МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 21.03.2012 р. N 78-р

Про комісію з питань оцінки вартості, вирішення питання щодо можливості використання, місця та строку зберігання дарунка, одержаного уповноваженою особою як подарунка державі

Відповідно до статей 2, 25 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", частини третьої статті 8 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" (Декларація N 3206-VI), постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 року N 1195 "Про затвердження Порядку передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям" (Постанова N 1195), наказу Національного агентства України з питань державної служби від 26 грудня 2011 року N 86 "Про затвердження Примірного положення про комісію з питань оцінки вартості, вирішення питання щодо можливості використання, місця та строку зберігання дарунка, одержаного уповноваженою особою як подарунка державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державній або комунальній установі чи організації" та розпорядження голови облдержадміністрації від 12 грудня 2011 року N 372-р "Про забезпечення виконання постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 року N 1195 "Про затвердження Порядку передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям":

1. Утворити комісію з питань оцінки вартості, вирішення питання щодо можливості використання, місця та строку зберігання дарунка, одержаного уповноваженою особою Миколаївської обласної державної адміністрації як подарунка державі у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про комісію з питань оцінки вартості, вирішення питання щодо можливості використання, місця та строку зберігання дарунка, одержаного уповноваженою особою Миколаївської обласної державної адміністрації як подарунка державі (далі - Положення), що додається.

3. Доручити головам районних державних адміністрацій, керівникам управлінь, відділів, інших структурних підрозділів облдержадміністрації та запропонувати міським (міст обласного значення) головам утворити комісії з питань оцінки вартості, вирішення питання щодо можливості використання, місця та строку зберігання дарунків, одержаних уповноваженою особою як подарунка державі (територіальній громаді) та затвердити Положення про них.

4. Головам районних державних адміністрацій, керівникам управлінь, відділів, інших структурних підрозділів облдержадміністрації проінформувати відділ фінансового забезпечення апарату облдержадміністрації про виконання цього розпорядження до 30 березня 2012 року.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови - керівника апарату облдержадміністрації Рукоманова В. М.

 

Голова облдержадміністрації

М. П. Круглов


 

Додаток
до розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації
21.03.2012 N 78-р


СКЛАД
комісії з питань оцінки вартості, вирішення питання щодо можливості використання, місця та строку зберігання дарунка, одержаного уповноваженою особою Миколаївської обласної державної адміністрації як подарунка державі

Голова комісії:

Рукоманов
Вячеслав Михайлович

заступник голови - керівник апарату облдержадміністрації

Заступник голови комісії:

Василенко
Михайло Олександрович

заступник керівника апарату, начальник організаційного відділу апарату облдержадміністрації

Секретар комісії:

Колосовська
Оксана Володимирівна

виконувач обов'язків начальника відділу взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації

Члени комісії:

Русс
Світлана Миколаївна

заступник начальника юридичного відділу апарату облдержадміністрації

Бобро
Вікторія Олексіївна

головний спеціаліст відділу фінансового забезпечення апарату облдержадміністрації

Іванова
Антоніна Євгенівна

провідний спеціаліст сектора господарського забезпечення апарату облдержадміністрації.


 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації

В. М. Рукоманов


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації
21.03.2012 N 78-р


ПОЛОЖЕННЯ
про комісію з питань оцінки вартості, вирішення питання щодо можливості використання, місця та строку зберігання дарунка, одержаного уповноваженою особою Миколаївської обласної державної адміністрації як подарунка державі

I. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно до вимог частини третьої статті 8 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" (Декларація N 3206-VI), Порядку передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 року N 1195 (Постанова N 1195), наказу Національного агентства України з питань державної служби від 26 грудня 2011 року N 86 "Про затвердження Примірного положення про комісію з питань оцінки вартості, вирішення питання щодо можливості використання, місця та строку зберігання дарунка, одержаного уповноваженою особою як подарунка державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державній або комунальній установі чи організації".

1.2. Положення визначає правовий статус, порядок створення, завдання, загальні організаційні та процедурні засади діяльності комісії з питань оцінки вартості, вирішення питання щодо можливості використання, місця та строку зберігання дарунка, одержаного уповноваженою особою Миколаївської обласної державної адміністрації як подарунка державі (далі - комісія).

1.3. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

II. Порядок створення та організація діяльності комісії

2.1. Комісія створюється для оцінки вартості, вирішення питання щодо можливості використання, місця та строку зберігання дарунка, одержаного уповноваженою особою Миколаївської обласної державної адміністрації як подарунка державі.

2.2. Положення про комісію, її персональний склад затверджується розпорядженням голови облдержадміністрації.

2.3. Комісія утворюється у складі не менше п'яти осіб.

З метою оцінки вартості дарунка до роботи в комісії може залучатись оцінювач - представник державного органу влади, що має кваліфікаційне свідоцтво оцінювача за відповідним напрямом та спеціалізацією оцінки майна, до якого належить дарунок.

З метою відчуження, передачі в оренду, страхування дарунка, коли необхідно визначити його ринкову вартість, проводиться незалежна оцінка шляхом залучення до роботи в комісії суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання, визначеного Законом України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні".

2.4. Комісія має право залучати до участі в засіданнях на громадських засадах фахівців з питань оцінки вартості дарунка.

2.5. Керівництво роботою комісії здійснює її голова, який призначається розпорядженням голови облдержадміністрації.

2.6. Голова комісії організовує її роботу і несе персональну відповідальність за виконання покладених на комісію функцій. Голова комісії визначає функції кожного її члена.

2.7. Секретар комісії призначається розпорядженням голови облдержадміністрації.

2.8. Зміни до складу комісії вносяться за поданням голови комісії та оформлюються розпорядженням голови облдержадміністрації.

2.9. Організаційною формою роботи комісії є засідання, які проводяться у разі потреби.

2.10. Комісія проводить засідання протягом місяця з дня передачі уповноваженою особою дарунка Миколаївській обласній державній адміністрації.

2.11. Засідання комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні більшість її членів.

2.12. Рішення комісії приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні її членів.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

2.13. Комісія приймає рішення, виходячи з наявних, наданих уповноваженою особою документів, акта приймання-передачі, враховуючи думку експертів та фахівців.

2.14. Рішення комісії оформляється протоколом, який підписує голова і секретар комісії.

2.15. Рішення комісії у триденний строк з дня прийняття затверджується розпорядженням голови обласної державної адміністрації.

III. Основні завдання комісії. Повноваження голови, секретаря та інших членів комісії

3.1. Основними завданнями комісії є:

оцінка вартості дарунка;

вирішення питання можливості використання дарунка;

визначення місця зберігання дарунка;

вирішення питання строку зберігання дарунка.

3.2. Голова комісії:

веде засідання комісії;

вносить на розгляд голови облдержадміністрації пропозиції щодо змін у складі комісії;

засвідчує своїм підписом документи, що складаються за результатами проведення засідань;

забезпечує відповідно до законодавства зберігання документів щодо оцінки вартості дарунка.

У разі відсутності голови комісії його функції виконує заступник голови комісії.

3.3. Секретар комісії:

веде та оформляє протоколи засідань комісії;

забезпечує оперативне інформування членів комісії щодо організаційних питань її діяльності;

за дорученням голови комісії виконує іншу організаційну роботу.

3.4. Члени комісії:

мають право на занесення своєї думки до протоколів засідань комісії;

зобов'язані додержуватись норм чинного законодавства, цього Положення;

об'єктивно та неупереджено вирішують питання щодо оцінки вартості, можливості використання, місця та строку зберігання дарунка.

 

Начальник відділу фінансового
забезпечення апарату
облдержадміністрації

О. А. Чернякова

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали