МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 4 травня 2012 року N 254

Про Координаційну комісію з питань стандартизації

З метою подальшого розвитку та удосконалення служби стандартизації Міністерства аграрної політики та продовольства України наказую:

1. Утворити Координаційну комісію з питань стандартизації у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про Координаційну комісію з питань стандартизації, що додається.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр

М. В. Присяжнюк


 

Додаток
до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України
04.05.2012 N 254


СКЛАД
Координаційної комісії з питань стандартизації

Безуглий
Микола Дмитрович

- перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України, голова Координаційної комісії

Петренко
Сергій Степанович

- заступник директора Департаменту економічного розвитку і аграрного ринку Мінагрополітики України, перший заступник голови Координаційної комісії

Сичевський
Микола Петрович

- віце-президент, член-кореспондент НААН, заступник голови Координаційної комісії (за згодою)

Лозовицький
Олександр Сергійович

- завідувач сектору стандартизації, метрології та якості продукції Департаменту економічного розвитку і аграрного ринку Мінагрополітики України, секретар Координаційної комісії

Пищолка
Володимир Андрійович

- заступник директора Департаменту тваринництва - начальник відділу аналізу та прогнозування розвитку тваринництва Мінагрополітики України

Жарун
Юрій Леонідович

- заступник директора Департаменту землеробства Мінагрополітики України

Гуща
Оксана Миколаївна

- головний спеціаліст сектору стандартизації, метрології та якості продукції Департаменту економічного розвитку і аграрного ринку Мінагрополітики України

Грузінов
Руслан Михайлович

- заступник начальника відділу технічного регулювання харчових технологій та інноваційного розвитку Департаменту продовольства Мінагрополітики України

Петік
Павло Федорович

- директор Українського науково-дослідного інституту олій та жирів НААН, голова ТК 86 "Олії, жири та продукти їх переробки" (за згодою)

Коренькова
Галина Миколаївна

- директор ПАТ "Українська галузева компанія по виробництву пива, безалкогольних напоїв "Укрпиво", голова ТК 67 "Пиво та безалкогольні напої"

Берестецький
Вадим Олександрович

- в. о. директора УкрНДІспиртбіопрод

Ковальов
Віталій Борисович

- голова ТК 36 "Хміль та продукти його переробки"

Шестопалов
Борис Борисович

- голова ТК 153 "Хлібобулочні та макаронні вироби"

Балдинюк
Олександр Васильович

- президент асоціації "Укркондпром"

Романчук
Ірина Олегівна

- в. о. директора Технологічного інституту молока та м'яса НААН

Коцар
Михайло Володимирович

- заступник голови правління з питань наукової і конструкторської роботи ПАТ "НДІферммаш", голова ТК 69 "Трактори і сільськогосподарські машини"

Адамчук
Валерій Васильович

- директор ННЦ "Інститут механізації та електрифікації сільського господарства" НААН (за згодою)

Петренко
Олег Анатолійович

- директор Науково-дослідного інституту морського рибного господарства та океанографії "ПівденНІРО" (за згодою)

Чорноштан
Сергій Михайлович

- начальник управління моніторингу, використання, збереження та відтворення земельних ресурсів Державного агентства земельних ресурсів України

Єжов
Валерій Миколайович

- директор ННЦ "Нікітський ботанічний сад" НААН, голова ТК 160 "Субтропічне та декоративне рослинництво, озеленення і дизайн" (за згодою)

Зотов
Анатолій Миколайович

- директор Національного інституту винограду і вина "Магарач" (за згодою)

Яровий
Григорій Іванович

- директор Інституту овочівництва і баштанництва НААН, голова ТК 71 "Овочеві і баштанні культури, насіння та посадковий матеріал" (за згодою)

Соколов
В'ячеслав Михайлович

- директор селекційно-генетичного інституту - Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення НААН (за згодою)

Балюк
Святослав Антонович

- директор ННЦ "Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського" НААН, голова ТК 142 "Грунтознавство" (за згодою)

Іонов
Ігор Анатолійович

- директор Інституту тваринництва НААН (за згодою)

Бащенко
Михайло Іванович

- директор Інституту розведення і генетики тварин НААН (за згодою)

Волощук
Василь Михайлович

- директор Інституту свинарства і агропромислового виробництва НААН (за згодою)

Бондар
Олександр Іванович

- ректор Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління Мінприроди України, голова ТК 82 "Охорона навколишнього природного середовища України" (за згодою)

Фурдичко
Орест Іванович

- директор Інституту агроекології і природокористування НААН (за згодою)

Головко
Анатолій Миколайович

- директор Державного науково-контрольного інституту біотехнології і штамів мікроорганізмів, голова ТК 149 "Ветеринарні біологічні препарати та засоби ветеринарної медицини для роботи з ними"

Стегній
Борис Тимофійович

- директор ННЦ "Інститут експериментальної та клінічної ветеринарної медицини" НААН (за згодою)

Коцюмбас
Ігор Ярославович

- директор Державного науково-дослідного контрольного інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок, голова ТК 132 "Засоби захисту тварин, корми та кормові добавки"

Меженський
Андрій Олександрович

- заступник директора з наукової роботи, міжнародних відносин та інформаційно-наукового забезпечення Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи (за згодою).


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
04.05.2012 N 254


ПОЛОЖЕННЯ
про Координаційну комісію з питань стандартизації

1. Координаційна комісія з питань стандартизації (далі - Координаційна комісія) є консультативно-дорадчим органом Міністерства аграрної політики та продовольства України, який сприяє здійсненню єдиної технічної політики з питань стандартизації.

2. Координаційна комісія у своїй діяльності керується чинним законодавством України, указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, державними стандартами України, наказами, вказівками, нормативними документами Міністерства аграрної політики та продовольства України та цим Положенням.

3. Основними завданнями Координаційної комісії є:

- підготовка пропозицій керівництву міністерства щодо заслуховування на науково-технічній раді (секції) Міністерства аграрної політики та продовольства України звітів Центральної головної організації з стандартизації, головних організацій з стандартизації та технічних комітетів стандартизації про проведену роботу;

- підготовка пропозицій щодо затвердження щорічних тематичних планів із стандартизації;

- координація діяльності Центральної головної організації з стандартизації, головних організацій з стандартизації, базових організацій з стандартизації та технічних комітетів стандартизації.

4. Координаційна комісія відповідно до покладених на неї завдань:

- бере участь за дорученням міністерства у розгляді результатів роботи Центральної головної організації з стандартизації, головних організацій з стандартизації та технічних комітетів стандартизації перед їх заслуховуванням на науково-технічній раді (секції) Міністерства аграрної політики та продовольства України.

5. Координаційна комісія для виконання покладених на неї завдань має право:

- надавати міністерству пропозиції щодо залучення до їх роботи фахівців науково-дослідних установ, підприємств різних форм власності та господарювання за погодженням з їх керівниками, представників громадських організацій з метою підготовки матеріалів, які передбачаються до розгляду на засіданнях Координаційної комісії та науково-технічній раді (секції) Міністерства аграрної політики та продовольства України.

6. Координаційну комісію очолює голова, який має двох заступників, в тому числі одного першого. Персональний склад Координаційної комісії затверджується наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України.

7. Формою роботи Координаційної комісії є засідання, які проводяться за рішенням голови Координаційної комісії в міру необхідності, але не менш як один раз на місяць.

Рішення Координаційної комісії оформлюється протоколами, які підписує голова Координаційної комісії, а у разі його відсутності - заступник голови, який головував на засіданні, і подаються на розгляд Міністру аграрної політики та продовольства України.

Рішення на засіданні Координаційної комісії приймаються простою більшістю присутніх членів Координаційної комісії. У разі однакового розподілу голосів вирішальним є голос голови Координаційної комісії.

 

Директор Департаменту
економічного розвитку і аграрного ринку

С. М. Кваша

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали