РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 18 вересня 1985 р. N 350

Київ

Про генеральний план розвитку міста Сімферополя

З метою забезпечення дальшого планомірного, економічно обгрунтованого і комплексного розвитку міста Сімферополя, підвищення рівня його благоустрою і створення найсприятливіших умов для праці, побуту і відпочинку населення Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Схвалити розроблені інститутом "КримНДІпроект" генеральний план розвитку міста Сімферополя і проект планування його приміської та зеленої зон.

Затвердити Основні положення генерального плану розвитку міста Сімферополя і проекту планування його приміської та зеленої зон, що додасться.

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Ради Міністрів УРСР від 11 січня 1966 р. N 32.

 

Голова
Ради Міністрів УРСР

О. ЛЯШКО

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

Інд. 24

 

ЗАТВЕРДЖЕНІ
постановою Ради Міністрів УРСР
від 18 вересня 1985 р. N 350

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ
генерального плану розвитку міста Сімферополя і проекту планування його приміської та зеленої зон

I

Генеральним планом розвитку міста Сімферополя передбачається:

1. По основних напрямах розвитку міста:

а) дальше зростання м. Сімферополя як адміністративного, промислового і культурного центру Кримської області з чисельністю населення на розрахунковий період /2005 рік/ 380 тис. чоловік /на початок 1985 року - 343,8 тис. чоловік/;

б) доведення до проектної потужності без збільшення кількості працюючих діючих підприємств машинобудівної, легкої, харчової та інших галузей промисловості з одночасним розвитком промислових підприємств, необхідних для безпосереднього обслуговування населення міста і приміської зони та забезпечення потреб житлово-цивільного будівництва.

2. По територіальному розвитку міста і його забудові:

а) дальший територіальний розвиток міста у південному напрямку на площі 6835,5 га за рахунок включення до міської території 260 га малопродуктивних сільськогосподарських земель;

б) розміщання нового житлового будівництва на вільних від забудови ділянках у південній, північно-східній та західній частинах міста, а також за рахунок здійснення часткової реконструкції існуючої малоцінної забудови в центральній частині міста;

в) забудова міста 9-поверховими житловими будинками, а на окремих найважливіших у містобудівному відношенні ділянках - будинками більшої поверховості з одночасним спорудженням закладів культурно-побутового обслуговування населення, повним благоустроєм, інженерним обладнанням та озелененням території.

3. По архітектурно-планувальній організації міста:

а) удосконалення і розвиток архітектурно-планувальної структури міста відповідно до вимог сучасного містобудівництва;

б) реконструкція існуючого загальноміського центру, дальший розвиток центрів обслуговування міських районів;

в) упорядкування житлових районів і мікрорайонів із створенням необхідного комплексу закладів культурно-побутового обслуговування населення та зелених насаджень:

г) упорядкування існуючих промислових та комунально-складських зон і формування південно-західної промислової зони;

д) дальший розвиток системи зелених насаджень з організацією парків і скверів уздовж річок Салгір та Малий Салгір; будівництво набережних.

4. По зовнішньому транспорту:

а) по залізничному транспорту - реконструкція Сімферопольського залізничного вузла та будівництво станції відстою приміських поїздів;

б) по автомобільному транспорту й автошляховій мережі - будівництво в південно-західній частині міста об'їзного автомобільного шляху; спорудження міжміського автовокзалу;

в) по повітряному транспорту - винесення з території міста в район с. Цвіточного аеропорту місцевих повітряних ліній.

5. По міському транспорту і магістральній мережі:

а) створення на базі існуючої мережі вулиць системи міських транспортних магістралей, що дасть змогу поліпшити зв'язок житлових масивів з центром та промисловими районами;

б) дальший розвиток масового пасажирського міського транспорту /тролейбуса, автобуса/ із збільшенням протяжності тролейбусної та автобусної мереж;

в) будівництво нового тролейбусного депо та автобусного парку в промислових зонах міста.

6. По інженерному обладнанню території:

а) дальший розвиток водопостачання міста за рахунок будівництва водозабору на водосховищі Міжгірному;

б) розширення міських каналізаційних очисних споруд та каналізаційної мережі;

в) будівництво сміттепереробного заводу за межами міста;

г) дальший розвиток зливової каналізації;

д) електропостачання від енергосистеми "Крименерго";

є) теплопостачання від ТЕЦ, районних та промислових котелень;

ж) газопостачання від магістральних газопроводів Джанкой -Севастополь та Глібівка - Сімферополь;

з) дальший розвиток телефонізації та радіофікації міста.

7. По інженерній підготовці території

Здійснення комплексу заходів по інженерній підготовці та захисту території від підтоплення ґрунтовими водами.

8. По поліпшенню навколишнього середовища і охороні природи:

а) ліквідація забрудненню навколишнього середовища за рахунок впровадження на існуючих промислових підприємствах технологічних заходів по очищенню шкідливих викидів і доведенню їх показників до нормативних параметрів, а також впровадження маловідхідних та безвідхідних технологій;

б) організація санітарно-захисних зон між промисловими підприємствами і житловими районами відповідно до діючих норі з урахуванням проведення необхідного комплексу санітарно-захисних заходів на підприємствах, поступове винесення з цих зон існуючого житлового фонду;

в) розширення існуючого кладовища на півночі за межами міста.

9. Першочергові заходи:

а) реконструкція та доведення до проектної потужності промислових підприємств відповідно до плану економічного і соціального розвитку;

б) здійснення житлового будівництва переважно на вільних від забудови територіях у північно-східній, південній та західній частинах міста, а також за рахунок проведення часткової реконструкції існуючої малоцінної забудови в центральній частині міста з одночасним спорудженням закладів культурно-побутового обслуговування населення, повним благоустроєм, інженерним обладнанням та озелененням території;

в) будівництво та реконструкція магістральних вулиць, розвиток тролейбусних і автобусних ліній, спорудження транспортних розв'язок у різних рівнях та підземних переходів;

г) розширення мережі водопостачання, каналізації, теплоелектропостачання, газопостачання, радіофікації та телефонізації;

д) здійснення заходів, спрямованих на охорону та поліпшення навколишнього середовища.

II

Проектом планування приміської та зеленої зон м. Сімферополя передбачається:

1. По організації території та розселенню населення:

а) утворення навколо м. Сімферополя приміської зони загальною площею 251,3 тис. га з використанням її для розміщення зв'язаних з народногосподарським комплексом міста промислових підприємств, розвитку приміського сільського господарства, організації позаміського масового відпочинку населення, створення лісопаркового поясу;

б) розселення населення, яке має трудові зв'язки з м. Сімферополем, у прилеглих населених пунктах.

2. По розміщенню промислових підприємств і спеціалізації приміського господарства:

а) розміщення промислових підприємств, складів та баз, які виносяться з м. Сімферополя, у приміській зоні на передбачених для цього ділянках;

б) забезпечення потреб населення М.Сімферополя у ранніх овочах, картоплі, фруктах, молочній та м"ясній продукції, яйцях шляхом виробництва їх у приміських спеціалізованих господарствах.

3. По організації зеленої зони і місць відпочинку:

а) створення зеленої зони навколо м. Сімферополя загальною площею зелених насаджень 97,7 тис. га;

б) розвиток системи закладів і місць масового відпочинку населення біля с. Миколаївки на узбережжі Чорного моря, а також біля лісових масивів.

4. По організації транспортних зв'язків

Удосконалення мережі автомобільних шляхів за рахунок реконструкції ділянок існуючих автошляхів та будівництва нових.

5. По інженерному обладнанню території:

а) водопостачання населених пунктів - централізоване, з підземних вод місцевих джерел;

б) каналізування з повною біологічною очисткою стічних вод:

в) теплопостачання - централізоване, від районних і групових котелень;

г) електропостачання від енергосистеми "Крименерго";

д) газопостачання від магістральних газопроводів Джанкой - Севастополь та Глібівка - Сімферополь;

є) здійснення комплексу заходів по регулюванню стоку і впорядкуванню русел річок, залісенню не придатних для сільського господарства земель.

6. По поліпшенню навколишнього середовищ і охороні природи:

а) проведення робіт по ліквідації забруднення водоймищ та повітряного басейну, створення водоохоронних зелених насаджень, організація і впорядкування звалищ побутових відходів;

б) збереження цінних природних ландшафтів і відновлення ландшафтів, порушених господарською діяльністю.

7. Першочергові заходи:

а) спорудження і реконструкція промислових підприємств, необхідних для безпосереднього обслуговування населення м. Сімферополя і приміської зони, а також будівництво житла та закладів обслуговування у населених пунктах відповідно до плану економічного і соціального розвитку;

б) будівництво і реконструкція автомобільних шляхів;

в) розвиток систем інженерного забезпечення;

г) організація місць та закладів масового відпочинку;

д) збільшення площі зелених насаджень за рахунок насадження лісів, закладання садів, залісення ярів, балок та інших непридатних для сільського господарства земель.

III

Основні техніко-економічні показники розвитку міста Сімферополя

Найменування показників

Одиниця виміру

Існуючий стан
/1984 р./

Перша черга
/1990 р./

Розрахунковий період
/2005 р./

Населення

тис. чоловік

343,8

364,1

380

Територія міста

 га

6575,5

6835,5

6835,5

Житловий фонд і

тис. кв. м загальної площі

461089

5642,5

7770,4

Середня житлозабезпеченість на одного жителя

кв. м загальної площі

13,5

15,4

20,3

Рівень культурно-побутового обслуговування:

 

 

 

 

дитячі дошкільні заклади

місць

18929

22780

26610

загальноосвітні школи

- " -

28830

32290

55940

Будинки культури, клуби, кінотеатри

місць

20043

20610

26050

лікарні

ліжок

2900

3030

5160

магазини продовольчих товарів

тис. кв. м торгової площі

29,7

32,5

34,3

магазини непродовольчих товарів

- " -

26

30,8

53,3

підприємства громадського харчування

посадочних місць

8944

11650

15250

підприємства побутового обслуговування

робочих місць

1678

1760

3330

Інженерне обладнання території:

 

 

 

 

водопостачання:

 

 

 

 

потужність споруд

тиску б. м на добу

150,7

223,6

295

протяжність водопровідної мережі

км

562

593,6

635

каналізація:

 

 

 

 

потужність споруд

тис. куб. м на добу

134

149,3

207

протяжність колекторів та мережі

км

312

333,8

372

теплопостачання:

 

 

 

 

потужність джерел

Гкал на годину

1195,2

1560

2326

протяжність мережі

км

202,7

233

286

електропостачання

мегават

649,2

775,7

1618,8

Протяжність міських транспортних ліній:

 

 

 

 

автобусних

км

50,8

57,8

68

тролейбусних

- " -

48,5

59,5

80

газопостачання

км мереж

188,7

220,7

268

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали