ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 13.08.2010 р. N 256

Про хід виконання Програми соціально-економічного розвитку та бюджету області на 2010 рік за підсумками I півріччя

У I півріччі 2010 року зусилля облдержадміністрації спільно з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, керівниками суб'єктів господарювання спрямовувались на стабілізацію ситуації в усіх сферах життєдіяльності регіону, виконання завдань Програми економічного і соціального розвитку та бюджету області.

Певні позитивні тенденції з'явилися у промисловому комплексі. Зокрема, у червні ц. р. промислове виробництво зросло порівняно з травнем на 11,0 %, а порівняно з червнем 2009 року - на 4,7 %.

В аграрному секторі економіки виробництво валової сільсько-господарської продукції по всіх категоріях господарств забезпечено на рівні I півріччя 2009 року, у сільськогосподарських підприємствах зросло на 3,3 %.

Рівень зареєстрованого безробіття знизився порівняно з початком року на 0,4 відсоткові пункти і станом на 01.07.2010 склав 2,3 %.

За I півріччя 2010 року створено 9,1 тис. нових робочих місць (+18,2 % до відповідного періоду 2009 року).

Середньомісячна заробітна плата штатного працівника по області (без урахування малих підприємств) за січень - червень 2010 року становила 1610 грн., що в реальному вимірі на 9,3 % більше, ніж за відповідний період 2009 року.

До загального фонду бюджетів усіх рівнів надійшло 2592,2 млн. грн., чим забезпечено приріст надходжень у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 929,0 млн. грн. (+55,9 %), у т. ч. до загального фонду Державного бюджету - 2109,1 млн. грн. (+72,7 %) та 483,1 млн. грн. - до загального фонду місцевих бюджетів (без врахування трансфертів) (+9,4 %).

Загальний обсяг видатків та кредитування загального фонду місцевих бюджетів області (без субвенцій з Державного бюджету) склав 1204,7 млн. грн., що у порівнянні з відповідним періодом минулого року більше на 191,1 млн. грн. (+18,9 %).

На утримання установ і закладів освіти в звітному періоді з місцевих бюджетів області спрямовано 571,8 млн. грн., що на 18,0 % більше відповідного періоду минулого року, на охорону здоров'я - 372,0 млн. грн. (+22,0 %), на соціальний захист та соціальне забезпечення - 323,4 млн. грн. (+23,6 %), на культуру і мистецтво - 76,7 млн. грн. (+17,9 %), на фізичну культуру і спорт - 16,3 млн. грн. (+7,5 %).

На оплату праці працівників бюджетних установ з місцевих бюджетів області спрямовано 881,1 млн. грн., що більше відповідного періоду минулого року на 143,8 млн. грн. (+19,5 %).

Податковий борг до бюджетів усіх рівнів (з банкрутами) порівняно з початком року зменшився на 3,8 % і на 01.07.2010 становив 147,2 млн. гривень.

Разом з тим, у економічній і соціальній сферах області залишається ряд невирішених проблем.

Індекс промислового виробництва за I півріччя склав 98,5 % до рівня I півріччя 2009 року.

Обсяг обороту роздрібної торгівлі з урахуванням діяльності фізичних осіб склав 95,6 %, а реалізованих послуг - 95,5 % до рівня I півріччя 2009 року.

Обсяг виконання будівельних робіт за I півріччя 2010 року скоротився на 39,1 %.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати з початку 2010 року збільшилась до 35,6 млн. грн. (+43,3 %), з них 24,2 млн. грн. - на економічно активних підприємствах (+23,9 %).

Податковий борг до місцевих бюджетів у порівнянні з початком 2010 року зріс на 14,6 % і становив 23,0 млн. гривень. Найбільше зростання податкового боргу допустили Ріпкинський район - в 4 рази, Семенівський - майже в 2 рази, Корюківський - на 67,6 %, Талалаївський - на 56,7 %, Н.-Сіверський - на 41,5 %, Щорський - на 30,9 %, Куликівський - на 26,0 %, а також м. Чернігів - на 23,1 %.

З метою відновлення економічного зростання господарського комплексу області, поліпшення умов життєдіяльності населення у 2010 році з урахуванням обговорення на засіданні Колегії облдержадміністрації:

1. Головам райдержадміністрацій, міським головам, керівникам управлінь, організацій, установ, господарських об'єднань, підприємств спільно з органами місцевого самоврядування сконцентрувати наявні можливості та ресурси на виконанні завдань та заходів Програми соціально-економічного розвитку області на 2010 рік, відповідних районних і міських програм.

2. Головам райдержадміністрацій, міським головам Чернігова, Ніжина, Прилук:

2.1. Ретельно проаналізувати підсумки виконання місцевих бюджетів за I півріччя 2010 року та причини недовиконання за кожним дохідним джерелом, вжити вичерпних заходів щодо забезпечення надходження у 2010 році платежів у запланованих обсягах.

2.2. Разом з податковими органами організувати роботу, спрямовану на максимально можливе скорочення заборгованості сільськогосподарських виробників по податку з доходів фізичних осіб, про результати якої поінформувати Головне фінансове управління облдержадміністрації до 20 вересня 2010 року.

2.3. Спільно з органами місцевого самоврядування забезпечити перегляд договорів оренди земельних ділянок, по яких орендна плата встановлена менше трикратного розміру земельного податку. Про проведену роботу поінформувати Головне фінансове управління облдержадміністрації до 1 вересня 2010 року.

2.4. Сконцентрувати фінансові ресурси на забезпеченні своєчасних і в повному обсязі поточних розрахунків установами бюджетної сфери з оплати праці та за використані енергоресурси і комунальні послуги. Не допускати простроченої кредиторської заборгованості із зазначених виплат. У разі незабезпеченості бюджетними призначеннями видатків на оплату праці працівників бюджетної сфери не планувати та не здійснювати виплати стимулюючого характеру.

2.5. З метою утримання чисельності працівників та здійснення фактичних видатків на заробітну плату в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах або планах використання бюджетних коштів, вжити заходів щодо впорядкування мережі бюджетних установ.

2.6. Забезпечити цільове та ефективне використання коштів субвенції з державного бюджету на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення.

2.7. Забезпечити за підсумками виконання місцевих бюджетів за I півріччя поточного року приведення рішень районних та міських рад міст обласного підпорядкування про місцеві бюджети на 2010 рік у відповідність із чинним бюджетним законодавством та в повному обсязі забезпечити потребу в асигнуваннях на оплату праці працівників бюджетних установ, проведення розрахунків бюджетних установ за енергоносії, комунальні послуги та послуги зв'язку, здійснивши перерозподіл видатків із інших статей витрат, розподіл вільних залишків коштів місцевих бюджетів та надходжень від перевиконання доходної частини бюджетів.

2.8. Підвищити ефективність організаційно-координаційної роботи по забезпеченню виконання завдань та заходів програми зайнятості населення області на 2010 рік, зокрема по розширенню сфери прикладання праці за рахунок створення нових робочих місць, сприяння зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями, регулювання соціально-трудових відносин та професійного навчання кадрів на виробництві.

2.9. Сприяти динамічному зростанню рівня середньомісячної заробітної плати штатних працівників, зменшенню частки низькооплачуваних працівників, додержанню державних гарантій в оплаті праці шляхом запровадження прогресивних методів в оплаті праці.

2.10. Забезпечити результативну роботу по координації органів влади на місцях, спрямовану на виконання заходів облдержадміністрації на 2010 рік щодо прискорення погашення заборгованості з виплати заробітної плати в області, виконання розроблених графіків ліквідації боргів на підприємствах-боржниках області та запровадити щотижневий особистий контроль за станом погашення боргів із виплати заробітної плати.

2.11. Спільно з державними податковими інспекціями заслухати керівників підприємств, які мають заборгованість із невиплаченої заробітної плати, на засіданнях комісій з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат.

2.12. Активізувати співпрацю з державними контролюючими органами у вирішенні питань ліквідації заборгованості із заробітної плати, здійснення передбачених законодавством повноважень в частині реалізації державних гарантій щодо оплати праці.

2.13. Продовжувати утримувати під особистим контролем цінову ситуацію на продовольчому ринку, особливо на ринку соціально значущих продовольчих товарів, а також лікарських засобів і виробів медичного призначення, з використанням у повному обсязі передбачених законодавством повноважень.

2.14. Сприяти розширенню мережі дошкільних навчальних закладів з метою збільшення охоплення дітей відповідного віку суспільним дошкільним вихованням, звернувши особливу увагу на створення умов для запровадження обов'язкової дошкільної освіти дітей п'ятирічного віку.

2.15. Взяти під особистий контроль належне проведення робіт по ліквідаційному санітарно-технічному тампонажу недіючих артсвердловин та запобіганню негативному впливу на довкілля непридатних пестицидів за рахунок видатків обласного фонду охорони навколишнього природного середовища.

3. Головам Бахмацької, Борзнянської, Городнянської, Козелецької, Корюківської та Ніжинської райдержадміністрацій, міським головам Чернігова та Ніжина звернути увагу на необхідність дотримання вимог статті 77 Бюджетного кодексу України щодо термінів затвердження місцевих бюджетів. Ініціювати перед місцевими радами внесення змін до регламенту роботи рад в частині розгляду проектів рішень про бюджет за скороченою процедурою.

4. Головам Бахмацької, Козелецької, Ніжинської райдержадміністрацій проаналізувати причини неефективної діяльності підприємств харчової промисловості підвідомчих територій та вжити заходів щодо істотного покращення їх роботи.

5. Райдержадміністраціям, виконкомам міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук:

5.1. Забезпечити контроль за додержанням законодавства про працю з метою недопущення проявів всіх видів дискримінації та інших порушень прав працюючих, особливо в частинах дотримання законодавства про оплату праці, виявлення "тіньової" заробітної плати.

5.2. Вжити невідкладних заходів щодо надолуження допущеного з початку року відставання по роздрібному товарообороту та реалізованих послугах.

5.3. З метою насичення споживчого ринку області широким асортиментом якісних товарів, сприяти активізації маркетингової роботи місцевих виробників.

5.4. Забезпечити співфінансування з місцевих бюджетів у 2010 році обласних програм підтримки індивідуального житлового будівництва на селі "Власний дім" та "Молодій родині Чернігівщини - доступне житло".

5.5. Продовжити щомісячний моніторинг інвестиційних намірів господарюючих суб'єктів та адміністративний супровід ключових для області (району) інвестиційних проектів (намірів).

5.6. Проаналізувати стан залучення на підвідомчих територіях інвестицій за підсумками I півріччя 2010 року та розробити заходи, спрямовані на активізацію інвестиційної діяльності. Про проведену роботу поінформувати Головне управління економіки облдержадміністрації до 27 серпня 2010 року.

5.7. Активізувати роботу щодо продажу недобудованих об'єктів нерухомості комунальної власності разом із земельними ділянками під ними.

5.8. Передбачати солідарну участь місцевих бюджетів у фінансуванні інвестиційних проектів соціального спрямування, вести пошук позабюджетних джерел фінансування для вирішення соціальних проблем.

5.9. Оптимізувати процес видачі документів дозвільного характеру, налагодити взаємодію адміністраторів з представниками місцевих дозвільних органів та вжити вичерпних заходів щодо дотримання строків розгляду та видачі суб'єктам господарювання дозволів.

5.10. Забезпечити розроблення та затвердження в установленому порядку програм підтримки малого підприємництва на 2011 - 2012 роки з урахуванням методичних рекомендацій Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва.

5.11. Сприяти територіальному управлінню Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в організації проведення практичних семінарів для посадових осіб акціонерних товариств області та фахівців органів виконавчої влади з актуальних питань діяльності акціонерних товариств, враховуючи вимоги Закону України "Про акціонерні товариства", посилення відповідальності за правопорушення на ринку цінних паперів.

5.12. Підготувати схеми туристичних маршрутів історичними місцями на підвідомчих територіях та надати їх Головному управлінню культури, туризму і охорони культурної спадщини облдержадміністрації.

5.13. Вживати вичерпних заходів щодо влаштування дітей, які втратили батьківське піклування, в сім'ї громадян України.

5.14. Провести протягом серпня-вересня ц.р. обстеження сімей, у яких батьки належним чином не виконують батьківські обов'язки, зокрема у сільській місцевості, вжити в установленому порядку заходів щодо їх обліку і соціального супроводу, а також надання дітям, які проживають у таких сім'ях, адресної допомоги в підготовці до осінньо-зимового періоду.

5.15. З метою соціального захисту дітей, запобігання їх бездоглядності і безпритульності, профілактики правопорушень і злочинності у їх середовищі, протягом вересня ц.р. забезпечити виявлення дітей шкільного віку, які з 1 вересня без поважних причин не приступили до занять у загальноосвітніх навчальних закладах, та вжити заходів щодо їх повернення до навчання.

6. Райдержадміністраціям спільно з органами місцевого самоврядування, виконавчим комітетам міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук:

6.1. Провести до 15 жовтня ц. р. інвентаризацію прийнятих рішень щодо передачі (надання) земельних ділянок із земель державної чи комунальної власності для розміщення об'єктів містобудування з метою встановлення строків будівництва у відповідних рішеннях.

6.2. Забезпечити підготовку необхідних документів по об'єктах житлово-комунального господарства, що включені до пропозицій щодо капітальних видатків за Загальнодержавною програмою реформування і розвитку житлово-комунального господарства у 2010 - 2012 роках Чернігівської області на 2011 рік.

7. Райдержадміністраціям продовжити роботу щодо забезпечення населення віддалених та малочисельних населених пунктів області соціально-необхідними товарами та послугами шляхом розширення системи виїзного торговельно-побутового обслуговування.

8. Бобровицькій, Городнянській, Коропській, Корюківській, Куликівській, Менській, Носівській, Срібнянській, Талалаївській райдержадміністраціям, виконавчому комітету Ніжинської міської ради протягом третього кварталу 2010 року провести спільно зі ЗМІ інформаційні кампанії з метою пошуку кандидатів в усиновлювачі.

9. Головному управлінню агропромислового розвитку облдержадміністрації, райдержадміністраціям вжити заходів щодо:

9.1. Завершення сільгосптоваровиробниками області в оптимальні строки збирання урожаю 2010 року, якісної заготівлі грубих та консервованих кормів та забезпечення прогнозованих обсягів посіву озимих культур з повним дотриманням технологічних вимог.

9.2. Організації забезпечення тваринництва збалансованими кормами.

9.3. Формування регіональних ресурсів продовольчого зерна до 15 серпня 2010 року, сприяння Чернігівському регіональному відділенню Аграрного фонду в організації закупівлі продовольчого зерна у сільгосптоваровиробників області.

10. Головним управлінням економіки та агропромислового розвитку облдержадміністрації спільно з Державною інспекцією з контролю за цінами в області, райдержадміністраціями та виконавчими комітетами Чернігівської, Ніжинської, Прилуцької міських рад продовжити активну роботу з упередження необґрунтованого зростання цін на споживчому ринку області.

11. Головним управлінням економіки та агропромислового розвитку облдержадміністрації спільно із міськвиконкомами і райдержадміністраціями, господарюючими суб'єктами провести ґрунтовний аналіз ситуації у промисловому комплексі області у I півріччі 2010 року, вжити відповідно до компетенції всіх можливих заходів щодо нарощування обсягів виробництва та підвищення конкурентоспроможності продукції.

12. Головним управлінням облдержадміністрації: економіки, житлово-комунального господарства, фінансовому; управлінням облдержадміністрації: капітального будівництва, освіти і науки, охорони здоров'я, Державному управлінню охорони навколишнього природного середовища в області протягом третього кварталу ц.р. активізувати роботу з профільними міністерствами щодо виділення передбачених державним бюджетом та бюджетами відповідних відомств коштів на реалізацію державних цільових програм та соціально-економічний розвиток регіону.

13. Управлінню капітального будівництва облдержадміністрації на підставі проведених обстежень стану доріг комунальної власності та конкурсів по відбору виконавців робіт прискорити роботи по ремонту доріг комунальної власності.

14. Управлінню освіти і науки облдержадміністрації спільно з райдержадміністраціями та виконавчими комітетами міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук забезпечити належну підготовку закладів освіти області до нового 2010 - 2011 навчального року.

15. Державній інспекції з контролю за цінами в області:

15.1. Посилити контроль за дотриманням державної дисципліни цін на споживчі товари та послуги першої необхідності, насамперед, житлово-комунальні послуги.

15.2. Здійснювати систематичний контроль за правильністю застосування тарифів на послуги природних монополій, житлово-комунального господарства, громадського транспорту, зв'язку.

15.3. Забезпечити проведення моніторингу та аналізу рівнів споживчих цін у межах наданих повноважень з метою попередження їх необґрунтованого підвищення, насамперед на ринках соціально значущих товарів і послуг (продовольчому, паливо-мастильних матеріалів, житлово-комунальних послуг).

16. Обласному центру зайнятості:

16.1. Підвищувати конкурентоспроможність безробітних для забезпечення потреб роботодавців у кваліфікованій робочій силі, зокрема шляхом професійної підготовки безробітних за їх замовленням, стажування безпосередньо на робочому місці, навчання за індивідуальними планами та програмами.

16.2. Підвищувати соціальну значимість оплачуваних громадських робіт, нарощувати їх обсяги.

17. Рекомендувати Державній податковій адміністрації в області, територіальній державній інспекції праці, органам прокуратури, іншим контролюючим органам провести спільні перевірки суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність у сфері торгівлі, будівництва, автоперевезень, надання послуг, щодо виявлення випадків використання незареєстрованої найманої праці або фактів здійснення підприємницької діяльності без державної реєстрації.

18. Рекомендувати Головному управлінню Пенсійного фонду України в області та Державній виконавчій службі Головного управління юстиції в області проводити моніторинг повноти здійснення передбачених чинним законодавством заходів щодо погашення заборгованості по страхових внесках на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування по кожному боржнику.

19. Головному управлінню культури, туризму і охорони культурної спадщини облдержадміністрації забезпечити проведення на належному організаційному та творчому рівні святкування Дня Державного Прапора України та відзначення 19-ї річниці незалежності України, фольклорного фестивалю національних культур "Поліське коло" та марш-параду духових оркестрів в м. Чернігові, фестивалю традиційної слов'янської культури та бойових єдиноборств "Київська Русь" в селищі Любеч Ріпкинського району, Всеукраїнського літературно-мистецького свята "Седнівська осінь" в селищі Седнів Чернігівського району, відзначення Дня партизанської слави, заходів на території музейно-меморіального комплексу "Лісоград" в Щорському районі.

20. Про стан виконання розпорядження інформувати Головне управління економіки облдержадміністрації до 20 жовтня 2010 року.

21. Головному управлінню економіки облдержадміністрації забезпечити узагальнення отриманих матеріалів до 2 листопада 2010 року.

22. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступників голови облдержадміністрації згідно з розподілом функціональних повноважень.

 

Голова обласної
державної адміністрації

В. М. Хоменко

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали