МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 29 травня 2012 року N 649

Про керівний комітет проекту Організації Об'єднаних Націй з промислового розвитку (ЮНІДО) "Сприяння адаптації та впровадженню ресурсоефективного та більш чистого виробництва шляхом створення і роботи Центру більш чистого виробництва в Україні"

З метою забезпечення ефективної реалізації проекту Організації Об'єднаних Націй з промислового розвитку (ЮНІДО) "Сприяння адаптації та впровадженню ресурсоефективного та більш чистого виробництва шляхом створення і роботи Центру більш чистого виробництва в Україні" наказую:

1. Утворити керівний комітет проекту Організації Об'єднаних Націй з промислового розвитку (ЮНІДО) "Сприяння адаптації та впровадженню ресурсоефективного та більш чистого виробництва шляхом створення і роботи Центру більш чистого виробництва в Україні" в складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про керівний комітет проекту Організації Об'єднаних Націй з промислового розвитку (ЮНІДО) "Сприяння адаптації та впровадженню ресурсоефективного та більш чистого виробництва шляхом створення і роботи Центру більш чистого виробництва в Україні", що додається.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту промислової політики Майстренка В. С.

 

Міністр

П. О. Порошенко


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
29.05.2012 N 649


ПОЛОЖЕННЯ
про керівний комітет проекту Організації Об'єднаних Націй з промислового розвитку (ЮНІДО) "Сприяння адаптації та впровадженню ресурсоефективного та більш чистого виробництва шляхом створення і роботи Центру більш чистого виробництва в Україні"

1. Керівний комітет проекту Організації Об'єднаних Націй з промислового розвитку (ЮНІДО) "Сприяння адаптації та впровадженню ресурсоефективного та більш чистого виробництва шляхом створення і роботи Центру більш чистого виробництва в Україні" (далі - проект) утворено з метою забезпечення керівництва впровадженням проекту та організації на базі Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" (далі - НТУУ "КПІ") поточної діяльності виконавця проекту - Центру більш чистого виробництва в Україні (далі - Центр).

2. Керівний комітет проекту здійснює свою діяльність на громадських засадах відповідно до цього Положення та проектного документа, підписаного Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі - Міністерство) та ЮНІДО (далі - проектний документ).

3. Керівний комітет проекту у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, нормативними документами ЮНІДО з надання технічної допомоги та цим Положенням.

4. Основними завданнями керівного комітету проекту є:

сприяння поширенню в Україні методів і світового досвіду підвищення ефективності використання ресурсів та впровадженню передових більш чистих технологій;

забезпечення успішної реалізації проекту, визначення шляхів, механізмів та способів вирішення проблемних питань, що виникають під час його впровадження;

сприяння утворенню Центру з метою виконання завдань проекту та забезпечення стабільності його роботи.

5. Керівний комітет проекту відповідно до покладених на нього завдань:

1) здійснює моніторинг відповідності напрямів роботи Центру завданням проектного документа в частині впровадження на українських підприємствах передового досвіду ресурсоефективного виробництва;

2) сприяє залученню інвестицій для впровадження на підприємствах технологічних процесів більш чистого виробництва;

3) розглядає пропозиції щодо вибору організаційно-правової форми діяльності Центру та його засновників;

4) бере участь у проведенні конкурсу на посаду директора Центру та визначенні переможця;

5) розглядає і затверджує плани та кошториси виконання робіт за проектом, підготовлені Центром;

6) розглядає і погоджує річні та піврічні звіти про виконання завдань проекту, підготовлені Центром, здійснює контроль за використанням коштів, передбачених бюджетом проекту;

7) надає оцінку роботи Центру та його директора, подає Міністерству та засновникам Центру пропозиції щодо покращення роботи Центру з виконання завдань проекту.

6. Персональний склад керівного комітету проекту затверджується наказом Міністерства.

Представництво у керівному комітеті проекту визначено проектним документом.

До складу керівного комітету проекту входять представники Міністерства, країн-донорів Австрії та Швейцарії, ЮНІДО, НТУУ "КПІ".

7. Формою роботи керівного комітету проекту є засідання, що проводяться не рідше ніж два рази на рік.

Голова керівного комітету проекту затверджує річні та піврічні плани роботи Центру та звіти про їх виконання.

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях керівного комітету проекту здійснює його секретар, якого обирають на першому засіданні комітету.

Засідання керівного комітету проекту вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина його членів.

8. На своїх засіданнях керівний комітет проекту розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до його компетенції.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів комітету.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головою і секретарем, та надсилаються всім членам керівного комітету проекту, а також до Міністерства та Центру.

Член керівного комітету проекту, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

9. Пропозиції та рекомендації керівного комітету проекту щодо сприяння впровадженню ресурсоефективного та більш чистого виробництва можуть бути реалізовані під час розроблення Міністерством відповідних нормативно-правових актів у цій сфері.

10. Організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності керівного комітету проекту здійснює Міністерство, а після утворення Центру - Центр.

 

Директор департаменту
промислової політики

В. С. Майстренко


 

Додаток
до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
29.05.2012 N 649


СКЛАД
керівного комітету проекту Організації Об'єднаних Націй з промислового розвитку (ЮНІДО) "Сприяння адаптації та впровадженню ресурсоефективного та більш чистого виробництва шляхом створення і роботи Центру більш чистого виробництва в Україні"

МАЙСТРЕНКО
Віталій Степанович

- директор департаменту промислової політики Мінекономрозвитку, голова керівного комітету

 

Члени керівного комітету:

АЙГНЕР
Йоханнес

- перший секретар Посольства Австрійської Республіки в Україні (за згодою)

БЕЛЬТРАНІ
Гуїдо

- директор Швейцарського бюро співробітництва в Україні (за згодою)

ЗГУРОВСЬКИЙ
Михайло Захарович

- ректор Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" (за згодою)

МУСІНА
Людмила Абдрахманівна

- консультант відділу радників департаменту забезпечення роботи Міністра (патронатна служба) Мінекономрозвитку, координатор співпраці з ЮНІДО в Україні

ПЕНДЗИН
Олег Володимирович

- директор департаменту розвитку реального сектору економіки Мінекономрозвитку

ШВАГЕР
Петра

- координатор проекту відділу екологічного управління ЮНІДО (за згодою).


 

Директор департаменту
промислової політики

В. С. Майстренко

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали