ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 21.06.2012 р. N 258

Про керівників напрямів реформ та регіональний план дій на 2012 рік з упровадження в області Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава"

Відповідно до статей 13, 17, пункту 9 статті 39 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", Указу Президента України від 15 березня 2012 року N 198/2012 "Про керівників напрямів реформ" (Указ N 198/2012):

1. Визначити керівниками напрямів реформ з упровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" (Програма), реалізації Національного плану дій на 2012 рік з упровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" на регіональному рівні:

БАШКАЛЕНКА Олександра Костянтиновича, першого заступника голови облдержадміністрації, - керівником робочої групи "Регіональний економічний розвиток";

КАРПЮКА Віталія Володимировича, заступника голови облдержадміністрації, - керівником робочої групи "Розвиток аграрного сектора економіки";

КУРИЛЮКА Олександра Івановича, заступника голови облдержадміністрації, - керівником робочої групи "Реформа соціальної сфери і підвищення якості життя";

СТОЄВА Едуарда Миколайовича, заступника голови облдержадміністрації, - керівником робочої групи "Сталий економічний розвиток, бізнес-клімат та інвестиції";

ЮЩИКА Станіслава Михайловича, заступника голови - керівника апарату облдержадміністрації, - керівником робочої групи "Реформи системи державного управління".

2. Затвердити новий список координаторів напрямів реформ, що додається.

3. Затвердити регіональний план дій на 2012 рік з упровадження в області Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" (Програма) (далі - регіональний план дій на 2012 рік), що додається.

4. Координаторам напрямів реформ, керівникам робочих груп, райдержадміністраціям та виконкомам міських (міст обласного значення) рад забезпечити:

1) виконання завдань та заходів, передбачених Національним та регіональним планами дій на 2012 рік у визначені терміни;

2) проведення за участю наукових установ, експертів роз'яснювальної роботи щодо змісту Національного плану дій на 2012 рік;

3) інформування щомісяця до 25 числа відповідного міністерства та Головного управління економіки облдержадміністрації про стан виконання заходів, передбачених Національним та регіональним планами дій на 2012 рік (електронну версію інформації з вихідним номером надсилати на електронну адресу: е-mail: g.dyka@geko.voladm.gov.ua, fin@geko.voladm.gov.ua).

5. Координаторам напрямів реформ при потребі уточнити та затвердити новий склад тематичних робочих підгруп з упровадження реформ та плани їх роботи на 2012 рік, передбачивши в них проведення засідань робочих груп не рідше одного разу на місяць.

6. Визнати такими, що втратили чинність, пункт 2 та підпункт 3.3 пункту 3 розпорядження голови обласної державної адміністрації від 12 квітня 2011 року N 169 "Про заходи щодо забезпечення ефективності реалізації в області Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава".

7. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

Голова

Б. Клімчук


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Волинської обласної державної адміністрації
21.06.2012 N 258


СПИСОК КООРДИНАТОРІВ НАПРЯМІВ РЕФОРМ

Назва робочої групи

Керівник робочої групи

Заступники керівників робочих груп, координатори напрямів у рамках робочої групи

1

2

3

Регіональний економічний розвиток

Перший заступник голови облдержадміністрації
Башкаленко Олександр Костянтинович

Заступники голови робочої групи, координатори напрямків діяльності робочої групи:
- реформа енергетики - Кирильчук Л. О., начальник Головного управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації;
- розвиток транспортної інфраструктури - Кирильчук Л. О., начальник Головного управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації;
- реформа житлово-комунального господарства та розвиток будівельного комплексу - Куц Ю. І., начальник Головного управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства облдержадміністрації

Розвиток аграрного сектора економіки

Заступник голови облдержадміністрації
Карпюк Віталій Володимирович

- розвиток сільського господарства й земельна реформа - Горбенко Ю. М., начальник Головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації

Реформа соціальної сфери і підвищення якості життя

Заступник голови облдержадміністрації
Курилюк Олександр Іванович

Заступники голови робочої групи, координатори напрямків діяльності робочої групи:
- розвиток соціальної сфери - Мишковець С. Є., начальник Головного управління праці, соціальних питань та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації;
- реформа медичного обслуговування - Ващенюк І. С., начальник управління охорони здоров'я облдержадміністрації;
- реформа освіти та розвиток науково-технічної сфери - Хомич О. С., начальник управління освіти і науки облдержадміністрації

Сталий економічний розвиток, бізнес-клімат та інвестиції

Заступник голови облдержадміністрації
Стоєв Едуард Миколайович

Заступники голови робочої групи, координатори напрямків діяльності робочої групи:
- реформа державних фінансів - Никитюк І. М., начальник Головного фінансового управління облдержадміністрації;
- дерегуляція, розвиток підприємництва та реформування надання адміністративних послуг - Блащук О. А., начальник Головного управління економіки облдержадміністрації;
- пенсійна реформа - Філіпчук П. В. - начальник Головного управління Пенсійного фонду України в області;
- податкова реформа - Михалчич В. М. - голова державної податкової служби в області;
- приватизація та управління державною власністю - Маслечко Т.Б., начальник регіонального відділення Фонду державного майна України по області;
- міжнародна економічна інтеграція - Ломага А. М., начальник управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції облдержадміністрації;
- упровадження національних, регіональних проектів та інвестиції - Шпак А. В., директор Волинського регіонального центру з інвестицій та розвитку;
- розвиток науково-технічної та інноваційної сфер - Кужель Е. В., директор Волинського державного наукового та інформаційного центру

Реформи системи державного управління

Заступник голови - керівник апарату облдержадміністрації
Ющик Станіслав Михайлович

Заступник голови робочої групи, координатор напрямків діяльності робочої групи
- реформи системи державного управління - Малиновський В. Я., начальник управління державної служби Головдержслужби в області


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Волинської обласної державної адміністрації
21.06.2012 N 258


Регіональний план дій на 2012 рік
з упровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" (Програма)

N
з/п

Мета

Зміст завдання

Відповідальний за виконання

Індикатор виконання

Строк виконання

Відпо-
відність Націо-нальному плану дій на 2012 рік

1

2

3

4

5

6

7

1. Регіональний розвиток і реформа між бюджетних відносин

1.

Підвищення ефективності видатків місцевих бюджетів за рахунок упровадження в бюджетному процесі програмно-цільового методу складання і виконання місцевих бюджетів та переходу до середньострокового бюджетного планування

Здійснення організаційних, навчально-методичних та інших заходів з упровадження на рівні обласного бюджету та бюджетів міст обласного значення програмно-цільового методу формування та виконання місцевих бюджетів

Головне фінансове управління облдержадміністрації, міські (міст обласного значення) голови, головні розпорядники коштів обласного та міських (міст обласного значення) бюджетів

формування обласного бюджету та бюджетів міст обласного значення на 2013 рік на основі програмно-цільового методу

протягом року

 

1.1. Затвердження бюджетних програм та паспортів бюджетних програм за всіма напрямами використання бюджетних коштів у місцевих бюджетах - учасниках експерименту

- " -

- " -

березень - червень

 

1.2. Проведення оцінки ефективності та результативності бюджетних програм у місцевих бюджетах - учасниках експерименту із запровадження програмно-цільового методу

- " -

- " -

протягом року

 

1.3. Дослідна експлуатація програмного забезпечення в частині планування місцевих бюджетів при запровадженні програмно-цільового методу

- " -

- " -

протягом року

 

2.

Забезпечення справедливого та неупередженого розподілу національного багатства між регіонами

Підготовка пропозицій відповідним центральним органам виконавчої влади щодо удосконалення норм бюджетного законодавства та механізму розподілу трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам, у тому числі щодо збільшення рівня фінансової спроможності місцевих бюджетів, розширення джерел їх доходів, перерозподілу видаткових повноважень, удосконалення розрахунку окремих видатків та здійснення розрахунку видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, на підставі державних соціальних стандартів та нормативів

головне фінансове управління облдержадміністрації

розроблення показників державного бюджету України на 2013 рік та місцевих бюджетів відповідно до удосконаленого механізму розподілу трансфертів

вересень

 

3.

Підвищення ефективності діяльності закладів культури і мистецтва області, забезпечення реалізації прав громадян на доступ до інформації, залучення до культурних цінностей і духовних надбань, надання якісних послуг культури для всіх верств населення, особливо дітей та юнацтва, забезпечення охорони, збереження і використання культурної та археологічної спадщини, сприяння розвитку туризму

Забезпечення освоєння коштів на проведення ремонтно-реставраційних робіт на пам'ятках архітектури при відповідному фінансуванні

Головне управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства, управління культури і туризму облдержадміністрації

формування туристично-рекреаційного комплексу та збереження пам'яток, що мають ключове значення як об'єкти туристичного показу

протягом року

 

2. Реформа медичного обслуговування

1.

Підвищення доступності медичних послуг

Структурна реорганізація сфери охорони здоров'я, у тому числі створення Ковельського госпітального округу

управління охорони здоров'я облдержадміністрації

реорганізація дільничних лікарень в амбулаторії загальної практики - сімейної медицини з денними стаціонарами

протягом року

 

2.

Підвищення якості медичних послуг

2.1. Упровадження медичних стандартів (уніфікованих клінічних протоколів) надання медичної допомоги на засадах доказової медицини

- " -

упровадження стандартів

постійно

 

2.2. Створення економічної мотивації для підвищення якості медичного обслуговування

- " -

 

 

 

3.

Підвищення ефективності державного фінансування

Забезпечення ефективного використання бюджетних коштів

- " -

 

 

 

4.

Поліпшення здоров'я населення, забезпечення рівного й справедливого доступу всіх членів суспільства до медичних послуг, підвищення якості надання медичних послуг та їх наближення до сільських жителів

Ужиття заходів з урахуванням реформування медичного простору

 

створення пілотного проекту територіальне медичне об'єднання Любомльського та Шацького районів (єдиний медичний простір Любомльського та Шацького районів області)

протягом року

 

4.1. Придбання для територіального медичного об'єднання Любомльського та Шацького районів (єдиний медичний простір Любомльського та Шацького районів Волинської області) 4 кардіохірургічних моніторів, лапароскопічніих стійок, флюорографа

- " -

протягом року

 

Поліпшення якості надання послуг за рахунок зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я комунальної власності

4.2. Централізована закупівля та поставка для лікувально-
профілактичних закладів області медичного обладнання (рентгенівського та флюорографічного обладнання для центральних районних лікарень, обласної інфекційної лікарні м. Луцьк, обласного онкологічного диспансеру м. Луцьк, госпіталю для інвалідів війни м. Луцьк, ультразвукового скануючого приладу експертного класу для дитячої обласної клінічної лікарні м. Луцьк, магнітно-резонансного комп'ютерного томографа для обласної клінічної лікарні м. Луцьк, гаммаапарату для обласного онкологічного диспансеру м. Луцьк, пересувного флюорографа для обласного територіального медичного протитуберкульозного об'єднання м. Луцьк, реанімаційних автомобілів)

- " -

поліпшення матеріально-технічного стану лікувальних закладів, підвищення рівня медичного обслуговування населення

протягом року

 

5.

Поліпшення надання медичної допомоги жителям району, підвищення якості та доступності медичних послуг населенню області

Спрямування коштів державного та місцевих бюджетів на розширення мережі закладів охорони здоров'я (будівництво блоку "А" центральної районної лікарні в смт Іваничі; поліклініки у м. Ковелі тощо)

Головне управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства, управління охорони здоров'я облдержадміністрації

надання своєчасної, кваліфікованої медичної допомоги жителям області

протягом року

 

6.

Завершення реорганізації первинної медичної допомоги

Формування мережі центрів первинної медичної допомоги у регіонах згідно із затвердженими регіональними планами

- " -

сформовано мережу центрів первинної медичної у регіоні 80 % від обласного плану

грудень

32.4

7.

Підготовка до модернізації вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги

Проведення аудиту стану надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги, підготовка планів перспективного розвитку закладів охорони здоров'я та уточнення проектів планів - схем госпітальних округів

- " -

інформування Міністерства охорони здоров'я про результати проведеного аудиту

жовтень

33.3

8.

Підготовка до модернізації екстреної медичної допомоги та створення системи екстреної медичної допомоги

8.1. Проведення аудиту стану надання екстреної медичної допомоги та інвентаризації її ресурсного забезпечення і підготовка проектів регіональних планів розвитку системи надання екстреної медичної допомоги

- " -

прийнято рішення щодо оптимізації системи надання екстреної медичної допомоги

червень - липень

34.3

8.2. Затвердження регіональних планів розвитку системи надання екстреної медичної допомоги

- " -

затверджено регіональний план розвитку системи екстреної медичної допомоги

після прийняття Закону України "Про загально-
державну систему надання екстреної медичної допомоги"

34.4

9.

Посилення кадрового забезпечення регіональних органів виконавчої влади щодо управління процесами реформування галузі

Проведення навчання (тренінгів) працівників регіональних управлінь охорони здоров'я щодо роботи в нових умовах за напрямками:
економіко-фінансової діяльності;
кадрової політики, менеджменту та управління кадрами;
організаційно-методичної роботи

- " -

затверджено плани навчань та забезпечено їх виконання

жовтень

35.1

10.

Застосування інноваційних та інформаційних технологій у сфері охорони здоров'я

Запровадження системи електронного документообігу, зокрема електронного обігу медичних форм, у сфері охорони здоров'я

- " -

запроваджено систему електронного документообігу

вересень

39.3

3. Реформа системи освіти

1.

Модернізація мережі навчальних закладів з урахуванням демографічної і економічної ситуації та необхідності підвищення якості освіти

Модернізація мережі навчальних закладів, у т. ч. шляхом:

 

 

 

 

1.1. Затвердження регіональних планів створення освітніх округів та модернізації мережі професійно-технічних навчальних закладів, загальноосвітніх навчальних закладів, у т. ч. інтернатних закладів

управління освіти і науки облдержадміністрації

затверджено план

жовтень - листопад

45.1.2

1.2. Розширення мережі дошкільних навчальних закладів

управління освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад

відновити роботу 6 ДНЗ (120 дітей) та відкрити 10 груп (200 дітей) на базі функціонуючих дошкільних навчальних закладів, перевести 6 ДНЗ з короткотривалого на повний режим роботи

протягом року

45.1.3

1.3. Оптимізація мережі загальноосвітніх навчальних закладів
Спрямування коштів державного та місцевих бюджетів на реконструкцію та будівництво: навчально-виховного комплексу с. Сильно Любомльського, ІІІ черги школи в с. Видраниця Ратнівського, добудову школи в с. Мокрець Турійського, капітальний ремонт загальноосвітньої школи в с. Смідин Старовижівського, громадського комплексу школа-дитячий садок у с. Рованці Луцького районів, школи з дитячим садком у 55-му мікрорайоні у м. Луцьку, шкіл у с. Білин Ковельського, Житнівка Камінь-Каширського, Карпилівка Ківерцівського, Баїв Луцького районів та інших

- " -

надання якісних освітніх послуг

протягом року

 

2.

Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освіту

2.1. Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освіту шляхом реалізації Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій "Сто відсотків"

управління освіти і науки облдержадміністрації

частка вчителів, які володіють навичками з ІКТ - 100 %. До загальноосвітніх навчальних закладів поставити навчальні комп'ютерні класи - 100 %

протягом року

48.1

2.2. Розміщення в мережі Інтернет "адресних довідок" загальноосвітніх навчальних закладів, професійно-технічних та ВНЗ для вільного доступу громадськості

- " -

функціонування порталу

грудень

48.2

3.

Забезпечення у навчальних закладах середовища, що сприяє збереженню здоров'я

Забезпечення участі у проведенні Всеукраїнського конкурсу-захисту моделі навчального закладу "Школа сприяння здоров'ю"

управління освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації

розширити мережу "Шкіл сприяння здоров'ю", впровадити інноваційні збережувальні технології навчання і виховання

січень - червень

 

4.

Забезпечення якісною освітою осіб з особливими потребами

Проведення моніторингу потреби у створенні навчально-
реабілітаційних центрів відповідно до банку даних дітей з особливими потребами та наявних матеріально-технічних умов спеціальних шкіл-інтернатів

- " -

розроблення перспективного плану створення навчально-реабілітаційного центру в регіоні

вересень - грудень

53.2

4. Реформа соціальної сфери

1.

Поліпшення соціального обслуговування та надання соціальної підтримки населенню, посилення адресності, супроводження соціально вразливих сімей

Забезпечення соціального супроводу соціально вразливих сімей та сімей, що перебувають у складних сімейних обставинах

обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

виявлення сімей, які потребують допомоги

серпень

59.1

2.

Упровадження єдиної інформаційно-аналітичної системи соціального захисту населення

Головне управління праці, соціальних питань та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації

уніфікація програмного забезпечення надання соціальних допомог і пільг

жовтень

61.1

3.

Реорганізація державних притулків для дітей у центри соціально-психологічної реабілітації дітей

служба у справах дітей облдержадміністрації

створення центру соціально-
психологічної реабілітації дітей у м. Рожище

грудень

65.3

4.

Запровадження в органах праці та соціального захисту населення надання громадянам соціальної підтримки за принципом "єдиного вікна"

Головне управління праці, соціальних питань та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації

надання повного обсягу соціальних допомог за єдиним пакетом документів

протягом року

 

5.

Створення та забезпечення виїзної роботи "мобільного соціального офісу" з метою поліпшення соціального обслуговування та надання соціальної підтримки населенню шляхом обслуговування безпосередньо за місцем проживання

- " -

надання соціальних допомог за місцем проживання отримувача

протягом року

 

6.

Продовження проведення експерименту з надання пільг у грошовій формі з оплати електроенергії

- " -

100 відсоткове охоплення пільгової категорії готівковою виплатою, забезпечення адресності

протягом року

 

5. Дерегуляція та розвиток підприємництва. Реформування надання адміністративних послуг

1.

Створення зручних і доступних умов для отримання споживачами адміністративних послуг

1.1. Забезпечення належного функціонування веб-сайту облдержадміністрації "Адміністративні послуги органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування Волинської області"

відділ інформацій-но-комп'ютерного забезпечення апарату облдержадміністрації

належне функціонування сайту

протягом року

88.1.3

1.2. Подання пропозицій до реєстру адміністративних послуг

надавачі адміністративних послуг

доступність адміністративних послуг

протягом року

88.1.3

1.3. Розроблення та затвердження стандартів надання пріоритетних адміністративних послуг

89.1

2.

З метою створення зручностей для населення запровадження надання адміністративних послуг у Центрі надання адміністративних послуг

Забезпечення реалізації проекту "Створення Центру надання адміністративних послуг у місті Луцьку (ЦНАП)

 

 

 

 

2.1. Упровадження заходів, передбачених Програмою створення Центру надання адміністративних послуг у місті Луцьку, затвердженою рішенням Луцької міської ради від 26.10.2011 N 15/3 (Програма N 15/3), з урахуванням установлених стандартів

Луцька міська рада

рішення Луцької міської ради від 26.10.2011 N 15/3 (Програма N 15/3)

протягом року

 

2.2. Розроблення кошторисної документації проведення реконструкції приміщень для облаштування Центру надання адміністративних послуг за адресою: місто Луцьк, вул. Лесі Українки, 35

- " -

Уведення в експлуатацію реконструйованих приміщень

перше півріччя

88.1.8

2.3. Створення автоматизованої інформаційної системи "Електронна черга". Набір та навчання персоналу для Центру

- " -

запровадження інформаційної системи "Електронна черга"

друге півріччя

 

3.

Спрощення умов започаткування та ведення бізнесу

3.1. Видача документів дозвільного характеру виключно через дозвільні центри

виконкоми міських (міст обласного значення) рад, райдержадміністрації, місцеві дозвільні органи

спрощення дозвільних процедур

протягом року

 

3.2. Оптимізація роботи дозвільного центру Луцької міської ради, на який покладені повноваження обласного дозвільного центру. Співфінансування зазначеного центру відповідно до рішенням обласної ради від 29.12.2011 N 9/2 "Про обласний бюджет на 2012 рік"

Луцька міська рада Головне фінансове управління облдержадміністрації

 

Екологічна безпека

1.

Забезпечення екологічної безпеки

Здійснення заходів з очищення територій від небезпечних відходів (непридатних пестицидів, відходів з вмістом берилію та відходів гексахлорбензолу)

державне управління охорони навколишнього природного середовища в області, Головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації

запит, поданий до Мінприроди для фінансування у 2012 році з державного фонду охорони навколишнього природного середовища вивезення на знешкодження з території області залишків непридатних пестицидів включено до проекту Плану природоохоронних заходів за бюджетними програмами Державного фонду ОНПС на 2012 рік

протягом року

107.6

6. Реформа вугільної галузі

1.

Відтворення основних фондів у вугільній галузі, створення нових робочих місць, вирішення житлової проблеми за рахунок будівництва нового житла, попередження руйнування вже збудованого в шахтарському місті

1.1. Забезпечення освоєння коштів на завершення будівництва:першої черги шахти N 10 "Нововолинська" за наявності фінансування з державного бюджету 1.2. Водопониження масиву забудови шахти N 3 "Нововолинська"

ДП "Волиньвугілля", Головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації

функціонування нового підприємства, створення нових робочих місць

протягом року

 

2.

Створення економічно ефективної, беззбиткової вугільної галузі, що забезпечує економіку сировиною за конкурентними на ринку цінами

Розгляд питання про фінансування розкриття та підготовки північно-східного блоку пласта N 8 шахти "Бужанська"

- " -

проведення капітальних гірничих виробок для підготовки лінії очисних вибоїв та збільшення проектної потужності шахти

протягом року

 

3.

Відтворення основних фондів у вугільній галузі з метою збереження робочих місць, створення безпечних умов праці, розвиток вугільної галузі

За наявності фінансування забезпечення освоєння коштів з реалізації інвестиційного проекту з введення нового очисного вибою лави 443 пласта N 8 у 2012 році ВП "Шахта "Бужанська" ДП "Волиньвугілля"

- " -

реалізація інвестиційного проекту "Технічне переоснащення 466 лави ВП "Шахта Бужанська" ДП "Волиньвугілля", виконання планових завдань в цілому по шахті

протягом року

 

4.

Оптимізація роботи підприємств вугільної галузі, закриття неперспективних збиткових шахт

Продовження проведення робіт із закриття шахти N 5 Шахтоуправління "Нововолинське" ДП "Волиньвугілля"

- " -

підвищення ефективності роботи підприємств вугільної галузі, підготовка до закриття шахт N 1 і N 5, у разі отримання позитивних висновків щодо недоцільності їх роботи

31 грудня

 

7. Реформа житлово-комунального господарства

1.

Підвищення якості житлово-комунальних послуг для всіх верств населення та попередження соціальної напруги серед жителів мікрорайону

Забезпечення будівництва котельні на вул. Відродження - Заводській у м. Ковелі при фінансуванні

Ковельська міська рада

побудова котельні для теплопостачання житлового масиву

перше півріччя

 

2.

Забезпечення екологічної безпеки регіону. Вирішення завдань очистки стічних вод регіону, охорона екосистеми від стічних вод, що утворюється в рекреаційній зоні

Забезпечення освоєння коштів на виконання заходів з водовідведення на території Шацького національного природного парку

Шацька райдержадміністрація, Головне управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства облдержадміністрації

повна заміна очисних споруд санаторію "Лісова пісня" та баз відпочинку на оз. Пісочне

перше півріччя

 

3.

Підвищення якості житлово-комунальних послуг для всіх верств населення шляхом виконання завдань регіональної програми модернізації систем теплопостачання

Вирішення питання щодо фінансування 5 пріоритетних інвестиційних енергоефективних проектів, спрямованих на зменшення споживання природного газу за рахунок коштів Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010 - 2015 роки та субвенцій з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного та регіонального розвитку:
- реконструкція газової котельні у 15 мікрорайоні м. Нововолинська на вул. Луцькій, 25 з переведенням її на водовугільне паливо (I черга, вартість проекту 14 млн. грн.);
- реконструкція теплопостачання Південно-східного району м. Нововолинська (вартість проекту 6,5 млн. грн.);
- котельня на вул. Незалежності, 101, м. Ковель - реконструкція (вартість проекту 3,5 млн. грн.);
- котельня на вул. Шевченка, 37, м. Луцьк - будівництво з ліквідацією котелень на вул. Шевченка, 37; Шевченка, 66 (вартість проекту 3,453 млн. грн.);
- заміна пальників, автоматики безпеки і регулювання котлів КВГ-7,56 у котельні на вул. Старицького, 12 в м. Володимирі-Волинському 
(вартість проекту 1,395 млн. грн.)

головні управління промисловості та розвитку інфраструктури, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства облдержадміністрації Нововолинська міська рада Ковельська міська рада Луцька міська рада Володимир-Волинська міська рада

скорочення споживання природного газу

протягом року

 

8. Розвиток транспортної інфраструктури

1.

Розвиток дорожньої інфраструктури як передумови забезпечення економічного розвитку регіону та підвищення якості життя громадян

Забезпечення освоєння коштів на:
- проведення капітального ремонту доріг загального користування державного значення М-19 Доманове (на Брест) - Ковель - Чернівці - Тереблече (на Бухарест) та Н-22 Устилуг - Луцьк - Рівне (напрямок Луцьк - Рівне);
- будівництво та капітальний ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах районів та міст обласного значення за рахунок субвенції з державного бюджету;
- проведення ремонтних робіт на дорогах комунальної власності за рахунок коштів обласного бюджету

служба автомобільних доріг в області, Головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад

ремонт доріг загального користування державного та місцевого значення

протягом року

 

2.

Делегування повноважень і відповідальності щодо управління дорогами місцевого значення

Затвердження нового переліку доріг загального користування місцевого значення

- " -

перелік доріг загального користування місцевого значення

червень

177.2

3.

Виконання завдань Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та Державної цільової програми "Облаштування та реконструкція державного кордону на період до 2015 року" з метою розвитку спільного українсько-польського кордону та його інфраструктури

Забезпечення освоєння коштів Державної цільової правоохоронної програми "Облаштування та реконструкція державного кордону на період до 2015 року" щодо: реконструкції міжнародного автомобільного пункту пропуску "Устилуг" на українсько-
польському державному кордоні відповідно до проекту Європейського Союзу "Реконструкція міжнародного автомобільного пункту пропуску "Устилуг", що реалізується в рамках Програми прикордонного співробітництва "Польща Білорусь Україна" європейського інструменту сусідства та партнерства на 2007 2013 роки в сумі еквівалентній 658 тис. євро; будівництва залізничного міжнародного пункту пропуску "Заболоття", будівництва та облаштування місцевих пунктів пропуску "Гута" та "Хрипськ" на українсько-білоруському державному кордоні

Ягодинська митниця, управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції, Головне управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства облдержадміністрації

забезпечення цивілізованого перетину кордону, сприятливих умов для поглиблення транскордонного співробітництва, розвитку прикордонних територій, зміцнення економічних і культурних зв'язків між сусідніми державами забезпечення нормального функціонування міжнародного пункту пропуску, облаштування місцевих пунктів пропуску

протягом року

 

4.

Запровадження інноваційних рішень для планування та контролю за роботою автомобільного транспорту загального користування, створення конкурентних умов праці на ринку автомобільних пасажирських перевезень

Організація та проведення конкурсів з визначення переможців на приміських та міжміських автобусних маршрутах загального користування із застосуванням до перевізників стимулів щодо надання якісних послуг з перевезення пасажирів

Головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації

поліпшення якості послуг з перевезення пасажирів на автомобільному транспорті в області

протягом року

 

5.

Забезпечення виконання заходів, спрямованих на підвищення безпеки дорожнього руху

Забезпечення роботи Координаційної ради з питань безпеки дорожнього руху

управління ДАІ УМВС України, служба автомобільних доріг, територіальне управління Головавтотранс-
інспекції в області, Головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації

забезпечення безпеки руху при перевезенні пасажирів і вантажів, запобіганню дорожнього травматизму

протягом року

 

9. Модернізація інфраструктури та базових секторів

1.

Стимулювання своєчасності розрахунків за спожиті енергоносії

Здійснення заходів з поліпшення рівня розрахунків тепло- та водопостачальних підприємств, закладів бюджетної сфери, населення за використані енергоносії з урахуванням внесення змін до державного бюджету на 2012 рік щодо виділення субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах, посилення претензійно-позовної роботи

головні управління промисловості та розвитку інфраструктури, містобудування, архітектури та житлово-
комунального господарства облдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, райдержадміністрації

підвищення рівня розрахунків за спожиті енергоносії

протягом року

 

2.

Зменшення енергозалежності регіону

2.1. Забезпечення реалізації Регіональної програми підвищення енергоефективності Волинської області на 2011 - 2015 роки

Головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації

зменшення енергоспоживання

протягом року (з поданням звітності Держенерго-
ефективності України у строки, встановлені дорученням Першого віце-
прем'єр-міністра України від 16.08.2010 N 48230/1/1-10)

 

2.2. Сприяння реалізації проекту з реконструкції сушильного відділення торфозаводу "Сойнеторф" ДП "Волиньторф" з установкою преса-гранулятора для виготовлення торфопелет

ДП "Волиньторф", Головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації

отримання асигнувань та реалізація проекту

протягом року

 

2.3. Сприяння реалізації проекту зі створення пілотної установки з виготовлення та спалювання водовугільного палива (ВВП) замість природного газу потужністю 2,5 т/год. у топках котлів 15 мікрорайону м. Нововолинська

Головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації Нововолинська міська рада

отримання асигнувань та реалізація проекту

протягом року

 

3.

Розширення мережі зовнішнього освітлення населених пунктів області

3.1. Забезпечення відновлення недіючої та будівництво нової мережі зовнішнього освітлення

Головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації, райдержадміністрації, служба автомобільних доріг в області

забезпечення показника охоплення зовнішнім освітленням на рівні не менше 70 %

протягом року

 

3.2. При відповідному забезпеченні фінансування з державного бюджету:

 

3.2.1. Влаштування зовнішнього штучного освітлення пішохідних переходів на дорогах державного значення

4 переходи

 

3.2.2. Проведення відновлення зовнішнього освітлення та влаштування на найбільш небезпечних ділянках доріг державного значення нових ліній

на проміжку 3,8 км

 

4.

Втілення вимог Закону України "Про забезпечення комерційного обліку природного газу" (Закон N 3533-VI)

Забезпечення реалізації Зведеної програми оснащення житлового фонду Волинської області лічильниками природного газу

ПАТ "Волиньгаз" Головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації

Установлення 11305 од. лічильників природного газу

протягом року

 

5.

Забезпечення впевненого прийому місцевих та центральних програм телебачення і радіомовлення, а також впровадження цифрового телерадіомовлення

5.1. Забезпечення сприяння ініціативі Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення (КРРТ) стосовно будівництва телевежі у Володимир-Волинському районі (с. Дігтів)

Головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації, Володимир-Волинська райдержадміністрація

 

протягом року

 

5.2. Розгляд питання співфінансування будівництва телевежі з місцевого бюджету

Головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації, Волинська філія КРРТ

прийняття рішення

після розробки КРРТ проектно-
кошторисної документації на об'єкт

6.

Проведення енергоаудиту підприємств, що надають послуги з тепло- і водопостачання

Визначення переліку підприємств тепло- і водопостачання, на яких необхідно провести енергоаудит, та забезпечення його проведення з метою визначення переліку першочергових заходів з підвищення енергоефективності цих підприємств

головні управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства, промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, райдержадміністрації

проведення енергоаудиту

протягом року

 

7.

Внесення змін до Регіональної програми підвищення енергоефективності області на 2011 - 2015 роки

7.1. Внесення змін до Регіональної програми підвищення енергоефективності області на 2011 - 2015 роки на підставі оновленої Енергетичної стратегії на період до 2030 року

головні управління промисловості та розвитку інфраструктури, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства облдержадміністрації

підвищення енергоефективності господарського комплексу області

IV квартал 2012 року

 

7.2. Забезпечення включення до Регіональної програми підвищення енергоефективності області на 2011 - 2015 роки інвестиційних проектів тепло- і водопостачальних підприємств першочергових заходів з встановлення приладів комерційного обліку води та теплової енергії

 

8.

Впровадження методології стимулюючого тарифоутворення

Оновлення переліку споживачів та їх обладнання, для якого має бути встановлена екологічна броня

Головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації, ПАТ "Волиньобленерго"

оптимізація переліку споживачів та їх обладнання, для якого має бути встановлена екологічна броня електропостачання

червень

 

10. Розвиток сільського господарства та земельна реформа

1.

Технологічне переоснащення сільськогосподарської галузі та перетворення її на ефективний, конкурентоспроможний на внутрішньому і зовнішньому ринках сектор економіки

Опрацювання питання щодо запровадження доплати сільськогосподарським товаровиробникам за високовагову худобу з метою нарощування об'ємів та поліпшення економічних показників виробництва яловичини

Головне управління агропромислового розвитку облдерждміністрації, райдержадміністрації

стимулювання нарощування обсягів та поліпшення показників виробництва яловичини, зупинення негативної тенденції скорочення чисельності поголів'я великої рогатої худоби

протягом року

 

2.

Забезпечення потреби в зерні продовольчого жита та перетворення сільськогосподарської галузі на ефективний, конкурентоспроможний на внутрішньому і зовнішньому ринках сектор економіки

Запровадження програми підтримки виробництва продукції рослинництва шляхом дотування на гектар посіву озимого жита з обласного бюджету на умовах співфінансування з місцевими бюджетами для стимулювання сільгоспвиробників

- " -

розширення посівних площ та підвищення урожайності продовольчого жита

протягом року

 

3.

Кредитно-фінансова підтримка сільськогосподарських товаровиробників

Фінансова підтримка підприємств агропромислового комплексу Волинської області у 2012 році за 13-ма програмами, що фінансуються з обласного бюджету

- " -

освоєння коштів кредитно-фінансової підтримки сільськогосподарських товаровиробників

протягом року

 

4.

Збільшення обсягів виробництва конкурентноспроможної сільськогосподарської продукції

Нарощування обсягів виробництва сільськогосподарської продукції шляхом застосування новітніх прогресивних технологій у галузях рослинництва та тваринництва:
- часткове здешевлення кредитів на кормозаготівельну техніку;
- проведення навчання керівників с/г підприємств та фермерських господарств, спеціалістів, власників ОСГ;
- поширення передового досвіду застосування прогресивних технологій

- " -

збільшення обсягів виробництва конкурентно-спроможної продукції на 5 % до рівня 2011 року

протягом року

 

5.

Стабілізація стану справ у галузі тваринництва, нарощування виробництва тваринницької продукції в області

Реалізація заходів Програми розвитку тваринництва у Волинській області:
- створення і доукомплектація пунктів штучного осіменіння;
- закупівля телят для вирощування;
- здешевлення вартості штучного осіменіння с/г підприємствам та фермерським господарствам;
- здешевлення % на закупівлю корів, нетелів с/г фермерськими господарствами;
- запровадження автоматизованої системи обліку селекційно-племінної роботи

- " -

нарощування чисельності поголів'я ВРХ на 1,6 тис. голів, або 1 відсоток до рівня 2011 року.

протягом року

 

6.

Розвиток аграрного ринку

Реалізація заходів обласної програми розвитку інфраструктури аграрного ринку на період до 2015 року.
Інформаційна підтримка створення обслуговуючих кооперативів.
Фінансова підтримка з обласного бюджету будівництва овоче- та картоплесховищ

- " -

розширення потужностей із зберігання овочів та картоплі на 8,5 тис. тонн у 2012 році. Створення обслуговуючих кооперативів

протягом року

 

7.

Розвиток особистих селянських господарств та створення родинних ферм

Здешевлення кредитів на закупівлю корів, тракторів.
Здешевлення вартості штучного осіменіння корів, телиць.
Виплата дотацій за три і більше корів, що утримуються в особистому селянському господарстві.
Закупівля доїльних апаратів за кошти обласного бюджету

- " -

збільшення обсягів виробництва та підвищення конкурентно-
спроможності продукції, що виробляється в особистих селянських господарствах

протягом року

 

8.

Створення громадських пасовищ

Залуження малопродуктивних земель запасу та резервного фонду за рахунок спецкоштів, що надходять від втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва

обласне управління лісового та мисливського господарства, райдержадміністрації

залуження 220 га малопродуктивних земель

протягом року

 

9.

Виведення з обробітку деградованих земель запасу і резерву

Заліснення деградованих земель запасу та резервного фонду за рахунок спецкоштів, що надходять від втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва

Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, райдержадміністрації

заліснення 25 га деградованих земель

протягом року

 

10.

Створення регіонального страхового запасу продовольчого зерна на 2012 - 2013 маркетинговий період

Формування тримісячного запасу продовольчого зерна для потреб хлібопекарських підприємств для стабілізації цінової ситуації на ринку хліба, хлібобулочних та макаронних виробів

- " -

закупівля продовольчого зерна пшениці та жита для потреб області

до 1 жовтня

 

11. Упровадження ринку землі сільськогосподарського призначення

1.

Удосконалення земельних відносин

1.1. Завершення видачі державних актів на право власності на земельну ділянку

Головне управління Держкомзему в області

завершення видачі державних актів на право власності на земельну ділянку громадянам взамін сертифікатів

грудень

 

1.2. Розроблення схем землеустрою та техніко-економічного обґрунтування використання і охорони земель

- " -

затвердження схем землеустрою та техніко-
економічного обґрунтування використання і охорони земель районів

протягом року

 

1.3. Проведення робіт з розмежування земель державної та комунальної власності

- " -

затвердження проектної документації та прийняття рішення щодо розмежування земель на території 156 місцевих рад

протягом року

 

1.4. Установлення меж населених пунктів

- " -

затвердження проектної документації та прийняття рішення щодо встановлення меж 50 населених пунктів

протягом року

 

1.5. Проведення робіт з інвентаризації земель сільськогосподарського призначення, зокрема земель державної власності, із суцільної інвентаризації земель з використанням оновлених топографо-геодезичної та планово-картографічної основи

- " -

затвердження проектної документації

протягом року

 

1.6. Установлення водоохоронних зон, прибережних захисних смуг вздовж річок, навколо озер, водосховищ та інших водойм

- " -

установлення та внесення до Державного земельного кадастру інформації щодо водоохоронних зон, прибережних захисних смуг

протягом року

 

1.7. Забезпечення ефективного використання бюджетних коштів

Головне управління Держкомзему в області, Головне фінансове управління облдержадміністрації

освоєння виділених коштів на заходи земельної реформи

протягом року

 

1.8. Проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи серед населення щодо розвитку земельних відносин

Головне управління Держкомзему в області

проведення відповідних заходів

протягом року

 

12. Реформа системи державного управління

1.

Вдосконалення системи документообігу

Впровадження системи електронного документообігу, електронних цифрових підписів, оптимізація системи контролю виконання документів

апарат облдержадміністрації

пришвидшення обміну документами, зменшення витрат на надсилання документів

грудень

 

2.

Удосконалення системи місцевих органів виконавчої влади

2.1. Оптимізація структури місцевих державних адміністрацій

апарати облдержадміністрації та райдержадміністрацій

узгодження положень структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій з типовими положеннями

у двомісячний термін після прийняття Закону про оптимізацію розподілу функцій між територіальними органами центральних органів виконавчої влади та місцевими державними адміністраціями

134.4

2.2. Аналіз повноважень державних і комунальних установ та закладів у соціальній сфері

управління охорони здоров'я, освіти і науки, культури і туризму,
Головне управління праці, соціальних питань та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, служба у справах дітей облдержадміністрації

листопад

194.2

13. Реалізація Національних проектів

1.

Реалізація національних проектів "Чисте місто", "Енергія природи", "Нове життя", "Якісна вода"

Підготовка пропозицій щодо реалізації інвестиційних проектів відповідно до напрямків та можливості їх реалізації у рамках державно-приватного партнерства, сприяння в укладанні угод з інвесторами відповідно до компетенції

головні управління економіки, містобудування, архітектури та житлово-
комунального господарства облдержадміністрації, Волинський регіональний центр з інвестицій та розвитку

поліпшення якості життя населення

протягом року

210.2

2.

Поліпшення демографічної ситуації, поліпшення якості спеціалізованої допомоги новонародженим дітям, у тому числі і з критично малою масою при народженні, шляхом своєчасного виявлення жінок з ускладненнями вагітності, проведення діагностики причин виникнення дисфункції у фетоплацентарному комплексі, призначення лікування, вибору відповідної тактики ведення вагітності та пологів, забезпечення всім необхідним для життєдіяльності матері, плоду і новонародженого відповідно до сучасних досягнень світової медичної науки і практики

Вирішення питання фінансування будівництва обласного перинатального центру в місті Луцьку з метою введення його в експлуатацію у 2013 році

Головне управління містобудування, архітектури та житлово-комунального 
господарства, управління охорони здоров'я облдержадміністрації, Волинський регіональний центр з інвестицій та розвитку

будівництво спеціалізованого медичного закладу обласного рівня для діагностики і лікування перинатальної патології

протягом року

209.1

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали