішнього середовища, збільшення площі зелених насаджень, організація місць масового відпочинку;

є) будівництво пожежних депо у Корабельному районі, Великій Коренисі та Лісках.

II

Основні техніко-економічні показники розвитку міста Миколаєва

Найменування показників

Одиниця виміру

Існуючий стан /на 01.01.1986 р./

Перша черга /1990 р./

Розрахунковий період /2005 р./

Населення

тис. чоловік

513,3

529,6

580

Територія міста

тис. га

23,9

23,9

24

Житловий фонд

тис. кв. м загальної площі

7237

8194

11146

Середня житлозабезпеченість на одного жителя

кв. м загальної площі

14,1

15,5

19,2

Рівень культурно-побутового обслуговування:

 

 

 

 

дитячі дошкільні заклади

тис. місць

25,8

33,4

40,6

загальноосвітні школи

- " -

46,9

65,8

75,3

Будинки культури, клуби, кінотеатри

тис. місць

22,4

27

40,6

лікарні

тис. ліжок

4,6

5,3

8,2

магазини продовольчих товарів

тис. кв. м торгової площі

40,2

45,6

54,3

магазини непродовольчих товарів

- " -

35,3

39,9

85,0

підприємства громадського харчування

тис. посадочних місць

11,5

12,8

24,3

підприємства побутового обслуговування

тис. робочих місць

2,8

3

8,1

Інженерне обладнання території:

 

 

 

 

водопостачання:

 

 

 

 

потужність споруд водопостачання

тис. куб. м на добу

206,1

281,2

281,2

протяжність водопровідної мережі

км

543,4

581

603

каналізація:

 

 

 

 

потужність споруд каналізації

тис. куб. м на добу

180

220

279,5

протяжність колекторів та мережі

км

259,3

308

425

теплопостачання:

 

 

 

 

потужність джерел

МВт

2970

3420

4245

газопостачання

км мереж

426

471

520

електропостачання

млн. кВт·год/рік

2020

2576,5

5400,7

Протяжність міських транспортних ліній

 

 

 

 

автобусних

км

181

213

244

експрес-автобусних

- " -

-

22

40

тролейбусних

- " -

26

29,6

44,2

трамвайних

- " -

31

33,5

51,6

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали