РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 04.08.2010 р. N 351

Про колегію управління охорони здоров'я облдержадміністрації

Керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 20.12.2000 N 1845 "Про затвердження Типового положення про управління охорони здоров'я обласної, Севастопольської міської державної адміністрації та Головне управління охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації":

1. Затвердити склад колегії управління охорони здоров'я облдержадміністрації (далі - колегія) згідно з додатком.

2. Затвердити положення про колегію управління охорони здоров'я облдержадміністрації (далі - Положення), що додається.

3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови облдержадміністрації від 6 лютого 2006 року N 52.

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Кічатого Ю. С.

 

В. о. голови адміністрації

А. Юхименко


 

Додаток
до розпорядження Рівненської обласної державної адміністрації
04.08.2010 N 351


СКЛАД
колегії управління охорони здоров'я облдержадміністрації

Бойко
Віталій Ярославович

- начальник управління охорони здоров'я облдержадміністрації, голова колегії

Добровольський
Ігор Ярославович

- заступник начальника управління охорони здоров'я облдержадміністрації, заступник голови колегії

Думановська
Марія Володимирівна

- заступник начальника управління охорони здоров'я облдержадміністрації, заступник голови колегії

Яценя
Людмила Олександрівна

- головний спеціаліст-епідеміолог управління охорони здоров'я облдержадміністрації, секретар колегії

Члени колегії:

Боровець
Сергій Олександрович

- голова обласної ради профспілки працівників охорони здоров'я (за згодою)

Єнікеєва
Вікторія Миколаївна

- головний акушер-гінеколог управління охорони здоров'я облдержадміністрації

Іванцов
Володимир Арсентійович

- начальник військово-медичної служби управління Служби безпеки України в Рівненській області (за згодою)

Качан
Олена Вікторівна

- головний терапевт управління охорони здоров'я облдержадміністрації

Кобилянська
Віра Григорівна

- голова постійної комісії обласної ради з питань охорони здоров'я материнства та дитинства (за згодою)

Ковальов
Віктор Андрійович

- головний лікар Млинівської центральної районної лікарні

Лебедь
Сергій Олександрович

- начальник Рівненської обласної державної інспекції з контролю якості лікарських засобів (за згодою)

Сабадишин
Ростислав Олексійович

- директор Рівненського базового медичного коледжу

Семанів
Мирослав Михайлович

- головний лікар обласної клінічної лікарні

Семенюк
Юрій Степанович

- головний хірург управління охорони здоров'я облдержадміністрації

Синяк
Володимир Васильович

- голова правління ВАТ "Рівнефармація" (за згодою)

Соколенко
Володимир Петрович

- голова комітету Товариства Червоного Хреста України в Рівненській області (за згодою)

Скрилюк
Дмитро Миколайович

- начальник відділу охорони здоров'я УМВС України в Рівненській області

Стичишин
Михайло Йосипович

- начальник управління охорони здоров'я виконкому Рівненської міської ради (за згодою)

Шевченко
Геннадій Миколайович

- головний державний санітарний лікар області (за згодою).


 

Заступник голови - керівник апарату
облдержадміністрації

А. Лавренчук


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Рівненської обласної державної адміністрації
04.08.2010 N 351


Положення
про колегію управління охорони здоров'я облдержадміністрації

Колегія управління охорони здоров'я облдержадміністрації утворюється з метою забезпечення виконання покладених на нього завдань і здійснення своїх функцій, проведення аналізу стану справ та підготовки пропозицій, висновків з питань щодо стану та охорони здоров'я населення області.

1. У своїй діяльності колегія керується Конституцією України, законами України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами і рішеннями колегії Міністерства охорони здоров'я України, розпорядженнями голови облдержадміністрації, а також цим Положенням.

Колегія діє на засадах законності, гласності, поєднання загальнодержавних і місцевих інтересів.

2. Колегія утворюється у складі: начальника управління охорони здоров'я облдержадміністрації, його заступників, головних спеціалістів та інших працівників органів охорони здоров'я області.

3. Головою колегії є начальник управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації, заступниками голови колегії - заступники начальника управління охорони здоров'я облдержадміністрації.

4. Персональний склад членів колегії затверджується головою облдержадміністрації за поданням начальника управління охорони здоров'я облдержадміністрації.

5. Засідання колегії проводяться за затвердженим планом, але не рідше одного разу в місяць.

6. Засідання колегії відповідно до плану скликаються і проводяться начальником управління охорони здоров'я, а в разі його відсутності - заступником начальника управління.

7. Основними завданнями колегії є:

Виконання заходів щодо дотримання в області положень Конституції України, виконання Законів України, указів і розпоряджень Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, наказів, вказівок і рішень колегії Міністерства охорони здоров'я України, розпоряджень голови облдержадміністрації та підготовка відповідних висновків і пропозицій з питань охорони здоров'я;

розгляд питань щодо стану здоров'я населення, зниження захворюваності, інвалідності та смертності, збільшення тривалості життя людей, координації і контролю діяльності всіх установ, підприємств і організацій із розроблення та проведення заходів у галузі охорони здоров'я;

розвиток мережі закладів охорони здоров'я та зміцнення їх матеріально-технічної бази;

розвиток надання платних медичних послуг населенню;

ефективне використання капітальних вкладень, раціональне розміщення нового будівництва мережі закладів охорони здоров'я;

упровадження в практику лікувально-профілактичних закладів області досягнень науки, техніки і передового досвіду;

забезпечення населення та лікувально-профілактичних закладів лікарськими засобами і виробами медичного призначення;

планово-фінансова робота в підвідомчих закладах охорони здоров'я, організація контролю за санітарним станом навколишнього середовища та додержанням правил санітарної охорони території;

здійснення заходів щодо запобігання інфекційним захворюванням;

виконання щеплень проти керованих інфекцій;

вироблення пропозицій щодо оперативного вирішення надзвичайних ситуацій;

аналіз та підготовка рекомендацій щодо роботи з кадрами, відповідності керівників займаним посадам;

вирішення інших питань, що входять до компетенції управління.

8. Підготовка питань на засідання колегії покладається на членів
колегії, відповідальних працівників управління охорони здоров'я облдержадміністрації.

9. Для підготовки питань для розгляду на засіданнях колегії можуть залучатись спеціалісти інших підрозділів управління охорони здоров'я облдержадміністрації, відповідних відомств і організацій за погодженням з керівниками.

10. Члени колегії беруть участь у засіданнях без права заміни.

11. На засідання колегії можуть запрошуватись і брати в ній участь працівники інших підрозділів охорони здоров'я, профспілкових органів, характер роботи яких пов'язаний з питаннями, що виносяться на розгляд колегії.

12. Підготовлені проекти рішень колегії надаються для ознайомлення членам колегії та зацікавленим особам не пізніше як за три дні до засідання колегії.

13. Проекти рішень, розглянуті колегією, в разі необхідності, доопрацьовуються відповідними працівниками у строки, визначені на засіданні. Завізовані і відредаговані рішення, прийняті колегією, передаються секретарем колегії на підпис голові колегії, а в разі його відсутності - заступнику голови.

14. Засідання колегії оформлюються протоколом. У протоколі зазначаються: номер протоколу, дата, час і місце проведення засідання, список присутніх членів колегії і запрошених, порядок денний засідання, суть обговорення, результати голосування з питань порядку денного, прийняті рішення. До протоколу додаються довідки, особлива думка членів колегії, що голосували проти або утримались від голосування. Протокол засідання підписується головою, а в разі його відсутності - заступником голови та секретарем колегії.

15. Рішення колегії приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів членів колегії, присутніх на засіданні. Засідання колегії є правомірним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 її членів.

Рішення колегії проводяться наказами начальника управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації.

16. Відповідальним за своєчасну підготовку питань на засідання колегії, оформлення протоколів засідань, здійснення контролю за своєчасним виконанням прийнятих рішень є секретар колегії.

Персональну відповідальність за якісну та своєчасну підготовку питань, запропонованих до розгляду на засідання колегії, покладається на членів колегії та відповідальних працівників управління охорони здоров'я облдержадміністрації, інших закладів охорони здоров'я.

17. Рішення, прийняті на колегії з найбільш важливих питань, доводяться до відома обласної державної адміністрації, Міністерства охорони здоров'я України.

 

Заступник голови - керівник апарату
облдержадміністрації

А. Лавренчук

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали