МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 18 квітня 2012 року N 271

Про Конкурсну комісію з розміщення державного замовлення на підготовку фахівців у вищих навчальних закладах IV рівня акредитації МОЗ України, організацію його формування та виконання

Відповідно до Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого Указом Президента України від 13.04.2011 N 467 (Указ N 467/2011), постанови Кабінету Міністрів України від 29.02.96 N 266 "Про порядок формування та розміщення державних замовлень на поставку продукції для державних потреб і контролю за їх виконанням", наказу МОЗ України від 16.06.2011 N 356 "Про організаційні заходи МОЗ щодо виконання пропозицій Рахункової палати, зазначених у Звіті про результати аудиту ефективності використання коштів Державного бюджету України, виділених Міністерству охорони здоров'я України на підготовку і підвищення кваліфікації медичних кадрів вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації" (План N 356) та з метою поліпшення кадрового забезпечення галузі охорони здоров'я наказую:

1. Створити Конкурсну комісію з розміщення державного замовлення на підготовку фахівців у вищих навчальних закладах IV рівня акредитації МОЗ України (далі - Конкурсна комісія) та визначити основним завданням її роботи розподіл обсягів державного замовлення на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, бакалавра та спеціаліста (далі - фахівці) у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах IV рівня акредитації та закладах післядипломної освіти МОЗ України (далі - ВНЗ МОЗ України) після затвердження цих обсягів Кабінетом Міністрів України - щороку.

2. Затвердити персональний склад Конкурсної комісії згідно з додатком 1.

3. Конкурсній комісії:

3.1. З метою визначення галузевої потреби у підготовці фахівців та граничних можливостей ВНЗ МОЗ України щодо її реалізації календарного року розробляти та подавати Міністру охорони здоров'я України для затвердження галузеві критерії формування та розміщення обсягів державного замовлення на підготовку фахівців у ВНЗ МОЗ України (далі - Галузеві критерії) з урахуванням основних показників, зазначених у додатку 2.

Термін виконання - щороку до 15 січня.


3.2. Розміщувати обсяги державного замовлення на підготовку фахівців серед ВНЗ МОЗ України відповідно до вимог, зазначених у додатку 3, після затвердження цих обсягів Кабінетом Міністрів України.

Термін виконання - щороку не пізніше 15 липня.


3.3. Подавати Міністру охорони здоров'я України відповідне рішення для затвердження МОЗ України розміщених обсягів державного замовлення на підготовку фахівців серед ВНЗ МОЗ України.

Термін виконання - щороку не пізніше 15 липня.


3.4. Рішення про розміщення обсягів державного замовлення на підготовку фахівців серед ВНЗ МОЗ України ухвалювати більшістю голосів за умови присутності на засіданні не менше двох третин її персонального складу та фіксувати протоколом. Відповідне засідання проводити один раз, а в разі потреби - додатково.

Термін виконання - щороку не пізніше 15 липня.


3.5. Розроблення Галузевих критеріїв здійснювати в робочому порядку.

Термін виконання - протягом року.


4. Директору Українського інституту стратегічних досліджень Слабкому Г. О. з метою розроблення Галузевих критеріїв подавати до Конкурсної комісії прогнозні показники потреби закладів охорони здоров'я України у медичних кадрах на довгострокову перспективу, визначені згідно з Методичними рекомендаціями, затвердженими наказом МОЗ України від 15.08.2011 N 512 (Методичні рекомендації N 512), у тому числі на 6 - 9-річну перспективу в розрізі регіонів.

Термін виконання - щороку до 1 січня.


5. Директору Департаменту кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції Вороненку В. В., директору Департаменту фінансово-ресурсного забезпечення Левицькому О. І., директору Департаменту правового забезпечення та міжнародної діяльності Коблошу В. В. (відповідно до компетенції):

5.1. Організовувати укладення договорів про виконання державного замовлення з керівниками ВНЗ МОЗ України у п'ятиденний термін після затвердження МОЗ України розміщених обсягів державного замовлення на підготовку фахівців серед ВНЗ МОЗ України.

Термін виконання - щороку не пізніше 15 липня.


5.2. Здійснювати постійний контроль за виконанням державного замовлення.

5.3. Забезпечувати до затвердження МОЗ України розміщених обсягів державного замовлення на підготовку фахівців серед ВНЗ МОЗ України фінансування ВНЗ МОЗ України за відповідними бюджетними програмами календарного року, визначаючи натуральні показники виконання державного замовлення відповідно до тих, які були затверджені вищому навчальному закладу минулого року.

5.4. Формувати обсяги державного замовлення та фінансування на підготовку фахівців у ВНЗ МОЗ України на наступний за календарним рік з урахуванням показників, зазначених у пунктах 4 та 5 додатка 2, та подавати відповідні пропозиції до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України в установленому порядку за його запитом.

6. Ректорам ВНЗ МОЗ України:

6.1. Забезпечувати виконання державного замовлення на підготовку фахівців відповідно до укладених договорів з МОЗ України.

Термін виконання - постійно.


6.2. З метою розроблення Галузевих критеріїв подавати до Конкурсної комісії пропозиції щодо обсягів державного замовлення та фінансування на підготовку фахівців на наступний за календарним рік (прогнозні показники) з урахуванням вимог, зазначених у підпунктах 4.1 - 4.5 додатка 2.

Термін виконання - щороку не пізніше 15 липня.


7. Міністру охорони здоров'я АР Крим, начальникам управлінь (головних управлінь) охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, керівникам територіальних органів Державної санітарно-епідеміологічної служби України та Державної служби України з лікарських засобів з метою розроблення Галузевих критеріїв подавати до Конкурсної комісії пропозиції до обсягів державного замовлення на підготовку фахівців, узгоджені з ВНЗ МОЗ України, за спеціальностями та напрямами підготовки на наступний за календарним рік (прогнозні показники) з урахуванням вимог, зазначених у підпунктах 5.1, 5.2 додатка 2.

Термін виконання - щороку не пізніше 15 липня.


8. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Богачева Р. М.

 

Віце-прем'єр-міністр України -
Міністр

Р. В. Богатирьова


 

Додаток 1
до наказу Міністерства охорони здоров'я України
18.04.2012 N 271


Персональний склад Конкурсної комісії

Богачев Р. М.

заступник Міністра охорони здоров'я України - керівник апарату, голова

Толстанов О. К.

заступник Міністра (заступник голови)

Пономаренко А. М.

голова Державної санітарно-епідеміологічної служби

Соловйов О. С.

голова Державної служби з лікарських засобів

Вороненко В. В.

директор Департаменту кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції

Коблош В. В.

директор Департаменту правового забезпечення та міжнародної діяльності

Левицький О. І.

директор Департаменту фінансово-ресурсного забезпечення

Осташко С. І.

директор Департаменту охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення

Хобзей М. К.

директор Департаменту лікувально-профілактичної допомоги

Фещенко І. І.

заступник директора Департаменту кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції

Волосовець О. П.

заступник директора Департаменту кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції - начальник відділу освіти

Ємець П. В.

заступник директора Департаменту фінансово-ресурсного забезпечення - начальник Управління планування, фінансування видатків бюджету та оплати праці

Старча Т. М.

начальник відділу медичних та фармацевтичних кадрів Департаменту кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції

Стахівський С. М.

начальник відділу запобігання та протидії корупції Департаменту кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції

П'ятницький Ю. С.

заступник начальника відділу освіти Департаменту кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції

Баранніков К. В.

головний спеціаліст відділу освіти Департаменту кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції, секретар

Булах І. Є.

директор Центру тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки "Медицина" і "Фармація" при Міністерстві охорони здоров'я України

Слабкий Г. О.

директор Українського інституту стратегічних досліджень МОЗ України

Мусій О. С.

голова Громадської ради при МОЗ України

Голубчиков М. В.

директор Центру медичної статистики МОЗ України

Пустовойтова Г. Л.

директор ДП "Реєстр медичних, фармацевтичних та науково-педагогічних працівників системи МОЗ України"

Коваль В. М.

Голова Професійної спілки працівників охорони здоров'я України (за згодою)

Загородній В. В.

голова Української Федерації роботодавців охорони здоров'я (за згодою).


 

Додаток 2
до наказу Міністерства охорони здоров'я України
18.04.2012 N 271


Основні показники для розроблення та затвердження галузевих критеріїв формування та розміщення обсягів державного замовлення на підготовку фахівців у ВНЗ МОЗ України

1. Середня кількість вакантних посад в закладах охорони здоров'я областей, закріплених за вищими навчальними закладами; забезпеченість населення медичними та фармацевтичними кадрами (в тому числі у сільських адміністративних районах).

2. Ліцензійний обсяг підготовки ВНЗ МОЗ України, затверджений Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

3. Обсяги державного замовлення та фінансування на підготовку фахівців, затверджені ВНЗ МОЗ України за відповідними бюджетними програмами минулого року.

4. Пропозиції ВНЗ МОЗ України щодо обсягів державного замовлення та фінансування на підготовку фахівців за спеціальностями та напрямами підготовки за відповідними бюджетними програмами (прогнозні показники) з урахуванням:

4.1. Нормативів чисельності студентів (курсантів), аспірантів (ад'юнктів), докторантів, здобувачів наукового ступеня кандидата наук, слухачів, інтернів, клінічних ординаторів на одну штатну посаду науково-педагогічного працівника у вищих навчальних закладах III і IV рівня акредитації та вищих навчальних закладах після дипломної освіти державної форми власності, затверджених Кабінетом Міністрів України.

4.2. Нормативів стипендіального та соціального забезпечення студентів, регламентованих чинними нормативно-правовими актами.

4.3. Вимог для підготовки фахівців з вищою освітою відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 29.11.2011 N 1377 (Наказ N 1377), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.12.2011 за N 1448/20186, "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 24.12.2003 N 847".

4.4. Нормативів проживання студентів у гуртожитках, зазначених у наказі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров'я України від 28.03.2011 N 284/423/173 (Наказ N 284/423/173), зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27.04.2011 за N 520/19258, "Про встановлення граничного розміру плати за проживання в студентських гуртожитках вищих навчальних закладів державної та комунальної форм власності".

4.5. Примірник нормативів матеріально-технічного забезпечення кафедр вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів та закладів післядипломної освіти III - IV рівнів акредитації, підпорядкованих МОЗ України, затверджених наказом МОЗ України від 23.11.2005 N 632.

5. Пропозиції Міністерства охорони здоров'я АР Крим, управлінь (головних управлінь) охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, територіальних органів Державної санітарно-епідеміологічної служби України та Державної служби України з лікарських засобів щодо обсягів державного замовлення на підготовку фахівців за спеціальностями та напрямами підготовки (прогнозні показники):

5.1. Із зазначенням ВНЗ МОЗ України, в якому здійснюватиметься підготовка цих фахівців, у тому числі квоти цільового прийому сільської молоді до вищого навчального закладу.

5.2. З урахуванням перспективи працевлаштування випускників ВНЗ МОЗ України за профілем діяльності в установах державної та комунальної форм власності після успішного закінчення навчання та необхідності забезпечення належних умов праці та проживання молодих спеціалістів.

6. Прогнозні показники потреби закладів охорони здоров'я України у медичних кадрах на довгострокову перспективу, визначені згідно з Методичними рекомендаціями, затвердженими наказом МОЗ України від 15.08.2011 N 512 (Методичні рекомендації N 512).

 

Додаток 3
до наказу Міністерства охорони здоров'я України
18.04.2012 N 271


Вимоги до розміщення обсягів державного замовлення на підготовку фахівців серед ВНЗ МОЗ України

1. Не перевищувати загальний обсяг державного замовлення на підготовку фахівців у ВНЗ МОЗ за спеціальностями та напрямами підготовки, який щороку затверджується Кабінетом Міністрів України.

2. Враховувати:

2.1. Затверджений загальний обсяг фінансування ВНЗ МОЗ України на підготовку фахівців за відповідними бюджетними програмами календарного року.

2.2. Критерії формування державного замовлення на поставку продукції для державних потреб, затверджені наказом Міністерства економіки України від 03.10.2005 N 314, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19.10.2005 за N 1231/11511.

2.3. Галузеві критерії, затверджені МОЗ України.

2.4. Прогнозні показники потреби у медичних та фармацевтичних кадрах на 6 - 9-річну перспективу в областях.

2.5. Пріоритетні завдання галузі щодо кадрового забезпечення у загальнодержавному та регіональному аспектах.
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали