РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 9 лютого 1990 р. N 29

Київ

Про Комісію Ради Міністрів УРСР з надзвичайних ситуацій

Постанова втратила чинність(згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1993 року N 617)

Відповідно до постанови Ради Міністрів СРСР від 24 вересня 1989 р. N 792 Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Перетворити Постійну надзвичайну комісію при Раді Міністрів УРСР по ліквідації наслідків аварій, катастроф та стихійних явищ у Комісію Ради Міністрів УРСР з надзвичайних ситуацій.

У зв'язку з цим визнати за доцільне перетворити постійні надзвичайні комісії при виконавчих комітетах обласних, Київської та Севастопольської міських Рад народних депутатів по ліквідації наслідків аварій, катастроф та стихійних явищ у комісії виконавчих комітетів обласних, Київської та Севастопольської міських Рад народних депутатів з надзвичайних ситуацій.

2. Затвердити:

склад Комісії Ради Міністрів УРСР з надзвичайних ситуацій згідно з додатком;

Заступника Голови Ради Міністрів УРСР т. Масика К. І. головою Комісії.

Доручити голові Комісії затвердити її персональний склад.

Установити, що голови комісій виконавчих комітетів обласних, Київської та Севастопольської міських Рад народних депутатів з надзвичайних ситуацій беруть участь у засіданні Комісії Ради Міністрів УРСР з надзвичайних ситуацій при розгляді відповідних питань на правах її членів.

3. Покласти на Комісію Ради Міністрів УРСР з надзвичайних ситуацій:

організацію роботи по розробці та здійсненню ефективних організаційних, технічних та інших заходів щодо зменшення ймовірності виникнення екстремальних обставин, завчасної підготовки до подолання ситуацій надзвичайного характеру, а також ліквідації їх наслідків;

організацію роботи по ліквідації в республіці наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, всебічному життєзабезпеченню населення потерпілих районів;

координацію виконання науково-технічних програм створення та впровадження нових зразків техніки, обладнання, механізмів і матеріалів для пошуково-рятувальних та аварійно-технічних формувань;

керівництво організацією оперативного залучення та ефективного використання необхідних сил /у тому числі громадян, які мають досвід проведення пошуково-рятувальних робіт/ і засобів для ліквідації наслідків аварій, катастроф і стихійних явищ, координацію зусиль усіх заінтересованих організацій, матеріально-технічне забезпечення вказаних робіт;

здійснення в надзвичайних умовах невідкладних заходів щодо подання допомоги і захисту населення, його всебічного забезпечення, евакуації та розміщення в безпечних місцях;

координацію діяльності міністерств і відомств УРСР, облвиконкомів, Київського і Севастопольського міськвиконкомів з питань прийому та тимчасового життєзабезпеченню осіб, які покинули місця постійного проживання внаслідок великих стихійних лих, аварій, катастроф, або інших надзвичайних ситуацій.

організацію вивчення й узагальнення інформації про виникнення та характер події, можливі наслідки її подальшого розвитку, вжиті заходи; підготовку відповідних пропозицій Уряду УРСР;

установлення режимів доступу та перебування в зоні ураження /зараження/, організацію загальних заходів для забезпечення громадського порядку і безпеки дорожнього руху; вирішення питань доставки на місця проведення робіт пошуково-рятувальних підрозділів і матеріально-технічних ресурсів;

організацію вивчення й застосування вітчизняного і зарубіжного досвіду в галузі профілактики й ліквідації наслідків аварій і катастроф, стихійних явищ та екологічного лиха.

4. Комісія Ради Міністрів УРСР з надзвичайних ситуацій:

взаємодіє з питань безпеки населення, захисту навколишнього середовища та народногосподарських об'єктів від аварій, катастроф, стихійних явищ та екологічного лиха з постійними комісіями Верховної Ради УРСР, командуванням військових округів, Чорноморського морського флоту та громадськими організаціями;

координує і контролює роботу міністерств, відомств УРСР, виконкомів місцевих Рад народних депутатів по запобіганню та ліквідації наслідків стихійних явищ, великих аварій та інших екстремальних ситуацій, створенню аварійно-відновних і пошуково-рятувальних засобів, систем життєзабезпечення населення у надзвичайних умовах;

разом з республіканськими економічними органами визначає фінансові й матеріально-технічні ресурси, необхідні для проведення профілактичних заходів, наукових досліджень з питань запобігання та зниження впливу на людей наслідків надзвичайних ситуацій, впровадження наукових розробок і рекомендацій, а також покриття витрат на утримання, оснащення аварійно-рятувальних формувань; забезпечує пріоритетність у виділенні вказаних ресурсів на ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій і подання допомоги потерпілим;

організує розробку і вносить на розгляд Ради Міністрів УРСР проекти законодавчих актів і рішень Уряду УРСР з питань запобігання аваріям, катастрофам, стихійним явищам, ліквідації їх наслідків та подання допомоги населенню;

використовує для розробки концепцій і комплексного вивчення проблем, пов'язаних з надзвичайними ситуаціями, прогнозного моделювання їх можливих наслідків, а також проведення розрахунків і збереження наявних даних Науково-технічний центр з проблем цивільної оборони при Президії Академії наук УРСР, Республіканський обчислювальний центр Академії наук УРСР і підрозділи АСУ Штабу цивільної оборони УРСР.

5. Установити, що Комісія Ради Міністрів УРСР з надзвичайних ситуацій має право:

приймати в межах своєї компетенції рішення, що видаються у вигляді розпоряджень Ради Міністрів УРСР;

заслуховувати на своїх засіданнях доповіді міністерств, відомств УРСР, виконкомів місцевих Рад народник депутатів та організацій, розташованих на території республіки, з питань, що входять до компетенції Комісії, а також запитувати і удержувати від них матеріали, необхідні для роботи. Рішення Комісії є обов'язковими для міністерств і відомств УРСР та організацій, розташованих на території республіки, незалежно від їх відомчого підпорядкування;

залучати для подолання або запобігання надзвичайним ситуаціям транспортні засоби, рятувальні, медичні та інші формування підприємств, об'єднань і організацій, незалежно від їх відомчого підпорядкування, а також служб цивільної оборони УРСР;

здійснювати заходи щодо запобігання і відвернення небезпеки виникнення та розвитку аварій і катастроф аж до тимчасового /до усунення безпосередньої небезпеки/ припинення діяльності об'єктів народного господарства. З цією метою направляти своїх представників на всі підприємства, об'єднання, в організації, в тому числі і з обмеженими режимами перебування, а також у зони стихійних явищ, райони аварій і катастроф.

6. Держплану УРСР, Держпостачу УРСР, Міністерству фінансів УРСР щорічно виділяти в розпорядження Комісії Ради Міністрів УРСР з надзвичайних ситуацій для проведення робіт по запобіганню і ліквідації аварій матеріальні ресурси в необхідних номенклатурі та обсягах з позачерговою реалізацією їх через галузеві управління Держпостачу УРСР.

7. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Ради Міністрів УРСР від 29 грудня 1987 р. N 427-019.

 

Голова
Ради Міністрів УРСР

В. МАСОЛ

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

В. ПЄХОТА

Інд. 29

 

Додаток
до постанови Ради Міністрів УРСР
від 9 лютого 1990 р. N 29

СКЛАД
Комісії Ради Міністрів УРСР з надзвичайних ситуацій

Голова Комісії

- Заступник Голови Ради Міністрів УРСР

Перший заступник голови Комісії

- начальник Штабу цивільної оборони УРСР

Заступники голови Комісії

- перший заступник Голови Держплану УРСР

- Міністр охорони здоров'я УРСР

- перший заступник Міністра внутрішніх справ УРСР

Члени Комісії

Міністр енергетики і електрифікації УРСР

Міністр житлово-комунального господарства УРСР

Міністр лісового господарства УРСР

Міністр меліорації і водного господарства УРСР

Перший заступник Голови Держагропрому УРСР

Голова Держгіртехнагляду УРСР

Голова Державного комітету УРСР по охороні природи

Перший заступник Голови Держпостачу УРСР

Перший заступник Голови Держбуду УРСР

Перший заступник Міністра побутового обслуговування населення УРСР

Перший заступник Міністра лісової промисловості УРСР

Перший заступник Міністра промисловості будівельних матеріалів УРСР

Перший заступник Міністра зв'язку УРСР

Перший заступник Міністра соціального забезпечення УРСР

Перший заступник Міністра будівництва УРСР

Перший заступник Міністра торгівлі УРСР

Перший заступник Міністра транспорту УРСР

Перший заступник Міністра фінансів УРСР

Перший заступник Міністра хлібопродуктів УРСР

Заступник Міністра монтажних і спеціальних будівельних робіт УРСР

Перший заступник голови Держкомнафтопродукту УРСР

Перший заступник голови правління Укоопспілки

Заступник Голови Комітету державної безпеки УРСР

Начальник Українського республіканського управління по гідрометеорології

Віце-президент Академії наук УРСР

Начальник Українського управління цивільної авіації

Секретар Української республіканської ради професійних спілок

Секретар ЦК ЛКСМ України

Начальник управління внутрішніх військ МВС СРСР по УРСР і МРСР

Заступник командуючого військами КВО по цивільній обороні

Начальник Південно-Західної залізниці

Представник асоціації "Зелений світ"

Відповідальний секретар Комісії /Управління Справами Ради Міністрів УРСР/

Секретар Комісії /Штаб цивільної оборони УРСР/

Примітка.

Начальники залізниць, пароплавств беруть участь в обговоренні спеціальних питань і реалізації прийнятих рішень на правах членів Комісії.

 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

В. ПЄХОТА

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали