ЧЕРНІВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Двадцята сесія VI скликання

РІШЕННЯ

від 23.02.2012 р. N 416

Про хід виконання Програми зайнятості населення міста Чернівців на 2010 - 2011 роки, затвердженої рішенням 49 сесії міської ради V скликання від 25.02.2010 року N 1253, та затвердження Програми зайнятості населення міста Чернівців на 2012 - 2014 роки

Відповідно до статті 34 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статей 5, 14 Закону України "Про зайнятість населення", з метою підвищення рівня соціального захисту трудових прав працездатних громадян міста, заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління праці та соціального захисту населення міської ради Долгої А. Є. про хід виконання Програми зайнятості населення міста Чернівців на 2010 - 2011 роки, затвердженої рішенням 49 сесії міської ради V скликання від 25.02.2010 року N 1253, та розглянувши пропозиції Чернівецького міського центру зайнятості, виконавчих органів міської ради щодо Програми зайнятості населення м. Чернівців на 2012 - 2014 роки, Чернівецька міська рада вирішила:

1. Інформацію начальника управління праці та соціального захисту населення міської ради Долгої А. Є. про хід виконання Програми зайнятості населення міста Чернівців на 2010 - 2011 роки, затвердженої рішенням 49 сесії міської ради V скликання від 25.02.2010 року N 1253, взяти до відома (додається).

2. Затвердити Програму зайнятості населення міста Чернівців на 2012 - 2014 роки (додається).

3. Департаменту економіки міської ради (Хімійчук С. М.), управлінням праці та соціального захисту населення (Долга А. Є.), освіти (Малишевська В. С.), відділу державної реєстрації міської ради (Лєскова З. І.), Чернівецькому міському центру зайнятості (Березовська Л. В.):

3.1. Забезпечити організацію виконання показників та заходів визначених Програмою зайнятості населення міста Чернівців на 2012 - 2014 роки.

3.2. Систематично аналізувати стан справ на ринку праці міста, продовжити роботу щодо встановлення сприятливого інвестиційного режиму для підприємств, на яких створюються робочі місця.

3.3. Щоквартально інформувати управління праці та соціального захисту населення міської ради про виконання показників і заходів Програми до 15 числа місяця, наступного за звітним періодом, для узагальнення та подальшого інформування обласної державної адміністрації.

4. Відділу інформації, зв'язків з громадськістю та міжнародних відносин міської ради (Ходоровський А. О.), Чернівецькому міському центру зайнятості (Березовська Л. В.) забезпечити висвітлення в засобах масової інформації питань щодо ситуації на ринку праці міста, наявність вільних робочих місць на підприємствах, в установах та організаціях.

5. Рішення 49 сесії міської ради V скликання від 25.02.2010 р. N 1253 "Про хід виконання Програми зайнятості населення міста Чернівців на 2008 - 2009 роки, затвердженої рішенням 25 сесії міської ради V скликання від 28.02.2008 року N 518, та затвердження Програми зайнятості населення міста Чернівців на 2010 - 2011 роки" зняти з контролю як таке, що виконане.

6. Про хід виконання рішення інформувати сесію міської ради щороку в лютому.

7. Рішення підлягає оприлюдненню на офіційному веб-порталі Чернівецької міської ради в мережі Інтернет.

8. Організацію виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Ротаря П. Я.

9. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань охорони здоров'я, праці та соціального захисту населення.

 

Секретар
Чернівецької міської ради

В. Михайлішин


 

Додаток


Інформація
про хід виконання Програми зайнятості населення міста Чернівців на 2010 - 2011 роки, затвердженої рішенням 49 сесії міської ради V скликання від 25.02.2010 року N 1253

Чернівецькою міською радою та її виконавчими органами, Чернівецьким міським центром зайнятості за сприяння соціальних партнерів - міської організації роботодавців, Чернівецької обласної ради профспілок надавалась увага виконанню Програми зайнятості населення міста Чернівців на 2010 - 2011 роки, затвердженої рішенням 49 сесії міської ради V скликання від 25.02.2010 року N 1253, та забезпеченню ринку праці кваліфікованими фахівцями відповідно до потреб економіки міста.

У 2010 - 2011 роках продовжувалася робота щодо поліпшення ситуації у сфері зайнятості населення, здійснювалися заходи щодо збереження трудового потенціалу підприємств, установ та організацій, запобігання необгрунтованому вивільненню працівників та забезпечення їх соціального захисту.

Протягом 2011 року за сприянням Чернівецького міського центру зайнятості знайшли роботу 2339 незайнятих осіб, що на 3,2 % більше аналогічного показника 2010 року.

У 2010 - 2011 роках активізовано роботу Чернівецького міського центру зайнятості щодо взаємодії з роботодавцями. У 2011 році спостерігалося зростання попиту на робочу силу, внаслідок чого збільшилась кількість вільних робочих місць. Так, якщо станом на 1 січня 2011 року кількість актуальних вакансій на ринку праці міста складала 551 робоче місце, то на 1 січня 2012 року - зросла на 16 %. Навантаження на вільне робоче місце на кінець 2011 року становило 2 особи, рівень укомплектування вакансій - 50 %.

Разом з тим упродовж 2011 року ситуація на ринку праці залишалася складною. Спостерігалася тенденція до збільшення кількості осіб, які не мають роботи і знаходяться на обліку в Чернівецькому міському центрі зайнятості. Якщо у 2010 році на обліку перебувало 5753 незайнятих громадян, то у 2011 році - 6159 незайнятих осіб.

Зберігається невідповідність між професійною структурою безробітних та професійним складом вільних робочих місць. Більшість вакансій (47 %) складають робітничі професії, 43,2 % - посади службовців. При цьому посади службовців займали 67,2 % шукачів роботи.

Залишається недостатньою економічна активність населення переважно через значне відставання ціни робочої сили від її вартості, незадовільні умови оплати праці, недосконалість механізмів державної підтримки підприємницької ініціативи громадян та створення сприятливого підприємницького середовища. Не подолана проблема тіньової зайнятості.

Потребують вирішення проблеми зайнятості молоді, інвалідів та інших громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних конкурувати на ринку праці, невідповідності чисельності та професійного складу кваліфікованих робітників потребам роботодавців та недостатня професійна якість підготовлених кадрів.

В жовтні 2011 року питання забезпечення продуктивної зайнятості та соціального захисту населення від безробіття, оплати праці були проаналізовані на засіданні тристоронньої соціально-економічної ради в рамках виконання міської регіональної Угоди, укладеної між президією Чернівецької обласної ради профспілок та виконавчим комітетом Чернівецької міської ради і Чернівецькою міською організацією роботодавців

На подальше вирішення питань зайнятості, подолання негативних тенденцій на ринку праці буде спрямовано Програму зайнятості населення міста Чернівців на 2012 - 2014 роки.

 

Начальник управління праці
та соціального захисту населення
міської ради

А. Долга

Директор Чернівецького
міського центру зайнятості

Л. Березовська


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Чернівецької міської ради
23.02.2012 N 416


ПРОГРАМА ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ МІСТА ЧЕРНІВЦІВ
НА 2012 - 2014 РОКИ

1. Загальна характеристика

Програма зайнятості населення міста Чернівців на 2012 - 2014 роки спрямована на виконання завдань, визначених законами України "Про зайнятість населення", "Про внесення змін до деяких законів України щодо зменшення впливу світової фінансової кризи на сферу зайнятості населення", Указом Президента України від 11 липня 2005 року N 1073 "Про вдосконалення державного регулювання у сфері зайнятості населення та ринку праці в Україні", Програмою діяльності Кабінету Міністрів України "Подолання впливу світової фінансово-економічної кризи та поступальний розвиток".

Програму розроблено з врахуванням основних напрямів державної політики зайнятості, відповідних завдань Президента України, Уряду з цих питань, ситуації на ринку праці міста, а також виходячи з основних показників економічного та соціального розвитку міста, які склалися у 2011 році та прогнозуються на 2012 і наступні роки.

Під час формування Програми враховано діючі міські програми, а саме:

- Стратегічний план розвитку міста Чернівці на 2012 - 2015 роки;

- Комплексну програму "Захист" міста Чернівців на 2010 - 2012 роки;

- Програму розвитку малого підприємництва в місті Чернівцях на 2011 - 2012 роки.

Метою Програми є забезпечення реалізації державної політики зайнятості населення, регулювання ринку праці міста Чернівців за допомогою правових, організаційних, економічних важелів, сприяння зайнятості населення та посилення соціального захисту населення від безробіття.

Реалізації мети та виконанню Програми сприятиме забезпечення взаємоув'язки економічного розвитку міста із стабілізацією на ринку праці, консолідація зусиль виконавчих органів міської ради та районних в місті Чернівцях рад, служби зайнятості, організації роботодавців і профспілок та інших структур.

Основні завдання Програми:

- оцінка та аналіз ситуації на ринку праці міста Чернівців, визначення обґрунтованих прогнозних показників економічної активності населення, обсягів зайнятості, створення робочих місць та рівня безробіття;

- мінімізація негативних наслідків впливу фінансово-економічної кризи на стан ринку праці міста Чернівців;

- сприяння зайнятості населення, зниженню рівня безробіття та зменшенню його тривалості;

- збереження ефективних і створення нових робочих місць з належними умовами та гідною оплатою праці;

- сприяння детінізації відносин у сфері зайнятості населення та оплати праці;

- сприяння зайнятості населення, зокрема, громадян, які потребують соціального захисту і не спроможні на рівних конкурувати на ринку праці;

- забезпечення соціального захисту населення від безробіття, повернення зареєстрованих безробітних до продуктивної зайнятості;

- координація діяльності виконавчих органів міської, районних в місті рад, служби зайнятості, міської організації роботодавців, профспілок, інших структур, пов'язаної з її виконанням;

- здійснення моніторингу стану реалізації показників і заходів Програми.

Фінансове забезпечення реалізації Програми здійснюватиметься за рахунок коштів державного бюджету, інших джерел фінансування відповідно до законодавства і не потребуватиме додаткових бюджетних витрат.

Фінансування витрат, пов'язаних із наданням соціальних послуг та матеріального забезпечення незайнятому населенню, зареєстрованому в державній службі зайнятості, здійснюватиметься за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття відповідно до законодавства про зайнятість населення і про страхування на випадок безробіття та коштів інших джерел фінансування, передбачених чинним законодавством.

Фінансування створення робочих місць буде здійснюватися за рахунок коштів підприємств, установ, організацій, що здійснюють підприємницьку (госпрозрахункову) діяльність, та фізичних осіб - підприємців.

Координація та контроль за реалізацією Програми:

Програма виконується шляхом реалізації її завдань і заходів, передбачених розділами 4 - 9. Відповідальність за їх виконання несуть виконавці.

Керівництво і контроль за реалізацією Програми покладається на постійну комісію міської ради з питань охорони здоров'я, праці та соціального захисту населення.

Управління праці та соціального захисту населення міської ради, Чернівецький міський центр зайнятості щомісячно інформує Головне управління праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації, обласний центр зайнятості про хід виконання показників, передбачених Програмою зайнятості міста Чернівців на 2012 - 2014 роки.

Хід реалізації Програми розглядатиметься на сесіях міської ради, нарадах, засіданнях міської тристоронньої соціально-економічної ради, висвітлюватиметься в засобах масової інформації та на офіційному веб-порталі Чернівецької міської ради в мережі Інтернет.

2. Основні підсумки виконання Програми зайнятості населення міста Чернівців на 2010 - 2011 роки

Реалізація Програми зайнятості населення міста Чернівців впродовж 2010 - 2011 років здійснювалася завдяки організаційним заходам Чернівецької міської та районних рад, Чернівецького міського центру зайнятості, активної участі в реалізації цільових комплексних програм суб'єктів підприємницької діяльності, громадських організацій.

У 2010 - 2011 роках продовжувалася робота щодо створення в місті сприятливого клімату для подальшого зростання промислового потенціалу, підвищення конкурентоспроможності продукції місцевого виробника, сприяння інноваційному енергозберігаючому характеру виробництв тощо.

Структура промислового комплексу міста утворена на базі 85 підприємств, які здійснюють діяльність в 10 галузях. Визначальними серед них за обсягами реалізованої продукції є: виробництво та розподілення електроенергії, газу та води (46,1 % від загального обсягу реалізованої продукції по місту), машинобудування (16,8 %), виробництво харчових продуктів та напоїв (10,1 %), легка промисловість (8,8 %), хімічна та нафтохімічна діяльність (8,1 %).

Так, обсяг реалізації товарної продукції промисловими підприємствами у 2009 році склав 1683,0 млн. грн., у 2010 - 1825,9 млн. грн. За підсумками 2011 року реалізація продукції у порівнянні з минулим роком зросла на 22,3 % і становила 2232,7 млн. грн. (попередні дані). Збільшується питома вага реалізованої продукції міста в загальнообласному обсязі реалізації. У 2009 році цей показник становив 56,7 %, у 2010 - 59 %, у 2011 - 63,0 %.

Мале підприємництво міста становить 32,7 тис. суб'єктів, з них 30,0 тис. - фізичних осіб - підприємців. За результатами статистичного спостереження на початок 2011 року в м. Чернівцях на 10 тисяч осіб наявного населення в місті діяло 100 малих підприємств та 1169 фізичних осіб - підприємців.

На малих підприємствах міста було зайнято 15,6 тис. осіб, або 9,8 % від чисельності працездатного населення міста. У фізичних осіб - підприємців працювало 14,5 тис. осіб найманих працівників, що становило 9,0 % від усього працездатного населення міста. В середньому на одному малому підприємстві працювало 6 осіб.

Суттєво впливає на розвиток економіки міста торговельна діяльність, де створюється переважна кількість робочих місць. Вагоме місце в цій сфері займають ринки. Станом на 01.01.2012 р. в місті функціонують 26 ринків і мікроринків, а також торговельні майданчики. У 2010 році в цій сфері створено 3292 робочих місця, у 2011 - 3717 робочих місць, що становить відповідно 51,9 % та 53,4 % від загальної кількості новостворених робочих місць у місті за цей період.

Негативним явищем на ринку праці є тіньова зайнятість. Здійснюється робота щодо її легалізації, реалізуються відповідні розпорядження з цих питань. В місті Чернівцях з цією метою створено робочу групу.

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників (без урахування найманих працівників статистично малих підприємств та у фізичних осіб - підприємців) у 2010 році становила 1890 грн. і перевищила у 2 рази рівень мінімальної заробітної плати та прожитковий мінімум для працездатної особи, встановлений з 1 грудня 2010 року (922 грн.). За 2010 рік розмір середньомісячної номінальної заробітної плати збільшився порівняно з 2009 роком на 15,0 %.

У 2010 році відмічається ріст номінальної заробітної плати та скорочення частки низькооплачуваних працівників. Спостерігається збереження тенденції зростання номінальної заробітної плати одного штатного працівника і в 2011 році, хоча темпи росту її в порівнянні з попереднім роком уповільнені. Так, темп росту заробітної плати у січні-вересні 2011 року до січня-вересня 2010 року становив 13,5 % (у січні - вересні 2010 до січня - вересня 2009 року цей показник склав 14,4 %).

Зберігається диференціація в розмірах оплати праці за видами економічної діяльності.

У 2011 році значно скорочено заборгованість із виплати заробітної плати. Так, станом на 1 січня 2011 року заборгованість з виплати заробітної плати становила 1814,5 тис. грн., на 01.01.2012 року - 201,3 тис. грн., і скоротилась на 1613,2 тис. грн. або 88,9 %. У структурі загальної суми заборгованості більша її частина - 171,3 тис. грн. або 85,1 % - припадає на економічно активні підприємства. Ще 30,0 тис. грн. або 14,9 % - на підприємства, щодо яких здійснюється процедура відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

Забезпечувалося розширення сфери прикладання праці за рахунок створення нових робочих місць. В місті Чернівцях у 2011 році було створено 6961 робоче місце. З них: для працівників у юридичних осіб - 1934 робочих місця (27,8 % від загальної кількості створених), за рахунок фізичних осіб - підприємців та найманих до них працівників - 5027 робочих місць (72,2 %).

Упродовж 2011 року ситуація на ринку праці залишалася складною. Спостерігається тенденція до збільшення кількості осіб, які не мають роботи і знаходяться на обліку в Чернівецькому міському центрі зайнятості. Якщо у 2010 році на обліку перебувало 5753 незайнятих осіб, то у 2011 - 6159 незайнятих громадян. У 2011 році до Чернівецького міського центру зайнятості за сприянням у працевлаштуванні звернулося 4707 громадян, з них: 51,8 % - жінки, 56,0 % - молодь у віці до 35 років, 15,3 % - особи, які потребують додаткових соціальних гарантій.

Рух робочої сили на зареєстрованому ринку праці міста відбувався, в основному, за рахунок плинності кадрів на підприємствах, в установах та організаціях, а також осіб, не зайнятих з різних причин більше одного року. Разом з тим, спостерігалося збільшення обсягів вивільнення працівників у зв'язку зі змінами в організації виробництва і праці, скороченням штатів. Впродовж 2011 року до Чернівецького міського центру зайнятості підприємствами, установами і організаціями міста подано інформацій про вивільнення працівників відповідно до статті 40 п. 1 КЗпПУ (скорочення штатної чисельності) в кількості 6430 осіб. Фактично було вивільнено 784 особи, що у 2,4 рази більше аналогічного показника 2010 року.

У 2011 році спостерігалося зростання попиту на робочу силу, внаслідок чого збільшилась кількість вільних робочих місць. За розміром заробітної плати подані вакансії розподіляються наступним чином: 31 % з них - із мінімальною заробітною платою, 63,2 % - з вищою за мінімальну, але нижчою за середню по області, 5,8 % - з вищою за середню по області.

Протягом 2011 року за сприяння Чернівецького міського центру зайнятості знайшли роботу 2339 незайнятих осіб, що на 3,2 % більше аналогічного показника 2010 року, з них 1246 - жінки, 1125 - молодь у віці до 35 років.

Особлива увага Чернівецьким міським центром зайнятості приділялася працевлаштуванню осіб, які потребують додаткових соціальних гарантій: протягом 2011 року були працевлаштовані 210 осіб, з них 8 - на заброньовані робочі місця.

Важливим стимулом щодо працевлаштування безробітних, які тривалий час перебувають на обліку, є створення на підприємствах додаткових робочих місць за рахунок надання дотацій з Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. Протягом 2011 року на підприємствах міста створено 145 таких робочих місць, за 2010 рік цей показник становить 154 робочих місця.

Вживалися заходи щодо забезпечення тимчасової зайнятості безробітних за рахунок організації оплачуваних громадських робіт. Протягом 2011 року громадськими роботами було охоплено 322 незайнятих особи, що на 13 % більше показника 2010 року.

Активними формами зайнятості (працевлаштування, професійне навчання, оплачувані громадські роботи) у 2010 році було охоплено більше 3196 осіб, що становило 55,6 % від загального числа тих, які перебували на обліку. У 2011 році цей показник становить 3240 незайнятих осіб або 52,6 %.

Негативно впливають на ситуацію на ринку праці міста такі фактори:

- недостатня мотивація до праці, середня номінальна заробітна плата відстає від середньоукраїнського показника; не вирішено проблему заборгованості із заробітної плати;

- дефіцит кваліфікованої робочої сили в умовах зростаючих вимог до професійного рівня працівників;

- перевищення обсягів підготовки спеціалістів з окремих спеціальностей, у тому числі тих, які готуються за державним замовленням, як наслідок є дисбаланс між попитом на робочу силу та її пропозицією;

- працевлаштування ускладнюється невідповідністю якості робочих місць, які пропонуються роботодавцями;

- відсутність на державному рівні механізму вивчення та прогнозування потреби у кваліфікованих кадрах на більш тривалу перспективу;

- недостатній розвиток професійного навчання кадрів на виробництві.

3. Основні тенденції соціального та економічного розвитку міста Чернівців і розвитку ринку праці

Основними пріоритетами соціального та економічного розвитку міста Чернівців на 2012 - 2014 роки визначені такі напрями:

- ефективне використання виробничого потенціалу міста, забезпечення конкурентоспроможності господарського комплексу через інноваційний розвиток, освоєння нових видів продукції та послуг;

- залучення інвестицій в економіку міста та впровадження інвестиційних проектів;

- розвиток малого та середнього бізнесу;

- реформування житлово-комунального господарства міста;

- зростання рівня зайнятості населення, створення нових робочих місць;

- підвищення заробітної плати шляхом забезпечення економічного зростання у господарському комплексі міста, подальша ліквідація заборгованості із заробітної плати;

- розвиток міста, як центру туристичної індустрії Буковини;

- збереження досягнутих темпів житлового будівництва, реконструкції та капітального ремонту житлового фонду, будівництва соціального житла за рахунок бюджетних коштів, коштів цільового фонду соціально-економічного розвитку міста, інших джерел;

- всебічний розвиток гуманітарної сфери:

- забезпечення соціального розвитку та формування повноцінного життєвого середовища в місті.

Здійснюватиметься активна політика сприяння зайнятості населення шляхом:

- збереження ефективно функціонуючих та створення нових робочих місць на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності;

- підготовки робочої сили, професійний склад і кваліфікаційний рівень якої буде відповідати потребам ринку праці;

- підтримки громадян, які не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці, шляхом бронювання робочих місць на підприємствах, в організаціях та установах міста;

- сприяння в працевлаштуванні особам з обмеженими фізичними можливостями;

- сприяння розвитку системи колективно-договірного забезпечення повної, продуктивної і вільно обраної зайнятості;

- забезпечення комплексного підходу до вирішення питань зайнятості через сприяння створенню нормальних умов праці та її оплати, усунення тіньового сектору виробництва та послуг;

- посилення мотивації до легальної продуктивної зайнятості населення;

- поглиблення співпраці служби зайнятості з органами місцевої виконавчої влади, об'єднаннями роботодавців, профспілками, іншими громадськими організаціями.

Зусилля органів виконавчої влади у сфері зайнятості населення впродовж 2012 - 2014 років будуть спрямовані на поліпшення ситуації на ринку праці, зростання економічної активності серед населення, зростання зайнятості і скорочення безробіття. З цією метою передбачається забезпечити у ці роки розширення сфери застосування праці шляхом створення робочих місць.

Динаміка зайнятості населення міста впродовж 2012 - 2014 років буде формуватися під впливом економічних і соціальних показників розвитку міста.

Разом з тим, очікується, що у 2012 - 2014 роках буде зберігатися диспропорція між попитом та пропозицією робочої сили. Переважну кількість вільних робочих місць складатимуть вакансії для осіб, що володіють робітничими професіями.

Залишатиметься складною проблема працевлаштування випускників навчальних закладів, напрями підготовки яких значною мірою не відповідають попиту підприємств, установ та організацій.

Забезпечуватиметься також реалізація заходів активної політики сприяння зайнятості населення відповідно до законодавства про зайнятість населення, положень Закону України "Про внесення змін до деяких законів країни щодо зменшення впливу світової фінансової кризи на сферу зайнятості населення".

Заходами активної політики зайнятості планується охопити більшість громадян, які перебуватимуть на обліку в міському центрі зайнятості. Для цього планується організовувати професійну підготовку та перепідготовку незайнятого населення з врахуванням попиту ринку праці та цільового замовлення роботодавців, продовжити оплачувані громадські роботи, працевлаштування на додатково створені робочі місця за рахунок дотацій з Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

4. Основні показники соціального і економічного розвитку міста Чернівців

N
з/п

Найменування показника

2010 рік звітні дані

2011 рік

2012 рік (прогнозні дані)

2013 рік (прогнозні дані)

2014 рік (прогнозні дані)

перше півріччя

у цілому за рік

перше півріччя(звітні дані)

у цілому за рік (прогноз ні дані)

1.

Інвестиції в основний капітал на одну особу,
грн.

616,1

2204,7

889,8

2262,0

2330,0

2399,9

2399,9

2.

Індекси інвестицій в основний капітал до попереднього періоду,
%

62,6

59,7

130

103

103

103

103

3.

Прямі іноземні інвестиції на одну особу,
дол. США

123,9

123,0

126,0

125,0

128,0

132,0

132,0

4.

Кількість малих підприємств на 10 тис. осіб наявного населення, одиниць

х

100

х

101

102

103

103


5. Показники професійної підготовки та використання робочої сили міста Чернівців

N
з/п

Найменування показника

2010 рік

2011 рік

2012 рік (прогнозні дані)

2013 рік (прогнозні дані)

2014 рік (прогнозні дані)

перше півріччя

у цілому за рік

перше півріччя (звітні дані)

у цілому за рік (прогнозні дані)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Кількість навчальних закладів,
одиниць
- усього

х

34

х

34

34

34

34

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

- вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації

х

10

х

10

10

10

10

- вищих навчальних закладів I - II рівнів акредитації

х

14

х

14

14

14

14

- професійно-технічних навчальних закладів

х

10

х

10

10

10

10

2.

Кількість випускників навчальних закладів,
тис. осіб
- усього

х

18,7

х

18,7

18,7

18,7

18,7

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

- випускників вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації

х

14,2

х

14,2

14,2

14,2

14,2

- випускників вищих навчальних закладів I - II рівнів акредитації

х

2,5

х

2,5

2,5

2,5

2,5

- випускників професійно-технічних навчальних закладів

х

2,0

х

2,0

2,0

2,0

2,0

3.

Середньооблікова кількість штатних працівників (без урахування найманих працівників статистично малих підприємств та у фізичних осіб - підприємців)
тис. осіб

75,1

73,8

72,4

74,0

74,0

74,0

74,0

4.

Кількість найманих працівників на малих підприємствах,
тис. осіб

х

15,2

х

15,2

15,2

15,2

15,2

5.

Середньомісячна заробітна плата найманих працівників малих підприємств,
грн.

х

1066,85

х

1120

1170

1230

1290


6. Розширення сфери застосування праці шляхом створення робочих місць у місті Чернівцях

N
з/п

Найменування показника

2010 рік

2011 рік

2012 рік (прогнозні дані)

2013 рік (прогнозні дані)

2014 рік (прогнозні дані)

перше півріччя

у цілому за рік

перше півріччя

у цілому за рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Створено робочих місць, осіб - усього

3835

6346

3479

6985

4350

4400

4450

з них:

 

 

 

 

 

 

 

- юридичними особами (на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форм власності та організаційно-правових форм господарювання), осіб

380

621

952

1934

1200

1200

1200

до загальної кількості створених робочих місць, %

9,9

9,8

27,4

27,7

27,6

27,6

27,6

- фізичними особами - підприємцями та іншими фізичними особами - платниками податку з доходів фізичних осіб (включаючи робочі місця для найманих працівників), осіб

3455

5725

2527

5051

3150

3200

3250

до загальної кількості створених робочих місць, %

90,1

90,2

72,6

72,3

72,4

72,4

72,4

2.

Створено робочих місць за видами економічної діяльності, осіб

3835

6346

3479

6985

4350

4350

4450

- сільське господарство, мисливство та лісове господарство

41

80

3

8

-

-

-

- рибальство, рибництво

3

3

6

6

-

-

 

- добувна промисловість

-

-

-

2

-

-

-

- обробна промисловість

199

356

281

503

400

400

400

- виробництво і розподілення електроенергії, газу та води

8

22

7

221

-

-

-

- будівництво

373

542

88

193

200

200

250

- торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

2273

3292

1879

3717

2650

2700

2700

- діяльність готелів та ресторанів

231

480

364

752

250

250

250

- діяльність транспорту та зв'язку

319

629

241

392

250

250

250

- фінансова діяльність

14

57

4

35

10

10

10

- операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

240

498

297

519

250

250

250

- державне управління

1

46

70

214

50

50

50

- освіта

17

31

14

22

-

-

-

- охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

39

91

59

87

40

40

40

- колективні, громадські та особисті послуги

77

219

166

314

250

250

250


7. Надання соціальних послуг державною службою зайнятості міста Чернівців

(тис. осіб)

Найменування показника

2010 рік

2011 рік

2012 рік (прогнозні дані)

2013 рік (прогнозні дані)

2014 рік (прогнозні дані)

перше півріччя

у цілому за рік

перше півріччя

у цілому за рік

1. Чисельність незайнятих громадян, які перебували на обліку в державній службі зайнятості протягом звітного періоду

3249

5753

3942

6159

6310

6560

6560

з рядка 1:

 

 

 

 

 

 

 

1.1. На початок періоду

1137

1137

1452

1452

1447

1700

1700

1.2. Звернеться протягом періоду

2112

4616

2490

4707

4863

4860

4860

2. Чисельність незайнятих громадян, працевлаштованих протягом періоду

1018

2266

1213

2339

2670

2700

2700

3. Чисельність безробітних громадян, які проходитимуть професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації

321

645

296

579

720

750

750

4. Чисельність незайнятих громадян, залучених до участі в оплачуваних громадських роботах

102

285

220

322

350

350

350

5. Чисельність незайнятих і зайнятих громадян, яким надано інформаційно-консультаційні та профорієнтаційні послуги

4666

8138

5664

11553

9900

10000

10000

6. Чисельність незайнятих громадян, які перебуватимуть на обліку станом на кінець періоду

1112

1452

1590

1447

1700

1750

1750


8. Показники сприяння зайнятості інвалідів по місту Чернівці

(осіб)

Найменування показника

2010 рік

2011 рік

2012 рік (прогнозні дані)

2013 рік (прогнозні дані)

2014 рік (прогнозні дані)

1. Чисельність працюючих інвалідів

2859

2850 (очікув.)

2920

2950

2970

2. Кількість створених робочих місць за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів

14

10

12

15

17

3. Чисельність інвалідів, працевлаштованих за сприяння державної служби зайнятості

22

26

27

30

30

4. Чисельність інвалідів, які проходили професійне навчання - усього

18

29

27

32

32

4.1. За рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів

8

15

15

20

20

4.2. За направленням державної служби зайнятості

10

14

12

12

12

Кількість наданих підприємствам, установам, організаціям, у тому числі підприємствам, організаціям громадських організацій інвалідів, фізичним особам, які використовують найману працю, дотацій на створення спеціальних робочих місць для працевлаштування інвалідів, зареєстрованих у державній службі зайнятості як безробітні

5

2

6

7

8

- за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів

-

-

1

2

3

- за рахунок Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

5

2

5

5

5


9. Заходи щодо поліпшення ситуації на ринку праці міста Чернівців у 2012 - 2014 роках

N
з/п

Найменування заходу

Виконавці (місцеві органи виконавчої влади, інші установи та організації)

Термін виконання

1

2

3

4

1.

Сприяння забезпеченню економіки міста Чернівців кваліфікованими кадрами

1.1.

Щорічно визначати потребу ринку праці у фахівцях з вищою освітою та кваліфікованих робітниках відповідно до прогнозу та програм розвитку галузей економіки міста.

Управління праці та соціального захисту населення, департамент економіки міської ради, Чернівецький міський центр зайнятості, Чернівецький бізнес Центр

I квартал 2012 - 2014 років

1.2.

Забезпечити дієву систему професійної орієнтації населення, в тому числі незайнятих осіб, молоді, яка навчається або закінчила навчання, популяризації професій, необхідних на ринку праці міста.

Управління освіти міської ради, Чернівецький міський центр зайнятості

Упродовж 2012 - 2014 років

1.3.

Спрямовувати роботу на підготовку молоді за професіями, що користуються попитом на ринку праці, шляхом проведення профорієнтаційних заходів з означених питань, в тому числі:
- проведення профінформаційних уроків з використанням профорієнтаційного терміналу;
- занять у випускних класах ЗОШ та групах професійних навчально-виховних закладів;
- організації проведення ярмарків кар'єр, форумів, парадів, аукціонів із залученням роботодавців та молоді міста.

Чернівецький міський центр зайнятості, управління освіти міської ради

Упродовж 2012 - 2014 років

1.4.

Забезпечити вивчення потреб роботодавців з вирішення кадрових проблем безпосередньо на підприємствах, в установах і організаціях щодо надання відповідних послуг з метою заповнення вакантних робочих місць висококваліфікованими працівниками.

Чернівецький міський центр зайнятості

Упродовж 2012 - 2014 років

2. 

Розширення сфери застосування праці, сприяння зайнятості населення

2.1.

Здійснювати моніторинг діяльності підприємств та організацій міста, можливого вивільнення працівників. Сприяти налагодженню виробничої діяльності, зменшенню обсягів прихованого безробіття. Вживати заходів щодо переорієнтації на нові види виробництва.

Виконавчі органи міської та районних в місті Чернівцях рад, департамент економіки, управління праці та соціального захисту населення міської ради, Чернівецький міський центр зайнятості, міська організація роботодавців

Упродовж 2012 - 2014 років

2.2.

Забезпечити активізацію інвестиційної діяльності. Постійно здійснювати моніторинг впливу інвестиційної та інноваційної діяльності в частині, що стосується створення робочих місць і розширення зайнятості населення.

Департамент економіки міської ради

Упродовж 2012 - 2014 років

2.3.

Реалізовувати інвестиційно - привабливі проекти з пріоритетних напрямків залучення інвестицій.

Департамент економіки міської ради

Упродовж 2012 - 2014 років

2.4.

Надавати дотації роботодавцям для створення додаткових робочих місць за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

Чернівецький міський центр зайнятості

Упродовж 2012 - 2014 років

2.5.

Забезпечити максимальне спрощення дозвільних процедур та надання адміністративних послуг суб'єктам підприємницької діяльності.

Дозвільний центр міської ради

Упродовж 2012 - 2014 років

2.6.

Забезпечити реалізацію заходів Програми розвитку малого підприємництва в місті Чернівцях на 2011 - 2012 роки та в наступні роки в частині зайнятості населення.

Департамент економіки міської ради

Упродовж 2012 - 2014 років

2.7.

Сприяти розвитку міста Чернівців, як центру туристичної індустрії Буковини та забезпечити підтримку суб'єктів туристичної сфери діяльності з метою зайнятості населення.

Департамент економіки міської ради

Упродовж 2012 - 2014 років

2.8.

Сприяти створенню нових робочих місць на підприємствах транспорту за рахунок залучення на конкурсних засадах до обслуговування автобусних маршрутів загального користування перевізників різних форм власності.

Департамент житлово-комунального господарства міської ради

Упродовж 2012 - 2014 років

2.9.

Проводити роботу щодо підвищення іміджу підприємств, установ і організацій міста, які створюють нові робочі місця, шляхом розміщення в засобах масової інформації матеріалів про наявність вакансій, умови і оплату праці, перспективи розвитку виробництва, можливості навчання та перенавчання, кар'єрного росту, тощо.

Чернівецький міський центр зайнятості

Упродовж 2012 - 2014 років

2.10

З метою підтримки підприємницьких ініціатив проводити серед незайнятого населення міста інформаційно-роз'яснювальну роботу щодо можливості започаткування власної справи.

Чернівецький міський центр зайнятості

Упродовж 2012 - 2014 років

2.11

Проводити вшанування кращих роботодавців міста за номінацією "Кращий роботодавець року" в акції відзначення лідерів економічного розвитку "Визнання".

Департамент економіки міської ради, Чернівецький міський центр зайнятості, управління праці та соціального захисту населення міської та районних в місті Чернівцях рад

Упродовж 2012 - 2014 років

3. 

Використання робочої сили, регулювання соціально-трудових відносин

3.1.

Забезпечити дієвий контроль за дотриманням суб'єктами господарювання вимог законодавства про працю, зокрема, щодо своєчасної виплати заробітної плати, її індексації, недопущення оплати праці нижче мінімальних гарантій, виявлення фактів приховування фактичних розмірів оплати праці, безпідставного зниження заробітної плати, незаконного вивільнення працівників, оплати простою та дотримання прав працівників під час скорочення працюючих.

Управління праці та соціального захисту населення міської та районних в місті Чернівцях рад за участю міської організації роботодавців, обласної ради профспілок

Упродовж 2012 - 2014 років

3.2.

Постійно здійснювати моніторинг укладення та виконання колективних договорів на підприємствах, в установах та організаціях, які використовують найману працю. Посилити контроль за дотриманням роботодавцями умов колективних договорів.

Управління праці та соціального захисту населення міської та районних в місті Чернівцях рад, за участю міської організації роботодавців, обласної ради профспілок

Упродовж 2012 - 2014 років

3.3.

Проводити моніторинг щодо актуальності вакансій, інформація про які подається підприємствами, організаціями та установами службі зайнятості населення.

Чернівецький міський центр зайнятості

Упродовж 2012 - 2014 років

3.4.

Проводити превентивні заходи для вивільнюваних працівників, забезпечуючи безумовне дотримання чинного законодавства про зайнятість населення.

Чернівецький міський центр зайнятості

Упродовж 2012 - 2014 років

3.5.

Розглядати на засіданнях колегіальних органів, нарадах, засіданнях тристоронніх соціально-економічних рад, інших зібраннях питання щодо рівня оплати праці, дотримання вимог чинного законодавства про оплату праці, легалізації заробітної плати та своєчасної її виплати, виконання заходів програм зайнятості, створення робочих місць.

Управління праці та соціального захисту населення міської та районних в місті Чернівцях рад, Чернівецький міський центр зайнятості за участю міської організації роботодавців, обласної ради профспілок

Упродовж 2012 - 2014 років

3.6.

Проводити реєстрацію трудових договорів фізичних осіб з найманими працівниками та надавати консультації щодо порядку їх укладання.

Чернівецький міський центр зайнятості

Упродовж 2012 - 2014 років

4. 

Підвищення професійної якості працівників

4.1.

Підвищити обсяги та якість професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації безробітних на замовлення роботодавців, в тому числі шляхом навчання на виробництві, а також стажування на підприємствах легкої промисловості, торгівлі, в інших галузях економіки міста.

Чернівецький міський центр зайнятості, міська організація роботодавців

Упродовж 2012 - 2014 років

4.2.

Забезпечити підготовку, підвищення кваліфікації та перепідготовку незайнятого населення, в першу чергу жінок та молоді.

Чернівецький міський центр зайнятості

Упродовж 2012 - 2014 років

5. 

Сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці

5.1.

Забезпечити бронювання на підприємствах, в установах і організаціях міста робочих місць для працевлаштування громадян які потребують додаткового соціального захисту і неспроможні на рівних конкурувати на ринку праці.

Виконавчий комітет Чернівецької міської ради, Чернівецький міський центр зайнятості

Упродовж 2012 - 2014 років

5.2.

Здійснювати адресне бронювання перших робочих місць для випускників вищих навчальних закладів та учнів професійно-технічних навчальних закладів із числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування.

Виконавчий комітет Чернівецької міської ради, Чернівецький міський центр зайнятості

Упродовж 2012 - 2014 років

5.3.

Здійснювати працевлаштування осіб, на які розповсюджуються додаткові соціальні гарантії, на заброньовані робочі місця

Чернівецький міський центр зайнятості

Упродовж 2012 - 2014 років

5.4.

Сприяти у працевлаштуванні осіб з обмеженими фізичними можливостями відповідно до діючого законодавства.

Управління праці та соціального захисту населення районних в місті Чернівцях рад, Чернівецький міський центр зайнятості

Упродовж 2012 - 2014 років

5.5.

Надавати послуги з організації професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації за професіями, що користуються попитом на ринку праці та згідно з рекомендаціями медико-соціальної комісії.

Чернівецький міський центр зайнятості

Упродовж 2012 - 2014 років

6. 

Регулювання трудових міграцій громадян України, іноземців, прикордонне співробітництво

6.1.

Проводити інформаційну роботу з безробітними з питань запобігання торгівлі людьми та нелегальної зайнятості.

Чернівецький міський центр зайнятості

Упродовж 2012 - 2014 років

7. 

Надання соціальних послуг зареєстрованим безробітним та профілактика настання безробіття

7.1.

Надавати профінформаційні, профорієнтаційні та профконсультаційні послуги різним категоріям населення, у тому числі молоді та неповнолітнім.

Чернівецький міський центр зайнятості

Упродовж 2012 - 2014 років

7.2.

Здійснювати організацію громадських робіт, що оплачуються за рахунок коштів підприємств та Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття з числа незайнятого населення щороку з урахуванням соціально-економічного розвитку міста та потреб територіальної громади.

Чернівецький міський центр зайнятості

Упродовж 2012 - 2014 років

7.3.

Сприяти громадянам з сімей, в яких декілька членів є безробітними, у здійсненні професійної підготовки та подальшого працевлаштування.

Чернівецький міський центр зайнятості

Упродовж 2012 - 2014 років

7.4.

Забезпечувати працевлаштування безробітних на додаткові робочі місця, створені шляхом надання дотацій роботодавцям.

Чернівецький міський центр зайнятості

Упродовж 2012 - 2014 років

7.5.

Надавати послуги з організації професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації за професіями, що користуються попитом на ринку праці.

Чернівецький міський центр зайнятості

Упродовж 2012 - 2014 років

7.6.

Забезпечити надання профорієнтаційних послуг, проведення тематичних семінарів із залученням соціальних партнерів

Чернівецький міський центр зайнятості

Упродовж 2012 - 2014 років


 

Секретар
Чернівецької міської ради

В. Михайлішин

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали